Creative Cloud kullanıyor musunuz?

Çakışan işlem hatası

After Effects CS6 gibi bir Creative Suite ürününü yüklediğinizde, Creative Suite kurulum günlüğü dosyasında bu mesajlardan birini görürsünüz:

  • Çıkış Kodu: 19;
  • Bağlı işlem hatasından dolayı <AdobeCode> yükü yüklenemiyor;

Bu mesajlar ne anlama geliyor? Çakışan işlemler ürünün yüklenmesini önlemiştir.

1. çözüm'e bakınız. Sessiz (toplu lisans) kurulumlar için 2. Çözüm'e bakınız.

1. Çözüm: Çakışan işlem veya uygulamaları kapatın

Creative Suite yükleyicide görülen aşağıdaki mesajda belirtilen işlemleri kapatın:

Devam etmek için aşağıdaki uygulamaları kapatın:

<uygulamaların listesi>

Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ürünü tekrar yükleyin.

2. Çözüm: İşlemleri gözardı etmek veya devre dışı bırakmak için sessiz kurulumu yapılandırın

Çalışan işlemleri gözardı edecek şekilde Creative Suite sessiz kurulumunu yapılandırın. Adobe Application Manager Kurumsal Sürüm Kurumsal Dağıtım Kılavuzu'na bakınız.

-veya-

Ürünü yüklemeden önce, arkaplanda çalışan işlemleri devre dışı bırakın. Adobe Application Manager Kurumsal Sürüm Kurumsal Dağıtım Kılavuzu'nun Çakışan İşlemler bölümüne bakınız.