Günlük dosyalarıyla yükleme sorunlarını çözme | CS

Adobe Creative Suite (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elements ve Premiere Elements ürün yükleyiciler işlemlerini günlük dosyalarına kaydeder. Bu günlük dosyaları, bir kurulum sırasında belirli hataların görülüp görülmediğini belirlemede faydalı olabilir. Sessiz kurulumlar için, günlük dosyası hata mesajlarını kaydeden tek yerdir.

 • Yükle düğmesine tıkladıktan sonra oluşan Creative Suite, Photoshop Elements veya Premiere Elements hatalarını çözmek için, Ana ürün kurulum günlüğünü analiz etme bölümüne bakınız.
 • Yükleyici kullanıcı arayüzünde Yükle düğmesine tıklamadan önce gerçekleşen Creative Suite, Photoshop Elements veya Premiere Elements hataları çözmek için PDapp günlüğünü analiz etme bölümüne bakınız.

Creative Cloud'a sahip misiniz?

Sorun giderme için Creative Cloud yükleme günlük dosyalarının kullanılmasıyla ilgili yardım için Günlük dosyalarıyla yükleme sorunlarını giderme | CC bölümüne bakınız.

Ana ürün kurulumu günlüğünü analiz etme

Yükle düğmesine tıkladıktan sonra gerçekleşen kurulum hatalarında hata tespiti yapıyorsanız, ana kurulum günlüğünü analiz edin.

Ana kurulum günlüğünün analizi üç ana adımdan oluşur. Yükleme hatalarınızı bulana kadar her bir adımı uygulayın.

 1. Aşağıdaki klasörlerden birinde günlük dosyalarına gözatın:

  • Windows 32 bit: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows 64 bit: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Günlük dosyası adı, ürün adı ve kurulum tarihini içermektedir ve ".log.gz" uzantılıdır. .gz uzantısı sıkıştırılmış bir dosyayı belirtmektedir.

 2. WinRAR veya StuffIt gibi bir genişletme programın kullanarak .gz dosyasını genişletin. Genişletilen günlük dosyası düz metin dosyasıdır.

 3. WordPad (Windows) veya TextEdit (Mac OS) ile .log dosyasını açın.

  Not:

  Varsayılan ayar olarak günlük dosyaları Mac OS'ta Konsol ile açılır. Command+A tuşlarına basarak tüm metni seçin ve devam etmeden önce kopyalayıp bir metin düzenleyiciye yapıştırın.

 4. Günlük dosyasının en altına gelin. ERROR (HATA) veya FATAL (KRİTİK) ile başlayan ve kurulum işlemi sırasında hata olduğunu belirten --- Summary (Özet) --- bölümüne bakınız.

  Önemli: ERROR veya FATAL ile başlayan bazı satırlar herhangi bir eylem gerektirmeyen hata mesajlarıdır. Bazı ERROR ve FATAL mesajları sadece başarısız olan bileşeni belirtir, hatanın nedenini belirtmez. Aşağıdaki "İleri düzey hataları analiz etme" bölümündeki "ERROR ve FATAL kayıt bilgileri"ne bakınız.

  Çok sayıda hata olabilir. Hata mesajları aşağıdaki gibi görünür:

  ERROR: 1 Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand

  ERROR: 2 Unable to create directory "E:\ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute CS5

 5. Her bir hata mesajının çözümünü Adobe Destek sitesinde arayın. Arama yaptığınızda, arama satırlarından yolları ve makineye özgü bilgileri kaldırın. Örneğin yukarıdaki hatalar için “Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand” ve “Unable to create directory”yi arayın.

  Yükleme veya başlatma günlük dosyalarınızda görülebilecek hataların listesi ve olası çözümler için Yükleme ve başlatma günlük hataları | CS6, CS5.5, CS5 bölümüne bakınız.

Creative Suite, Photoshop Elements, Premiere Elements, ve Acrobat, Windows Installer hizmetini kullanabilir. Bu hizmetin oluşturduğu hata kodları, günlük dosyasını Özet bölümünde görülmez.

Not:

Hata, arama teriminden önce aşağıdaki formatta görülür: Error 1234.

 1. WordPad'i kullanarak günlük dosyasında Return value 3'ü arayın.

 2. Bulduğunuz hataların olası çözümleri için Adobe Destek sayfasında arama yapın. Dosya veya kayıt defteri yollarını aramanızdan çıkarın.

 3. Günlük dosyası sonuna ulaşana kadar aramayı tekrarlayın.
 4. Günlük dosyasının özet bölümüne gelin ve aşağıdaki girişlerin herhangi birinin olup olmadığını kontrol edin. Aşağıdaki girişlerden herhangi birini bulursanız, çözüm için Windows için Microsoft Visual Studio çalışma zamanı CS5, CS5.5'te yüklenmiyor bölümüne bakınız.

  • ERROR:  - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed

Creative Suite, Photoshop Elements veya Premiere Elements yükleyici, hataların büyük kısmını kurulum günlüğü dosyasının Özet bölümüne kaydeder. Özet bölümünde hata yoksa, başarısız olan son bileşen yüklemesi yükleme hatasına neden olmuştur. 

Return value 3 hata kodunun üretmediği hatalar da başarısız son bileşenin yükleme hatasına neden olduğunu belirtir. Bazen ileri düzey hataları tespit etmek için, herhangi bir hata mesajı oluşmamışsa gereken sorun giderme adımlarını sizin belirlemeniz gerekebilir.  

Aşağıdakilerle başlayan bileşen kurulumları:

Yükleyici İşlemi: <Bileşen adı> *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*

Aşağıdakilerle biten bileşen kurulumları:

*=*=*=*=*=*=*=*=*=* İşlem tamamlandı. Ayar durumu: # =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Kurulumu başarısız olan son bileşeni bulmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

Önemli: Günlükte durum: # olasılığını aramayın. Bazen kuruluma engel olmayan Durum: # kayıtları oluşturulmaktadır. Sadece başarısız olan son bileşen yüklemesi, yüklemenin başarısız olmasına neden olmuştur.

 1. Kurulum günlüğü dosyasının en altına gelin.
 2. Günlüğün Özet bölümünden sayfayı yavaşça yukarı kaydırın. 
 3. Diyez işaretinin yerinde 0 olmayan bir durum: # şeklinde bir günlük kaydı bulun. Satır aşağıdakine benzerdir:

  *=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: 7 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

  Not:
   Bu kayıt, hatayla sonlanan bir bileşen kurulumunun sonunu belirtmektedir. 4. Başarısız olan son bileşeni belirledikten sonra, bileşen kurulumunun başına gelin.  

 5. Bileşen kurulumunun başlangıç ve bitiş satırları arasındaki günlük kayıtlarında herhangi bir hata mesajı olup olmadığını gözden geçirin.

 6. Günlük dosyasının bu bölümündeki hataların olası çözümlerini Adobe Destek sayfasında arayın.

  Not:

  Herhangi bir hata belirtilmemişse, belirtilen bileşenin sorunlarını giderin. Bileşen kurulumu tarafından uygulanan eylem türünü görmek ve sorun giderme adımlarını belirlemek için günlüğü kullanın. Creative Suite 5 ürünlerini yüklerken AIR bileşeni hata veriyor bölümüne bakınız.

Başarısız kurulum bileşeninde hata tespiti yapmak için öncelikle hangi bileşenin yüklenmeye çalışıldığını belirlemeniz ve ardından bileşene özgü sorun giderme gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin yükleyici bir font paketi yüklemeye çalıştıysa ancak başlangıç ve bitiş bileşeni kurulum günlüğü kayıtları arasında herhangi bir hata bulamıyorsanız, font sorunlarını düzeltin. Bir fontu kaldırabilir ve yeniden yükleyebilir, fontlar klasöründe izinleri kontrol edebilir ve font yönetme araçlarını devre dışı bırakabilirsiniz.

ERROR ve FATAL bilgi kayıtları

Windows kullanıcıları için aşağıdaki girişler, 64 bit bileşenlerin yüklenemediğini ve 32 bit sistemde gözardı edilebileceğini belirtir:

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine. 

Aşağıdaki kayıtlar, başarısız olan ancak hatanın nedeni olmayan bir kurulum bileşenini belirtmektedir. Aşağıdakilere benzer kayıtları gözardı edebilirsiniz:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Product may function improperly. 
 • ERROR: - AdobeColorJA CS5: Install failed 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: Install failed 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CS5 Core_x64: Failed due to Language Pack installation failure

PDapp günlüğünü analiz etme

Yükle düğmesine tıklamadan önce gerçekleşen kurulum sorunlarını düzeltiyorsanız, PDapp günlük dosyasını analiz edin.

 1. Aşağıdaki klasörlerden birinde PDapp.log dosyasına gözatın:

  Not: Aşağıdaki klasörler varsayılan ayar olarak gizlidir. Gerekirse gizli dosyaları görmek için Klasör Seçenekleri (Windows) veya Option tuşu > Git'i (Mac OS) kullanın. Daha fazla bilgi için Windows 10 ve önceki sürümlerde gizli dosyalar ve klasörleri görüntüleme veya Mac OS X 10.7 ve üzeri sürümlerde kullanıcı kitaplık dosyaları görüntülenemiyor bölümüne bakınız.

  • Windows XP: \Documents and Settings\[kullanıcı adı]\Local Settings\Temp
  • Windows 10/8.1/Vista/7: \Users\[kullanıcı adı]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/[kullanıcı adı]/Library/Logs
 2. PDapp.log dosyasını WordPad (Windows) veya TextEdit (Mac OS) gibi bir metin düzenleyicide açın.

  PDapp.log sırasıyla kurulum denemelerini kaydeder. Günlük dosyasındaki her satır, ne zaman kurulum denendiğini belirten bir tarih ve saatle başlar. Her deneme bir Derleme Sürüm numarasıyla başlar.

  Sadece en son denemeyi analiz edin. Hangi derleme denemesinin sonuncu olduğunu belirleyemiyorsanız, PDapp.log dosyasını silin ve yükleyiciyi yeniden çalıştırın.
   

 3. Son kurulum denemesinde, [ERROR] veya [FATAL] olarak belirtilen satırları arayın. Örneğin:


  5/1/2010 13:49:48.847 [ERROR] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Media Encoder CS5 PCI WRAPPER
  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common Folder Path... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

 4. Her bir hata mesajının çözümünü Adobe Destek sitesinde arayın. Arama satırlarından yolları ve makineye özgü bilgileri çıkartın. Önceki hatalar için örneğin “DWA.SystemRequirement SystemRequirements kontrolü yükten dolayı BAŞARISIZ” ve “PIM - Hata PIM Ortak Klasörü Yolunu oluşturamadı” şeklinde arama yaparsınız.

Hala yardıma mı ihtiyacınız var?

Adobe Destek sayfasında aradıktan sonra hatanıza bir çözüm bulamıyorsanız, Adobe Destek ile iletişim kurun.

Adobe ürün forumlarını ziyaret edebilirsiniz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın