Digital Publishing Solution (DPS 2015) artık Adobe Experience Manager Mobile'ın bir parçasıdır
.

Bu belge, Digital Publishing Suite içeriklerini Geçiş aracını kullanarak Digital Publishing Suite'e dönüştürürken karşılaşabileceğiniz mesajlara yönelik çözümler içermektedir.

Geçiş düğmesine tıkladıktan sonra hata mesajları

Hesap bulunamadı veya bir uygulama hesabı değil

Ayrıntılar: Foliolar, sadece Uygulama rolüne sahip bir hesaptan taşınabilir.

Çözüm: Hesabın Adobe ID'sinin doğru olduğunu ve DPS panosunda bir Uygulama rolüne atandığını kontrol edin.

Bu geçiş talebindeki Foliolar, devam eden bir geçiş ile örtüşüyor

Ayrıntılar: Aynı folio kümesinin geçişini sağlamaya çalışan devam eden başka bir geçiş işlemi bulunuyor.

Çözüm: Devam eden geçiş işleminin tamamlanmasını bekleyin ve tekrar deneyin.

Geçiş isteğinde çok fazla folio bulunuyor, her istek için en fazla 25 folio destekleniyor

Ayrıntılar: Bir geçişte sadece 25 folio veya tam işlemeye izin veriliyor.

Çözüm: 25'ten az folio veya tam işlemeyi seçin ve tekrar deneyin.

İçerik geçişi sağlamaya yetkili değilsiniz. Lütfen Proje yöneticinizle iletişim kurun.

Ayrıntılar: İçerik eklemek ve geçişi gerçekleştirmek için izinlere sahip olmalısınız.

Çözüm: İçerik eklemenize izin verildiğinden emin olmak için lütfen izinlerinizi doğrulayın.

Geçiş isteğinde bir hata oluştu

Ayrıntılar: Bir hata geçiş işleminin başlamasını önledi.

Çözüm: Daha sonra tekrar deneyin veya Adobe Destek ekibi ile iletişim kurun.

Geçiş günlüklerindeki hata mesajları

"Folio adı" için kullanılan folio formatı çok eski, yalnızca 1.7.0 ve üstü sürümler desteklenmektedir.

"Folio adı" adlı foliodaki "makale adı" makalesinin folio formatı çok eski, yalnızca 1.7.0 ve üstü sürümler desteklenmektedir.

Ayrıntılar: Geçiş sadece sürüm 1.7.0 ve üzeri folio veya makaleleri desteklemektedir.

Çözüm: Folioyu daha yeni bir formata dönüştürün.

"Folio adı" adlı folioda gereken meta verilerden (Ürün ID'si, Yayınlanma Tarihi veya manifestXRef) biri eksik ve geçiş gerçekleştirilemiyor.

Ayrıntılar: Folio verileri tam değil, parametrelerden biri eksik. Folio Producer üzerinden yayınlanmışsa, bu hatanın görülmemesi gerekir; buna rağmen görülüyorsa, Adobe Desteği ile iletişim kurun.

Çözüm: Eksik veriyi düzeltip tekrar deneyin.

"Folio adı" adlı folio dönüştürülürken bir sorun oluştu.

"Folio adı" adlı foliodaki "makale adı" makalesi dönüştürülürken bir sorun oluştu.

Ayrıntılar: Çoğu zaman bu hata geçiş hizmetiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir.

Çözüm: Adobe Desteği ile iletişim kurun.

"Folio adı" adlı folio bozuk ve geçiş yapılamıyor.

"Folio adı" adlı foliodaki "makale adı" makalesi bozuk ve geçiş yapılamıyor.

Ayrıntılar: Bu hata genellikle folio dosyasının bozulduğunun belirtisidir. Değilse, Adobe DPS Desteği ile iletişim kurun.

Çözüm: Bozulan folioyu düzeltip tekrar deneyin.

"Folio adı" adlı folio için "yatay" yön desteklenmiyor.

"Folo adı" adlı foliodaki "makale adı" makalesi için "yatay" yön desteklenmiyor.

Ayrıntılar: Kullanıcı geçişi gerçekleştirilecek foliolar için yanlış yön seçmiş. Kullanıcı arabirimi foliolarınız için önerilen yönü otomatik olarak algılamayı denemez. Ancak bazen bu geçiş öncesi adımda mümkün olmaz veya gerçekleştirdiğiniz işlemde hem dikey hem de yatay yönlü foliolar mevcuttur.

Çözüm: Doğru yönü seçip tekrar deneyin veya geçerli değilse bu hatayı yok sayın.

"Folio adı" adlı folioda Dağıtım Hizmetiyle iletişim sırasında bir sorun oluştu, işlem beş denemenin ardından başarısız oldu.

Dağıtım Hizmetiyle iletişim sırasında bir sorun oluştu, işlem beş denemenin ardından başarısız oldu.

Ayrıntılar: Bu hata eski Dağıtım Hizmetiyle iletişim kurulurken bir oluştuğunu belirtir.

Çözüm: Bir süre sonra tekrar deneyin. Bu işlem hatayı çözmezse, Adobe Desteği ile iletişim kurun.

"Folio adı" adlı folio Dağıtım Hizmeti üzerinde bulunamadı.

Ayrıntılar: Bu hata Dağıtım Hizmeti tarafından döndürülen verilerde bir uyuşmazlık olduğunu belirtir.

Çözüm: Tekrar deneyin. Hata devam ederse, Adobe Desteği ile iletişime geçin.

"Folio adı" adlı folio için sunucuyla iletişim sırasında bir sorun oluştu, işlem beş denemenin ardından başarısız oldu.

Sunucuyla iletişim sırasında bir sorun oluştu, işlem beş denemenin ardından başarısız oldu.

Ayrıntılar: Bu hata yapımcı sunucusuyla iletişim kurulurken bir sorun oluştuğunu belirtir.

Çözüm: Bekleyip tekrar deneyin. Hata devam ederse, Adobe Desteği ile iletişime geçin.

"Folio adı" adlı folionun geçiş işlemi sırasında dahili sunucu hatası oluştu; Adobe Desteği ile iletişim kurun.

Ayrıntılar: Genellikle bu hata geçiş sunucusuyla ilgili ciddi bir sorun olduğunu belirtir.

Çözüm: Adobe Desteği ile iletişim kurun.

"Folio" foliosunun geçiş işlemi sırasında ID oluşturma hatası; Adobe Desteği ile iletişim kurun.

Ayrıntılar: Bu hata, yeni sistemdeki adın mevcut sistemdeki bir tanesiyle çakışmasından dolayı, bir folionun geçiş işleminin yapılamadığını belirtir.

Çözüm: Adobe Desteği ile iletişim kurun.

"Folio adı" adlı foliodaki "makale adı" makalesi geçersiz bir dosya içeriyor ve taşınamayacak.

Ayrıntılar: Bu hata, belirtilen makalede bir dosyanın geçersiz bir dosya adı içerdiğini, “;” ve “?” karakterlerinin dosya adlarında desteklenmediğini belirtir.

Çözüm: Folio'yu güncelleyin ve geçersiz karakterleri kaldırın.

Geçiş günlüklerindeki uyarı mesajları

"Folio ID" ID numaralı "folio adı" foliosu, "folio adı" ID numaralı folio için geçersiz bir işlem ve bu nedenle geçiş gerçekleştirilmeyecek.

Ayrıntılar: Bu mesaj gerçekten bir soruna işaret etmez. Hesabınızda aynı işleme ait yinelenen birden çok folio mevcuttur. Genellikle bu foliolar, Folio Producer üzerinden kullanılamaz ve bunları silmeniz mümkün değildir. Bunlar, farklı parametrelere bağlı olarak, görüntüleyicide görünür veya görünmez. Yinelene foliolar bir sorun değilse, geçişi yapılan folionun eksiksiz ve doğru olduğundan emin olup bu hatayı yok sayın. 

Çözüm: Yanlış bir folionun geçişi yapılmışsa, geçersiz folioların eski DPS hesabınızdan kaldırılması için Adobe DPS Desteği ile iletişim kurun ve geçiş işlemini tekrar edin.

"Folio adı" adlı folioda "201" makale var, ön sürümde geçişi yapılan maksimum makale sayısı "200"; oluşturulan koleksiyonda eksik var.

Ayrıntılar: Bu sınırlama geçicidir ve yakında kaldırılacaktır. 

Çözüm: Çözümü yok.

Geçiş günlüklerindeki bilgi mesajları

"Koleksiyon adı" koleksiyonu "Folio adı" adlı foliodan oluşturuldu

Ayrıntılar: Bu mesaj eski folioları koleksiyonlara bağlayan bir nottur (AEM Mobile'daki koleksiyon bağlantısıdır).