İlgili dosyalar hakkında

İlgili dosyalar özelliği, kullanıcıların üzerinde çalıştıkları dosyayla ilişkili olan destekleyici ve ilgili dosyalara erişebilmelerini sağlar. İlgili dosyalar CSS, komut dosyası Sunucu Tarafı Ekleme Kodu (SSI) veya XML dosyası olabilir.

Örneğin bir CSS dosyası ana dosyayla ilişkilendirildiğinde bu özellik bu CSS dosyasını görüntülemeyi ve düzenlemeyi kolaylaştırır. Kullanıcı ayrıca ilgili dosyayı düzenlerken ana dosyayı görüntüleyebilir.

Bir belge yerel site yolundan açıldıysa ve Test Sunucusu'ndan yüklenmiyorsa protokolün göreli URL'leri (// ile başlar) ve kaynağı yerel makinede olmayan dosya protokolü URL'leri (file:// veya file:/// ile başlar) artık http üzerinden çözümlenir.

 1. Varlıklar http üzerinde kullanılamıyorsa Dreamweaver ilgili dosyaları https protokolünden yüklemeye çalışır.
 2. Varlıklar https üzerinden de kullanılamıyorsa Dreamweaver ilgili dosyayı veya varlıkları yükleyemez. Ayrıca varlıkların yerleştirildiği ağ sunucusu kimlik doğrulaması gerektiriyorsa bir oturum açma iletişim kutusu görüntülenir.

İlgili dosyalar, kullanıcılara aşağıdaki görevlerde yardımcı olarak düzenleme deneyimini iyileştirir:

 • Kullanıcılar ana dosyayı görüntülerken ilgili dosyaları görüntüleyebilir ve bu dosyalara erişebilir. İlgili dosyaları (örneğin bir CSS dosyası) olan bir sayfayı görüntülerken şunları görebilirsiniz:

  • Bir yanda sayfanın tasarımı

  • Diğer yanda ilgili dosya

 • İlgili dosyalar çubuğu, ana HTML kodunun oluşturulmasını etkileyen belgeleri içerir. Kullanıcılar kaynak HTML kodunu, oluşturulan HTML kodunu ve birinci düzey alt belgeleri görebilirler.

 • İlgili dosyalar çubuğunda gösterilen herhangi bir ilgili dosya seçildiğinde kullanıcılar şu görevleri gerçekleştirebilir:

  • İlgili dosyayı Kod görünümünde görüntüleyebilir ve düzenleyebilir

  • Ana sayfayı Tasarım görünümünde görüntüleyebilir

 • Tasarım görünümünde içeriğin seçilmesi ve ilgili dosya üzerinde değişiklik yapılması, kullanıcı Tasarım görünümünü yenilediğinde seçimi kaldırmaz.

 • İlgili dosya kodunu değiştirdiğinizde bu değişiklikler Tasarım görünümüne yansıtılır.

Bir dosya bulunamadığında boş pencere çerçevesinin üst kısmındaki çubukta “dosya bulunamadı” iletisi görüntülenir.

Aşağıdaki terimler, ilgili dosyalar ile alakalı olarak sıklıkla kullanılır:

Terim

Açıklama

Örnek

Üst düzey belge

Kullanıcı tarafından açılan herhangi bir belge

Ana belge

Tasarım görünümünde işlenen herhangi bir üst düzey belge.

 • HTML — .lbi, .dwt dahil

 • CFML

 • PHP

Birinci düzey alt belge

Ana belgenin bir düzey altında olan herhangi bir belge. Bu belgeler CSS haricinde, HTML kodunun oluşturulmasını etkiler. CSS dosyaları başka CSS dosyalarını içerebilir ancak bunların tümü birlikte sayfaya uygulanan son stilleri belirler.

 • <SCRIPT src="file.js"> ile belirtilen komut dosyası

 • Sunucu Tarafı Ekleme Kodu

 • Harici CSS

 • Spry XML ve HTML veri kümeleri

 • Kitaplık öğesi

 • <iframe> - uzak kaynak

 • Nesne etiketi

Daha alt düzeydeki alt belge

Ana belgeden iki düzeyden daha uzakta olan herhangi bir belge. Bu belgeler HTML kodunun oluşturulmasını etkiler.

 • PHP içinde PHP

 • DTD'ler

 • Şablonlar

İlgili olmayan dosya

HTML kodunun oluşturulmasını etkilemeyen veya bir kullanıcının doğrudan düzenlemediği herhangi bir dosya.

 • Görüntü dosyaları

 • Medya dosyaları

 • <a> etiketi ile harici olarak bağlantılı olan dosyalar

Aşağıdaki ilgili dosyalar desteklenir:

Tür

Açıklama

İç içe yerleştirme düzeyi

İstemci tarafı komut dosyası

Tüm diller

1 (iç içe yerleştirme komut dosyası oluşturulamaz)

Sunucu tarafında ekleme

Aşağıdaki genişletilebilir koşulların tümü geçerli olduğunda:

 • Tanımlanmış Sunucu Modeli

 • Tanımlanmış SSI deyimi (desen)

 • Tanımlanmış DW belge türü

Özel Durum: HTML belgelerindeki Apache stili dosya ekleme deyimleri (<!--#include ... -->) tanınır.

1

Spry veri kümesi

1 (iç içe yerleştirme komut dosyası oluşturulamaz)

CSS

 • Tüm medya türleri için tüm harici CSS

 • DTSS

Sonsuz

İlgili dosyalar API'leri

İlgili dosyalar menüsünü aşağıdakiler görüntülenecek şekilde özelleştirebilirsiniz:

 • İlgili dosyanın dosya adları

 • Kaynak HTML ve Oluşturulan Kaynak kodu

dreamweaver.openRelatedFile() işlevi ilgili dosyayı Kod görünümünde görüntüler. dreamweaver.getActiveRelatedFilePath() işlevi ise o sırada açık olan ilgili dosyanın yolunu görüntüler. Bu API'leri kullanma hakkında daha fazla bilgi için Dreamweaver API Başvurusu bölümündeki “İlgili dosyalar işlevleri” başlığına bakın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?