Mac OS X'ten .DS_Store dosyalarını kaldırma

DS_Store dosyaları gözatılan klasörlerde Mac OS X Finder tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bu dosyalar sistem yapılandırması hakkında bilgi içerir. Bu dosyaları diğer dosyalarla birlikte karşıya yüklerseniz, bu dosyalar bilgisayarınızla ilgili bilgi almak amacıyla kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Apple güvenlik güncellemeleri bölümüne bakınız.

Tüm DS_Store dosyalarını kaldırma

 1. Terminal'i başlatmak için Uygulamalar > İzlenciler'i seçin.

 2. Aşağıdaki UNIX komutunu girin:

  sudo find / -name ".DS_Store" -depth -exec rm {} \;

 3. Şifre sorulduğunda, Mac OS X Yönetici şifrenizi girin.

DS_Store dosyalarını periyodik olarak otomatik şekilde kaldırma

 1. Terminal'i başlatmak için Uygulamalar > İzlenciler'i seçin.

 2. Aşağıdaki UNIX komutunu girin:

  sudo crontab -e

 3. Şifre sorulduğunda, Mac OS X Yönetici şifrenizi girin.

 4. Vi editor'da klavyenizden bir kez I harfine basın ve aşağıdaki komutu girin:

  15 1 * * * root find / -name ".DS_Store" -depth -exec rm {} \;

  Bu crontab girişi aşağıdaki formata sahiptir:

  <Dakika> <Saat> <AyınGünü> <Ay> <HaftanınGünü> <Kullanıcı Komutu>.

  Sistem her gün 01:15'te komutu otomatik olarak çalıştırır. Farklı bir zaman için komutu yapılandırmak için farklı değerleri kullanın.

  Not:

  Planlanan saatte bilgisayar kapatılırsa bu komut çalıştırılmaz.

 5. Girişi kaydetmek için Esc tuşuna bir kez basın ve ardından Shift+Z+Z tuşlarına eşzamanlı olarak basın.

Ek bilgiler

Daha fazla bilgi için Mac OS X Gizli Dosyalar ve Dizinler bölümüne bakınız.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?