CSS sınıfı stillerini uygulama, kaldırma veya yeniden adlandırma

Dreamweaver'da CSS sınıfı stillerini uygulamayı, kaldırmayı veya yeniden adlandırmayı öğrenin

Not:

Dreamweaver ve sonraki sürümlerinde CSS Stilleri panelinin yerini CSS Tasarımcısı almıştır. Daha fazla bilgi için bkz. CSS Tasarımcısı.

Sınıf stilleri, metni hangi etiketlerin denetlediğinden bağımsız olarak, belgedeki herhangi bir metne uygulanabilecek tek CSS stili türüdür. Geçerli belgeyle ilgili tüm sınıf stilleri CSS Stilleri panelinde ve metin Özellik denetçisinin Stil açılır menüsünde (adlarının önünde bir nokta ile [.görüntülenir.

Stillerin çoğunun hemen güncelleştirildiğini göreceksiniz ancak bir stilin beklenen şekilde uygulandığını doğrulamak için sayfanızı bir tarayıcıda önizlemeniz gerekir. Aynı metne iki ya da daha fazla stil uyguladığınızda stiller çakışabilir ve beklenmeyen sonuçlar üretebilir.

Not:

Harici stil sayfasında tanımlı stilleri önizlerken, sayfayı tarayıcıda önizlediğinizde değişikliklerinizin yansıtılmasını sağlamak için stil sayfasını kaydettiğinizden emin olun.

CSS sınıf stili uygulama

 1. Belgede CSS stili uygulamak istediğiniz metni seçin.

  Stili bir paragrafın tamamına uygulamak için ekleme noktasını paragrafın içine yerleştirin.

  Tek bir paragraf içinde bir metin aralığı seçerseniz CSS stili yalnızca seçilen aralığı etkiler.

  CSS stilinin uygulanması gereken belli bir etiketi belirtmek için Belge penceresinin sol alt köşesindeki etiket seçicide o etiketi seçin.

 2. Sınıf stilini uygulamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • CSS Stilleri panelinde (Pencere > CSS Stilleri) Tümü modunu seçin, uygulamak istediğiniz stilin adını sağ tıklatın ve bağlam menüsünden Uygula'yı seçin.

  • HTML Özellik denetçisinde, uygulamak istediğiniz stili Sınıf açılır menüsünden seçin.

  • Belge penceresinde, seçili metni sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşu basılıyken tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünde CSS stillerini seçip ardından uygulamak istediğiniz stili seçin.

  • Format > CSS Stilleri'ni seçin ve alt menüden uygulamak istediğiniz stili seçin.

Seçimden sınıf stili kaldırma

 1. Kendisinden stil kaldırmak istediğiniz nesneyi ya da metni seçin.
 2. HTML Özellik denetçisinde (Pencere > Özellikler), Sınıf açılır menüsünden Yok'u seçin.

Sınıf stilini yeniden adlandırma

 1. CSS stilleri panelinde yeniden adlandırmak istediğiniz CSS sınıf stilini sağ tıklatın ve Sınıfı Yeniden Adlandır'ı seçin.
  Not:

  CSS Stilleri paneli seçenekler menüsünden Sınıfı Yeniden Adlandır'ı seçerek de bir sınıfı yeniden adlandırabilirsiniz.

 2. Sınıfı Yeniden Adlandır iletişim kutusunda, yeniden adlandırmak istediğiniz sınıfın Sınıfı Yeniden Adlandır açılır menüsünde seçili olduğundan emin olun.
 3. Yeni Ad metin kutusuna yeni sınıfın yeni adını girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Yeniden adlandırdığınız sınıf geçerli belgenin baş kısmındaysa, Dreamweaver geçerli belgede sınıf adıyla birlikte sınıf adının tüm örneklerini değiştirir. Yeniden adlandırdığınız sınıf harici bir CSS dosyasındaysa, Dreamweaver o dosyayı açar ve dosyadaki sınıf adını değiştirir. Dreamweaver ayrıca eski sınıf adının sitedeki tüm örneklerini aramanız için tüm siteyi kapsayan bir Bul ve Değiştir iletişim kutusu açar.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?