Animasyonlu kompozisyonları Dreamweaver'a aktarma

Animasyonlu kompozisyonları Dreamweaver'a aktarın ve ayıklanan dosyaların konumunu yapılandırın.

Animate kompozisyonlarını (OAM dosyaları) Dreamweaver'a aktarabilirsiniz. Kompozisyon imleç konumunda yer alır.

Dreamweaver içe aktarılan OAM dosyasının içeriğini animation_assets adlı bir klasöre ayıklar. Varsayılan konumu Site Ayarları (Site > Yeni Site) iletişim kutusunda değiştirebilirsiniz.

Not:

Çift baytlık karakter içeren dosya adları desteklenmez.

 1. İmlecinizin Animate kompozisyonunu eklemek istediğiniz konumda olmasına dikkat edin.

 2. Ekle > HTML >Animasyonlu Kompozisyon seçeneğini belirleyin.

 3. Bilgisayarınızda OAM dosyasını bulunduran konuma gidin ve dosyayı açın. Animasyon belirtilen konuma yerleştirilir.

  Varsayılan olarak, OAM dosyasının içindekiler animation_assets klasörüne ayıklanır. Dosyanın adına sahip bir alt klasör oluşturulur. OAM dosyasının içindekiler bu konumun altındaki Varlıklar klasörüne yerleştirilir.

  Bu varsayılan konumu değiştirmek için, Site > Yeni Site > Gelişmiş Ayarlar bölümünde, Animate Varlıkları seçeneğini belirleyin.  Varlıklar Klasöründe ayıklanan dosyaların konumunu değiştirin.

  Not:

  Animate kompozisyonlarını herhangi bir sitenin parçası olmayan bağımsız sayfalara yerleştirebilirsiniz. Dosyalar sayfanın konumuna ayıklanır.

  Not:

  OAM bildirim XML dosyası ‘&’ gibi özel karakterler içerirse, bu tür kompozisyonlar Dreamweaver'a eklenemez. OAM XML bildirim dosyasının W3C doğrulamasını her zaman geçtiğinden emin olun.

 4. Eklenen OAM dosyasını bir etiket içine sarmak için şunu yapın:

  1. Dosyayı Tasarım görünümünde sağ tıklatın. 

  2. Etiketi Sar seçeneğini belirleyin.

  3. Etiketi Sar iletişim kutusunda, dosyayı sarmak için etiket belirtin.

 5. Eklenen Animate kompozisyonunu bir tarayıcıda veya Canlı Görünüm'de önizleyin.

Animate kompozisyonunuz dinamik ise yanıt verme özelliği Dreamweaver'da otomatik olarak korunur. 

Not:

Aynı HTML sayfasında aynı dinamik OAM dosyasını bir kereden fazla ekleyemezsiniz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?