Sürümler: Illustrator CS2 - CS5

Açıklanan Konular

Adobe Illustrator, PostScript yazdırma için optimize edilmiştir. Aslında Illustrator'un gelişmiş özelliklerinin çoğu sadece PostScript sayfa tanımlama dili kullanılarak açıklanabilir. PostScript olmayan yazıcılar (örneğin, Hewlett-Packard LaserJets, Canon BubbleJets veya Epson Stylus), tam olarak programlama dilleri olmayan (PCL veya QuickDraw gibi) yazıcı tanımlama dillerini kullanır ve Illustrator resmindeki nesnelerin ve özniteliklerin tamamını tanımlayamaz. PostScript olmayan yazıcıların çoğu yazdırma bilgisini yazıcıya aktarmak için ekran bilgilerini, ana bilgisayar kaynaklarını ve özel yazıcı sürücülerini kullanır.

Illustrator'dan PostScript olmayan bir yazıcıya yazdırma yaptığınızda nesneler yazdırılamayabilir veya hatalı bir şekilde yazdırılabilir. Bu davranış, farklı yazıcılarda ve yazıcı yazılımının farklı sürümlerinde değişiklik gösterebilir. PostScript olmayan yazdırma sorunları aşağıdakiler dahil (ancak bunlarla sınırlı olmayan) çok sayıda farklı şekilde kendini gösterebilir:

 • Metin veya diğer nesneler sayfada kısmen veya tamamen eksiktir.
 • Bir sistem hatası veya donma oluşur.

Ancak aşağıdaki sorun giderme adımları Illustrator belgelerinizi PostScript olmayan yazıcılardan yazdırmanıza yardımcı olabilir. Sürücüleri artık güncellenmeyen eski yazıcılarda olduğu gibi bazı durumlarda sorun giderme adımları sorunu çözmeyebilir ve geçici bir çözüm kullanmanız gerekebilir. Bu belgenin sonunda çeşitli geçici çözümler belirtilmiştir.

Sorun giderme adımları

Bu bölümdeki işlemler, Illustrator'da ortaya çıkan yazdırma sorunlarının en sık karşılaşılan nedenlerini belirlemenize yardımcı olacaktır. Burada bulunan sorun giderme adımlarına başlamadan önce, yeni bir dosya açarak ve sorunu yeniden oluşturmaya çalışarak sorunun nedeninin hasar görmüş bir Illustrator dosyası olmadığından emin olun. Sorun yeni bir dosyada oluşmuyorsa Illustrator dosyanız büyük olasılıkla hasar görmüştür. Hasarlı Illustrator dosyalarının sorunlarını giderme hakkında bilgi için 3320318 numaralı "Hasarlı dosya sorunlarını giderme (Illustrator CS2 ve sonrası)" belgesine bakınız.

Bir sistem hatası oluştuktan sonra bilgisayarınızın belleğini yenilemek için bilgisayarınızı her zaman yeniden başlatın; yeniden başlatmadan çalışmaya devam edilmesi sorunu çoğaltabilir.

1. Yazıcının sürücüsünü güncelleyin veya yeniden yükleyin.

Yazıcınızın sürücüsünün en güncel sürümü almak için yazıcınızın üreticisiyle iletişim kurun. Yazıcınızın sürücüsünün en güncel sürümünü kullanıyorsanız ve sorun devam ediyorsa sürücüyü kaldırın ve ardından sürücüyü orijinal kurulum disklerinden veya CD-ROM'undan yeniden yükleyin.

2. Illustrator'daki Bitmap yazdırma seçeneğini değiştirin.

Windows için Illustrator kullanıyorsanız Yazdır iletişim kutusunda Bitmap Olarak Yazdır ayarını değiştirin. Yani, seçiliyse seçimini kaldırın; seçili değilse seçin.

Bitmap Yazdırma seçeneğini değiştirmek için Dosya > Yazdır > Gelişmiş'i seçin ve Bitmap Olarak Yazdır'ı seçin veya seçimini kaldırın.

Not: Yazdır iletişim kutusundan Bitmap Olarak Yazdır'ı devre dışı bırakırsanız daha hızlı yazdıran ancak bazı cihazlarda tutarsız sonuçlar veren vektör tabanlı yazdırma verisini oluşturmak için Illustrator, Grafik Görüntüleme Arayüzü (GDI) bilgisini ve yazıcı sürücüsünü kullanır.

3. Gelişmiş PCL'yi kullanın.

Windows kullanıyorsanız ve yazıcınız Gelişmiş PCL yazıcı sürücüsünü destekliyorsa Gelişmiş sürücüyü yükleyin. Yazıcınıza özgü Gelişmiş sürücü yüklemeyle ilgili talimatlar için yazıcınızın belgelerine bakın veya üreticiyle iletişime geçin.

4. Standart bir Windows ekran kartı sürücüsüne geçin.

Windows'u VGA Modunda başlatarak standart bir Windows ekran kartı sürücüsüne geçin:

 • Windows Vista ve Windows 7'de: Başlangıç seçenekleri listesinden Çözünürlüğü düşük videoyu (640 x 480) etkinleştir'i seçin ve Enter tuşuna basın. Bu menü görülmüyorsa veya çok hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, Başlat > Denetim Masası'nı seçin, Sistem ve Bakım'a tıklayın ardından Sistem'e tıklayın ve sonra Gelişmiş Sistem Ayarları'nı seçin. Gelişmiş sekmesini seçin ve ardından Başlangıç ve Kurtarma alanında Ayarlar'ı seçin ve İşletim Sistemleri Listesini Gösterme Süresi değerini artırın.
 • Windows XP'de: Windows'u yeniden başlatın, sorulunca F8 tuşuna basın ve menüden VGA Modunu Etkinleştir'i seçin. Bu menü görülmüyorsa veya çok hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, Başlat > Ayarlar > Denetim Masası'nı seçin, Sistem'e çift tıklayın ve sonra Gelişmiş sekmesine tıklayın. Başlangıç ve Kurtarma alanında Ayarlar'ı seçin ve İşletim Sistemleri Listesini Gösterme Süresi değerini artırın.
 • Windows 2000'de: Windows'u yeniden başlatın, sorulunca F8 tuşuna basın ve menüden VGA Modu'nu seçin. Bu menü görülmüyorsa veya çok hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, Başlat > Ayarlar > Denetim Masası'nı seçin, Sistem'e çift tıklayın ve Gelişmiş sekmesine tıklayın. Başlangıç ve Kurtarma'yı seçin ve İşletim Sistemleri Listesini Gösterme Süresi değerini saniye olarak artırın.

SuperVGA veya VGA sürücüsünü kullanarak Illustrator'dan doğru bir şekilde yazdırabiliyorsanız, ekran kartınızın sürücüsü hasar görmüş, güncelliğini yitirmiş veya yazıcınızın sürücüsüyle ya da Illustrator'la uyumsuz olabilir. Güncel bir ekran kartı sürücüsü edinmek için ekran kartı üreticisiyle irtibat kurun.

5. Metin biçimini değiştirin.

Metin yanlış yazdırılıyor veya hiç yazdırılmıyorsa Illustrator dosyasının bir kopyasını kaydedin ve aşağıdakilerden birini yapın:

 • Bu tür için bir sıfır punto beyaz vuruş uygulayın.
 • Metni ana hatlara dönüştürün. Küçük puntolu metinlerde (24 punto ve daha küçük puntolular) ana hatlara dönüştürülen bozuk karakterlerden kaynaklanan vuruşu önlemek için bir sıfır puntolu beyaz vuruş uygulayın.
 • Seçim aracıyla metni seçerek ve Nesne > Rasterleştir'i seçerek Illustrator'daki metni rasterleştirin.

6. Gizli bir renkli nesne ekleyin.

Renkli metin siyah yazdırılıyorsa ve sayfadaki tek renk öğesiyse metinle aynı renkte gizli bir nesne oluşturun:

 1. Dikdörtgen aracını seçin ve sonra bir dikdörtgen çizip metnin rengiyle boyayın.
 2. 1. adımda oluşturduğunuz dikdörtgeni tamamen kaplayacak yeterli genişlikte bir dikdörtgen çizin. Yeni dikdörtgeni beyaza boyayın ve ilk dikdörtgeni kaplayacak şekilde yerleştirin.

7. Yazdırılabilir katmanlar seçeneğini Tüm Katmanlar olarak değiştirin.

Dosya > Yazdır'ı seçin, Genel'e tıklayın ve Yazdırılabilir Katmanlar menüsünden Tüm Katmanlar'ı seçin.

8. Bir PostScript yazıcısını varsayılan yazıcı olarak ayarlayın. (Sadece Windows)

Windows'ta bir PostScript yazıcısını varsayılan yazıcı olarak ayarlayın. Varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için Başlat > Ayarlar > Yazıcılar'ı seçin (Windows XP, Windows 2000) veya Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar'ı (Windows Vista) seçin. İstenilen yazıcıya sağ tıklayın ve Varsayılan olarak Ayarla'yı seçin.

Not: PostScript yazıcınız yoksa bir PostScript yazıcı sürücüsünü hala yükleyebilirsiniz ve varsayılan yazıcınız olarak ayarlayabilirsiniz:

 1. Başlat > Ayarlar > Yazıcılar'ı seçin (Windows XP, Windows 2000) veya Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar'ı (Windows Vista) seçin ve ardından Yazıcı Ekle'yi seçin.
 2. PostScript olmayan bir yazıcı (HP DeskJet gibi) yerine PostScript bir yazıcı (Apple LaserWriter Pro gibi) eklediğinizden emin olmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Yazıcı Ekle sihirbazının kullanılması hakkında talimatlar için Windows belgelerine bakınız.

Windows'ta Illustrator'dan varsayılan yazıcı dışında bir yazıcıdan yazdırmak için:

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazıcı menüsünden yazıcınızı seçin.
 3. Yazdır iletişim kutusunu kapatmak ve yazıcıyı durdurmak için Bitti'ye tıklayın veya yazdırmak için Yazdır'a tıklayın.

9. Yerel bir yazıcıya yazdırın.

Bir yazıcıya ağ üzerinden bağlıysanız yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayın. Dosya doğru yazdırılırsa sorunun nedeni ağla ilgili sorunlar olabilir. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Geçici Çözümler

Sorun giderme adımlarını uyguladıktan sonra hala PostScript olmayan yazıcınız ile yazdıramıyorsanız aşağıdaki geçici çözümler Illustrator belgenizi yazdırmanıza yardımcı olabilir.

10. Dosyayı bir Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) olarak kaydedin.

Farklı Kaydet iletişim kutusundaki açılır menüden Acrobat PDF'yi seçerek Illustrator dosyasını bir PDF dosyası olarak kaydedin ve ardından bu PDF dosyasını Adobe Reader'dan açın ve yazdırın.

11. Başka bir uygulamadan yazdırın.

Illustrator dosyasını başka bir uygulamadan (örneğin, Adobe Photoshop veya Adobe InDesign) yazdırın.

Not: Diğer uygulamaların da PostScript olmayan yazıcılarda yazdırma sorunları olabilir. Illustrator dosyasını başka bir dosya biçiminde (TIFF veya EPS gibi) kaydetmeniz veya dışa aktarmanız veya resim istenildiği gibi yazdırılana kadar farklı uygulamaları denemeniz gerekebilir.

12. Farklı bir yazıcıya yazdırın.

Bir PostScript yazıcıda veya PostScript olmayan başka bir yazıcıda yazdırın.

Not: Bazı PostScript olmayan yazıcı üreticileri (Hewlett-Packard veya Epson gibi) yazıcıları için PostScript donanım veya yazılım sunmaktadır. Yazıcınızın PostScript donanım veya yazılıma uygunluğunu öğrenmek için üreticinizle irtibat kurun.

 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi