InCopy CS6 8.0.2 Sürüm Notları

Önemli hatırlatma:

Adobe, Ocak 2023'te Type 1 fontlarla yazma desteğini devre dışı bırakacak. Daha ayrıntılı bilgi için PostScript Type 1 Destek Sonu yardım makalesine bakın.

Sistem gereksinimleri

En son sistem gereksinimleri için InCopy sistem gereksinimleri sayfasını ziyaret edin.

Yükleme talimatları

 • Yazılımı yüklemeden önce diğer Adobe uygulamaları, Microsoft Office uygulamaları ve tarayıcı pencereleri dahil olmak üzere sisteminizde o sırada çalışmakta olan tüm uygulamaları kapatın.  Yükleme işlemi sırasında virüs korumasını da geçici olarak devre dışı bırakmanız önerilir. 
 • Yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız veya yönetici olarak doğrulama yapabilmeniz gereklidir.
 • Lütfen InCopy güncelleyicisini yürütmeden önce InCopy uygulamasının kapalı olduğundan emin olun (en az 1 dakika tavsiye edilir).

Çözülen sorunlar

Tüm Creative Suite 6 uygulamalarıyla ilgili en son bilgiler ve bilinen sorunlar için Adobe Destek http://www.adobe.com/go/customer_support_tr sayfasına bakın.

InCopy

 • InCopy'de imlecin yeni bir Notun içine yerleştirilememesi. [3457782]
 • InCopy'nin Orta Doğu ve Hint dillerindeki karışık metinler içeren bir ICML dosyası açıldığında beklenmeyen bir şekilde kapanması. [3498585]

InDesign

 • Köprüler oluştururken köprülerdeki '?', '=' gibi birkaç özel karakterin geçersiz karakterlere dönüşerek köprünün dışa aktarılan PDF'de başarısız olmasına yol açması. [3588280]
 • InCopy CS2 belgelerinin InDesign CS6'ya içe aktarılmasının InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanmasına yol açması. [3587652]
 • DAM görevi gören CQ sunucusuna bağlı Drive 5'ten açılan bir akıllı koleksiyondaki dosyaların yerleştirilmesinin InDesign'da "İçe aktarma başarısız" hatasına yol açması. [3577138]
 • Çok sütunlu bir çerçevedeki metnin yeniden oluşturulmasının InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanmasına yol açması. [3565074]
 • InDesign'a bir film dosyası yerleştirilirken referans verilmeyen ekstra bir bağlantı kaynağının oluşması. [3555754]
 • World Ready Composer kullanılarak tekrar tekrar bitişik harfler içeren bir metin yazıldığında InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanması. [3551834]
 • InDesign'ın önceki sürümünde, InDesign CC'de oluşturulan belgelere erişilirken hata iletişim kutularında "CS7" sözcüğünün görünmesi. [3536451]
 • InDesign'da bir PDF'nin yerleştirilmesinin CS5.5 ve CS6'da InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanmasına yol açması. [3513668]
 • IDML dosyası açıldığında çerçeve ızgara boyutlarının değişmesi. [3507245]
 • Exif verileri içeren yerleştirilmiş görüntülerin %50 olarak ölçeklenmesi. [3501752]
 • Metnin bir bölümünün anahatta dönüştürülmüş durumdayken bir metin çerçevesi açıldığında EPUB'a dışa aktarmanın InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanmasına yol açması. [3498579]
 • Degrade uygulanmış bir metin içeren etiketli bir metin dosyası içe aktarıldığında InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanması. [3498575]
 • ‘epubExportPreferences.tocStyleName’ parametresinin "Varsayılan" olarak ayarlanmasının InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanmasına yol açması. [3498571]
 • Malayalam tirelemesinin bir tire karakteri göstermesi. [3493163]
 • InDesign'dan dışa aktarılan PDF'de büyük harfli karakterlerin yanlışlıkla küçük harfli karakterlere eşlenmesi. [3490867]
 • Bazı senaryolarda belgeler veya paneller düzenlenirken InDesign'ın kapanması. [3490508]
 • Bazı içerikler kopyalanırken/yapıştırılırken InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanması. [3488260]
 • Eksik fontlar içeren belirli belgeler içe aktarılırken InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanması. [3488122]
 • Bir belge karşılıklı sayfalar ve farklı iç/dış taşma payları içerdiğinde EPS'ye dışa aktarırken sorun oluşması. [3445000]
 • Çapraz Referanslar panelinin üst kısmı Köprülerin üst kısmına sürüklendiğinde URL bölümünün kaybolması. [3371040]
 • InDesign Kaydedilmiş Veriler dosya boyutunun Akıllı Kılavuzlar dönüştürme imlecinin tekrar kullanılmaması sebebiyle sürekli artması. [3370848]
 • ‘Idiom’ sözcüğünün çevirisinin kesilmesi. [3370533]
 • Gruplanan sayfa öğelerinde yapılan süslemelerinin doğru bir şekilde yeniden çizilmemesi. [3365911]
 • IC öykülerinin güncellenmesinin InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanmasına yol açması. [3359371]
 • Bazı içeriklerin IDML'ye dışa aktarırken InDesign'ın kapanmasına yol açması. [3352956]
 • PostScript dosyaların için yorumlama oluşturulurken güvenlik açığının algılanması. [3347267]
 • Belirli bir durumda bir mizanpaj şablonundan mizanpaj oluşturulurken InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanması. [3345087]
 • IDML dosyaları açılırken InDesign'ın atama dosyasının eksik olduğunu bildirmesi. [3334935]
 • Windows 7 64 bit sürümünde, InDesign ve Bridge CS6'nın yalnızca yerel yönetici haklarıyla çalıştırılabilmesi. [3332062]
 • 2 sayfaya yayılan bir tablonun içeriğinin Galeri görünümünden PDF'ye doğru bir şekilde dışa aktarılamaması. [3325704]
 • 'GetFileInfo()' ile geri döndürülen bir dosyanın değiştirilme saatinin değişmesi. [3323319]
 • ‘IDTime::SetTime()’ API yönteminin Mac'te InDesign CS6 ile kullanıldığında yanlış sonuçlar vermesi. [3323315]
 • InDesign CS6 ve InDesign CS6 Server ile oluşturulan Kitaplar için EPUB dışa aktarma tercihlerine erişilememesi. [3321108]
 • CoolType mühendislik sürümünün 64'ten büyük bir sayıya güncellenmesi. [3317660]
 • Bir öykü ICML'ye dışa aktarıldığında beklenmeyen bir paragraf stili değişikliğinin gözlemlenmesi. [3314712]
 • Belirli fontlar içeren bir PDF dışa aktarılırken InDesign'ın kapanması. [3295591]
 • Çok sayıda köprülenmiş IP adresi içeren bir InDesign dosyasının açılırken ciddi bir yavaşlamaya yol açması. [3291116]
 • Belirli bir InDesign belgesinin PDF'ye dışa aktarılmasının InDesign'ın beklenmeyen bir şekilde kapanmasına yol açması. [3286006]
 • Çok sayıda yerleştirilmiş PDF içeren bir belgenin yüksek kaliteli PDF'ye dışa aktarılmasının InDesign CS6'nın beklenmeyen bir şekilde kapanmasına yol açması. [3282581]
 • InDesign'ın Adobe Drive'dan alınan varlık kimliğinden değil, dosyada gömülü olan Meta Verilerin belge kimliğinden alınan dosya bilgisi düğümü değerini ayarlamasının gerekmesi. [3224927]
 • InDesign'dan dışa aktarılan InCopy ICML'deki Stil Geçersiz Kılmaların InDesign'a tekrar doğru bir şekilde içe aktarılamaması. [3217228]
 • InDesign Server'ın çalışma iş parçacığından ‘StreamForLayout’ çağrıldığında ‘CoolType’ içinde bir kilitlenmenin oluşması. [3205029]
 • PDF/X-4 dışa aktarma işleminin, sahte bir PDF/X-4 dosyası veren bir belgede tanımlanmamış Gliflere referans verildiğinde bile başarılı olması. [3203046]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6'nın JPEG olarak dışa aktarılırken donması. [3584983]
 • InDesign Server'ın bir kitap için dizin oluşturulurken donması. [3533102]
 • InDesign Server CS6'nın IDML HTML'ye dışa aktarılırken donması. [3503927]

Çevrimiçi kaynaklar

Genel Adobe Forumları için http://www.adobe.com/go/forums_tr adresini ziyaret edin

Yazılımınızı indirme, yükleme ve kullanmaya başlama ile ilgili konularda yardım almak için http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all
sayfasını ziyaret edin.

Ürünlerle ilgili yardım ve topluluğa dayalı talimatlar, yönlendirmeler ve destek için şu sayfayı ziyaret edin: http://www.adobe.com/go/learn_InCopy_support_tr

Müşteri desteği

Ürün bilgisi, satış, kayıt ve diğer sorunlara dair yardım almak için http://www.adobe.com/go/customer_support_tr adresini ziyaret edin.

Müşteri hizmetleriyle iletişim kurmak için http://www.adobe.com/go/intlsupport_tr/ adresini ziyaret edin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın