Son notlar

Son notlar oluşturma

Son not iki bağlı bölümden oluşur: Metinde görünen son not referans numarası ve bir hikayenin ya da belgenin sonunda görünen son not metni. Son notlar oluşturabilir veya bunları Word ya da RTF belgelerinden içe aktarabilirsiniz. Son notlar belgeye eklendikçe otomatik olarak numaralandırılır. Numaralandırma her hikayede yeniden başlar. Son notların numaralandırma stilini, görünümünü ve mizanpajını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca numaralandırma, son notların metindeki yerleşimlerine göre otomatik olarak ayarlanır.

Son not oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Son not referans numarasının görüntülenmesini istediğiniz yere ekleme noktasını yerleştirin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sağ tıklatıp Son Not Ekle'yi seçin.
  • Yazım > Son Not Ekle'yi seçin.
 3. Son not metnini yazın.

Word belgelerindeki son notları içe aktarma

Microsoft Word İçe Aktarma Seçeneklerini kullanarak bir word belgesindeki son notları içe aktarabilirsiniz. Son notları içe aktarma seçeneği varsayılan olarak etkindir.

Word belgelerindeki son notları içe aktarma

 1. Dosya > Yerleştir'i seçin.

 2. İçe aktarmak istediğiniz Word belgesini seçin.

 3. 'ı tıklatın.

Tüm son notlar yeni bir metin çerçevesine eklenir ve içe aktarılır.

Not:

Aynı anda birden çok Word belgesini içe aktarabilirsiniz. Tüm belgelerdeki son notlar tek bir metin çerçevesine içe aktarılır.

Son not numaralandırmasını ve mizanpajını değiştirme

Son not numaralandırmasında ve düzeninde değişiklik yapmak için Tür > Belge Son Not Seçenekleri'ni belirleyin. Yaptığınız değişiklikler mevcut ve yeni tüm son notları etkiler.

Aşağıdaki seçenekler Son Not Seçenekleri iletişim kutusunda görünür:

Son not seçenekleri

Son Not Başlığı

Son Not Başlığı:

Son not hikayesinin başlığını girin.

Paragraf Stili:

Son not başlığını biçimlendiren bir paragraf stili seçin. Menüde, Paragraf Stilleri panelindeki paragraf stilleri görüntülenir. Varsayılan olarak, [Temel Paragraf] stili kullanılır. [Temel Paragraf] stili belgedeki varsayılan font ayarlarıyla aynı görünüme sahip olmayabilir.

Numaralandırma

Stil:

Son not referans rakamlarının numaralandırma stilini seçin.

Başlangıç:

Öyküdeki ilk son not için kullanılan sayıyı belirtin. Buradan Başla seçeneği özellikle kitaptaki belgeler için kullanışlıdır. Son not numaralandırma bir kitaptaki belgelerde devam etmez.

Mod:

Devam eden sayfa numaralandırması içeren bir kitapta birden fazla belgeniz varsa son not numaralandırmasını her bölümde son bölümün bittiği yerden devam edecek şekilde başlatmak için Sürekli'yi seçin. Bir belgedeki her öyküyü aynı Buradan Başla numarasıyla başlatmak için Her Öyküde Yeniden Başlat'ı seçin.

Metindeki Son Not Referans Numarası

Konum:

Bu seçenek, varsayılan olarak üst simge olan son not referans numarasının görünümünü belirler. Karakter stilini kullanarak (OpenType üst simge ayarlarını içeren karakter stili gibi) numarayı biçimlendirmeyi tercih ediyorsanız Normal Uygula'yı seçin ve karakter stilini belirleyin.

Karakter Stili:

Son not referans numarasını formatlamak için bir karakter stili seçin. Örneğin, üst simge kullanmak yerine, yükseltilmiş satır taban çizgisiyle normal konumdaki karakter stilini kullanabilirsiniz. Menüde, Karakter Stilleri panelindeki karakter stilleri görüntülenir.

Son Not Formatı

Paragraf Stili:

Belgedeki tüm son notların son not metnini formatlayan bir paragraf stili seçin. Menüde, Paragraf Stilleri panelindeki paragraf stilleri görüntülenir. Varsayılan olarak, [Temel Paragraf] stili kullanılır. [Temel Paragraf] stili belgedeki varsayılan font ayarlarıyla aynı görünüme sahip olmayabilir.

Ayırıcı:

Ayırıcı, son not numarası ile son not metninin başlangıcı arasında görüntülenen beyaz boşluğu belirler. Ayırıcıyı değiştirmek için önce mevcut ayırıcıyı seçin veya silin, ardından yeni bir ayırıcı belirleyin. Birden fazla karakter eklenebilir. Beyaz boşluk karakterleri eklemek için em boşluğu için ^m öğesi gibi uygun metakarakteri kullanın.

Konumlandırma Seçenekleri:

Kapsam:

Belirli bir belgede son notların nasıl sürdürüleceğini belirlemek için bu seçeneği işaretleyin. Her öyküde farklı bir son not çerçevesi oluşturmak için Öykü'yü seçin. Tüm belgede tek bir son not çerçevesi oluşturmak için Belge'yi seçin. Bu seçenek, kapsamı değiştirmek için de kullanılabilir.

Son Not Çerçevesi:

Varsayılan seçenek, tanımlanan kapsam için yeni sayfa oluşturan Yeni Bir Sayfada olarak ayarlanmıştır. Bu seçeneği InCopy'de değiştiremezsiniz.

Önek/Sonek

Şurada Göster:

Son not referansında, son not metninde veya her ikisinde önekleri veya sonekleri göstermek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek özellikle [1] gibi karakterler içine son notları yerleştirirken kullanışlıdır.  

Önek:

Önekler, numaradan önce görüntülenir (ör. [1). Önek için bir veya birkaç karakter yazın ya da bir seçenek belirleyin. Özel karakterleri seçmek için Önek kontrolünün yanındaki simgeyi tıklatarak menüyü görüntüleyin.

Sonek:

Sonekler, numaradan sonra görüntülenir (ör. 1]). Sonek için bir veya birkaç karakter yazın ya da bir seçenek belirleyin. Özel
karakterleri seçmek için Sonek kontrolünün yanındaki simgeyi tıklatarak menüyü görüntüleyin.

Son not metniyle çalışma

Son not metnini düzenlerken aşağıdakilere dikkat edin:

 • Karakter ve paragraf formatı seçerek son not metnine uygulayabilirsiniz. Son not referans numarasının görünümünü de seçip değiştirebilirsiniz ancak önerilen yöntem Belge Son Not Seçenekleri iletişim kutusunun kullanılmasıdır.
 • Son not referans numarası içeren bir metni kestiğinizde veya kopyaladığınızda, son not metni de panoya eklenir. Metni farklı bir belgeye kopyalıyorsanız bu metindeki son notlar, yeni belgedeki numaralandırma ve mizanpaj görünümünün özelliklerini kullanır.
 • Son not referans işaretleyicisi içeren bir paragrafta geçersiz kılmaları ve karakter stillerini temizlerseniz dipnot referans numaraları, Belge Son Not Seçenekleri iletişim kutusunda uyguladığınız nitelikleri kaybeder.

Son notları silme

Bir son notu silmek için metinde görüntülenen son not referans numarasını seçin ve Backspace veya Delete tuşuna basın. Yalnızca son not metnini siliyorsanız son not referans numarası ve son notun yapısı korunur.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?