Metin biçimlendirme

Metin biçimlendirme

Metnin görünümünü değiştirmek için Kontrol panelini kullanın. Metin seçildiğinde ya da ekleme noktası metne yerleştirildiğinde Kontrol paneli monitör çözünürlüğünüze bağlı olarak karakter formatlama kontrollerini ya da paragraf formatlama kontrollerini veya her ikisinin birleşimini görüntüler. Aynı metin formatlama kontrolleri Karakter panelinde ve Paragraf panelinde de görünür. Metnin görünümünü değiştirmek için Karakter panelini ve Paragraf panelini de kullanabilirsiniz.

Karakter biçimlendirme hakkında video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4275_id_tr. Paragraf biçimlendirme hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4276_id_tr.

Metnin görünümünü değiştirmek için Karakter panelini ve Paragraf panelini kullanın. InDesign'da ayrıca Kontrol panelini metin biçimlendirmek için de kullanabilirsiniz. InCopy'de Kontrol paneli yoktur.

Aşağıdaki metin formatlama yöntemlerine dikkat edin:

 • Karakterleri formatlamak için Yazım aracını  kullanarak karakterleri seçebilir veya tıklatarak ekleme noktası yerleştirdikten sonra bir formatlama seçeneği belirleyip yazmaya başlayabilirsiniz.

 • Paragrafları formatlamak için tüm paragrafı seçmeniz gerekmez, herhangi bir sözcük ya da karakteri seçmek ya da paragrafa ekleme noktasını yerleştirmek yeterlidir. Ayrıca birkaç paragraf boyunca devam eden metin de seçebilirsiniz.

 • Mevcut belgede oluşturacağınız tüm metin çerçeveleri için biçim ayarlamak üzere, ekleme noktasının etkin olmadığından ve hiçbir öğenin seçili olmadığından emin olun ve sonra metin biçimlendirme seçeneklerini belirleyin. Tüm yeni belgelerde varsayılan metin formatlama seçeneklerini ayarlamak için tüm belgeleri kapatın ve metin sarma seçeneklerini belirleyin. Bkz. Varsayılanları ayarlama.

 • İçindeki metnin tümüne formatlama uygulayacağınız bir çerçeve seçin. Çerçeve bir ilişkinin parçası olamaz.

 • Metni hızla ve tutarlı şekilde formatlamak için paragraf stillerini ve karakter stillerini kullanın.

Metinle çalışma hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/vid0075_tr.

 1. Yazım aracını  seçin.
 2. Yazım aracını  veya Dikey Metin aracını  seçin.
 3. Tıklatarak ekleme noktasını yerleştirin veya formatlamak istediğiniz metni seçin.
 4. Kontrol panelinde Karakter Formatlama Kontrolleri simgesini  ya da Paragraf Formatlama Kontrolleri simgesini  tıklatın.
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 5. Kontrol panelinde Karakter Formatlama Kontrolleri simgesini  ya da Paragraf Formatlama Kontrolleri simgesini  tıklatın.
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 6. Paragraf ya da Karakter panelini görüntülemek için Yazım > Paragraf ya da Yazım > Karakter'i seçin.
 7. Formatlama seçeneklerini belirleyin.

Metin formatlama önceliği

Metni font stili ve metin yönü gibi niteliklerle biçimlendirmek için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Örneğin Kontrol paneli, çerçeve ızgara seçenekleri ya da adlandırılmış ızgaralar veya metin stillerini kullanabilirsiniz. Birden fazla yöntem kullanırken nitelikler birbiriyle çakıştığında, InDesign'ın kullanılacak niteliği seçmesi gerekir. Öncelik sırası aşağıdaki gibidir:

 1. Karakter niteliği geçersiz kılmaları

 2. Karakter stili

 3. Paragraf niteliği geçersiz kılmaları

 4. Paragraf stili

 5. CJK ızgara nitelikleri (adlandırılmış ızgaradan veya Çerçeve Izgarası Seçenekleri iletişim kutusundan)

 6. Uygulama varsayılanı (kök paragraf stili)

Örneğin, Çerçeve Izgarası Seçenekleri iletişim kutusu ile karakter stilinde farklı font boyutları seçerseniz karakter stilinin font boyutu kullanılır. Benzer şekilde, bir nesne stiline hem paragraf stili hem de adlandırılmış ızgara eklerseniz paragraf stili adlandırılmış ızgaradan öncelikli olur.

Çerçeve ızgarasını biçimlendirme

Bir çerçeve ızgarasını seçtiğinizde, ızgarayı biçimlendirme seçenekleri Kontrol panelinde görüntülenir.

 1. Seçim aracını kullanarak bir çerçeve ızgarası seçin.
 2. Kontrol panelinde herhangi bir seçeneği belirleyin.
  Control panel (when frame grid is selected)

  A. Reference point B. X Location C. Y Location D. Width E. Height F. Vertical scaling G. Horizontal scaling H. Character aki I. Line aki J. Grid format name K. Grid view L. Font size M. Frame grid characters per line N. Number of lines O. Number of columns P. Column gutter 

Yazım niteliklerini kopyalama (Damlalık)

Damlalık aracını karakter, paragraf, dolgu ve kontur ayarlarını kopyalamak ve sonra bu nitelikleri diğer yazıma uygulamak için kullanabilirsiniz. Damlalık aracı varsayılan olarak tüm yazım niteliklerini kopyalar. Damlalık aracıyla kopyalamak istediğiniz nitelikleri özelleştirmek için Damlalık Seçenekleri iletişim kutusunu kullanın.

Damlalık aracı, yalnızca Mizanpaj görünümünde kullanılabilir.

Yazım niteliklerini seçili olmayan metne kopyalama

 1. Damlalık aracıyla  , kopyalamak istediğiniz niteliklerle formatlanmış metni tıklatın. (Bu metin başka bir açık belgede olabilir.) Damlalık işaretçisinin yönü tersine döner ve kopyaladığınız niteliklerle yüklü olduğunu belirtmek için dolu  görünür. Damlalık işaretçisini metnin üzerine getirdiğinizde yüklü damlalığın yanında bir I görünür  .
 2. Değiştirmek istediğiniz metni Damlalık aracıyla seçin.

  Seçili metin damlalıkta yüklü olan nitelikleri alır. Damlalık aracı seçili olduğu sürece, format uygulamak için metin seçmeye devam edebilirsiniz.

 3. Damlalık aracının seçimini kaldırmak için başka bir aracı tıklatın.
Not:

Damlalık aracı tarafından taşınmakta olan formatlama niteliklerini temizlemek için, Damlalık aracı yüklüyken Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşuna basın. Damlalık aracı yeni nitelikler almaya hazır olduğunu göstermek için yönünü tersine döndürür ve boş  görünür. Kopyalamak istediğiniz nitelikleri içeren bir nesneyi tıklatın ve sonra yeni nitelikleri başka bir nesne üstüne bırakın.

The eyedropper is clicked on formatted text to copy its formatting (left), and then dragged across unformatted text (middle) to apply that formatting (right).

Belgedeki metnin paragraf stilini başka bir belgedeki metne kopyalamak için Damlalık aracını kullanırsanız ve paragraf stili aynı ada ancak farklı nitelik kümelerine sahipse, tüm stil farklılıkları hedef stile yapılan yerel geçersiz kılmalar olarak görünür.

Yazım niteliklerini seçili metne kopyalama

 1. Yazım aracıyla  ya da Yola Yazım aracıyla  , nitelik kopyalamak istediğiniz metni seçin.
 2. Damlalık aracını  kullanarak kopyalamak istediğiniz niteliklerle formatlanmış metni tıklatın. (Kendisinden nitelik kopyalamak istediğiniz metin, değiştirmek istediğiniz metinle aynı InDesign belgesinde olmalıdır.) Damlalık aracının yönü tersine döner ve kopyaladığınız niteliklerle yüklü olduğunu belirtmek için dolu  görünür. Nitelikler 1. adımda seçtiğiniz metne uygulanır.
Type attributes copied to selected text

Damlalık aracının kopyalayacağı metin niteliklerini değiştirme

 1. Araç kutusunda Damlalık aracını çift tıklatın.
 2. Damlalık Seçenekleri iletişim kutusunda Karakter Ayarları ya da Paragraf Ayarları'nı seçin.
 3. Kopyalamak istediğiniz nitelikleri Damlalık aracıyla seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
Not:

Damlalık Seçenekleri iletişim kutusundaki ayarları değiştirmek zorunda kalmadan yalnızca paragraf niteliklerini kopyalamak ya da uygulamak için metni Damlalık aracıyla tıklattığınızda Shift tuşunu basılı tutun.

Hızlı Uygula'yı Kullanma

Menü komutlarını, komut dosyalarını, değişkenleri ve Klavye Kısayolları iletişim kutusunda bulunabilecek diğer birçok komutu bulup uygulamak için Hızlı Uygula'yı kullanın.

 1. Stili, menü komutunu, komut dosyasını veya değişkeni uygulamak istediğiniz metni veya çerçeveyi seçin.
 2. Düzenle > Hızlı Uygula'yı seçin veya Ctrl+Enter (Windows) veya Command+Return (Mac OS) tuşlarına basın.
 3. Uygulamak istediğiniz öğenin adını yazmaya başlayın.

  Yazdığınız adın tam olarak eşleşmesi gerekmez. Örneğin, he yazıldığında, Head 1, Head 2 ve Subhead öğelerinin yanı sıra Help Menu (Yardım Menüsü) > InDesign Help (InDesign Yardım) gibi Yardım menüsü komutları da bulunur.

  Use Quick Apply to find styles, menu commands, scripts, and variables.

  Not:

  Aramanın başlangıcına menü için m: veya paragraf stilleri için p: gibi uygun önek yazarak arama işlemini sadece bir kategoriyle sınırlayabilirsiniz. Öneklerin listesini görmek için Hızlı Uygula metin kutusunun solundaki aşağı oku tıklatın. Görüntülenmesini istemediğiniz kategorilerin seçimini bu listede kaldırabilirsiniz.

 4. Uygulamak istediğiniz öğeyi seçin ve ardından:
  • Stil, menü komutu veya değişken uygulamak için Enter veya Return tuşuna basın.

  • Paragraf stili uygulamak ve geçersiz kılmaları kaldırmak için Alt+Enter (Windows) veya Option+Return (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Paragraf stili uygulamak ve geçersiz kılmalar ile karakter stillerini kaldırmak için Alt+Shift+Enter (Windows) veya Option+Shift+Return (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Hızlı Uygula listesini kapatmadan öğeyi uygulamak için Shift+Enter (Windows) veya Shift+Return (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Hızlı Uygula listesini bir öğeyi uygulamadan kapatmak için Esc tuşuna basın veya belge penceresinde herhangi bir yeri tıklatın.

  • Stili düzenlemek için Ctrl+Enter (Windows) veya Command+Return ( Mac OS) tuşlarına basın.

Not:

Hızlı Uygula listesi görüntülendiğinde, düzenleme alanında ilerlemek için sağ ve sol ok tuşlarına basın; öğe listesinde ilerlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın