Öykü yazdırma

Gale veya Öykü görünümünü yazdırma

Gale veya Öykü görünümünde yazdırırken InCopy formatlanmamış metni sürekli bir sütun (veya sütunlar) halinde, mizanpaj ve formatlama özellikleri olmadan yazdırır. Gale veya Öykü görünümü, geleneksel matbaacılıktaki dizgileri andıran bir basılı kopya verir. Gale formatı öykünün metin içeriğine yoğunlaşmayı ve siz ve diğer katkı sağlayanların yaptığı değişiklikleri görmenizi kolaylaştırır.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazdır iletişim kutusundaki Görüntüle seçeneğinden Gale ve Öykü görünümünü seçin.
 3. Yazdır iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
  • Yazdırılacak kopya sayısını yazın.

  • Listeden kağıt boyutunu seçin.

  • Kağıt yönünü seçin.

  • Yazdırmak için Tüm Öyküler, Geçerli Öykü veya Tümü Genişletilmiş seçeneklerinden birini belirleyin.

  Not:

  Tümü Genişletilmiş seçeneği yalnızca bağlı InCopy dosyalarıyla çalışırken etkindir.

 4. Seçenekler bölümünde Geçerli Gale Ayarlarını Kullan veya Geçerli Dizgi Ayarlarını Geçersiz Kıl seçeneklerinden birini seçin. Geçerli Gale Ayarlarını Geçersiz Kıl'ı seçerseniz, yazdırmak istediğiniz bilgileri belirleyin.
 5. Belge adını, sayfa sayısını ve yazdırma süresini yazdırılan sayfaya eklemek için Sayfa Bilgilerini Yazdır'ı seçin.
 6. Öyküyle ilgili bilgilerin bir özeti için Öykü Bilgilerini Yazdır'ı seçin. Bu seçenek İçerik Dosya Bilgileri iletişim kutusundaki bilgileri yazdırır.
 7. Yazdır'ı tıklatın.
Not:

Belgeniz doğru yazdırılmıyorsa, doğru yazıcı sürücüsünün yüklü olduğundan emin olun.

Mizanpaj görünümünü yazdırdığınızda InCopy belgeyi ekranda göründüğü gibi, çerçeveleri ve tüm diğer sayfa öğelerini koruyarak yazdırır.

Not:

InCopy üretim kalitesinde yazdırma için tasarlanmadığından bildirme, yazıcı işaretleri, renk ayrımı ve belirli grafiklerle ilişkili yazdırma işlevleri bulunmaz. InCopy yalnızca bileşik yazdırmayı yapar.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazdırma iletişim kutusundaki Görünüm seçeneklerinden Mizanpajı seçin.
 3. Aşağıdaki seçenekleri belirtin:
  • Yazdırılacak kopya sayısını yazın.

  • Listeden kağıt boyutunu seçin.

  • Kağıt yönünü seçin.

  • Tüm öyküleri yazdırmayı seçin veya yazdırılacak sayfa aralığını Geçerli öykü'de belirleyin.

 4. Belgeyi ölçeklendirmek isteyip istemediğiniz belirleyin.
 5. Belgede bulunan görüntüleri yazdırmak için, Görüntüleri Yazdır'ı seçin.
 6. Karşılıklı sayfaları aynı yaprağa basmak için Forma Yazdır'ı seçin.
 7. Belge adını, sayfa sayısını ve yazdırma süresini yazdırılan sayfaya eklemek için Sayfa Bilgilerini Yazdır'ı seçin.
 8. Yazdır'ı tıklatın.
Not:

Belgeniz doğru yazdırılmıyorsa, doğru yazdırma sürücüsünün yüklü olduğundan emin olun.

Standart bir PostScript dosyası oluşturma

Belgeyi yazıcıda yazdırmaya alternatif olarak, belgenin Adobe PostScript® dilindeki bir betimlemesini uzak bir yazıcıda yazdırılmak üzere bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Standart bir PostScript (.ps) dosyasında belgenizdeki, bağlı dosyalar ve geçerli seçili çıktı aygıtına uyarlanmış yönergeler gibi her şeyin bir betimlemesi bulunur.

PostScript dosyası genellikle asıl InCopy belgesinden daha büyüktür. Bir kez PostScript dosyasını oluşturduktan sonra onu yazdırmak için bir diske veya başka çıkarılabilir bir depolama aygıtına kopyalayabilir veya başka bir bilgisayara gönderebilirsiniz.

Not:

PostScript dosyasını bir ağ sürücüsüne veya çıkarılabilir bir medyaya aktarmadan önce kaydetmeyi unutmayın. Sabit sürücü ve diğer sürücüler arasında düşük erişim hızı dosya bozulmasına veya veri kaybına yol açabilir ve belgenize zarar verebilir.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Kurulum'u tıklayın.
 3. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • (Windows) Dosyaya Yazdır'ı seçin. Yazdır'ı tıklatın.

  • (Mac OS) PDF menüsünden PDF'yi PostScript Olarak Kaydet'i seçin. Sorulduğunda dosya için bir ad ve konum girdikten sonra Kaydet'i tıklatın.

 4. Gerekirse InCopy Yazdır iletişim kutusundaki var olan ayarları değiştirin. InCopy PostScript dosyasını oluştururken mevcut sayfa aralığını kullanır.
 5. Yazdır'ı tıklatın.
 6. (Windows) Dosya için bir ad ve konum girdikten sonra Kaydet'i tıklatın.

Varsayılan yazdırma ayarını değiştirme

Yazdırma ayarlarını uygulamayla kaydedebilirsiniz, böylece yeni InCopy belgeleri aynı yazdırma ayarlarını kullanır. Mac OS'de bu yazdırma ayarları ayrıca yazıcı için varsayılan haline gelir. Ayrı ayrı yazdırma ayarlarını geçersiz kılabilirsiniz.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin ve varsayılan yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayın.
 2. Ayarları Kaydet seçeneğini tıklatın.

  Daha sonra bu kaydedilmiş ayarları geçersiz kılan ayar değişiklikleriniz, yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra silinir.

Belgeleri ölçekleme

Mizanpaj görünümünde yazdırırken belgenizin sayfalarının seçili boyuttaki kağıda nasıl sığacağını ölçeklemeyle kontrol edebilirsiniz. Windows'da yazdırabileceğiniz maksimum sayfa boyutu 129 x 129 inç'tir. Büyük boyutlu bir belgeyi daha küçük boyutta bir kağıda yazdırmak için belgenin genişliğini ve yüksekliğini simetrik ya da asimetrik olarak ölçekleyebilirsiniz. Ayrıca sayfaları, geçerli sayfa boyutunun görüntülenebilir bölgesine sığacak şekilde otomatik olarak da ölçekleyebilirsiniz. Ölçekleme, belgedeki sayfaların boyutunu etkilemez.

Belgeyi elle ölçekleme

 1. Mizanpaj görünümünde, Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Belgenin mevcut genişlik-yükseklik oranlarını korumak için Oranları Koru'yu seçin. Belgeyi asimetrik olarak ölçeklemek için bu seçeneğin kaldırıldığından emin olun.
 3. Genişlik ve Yükseklik kutularına 1 - 1000 arasında yüzdeler yazın. Oranları Koru'yu seçtiyseniz yalnızca bir değer girmeniz gerekir, diğer değer otomatik olarak güncelleştirilir.
 4. Yazdır'ı tıklatın.

Belgeyi otomatik olarak ölçekleme

 1. Mizanpaj görünümünde, Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Sığacak Biçimde Ölçekle'yi seçin. Seçili PPD tarafından tanımlanan görüntülenebilir alan tarafından belirlenen ölçekleme yüzdesi Sığdıracak Biçimde Ölçekle'nin yanında görünür.
 3. Yazdır'ı tıklatın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi