Stillerle çalışma

Stilleri veya stil gruplarını çoğaltma

 1. Stiller panelinde stili veya stil grubunu sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basarak tıklatıp (Mac OS) Stili Çoğalt'ı seçin.

  Stiller panelinde yeni stil veya grup, arkasında "copy" sözcüğüyle aynı adla görüntülenir. Stil grubunu çoğalttıysanız, yeni grup içindeki stil adları aynı kalır.

  Farklı bir gruba kopyalayarak da stilleri çoğaltabilirsiniz.

Grup stilleri

Karakter Stilleri, Paragraf Stilleri, Nesne Stilleri, Tablo Stilleri ve Hücre stilleri panelinde, stilleri farklı klasörlerde gruplayabilirsiniz. Grupları, gruplar içinde de iç içe yerleştirebilirsiniz. Stillerin grup içinde olmasına gerek yoktur; bunları bir gruba veya panelin kök düzeyine ekleyebilirsiniz.

Stil grubu oluşturma

 1. Stiller panelinde:
  • Kök düzeyinde grup oluşturmak için tüm stillerin seçimini kaldırın.

  • Grup içinde grup oluşturmak için grubu seçin ve açın.

  • Gruptaki stilleri dahil etmek için stilleri seçin.

 2. Stiller paneli menüsünden Yeni Stil Grubu'nu seçin veya seçili stilleri yeni gruba taşımak için Stillerden Yeni Grup seçeneğini belirleyin.
 3. Grubun adını yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Stili gruba sürüklemek için stili, stil grubunun üzerine sürükleyin. Stil grubu vurgulandığında, farenin düğmesini bırakın.

Gruba stiller kopyalama

Stili farklı bir gruba kopyaladığınızda, stiller bağlanmaz. Aynı ada sahip olmalarına rağmen bir stilde yapılan düzenleme diğer stilin özelliklerini değiştirmez.

 1. Kopyalamak istediğiniz stili veya grubu seçin.
 2. Stiller paneli menüsünden Gruba Kopyala'yı seçin.
 3. Stilleri kopyalamak veya grup oluşturmak istediğiniz grubu (veya [Kök] düzeyini) seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Grupta, kopyalananlarla aynı adda stiller varsa, gelen stiller yeniden adlandırılır.

Stil gruplarını genişletme ve daraltma

 • Sadece grubu genişletmek veya daraltmak için yanındaki üçgen simgeyi tıklatın.
 • Grubu ve tüm alt gruplarını genişletmek veya daraltmak için üçgeni Ctrl tuşuyla (Windows) veya Command tuşuyla (Mac OS) tıklatın.

Stil gruplarını silme

Stil grubunu silme, grubu ve stiller ile diğer gruplar da olmak üzere içindeki her şeyi siler.

 1. Silmek istediğiniz grubu seçin.
 2. Stiller paneli menüsünden Stil Grubunu Sil'i seçin ve Evet'i tıklatın.
 3. Gruptaki her stil için bir değiştirme stili belirleyin veya [Yok] öğesini seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
  Not:

  Tüm stiller için aynı değiştirme stilini kullanmak istiyorsanız, Tümüne Uygula'yı seçin.

Herhangi bir değiştirme stilini iptal ederseniz, grup silinmez. Düzenle > Geri Al Stilleri Sil'i seçerek silinen stilleri geri alabilirsiniz.

Stilleri taşıma ve yeniden düzenleme

Oluşturduğunuz stiller varsayılan olarak stil grubunun veya panelinin altında görüntülenir.

 • Gruplar içindeki tüm grup ve stilleri alfabetik sırada düzenlemek için Stiller paneli menüsünden Ada Göre Sırala'yı seçin.
 • Stili taşımak için stili yeni bir konuma sürükleyin. Siyah bir çizgi stilin nereye taşınacağını belirtir; vurgulanmış grup klasörü, stilin bu gruba ekleneceğini belirtir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi