Konumlandırma aracına genel bakış

Seçili grafiği ister doğrudan, Dönüştür komutu (Nesne > Dönüştür) ya da bir bağlam menüsündeki bir komutla veya grafiği kendi çerçevesinde itelemek için klavye kestirmeleri kullanarak yönetmek için araç kutusunda Konumlandırma aracını  tıklatın.

Konumlandırma aracı farklı durumları yansıtacak şekilde otomatik olarak değişen, dinamik bir yapıya sahiptir:

 • Dosya > Yerleştir komutu kullanılarak doğrudan boş bir grafik çerçevesinin veya atanmamış içeriği olan bir çerçevenin üzerine yerleştirildiğinde, grafiği o çerçeveye aktarabileceğinizi göstermek için yüklü grafik simgesine  döner.

 • Doğrudan bir grafiğin üzerine yerleştirildiğinde El aracına dönüşerek grafiği seçip çerçevenin içinde işleyebileceğinizi gösterir.

 • Satıriçi bir grafiğin kapalı kutu tutacağının üzerine yerleştirildiğinde, sürüklemenin grafiğin boyutunu değiştireceğini anlatmak için yeniden boyutlandırma okuna döner.

 • Grafik çerçevesinin üzerine veya iç içe çerçevelerin en üst düzey kapsayıcısına yerleştirildiğinde, imlecin altındaki grafiği veya iç içe çerçeveyi seçebileceğinizi göstermek için nesne seçme simgesine  döner. Çerçevenin kendisini seçemezsiniz.

 • Metin çerçevesinin üzerine yerleştirildiğinde, metin ekleme noktasını belirtmek için bir I kirişine  döner.

Konumlandırma aracı seçeneklerini ayarlama

Grafiği hareket ettirmek için Konumlandırma aracını  kullanırken, çerçevenin dışındaki görüntünün herhangi bir kısmının dinamik grafik önizlemesini (flu arka plan görüntüsü) görüntülemek için fare düğmesini birkaç saniye basılı tutabilirsiniz. Önizlemenin görüntülenmesini ve gecikmesini denetleyebilirsiniz.

 1. Araç kutusundaki Konumlandırma aracını  çift tıklatın.
 2. Görüntünün Maskelenen Kısmını Göster menüsünden sürükleme sırasında tüm görüntünün görüneceği oranı seçin veya tamamen kapatmayı seçin.

Grafikleri dönüştürme

Grafikleri taşımak, ölçeklemek, döndürmek ve kırpmak için komutlar kullanabilirsiniz.

Grafik taşıma

 1. İstenen nesnenin olduğu çerçevenin size teslim edildiğinden emin olun, sonra nesneyi Konumlandırma aracını  kullanarak seçin.
 2. Nesne > Dönüştür > Taşı'yı seçin.
 3. Taşı iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Grafiğin taşınmasını istediğiniz yatay ve dikey mesafeleri girin. Pozitif değerler nesneyi aşağı ve x ekseninin sağına, negatif değerle yukarı ve eksenin soluna taşır.

  • Nesneyi kesin bir mesafe ve açıyla taşımak için taşıma mesafesini ve açısını girin. Girdiğiniz açı x ekseninden derece olarak hesaplanır. Pozitif açılar saatin tersi yönde hareketi ve negatif açılar saat yönünde hareketi belirler. Ayrıca 180° ve 360° arasında değerler de girebilirsiniz; bu değerler karşılık gelen negatif değerlerine dönüştürülür (örneğin 270° değeri –90° değerine dönüştürülür).

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Efekti uygulamadan önce önizlemek için Önizleme'yi seçin.

  • Nesneyi taşımak için Tamam'ı tıklatın.

Grafik ölçekleme

 1. İstenen nesnenin olduğu çerçevenin size teslim edildiğinden emin olun, sonra nesneyi Konumlandırma aracını  kullanarak seçin.
 2. Nesne > Dönüştür > Ölçekle'yi seçin.
 3. Ölçekle iletişim kutusunda, nesnenin göreli enini ve boyunu korumak istiyorsanız Oranları Koru simgesini seçtiğinizden emin olun. X ve Y değerlerini ayrı ayrı ölçeklemek istiyorsanız, bu simgenin işaretini kaldırın; bu, görüntünün çarpılmasına neden olabilir.
 4. Yatay ve dikey ölçekleme değerlerini ya yüzde olarak (örneğin %90) veya mesafe değerleri olarak (örneğin 6p) girin.

  Ölçekleme değerleri negatif sayılar olabilir.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Efekti uygulamadan önce önizlemek için Önizleme'yi seçin.

  • Nesneyi ölçeklemek için Tamam'ı tıklatın.

Not:

Grafiği belirli bir yönde ölçeklemek için, belirli bir grafiğin tutacağını sürüklemek üzere Konumlandırma aracını kullanın. Shift'e basmak, orantılı ölçeklemeye zorlar.

Grafik döndürme

 1. İstenen nesnenin olduğu çerçevenin size teslim edildiğinden emin olun, sonra nesneyi Konumlandırma aracını  kullanarak seçin.
 2. Nesne > Dönüştür > Döndür'ü seçin.
 3. Dönüş açısını Açı metin kutusuna derece olarak girin. Nesneyi saat yönünde döndürmek için negatif ve saatin tersi yönde döndürmek için pozitif bir değer girin.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Efekti uygulamadan önce önizlemek için Önizleme'yi seçin.

  • Nesneyi döndürmek için Tamam'ı tıklatın.

Grafik kırpma

 1. İstenen nesnenin olduğu çerçevenin size teslim edildiğinden emin olun, sonra nesneyi Konumlandırma aracını  kullanarak seçin.
 2. Nesne > Dönüştür > Yamult'u seçin.
 3. Makas iletişim kutusunda yeni yamultma açısını girin.

  Yamultma açısı, yamultma eksenine dik bir çizgiyi temel alarak nesneye uygulanacak çarpıtma miktarıdır. (Yamultma açısı mevcut eksenden saat yönünde hesaplanır.)

 4. Nesnenin yamultulacağı ekseni belirleyin. Nesneyi yatay, dikey ya da açılı bir eksen boyunca yamultabilirsiniz.

  Açılı bir eksen istiyorsanız, istediğiniz eksenin açısını derece olarak, dik gelen eksene göre girin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Efekti uygulamadan önce önizlemek için Önizleme'yi seçin.

  • Nesneyi yamultmak için Tamam'ı tıklatın.

Dönüştürmeleri grafiğe temizleme

 1. İstenen nesnenin olduğu çerçevenin size teslim edildiğinden emin olun, sonra nesneyi Konumlandırma aracını  kullanarak seçin.
 2. Nesne > Dönüştür > Dönüştürmeleri Temizle'yi seçin.