InCopy iş akışları oluşturma ve kullanma

Adobe® InCopy® uygulamasında bağımsız belgeler oluşturabilir veya Adobe® InDesign® uygulamasına bağlı belgelerle çalışabilirsiniz. Bağlı belgelerle çalıştığınızda, sisteminizin iş akışına göre bir InDesign dosyasında birden fazla InCopy öykünüz olabilir. Yazarlar, editörler ve tasarımcılar aynı InDesign belgesinde aynı anda, birbirlerini çalışmasının üzerine yazmadan çalışabilir.

InCopy iş akışları hakkında

InCopy ve InDesign arasındaki sıkı bütünleşme yazarların, editörlerin ve tasarımcıların aynı anda aynı InDesign belgesinde, birbirlerinin işinin üzerine yazmadan çalışmasını sağlayan bir iş akışını olanaklı kılar. İş akışı sistemi kullanıcıların dosyaları teslim alıp vermelerini, böylece dosyanın bütünlüğünü korumasını sağlar.

InCopy kullanıcıları içerik olarak yaptıkları katkıları mizanpaj bağlamında, InDesign'ı kurmak zorunda kalmadan görebilirler. Yazarlar ve editörler InCopy'yi kullanarak, formatlama stilleri uygulama (genellikle InDesign'dan içe aktarılır), kopya sığdırma, satır ve paragraf kesimlerini ayarlama, tireleme, karakter aralığı gibi dizgicilik işlevleri dahil metin üzerinde tam denetime sahip olabilirler. InCopy kullanıcıları öykülerini güçlendirmek için içe grafikler aktarabilir ve bu grafikler üzerinde, ölçekleme ve kırpma gibi sınırlı dönüştürme yapabilirler. İçerik InCopy'de kaydedildikten sonra belge InDesign'da güncelleştirilebilir. Bunlara ek olarak InDesign kullanıcıları tasarım güncelleştirmelerini InCopy kullanıcılarıyla paylaşabilir, böylece en son mizanpajla çalıştıklarından emin olabilirler.

Tipik olarak bir sistem tümleştiricisi InCopy ile InDesign arasındaki etkileşimi, grubun iş akışı sistemini kurup tanımlayarak özelleştirir. İş akışı sistemi dosya oluşturmayı, senkronizasyonu (ana sunucuyla) ve görüntülemeyi denetler. InCopy ve InDesign, arasında InCopy® LiveEdit İş Akışı eklentileri tarafından küçük gruplar için etkinleştirilen yerleşik sistemin de bulunduğu birkaç değişik iş akışı sistemiyle çalışır. İş akışının özgül ayrıntıları için, sistem tümleştiricinizle konuşun.

Bağlı (yönetilen) belgeler hakkında

Bağlı bir InCopy belgesi, açık bir InDesign belgesine veya atama dosyasına yerleştirilmiş bir içerik dosyasıdır (metin veya grafik). İçerik bir InDesign mizanpajıyla ilişkilidir, dolayısıyla InDesign belgesi tarafından yönetilir. InDesign kullanıcısı bu bağlantıyı InDesign'ın içinden yapar; bağı InCopy içinden oluşturamaz ya da yönetemezsiniz. InDesign bağlantısı, InCopy kullanıcısı metin yazmaya ve düzenlemeye başlamadan önce, yazma işlemi sürerken veya metin işi tamamlandıktan sonra kurulabilir. İçeriğe bağ kurulduktan sonra, InCopy kullanıcısı sayfa mizanpajlarını, stilleri ve benzerini InDesign belgesinde göründükleri şekilde görebilir (ancak değiştiremez).

Bağlı belgeler aşağıdaki ek özelliklere sahiptir:

  • Bağlı bir InCopy dosyasıyla, metinle ilgili aşağı yukarı her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin metin formatlama seçeneklerini belirleyebilir, fontları değiştirebilir ve InDesign mizanpajının ve kendi iş akışı sisteminizin tasarım ve formatlama sınırları içerisinde diğer düzenleme ve kopya sığdırma işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak metin veya grafik çerçevelerini, sütun yerleşimini, akıtma sırasını veya diğer tasarım öğelerini değiştiremezsiniz; bunlar InDesign'da hazırlanır.

  • Bağlı içerik, erişim denetimi için kilitlendiği iş akışı sisteminiz tarafından yönetilir. Sisteminiz bağlı bir öyküyü açmak için birkaç seçenek sunabilir, örneğin her InCopy dosyasını, üzerinde yalnızca sizin çalışabilmeniz için teslim alma. Yönergeler için iş akışı sisteminizin belgelerine bakın ya da sistem yöneticinize sorun veya iş akışınız InCopy LiveEdit Workflow eklentilerini kullanıyorsa içeriği InCopy'yi kullanarak teslim alın.

Çok öykülü dosyalarla çalışma

Bağlı belgelerle çalıştığınızda, sisteminizin iş akışına göre bir InDesign dosyasında birden fazla InCopy öykünüz olabilir. InDesign'da birden çok öyküsü olan bir dosyanın; ya bir atama dosyası olarak veya bağlı InCopy içeriği olan bir InDesign dosyası olarak oluşturulması gerekir. InCopy'yi çok öykülü bir belge oluşturmak için kullanamazsınız. Ayrıntılar için iş akışı sistemi belgelerinize bakın.

Çok sayıda öyküsü olan dosyalar Gale ve Öykü görünümlerinde bir öykü ayırma çubuğu ile gösterilir ve ayrılır. Öykü ayırma çubuğu bir InDesign belgesinde oluşturulan her öyküye kolay erişim sağlar.

Öykü ayırma çubuğunda öykünün başlığı ve öyküyü göstermeye veya gizlemeye yarayan Genişletme ve daraltma düğmesi bulunur. Öykü daraltıldığında metin gizlenir ve öykü ayırma çubuğu düzenleme bölmesinden görünür kalır.

Öykü ayırma çubuğu

A. Genişlet ve daralt düğmesi B. Öykü adı C. Öykü ayırma çubuğu 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın