XML dosyalarını kullanma

XML dosyasını InCopy'de açma

Varolan bir XML dosyasını düzenlemek ve etiketlemek için InCopy'de açabilirsiniz.

Not:

Ruby W3C standart Ruby tanımıyla uyumlu olduğunda ve InDesign ad alanlarını kullandığında, XML dosyalarında kullanılan Ruby'yi içe aktarabilirsiniz. InDesign şu ad alanlarını kullanır. xmlns:aid="http://ns.adobe.com/AdobeInDesign/3.0/_ver3.0"

  1. Dosya > Aç'ı seçin.
  2. Kullanmak istediğiniz XML dosyasını bulun ve seçin.
  3. Aç'ı tıklatın.

XML dosyasını InCopy öyküsü olarak kaydetme

XML dosyalarını InCopy öyküleri olarak kaydedebilirsiniz.

  1. XML dosyasını InCopy'de açın.
  2. Dosya > İçeriği Farklı Kaydet'i seçin.
  3. Dosyanın adını yazın ve yerini belirtin.
  4. Kayıt Türü menüsünden (Windows®) ya da Farklı Kaydet menüsünden (Mac OS ®) InCopy Belgesi'ni seçin ve Kaydet'i tıklatın.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın