Yeni özelliklerin özeti

InCopy 2017 sürümü

InCopy CC 2017 sürümü (Kasım 2016), tasarımcıların en acil ihtiyaçlarına cevap veriyor ve daha hızlı uygulama performansı, rakipsiz kararlılık ve zaman kazandıran özelliklerle günlük iş akışlarını sorunsuz hale getiriyor.

Önceki InCopy CC sürümlerinde sunulan özelliklerin özeti için bkz. Yeni özelliklerin özeti | InCopy CC 2015 sürümleri.

Sütunlara yayılan dipnotlar

Artık çok sütunlu bir metin çerçevesiyle çalışırken birkaç sütuna yayılan bir dipnot ekleyebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için Belge Dipnot Seçenekleri'ndeki Dipnotları Sütunlara Yay seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, seçime bağlı olarak belgedeki tüm dipnotları sütunlara yayar ya da ilk davranışa geri döndürür.

Dipnotları sütunlara yayma seçeneği, InCopy CC 2017'de oluşturulmuş yeni belgelerde varsayılan olarak etkindir. Ancak bu seçenek, daha eski bir sürümde oluşturulmuş mevcut belgelerde varsayılan olarak devre dışıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. Dipnotlar.

OpenType geliştirmeleri

OpenType özellikleri InCopy'nin bu sürümüyle daha keşfedilebilir hale geldi. Metin veya metin çerçevesi seçerken seçilen metne uygulanabilir OpenType özelliklerini bağlamsal olarak görüntüleyen bir rozeti tıklatabilirsiniz. Ayrıca artık belirli bir OpenType özelliğinin nasıl göründüğünü önizleyebilirsiniz. Seçimde karışık fontlar varsa tüm fontların OpenType özellikleri görüntülenir.

Metin çerçevesi seçimi için bağlam menüsü

OpenType özelliklerini bir karakterden fazlasına uygulayın. Artık bir metin çerçevesini veya metin çerçevesi içindeki metni seçtiğinizde InCopy, seçilen metine uygulanabilen OpenType özelliklerini tespit ediyor ve bunları uygulamak için bir seçenek sunuyor.

Daha fazla bilgi için bkz. Fontları kullanma.

Sıra Sayılar ve Bitişik Harfler için bağlam desteği

Daha önce Alternatifler ve Kesirler için sağlanan bağlam menüsü desteği şimdi Sıra Sayılar ve Bitişik Harfler için de sağlanmaya başlandı (isteğe bağlı/standart). Artık 1.yi, 2.yi, 3.yü vb. seçtiğinizde InCopy otomatik olarak Sıra Sayı özelliğini uygulamayı öneriyor. Sıra sayılar şu an için İngilizce sıra sayılarla sınırlıdır.

Ayrıca Başla kelimesinden "ba" harflerini seçerseniz ve karakterler için isteğe bağlı bitişik harf mevcutsa InCopy bu özelliği uygulamanızı önerir. Aynısı standart bitişik harfler için de geçerlidir.

Daha fazla bilgi için bkz. Fontları kullanma ve Karakterleri biçimlendirme.

Biçimsel setler

OpenType fontlarında genellikle bazı Biçimsel setler bulunur. InCopy bu Biçimsel setleri Set 1, Set 2 vb. şeklinde görüntüler. Setin ne tür bir biçimsel set olduğunu adından anlamak zordur. Bu özellik sayesinde InCopy'de Font Geliştirici tarafından sağlanan biçimsel setin adı kullanılır ve setten bahsedilen çeşitli yerlerde bu ad gösterilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Fontları kullanma.

Köprüler paneli performansı

InCopy'nin önceki sürümlerinde, belgeniz köprüler paneline bağlı birçok köprü içerdiğinde yavaş yüklenirdi. Bu sürümle birlikte Köprüler paneli artık çok daha hızlı bir şekilde yükleniyor ve önceki sürümlere kıyasla çok daha yüksek performans sunuyor.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın