Sorun

Yerleştirilen InDesign dosyaları yazdırıldığında veya InDesign CS4'ten PDF'ye dışa aktarıldığında görünmüyor. Bu öğeler, bağlantılı InDesign dosyalarında sol taraftaki kalıp sayfasının öğeleridir.

Bu sorunu tekrarlayan iş akışının tipik bir örneği şöyledir:

1. 4 sayfalık bir belge oluşturun.

2. Her iki A Kalıp sayfasında (renk dolgulu) bir nesne oluşturun.

3. Bütün belge sayfalarında bir dikdörtgen oluşturun ve renkle doldurun.

4. Belgeyi 'doc1.indd' olarak kaydedin.

5. Yeni bir 4 sayfalık belge oluşturun.

6. Doc1.indd belgesinin bütün sayfalarını yeni belgeye yerleştirin.

7. Yazdırın veya PDF'ye dışa aktarın.
Çıktılarda soldaki bütün kalıp sayfası öğeleri eksik olacaktır.

Nedeni

Bu, sayfa öğelerinin koordinatlarını hesaplamadaki bir hatadan kaynaklanır. Öğeler, ortaya çıkan baskı veya PDF veri akışlarında bulunabilir ancak sayfa sınırlarının dışına yerleştirilmiştir.

Çözüm

1. Çözüm: 'Bütün kalıp sayfası öğelerini geçersiz kıl' komutunu kullanın.

  1. Orijinal bağlantılı InDesign belgesini açın.
  2. Sayfalar panelinde, sol taraftaki kalıp sayfalarından alınan sayfa öğelerini içeren bütün sayfaları seçin.
  3. Sayfalar paneli açılır menüsünden, Bütün Kalıp Sayfası Öğelerini Geçersiz Kıl'ı seçin.
  4. InDesign belgesini kaydedin.
  5. "Host" InDesign belgesini açın ve yukarıdaki adımlarla değiştirilen .indd dosyasına/dosyalarına bağlantıları güncelleyin.

2. Çözüm: Karşılıklı Sayfalar seçeneğini devre dışı bırakın

  1. Orijinal bağlantılı InDesign belgesini açın.
  2. Dosya > Belge Ayarları'nı seçin ve Karşılıklı Sayfalar seçeneğini devre dışı bırakın.
  3. InDesign belgesini kaydedin.
  4. "Host" InDesign belgesini açın ve yukarıdaki adımlarla değiştirilen .indd dosyasına/dosyalarına bağlantıları güncelleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi