Erişilebilir PDF'ler oluşturma

İçeriğin mümkün olan en geniş hedef kitle için erişilebilir olması ve WCAG 2.0 ile ABD Rehabilitasyon Yasası'nın 508. Bölümü gibi erişilebilirlik standartları ve yönetmeliklerine uygun olması önemlidir. “Erişilebilir” bir elektronik belge, ekran okuyucuları ve engelli kişiler tarafından kullanılan diğer yardımcı cihazlar için optimize edilmiş bir belgedir. Erişilebilir içerik üretilmesi, İnternet arama motorlarıyla başarılı bir şekilde dizin oluşturulması için PDF belgelerinin optimize edilmesinde de önemli bir rol oynar.

Bu tür bir erişilebilirliğin elde edilebilmesi için tüm belge içeriğinin belgenin hiyerarşik yapısına (başlıklar, paragraflar, listeler, tablolar vb.) göre etiketlenmesi ve içeriğin baştan sona doğrusal bir yolda sıralanması gerekir. Erişilebilir belgeler için bir diğer gereksinim de grafik ve görüntü gibi metin olmayan içeriğin bağlam içinde tanımlanması ve gösterilenin açıklanmasıdır.

InDesign uygulaması bir InDesign mizanpajından erişilebilir PDF belgeleri oluşturmak için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltan doğrudan ve basit bir iş akışı sunar. Görevlerin çoğu InDesign içinden, Adobe Acrobat'ta yalnızca birkaç son adım gerçekleştirilerek yürütülür. Böylece hiyerarşik ve yapısal bilgiler InDesign dosyasında saklanabilir ve gözden geçirilmiş erişilebilir bir PDF belgesi oluşturmanız gerektiğinde güncellemeler daha hızlı ve kolay yapılabilir.

Ön koşullar

Erişilebilir bir PDF oluşturmak için aşağıdaki gereksinimler bulunur:

  • InDesign, bu makalede açıklanan işlemi kullanarak erişilebilir PDF'yi dışa aktarmak üzere bir belgeyi hazırlamak için gereklidir.
  • Acrobat , erişilebilirlik işlemini tamamlamak için gereklidir. Bu adımları ücretsiz Adobe Reader uygulamasıyla gerçekleştiremezsiniz.

Erişilebilir PDF'ler oluşturma iş akışı

Erişilebilir PDF'ler oluşturma iş akışı

Belgeyi düzgün şekilde yapılandırmak ve erişilebilirliğe hazırlamak için gerekli olan çalışmaların çoğunu doğrudan InDesign'da gerçekleştirebilir ve Acrobat'ta yapılması gereken dışa aktarma sonrası çalışmaları yalnızca birkaç adıma indirebilirsiniz. Belgenin yapısal hiyerarşisini ve içerik sırasını InDesign belgesinde belirleyebilir, böylece belgeyi daha sonra değiştirmeniz ve yeni bir PDF olarak dışa aktarmanız gerektiğinde bu yapıyı koruyabilirsiniz.

InDesign'da gerekli adımlar

Belgenizdeki paragraf stillerini tutarlı bir şekilde kullanma

InDesign paragraf stillerinin belge içinde tutarlı kullanılması, içeriğin PDF'ye verimli ve başarılı bir şekilde dışa aktarılması için çok önemlidir. Hiyerarşik yapılarındaki stilleri (ana başlık, ikincil başlıklar, alt başlık vb.) temel alın ve bunları belgedeki hiyerarşik rollerine göre paragraflara uygun şekilde uygulayın.

InDesign stilleri ve PDF etiketleri arasında dışa aktarma etiketi ilişkileri oluşturma

InDesign stilleri oluştururken Paragraf Stili Seçenekleri iletişim kutusunda her stil için Dışa Aktarma Etiketleme değerini paragraf (P), 1 ile 6 arasındaki başlık düzeyleri (H1-H6) veya Yapı gibi, PDF belgesindeki rolüne göre ayarlayın. Tablolar ve madde işaretli ve numaralı listeler, dışa aktarma işleminde otomatik olarak tanınır ve uygun şekilde etiketlenir.

Görüntüleri içerik akışı içinden bağlama

Baskı mizanpajındaki görüntüler bir formanın herhangi bir yerinde görünebilir ve görme engelli olmayan kullanıcılar bunu okurken görüntü ile ilgili metin arasında bağlantı kurabilirler. Ekran okuyucular içeriği doğrusal bir biçimde işler. Ekran okuyucular, görüntüleri tanımlamak için metin okuma özelliklerini kullandıklarından görüntüye ait olan metne mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. InDesign'ın sürükle ve bırak özellikli nesne bağlantısı, baskı mizanpajını etkilemeden görüntü referansını uygun bir konuma yerleştirmeyi kolaylaştırır.

Görüntüler için alternatif metin ekleme

Ekran okuyucular yalnızca bir görüntünün varlığını belirtebilir. Görüntünün betimlediği içeriği aktarmak için alternatif metin (alt metin) sağlanması gerekir. InDesign'daki Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri ile bir görüntü dosyasındaki meta verilerden alternatif metin belirleyebilir veya mizanpajdaki herhangi bir görüntü, grafik ya da nesne grubuna özel bir alternatif metin ekleyebilirsiniz.

Dahili belgede gezinme mekanizmaları ekleme

Erişilebilir bir PDF'de içindekiler tabloları, yer imleri, köprüler ve çapraz referanslar, başvurulan içerik için gezinme mekanizmaları görevi görebilir. Ayrıca ekran okuyucu kullanıcılarının, bu mekanizmaların oluşturduğu bağlantıları kullanarak belgede verimli bir şekilde gezinmelerine olanak tanır.

Makaleler panelinde içerik sırası oluşturma

PDF belgesinin etiketleme sırası, okunabilirliği açısından çok önemlidir. InDesign'daki Makaleler paneli, belgenizde hangi içeriğin hangi sırayla etiketlendiğini hassas şekilde belirlemenize olanak tanır. Çerçeveleri ve nesneleri Makaleler paneline sürükleyip bırakarak ve ardından bunları istediğiniz okuma sırasında düzenleyerek içerik ekleyebilirsiniz. Ayrıca sayfa mizanpajını etkilemeden içeriği daha küçük makalelere ayırabilirsiniz.

Belge başlığını ve açıklamasını meta veri olarak belirtme

PDF dosyası, erişilebilirlik ve arama motoru optimizasyonu için belge başlığı ve içerik açıklaması gerektirir. Bu bilgileri InDesign Dosya Bilgileri iletişim kutusuna kaydettiğinizde, gerekli meta veriler şeklinde otomatik olarak Acrobat'a aktarılır.

Erişilebilirlik için optimize edilmiş ayarlarla PDF olarak dışa aktarma

InDesign'daki PDF dışa aktarma seçeneklerini (yazdırma veya etkileşimli) kullandığınızda, mizanpajda gerçekleştirilen etiketleme, düzene koyma ve yer imi oluşturma işlemleri, elde edilen PDF belgesinin etiketleme yapısı, sırası ve gezinme düzeni haline gelir.

Acrobat'ta gerekli adımlar

Belge Özellikleri altından dili ayarlama

InDesign'da belgenin dilini ayarlayamazsınız. Dil ayarını Acrobat Belge Özellikleri iletişim kutusundaki Gelişmiş seçenekler altından belirlemeniz gerekir.

Görüntü adını, Dosya Adı yerine Belge Başlığı olarak değiştirme

Acrobat varsayılan olarak, belge penceresinin başlık çubuğunda PDF dosya adını görüntüler. Erişilebilirlik amacıyla bu, InDesign'ın Dosya Bilgileri iletişim kutusunda oluşturulan belge başlığı ile değiştirilmelidir. Bunu yapmak için Acrobat Belge Özellikleri iletişim kutusunun Başlangıçtaki Görünüm seçeneklerinde Dosya Adı yerine Belge Başlığı ayarını seçin.

Sayfa Minik Resimleri bölmesindeki belge yapısını kullanmak için sekme sırasını ayarlama

InDesign'daki Makaleler panelinde oluşturulan yapı, dışa aktarılan PDF dosyasına kaydedilir ancak Acrobat'a bu yapıyı kullanmasını bildirmeniz gerekir. InDesign belgesinin yapısına göre belirlenen sırayı kullanmak için Acrobat'ın Sayfa Minik Resimleri bölmesinden tüm sayfaları seçin, Seçenekler menüsünden Sayfa Özellikleri'ni seçin ve ardından sekme sırası için Belge Yapısını Kullan seçeneğini belirleyin.

Acrobat erişilebilirlik denetimini çalıştırma

Bu adımlar tamamlandıktan sonra, Acrobat erişilebilirlik araçlarından Tam Denetim seçeneğini belirleyerek belgede hiçbir hata olmadığını doğrulayın.

Erişilebilir bir PDF oluşturma

Paragraf stillerine Dışa Aktarma Etiketleme talimatları ekleme

Paragraf stilinde dışa aktarma etiketleri tanımlandığında, bu stili kullanan metin ile PDF belgesinin anlamsal yapısındaki rolü arasında bir ilişki oluşturur. Herhangi bir paragraf stilini sekiz temel PDF etiketinden biri olarak ayarlayabilirsiniz.

PDF etiketi

Uygulandığı alan

<P>

Başlık olmayan herhangi bir standart anlatım metin paragrafı

<H1> - <H6>

Belgenin organizasyon hiyerarşisini yansıtan bir başlık

<Artifact>

Ekran okuyucunun yok sayması gereken sayfa içeriği

Dışa aktarma etiketleri atamazsanız tüm stillere varsayılan olarak Otomatik ayarı atanır. Otomatik ayarı, XML tabanlı eski bir iş akışında oluşturulabilecek tüm stil - XML etiketlerini kullanır. Stil - XML ilişkileri oluşturulmadıysa Otomatik ayarı bunları Acrobat'ta bir P etiketine çevirir. Belgede başlık yapısını belirlemek için kullanılabilecek ek ayrıştırma yoktur. Bu varsayılan davranış nedeniyle paragraf stillerine tek başına dışa aktarma etiketleri atanması önemli bir erişilebilirlik adımıdır.

Paragraf Stili Seçenekleri iletişim kutusunun Dışa Aktarma Etiketleme alanında bir stil için Dışa Aktarma Etiketleme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. InDesign'ın Madde İşaretleri ve Numaralandırma özelliğini kullanıyorsanız dışa aktarma işleminde belirlenen seçeneklere bağlı olarak, madde işaretli ve numaralı listeler sıralı ve sırasız listeler olarak etiketlenir ve otomatik olarak dönüştürülür. El ile oluşturulan listeler, liste öğeleri olarak tanınmaz.

Dışa Aktarma Etiketleme

InDesign'ın Dışa Aktarma Etiketleme ayarları iki farklı etiketleme düzeni sunar. EPUB ve HTML seçenekleri, bağımsız olarak ayarlanması gereken PDF seçenekleriyle ilişkili değildir. Belirli bir paragrafa atanan rol bu iki seçenek arasında benzer olabilse de PDF'de daha az seçenek bulunur ve özel etiketleme seçeneği yoktur.

Projede zaten stiller uygulanmışsa Paragraf Stilleri paneli menüsünde Tüm Dışa Aktarma Etiketlerini Düzenle'yi seçerek belgedeki tüm stilleri tek adımda eşleyebilirsiniz. Açılan iletişim kutusunda PDF seçeneğini belirleyin ve PDF etiketlerini sağ sütundaki açılır menülerden sol sütundaki paragraf stili adlarına atayın.

Acrobat'taki Rol Eşleme özelliği, InDesign Başlık stili ile H1 etiketi arasında ve Bölüm başlıkları stili ile H2 etiketi arasında oluşturulan ve her ikisi de InDesign'da ilgili stillerin Dışa Aktarma Etiketleme seçeneklerine atanan ilişkileri yansıtır.

Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri'ni kullanarak Alternatif metin ekleme

Erişilebilir bir PDF belgesindeki görüntüler, görüntünün bir ekran okuyucu veya yardımcı cihaz tarafından tanımlanabilmesi için alternatif metin gerektirir. XML Yapısı bölmesi aracılığıyla veya Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri'ni kullanarak (Nesne > Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri) bir görüntü için alternatif metin ekleyebilirsiniz. Bu iletişim kutusu kalıcı değildir, bu nedenle belgede çalışırken açık bırakarak görüntüden görüntüye hızlı bir şekilde geçebilir ve iletişim kutusunu art arda kapatıp açmadan meta veri atayabilirsiniz.

Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda üç sekme vardır: Alternatif Metin, Etiketli PDF ve EPUB ve HTML. Alternatif Metin hem PDF hem de EPUB/HTML iş akışları için geçerlidir. Alternatif metni, belgenin XML yapısından (varsa) veya görüntünün XMP meta verilerinden (varsa) oluşturabilirsiniz. Dilerseniz, Alt Metin Kaynağı açılır menüsünden Özel'i seçerek alternatif metni mizanpajdaki görüntünün belirli bir örneğine doğrudan ekleyebilirsiniz.

Görüntünün XMP meta verileri InDesign'da olası alternatif metin olarak kullanılabilir. Alternatif metin ve dosyadaki meta veriler arasındaki bağlantı dinamik olduğundan, XMP meta verilerinden alternatif metin belirlemek çoğu durumda en iyi seçenektir. Meta veriler değişirse InDesign belgenizdeki görüntü bağlantısını güncellediğinizde alternatif metin de güncellenir. Tüm görüntülerinizdeki alternatif etiketleri dahil etmezseniz Acrobat erişilebilirlik denetimini çalıştırdığınızda iş akışında hatalara neden olur.

Son PDF belgesinde, kullanıcı bir görüntünün üzerine geldiğinde alternatif metin, araç ipucu olarak görünür. Acrobat'ın Sesli Okuma özelliği kullanıldığında veya PDF yardımcı bir cihaz ya da ekran okuma yazılımı ile okunduğunda alternatif metin, görüntünün açıklaması olarak da okunur.
 

Görüntüleri metin akışına bağlama

Görüntüler baskı mizanpajında bir sayfaya yerleştirildiğinde bunlara başvuran kopyaya bitişik olarak yerleştirilmeleri gerekmez. Görme engelli olmayan kullanıcılar için metin, belgenin başka bir yerinde bulunan bir görüntüye ait referanslar içerebilir. Ancak erişilebilir bir PDF belgesi için içerik akışı oluştururken bu görüntülerin akış içindeki uygun noktaya tanımlanması gerekir. InDesign, görüntüyü içeren grafik çerçevesini metin çerçevesi içinde uygun bir konuma bağlayarak görüntüye makine tarafından okunabilir bir referans yerleştirmenize olanak tanır.

Her InDesign çerçevesi ve nesne grubunun üst kenarında küçük bir mavi kare görüntülenir. Nesnenin orijinal konumunu değiştirmeden nesneyi metin akışında erişilebilir bir konuma bağlamak için mavi kareyi tıklatıp basılı tutun ve ardından metin içinde istenilen konuma sürükleyip bırakın. Mavi kare, nesnenin bağlı olduğunu belirten bir bağlantı simgesine dönüşür.

Nesneyi bağlamak için bir çerçevedeki (sol) mavi kareyi metinde istenilen konuma sürükleyin. Bağlandığında (sağ), mavi kare bir bağlantı simgesine dönüşür.

PDF dosyasında, bağlantılı görüntünün Şekil etiketi ana makaledeki uygun <body_copy> etiketi içinde görünür ve bu noktada alternatif metniyle başvurulur ve açıklanır.

Makaleler paneliyle bir okuma sırası oluşturma

InDesign'ın Makaleler paneli, XML yapısı bölmesini kullanmadan Acrobat için tamamen InDesign içinden bir belgenin içerik okuma sırasını oluşturmanıza olanak tanır. Acrobat'a bu işlemi yapmasını bildirdikten sonra Acrobat bu sırayı anlar ve dışa aktarılan PDF'de uygular.

InDesign'da okuma sırasını oluşturmak için Makaleler panelini açın (Pencere > Makaleler) ve sayfada makaleye eklemek istediğiniz nesneyi veya nesneleri tıklatın. Nesneleri Makaleler paneline sürükleyin ve farenin düğmesini bırakın. Nesneler, onları tıklattığınız sıraya göre listelenir. İstendiğinde makaleye bir ad verin veya Makale 1 varsayılan adını kullanın. Alternatif olarak, Tümünü Seç (Cmd/Ctrl-A) seçeneğini kullanabilir ve Makaleler panelinin altındaki Yeni Makale düğmesini tıklatarak tüm seçili nesneleri ekleyip tek adımda yeni bir makale oluşturabilirsiniz (daha sonra yeniden adlandırabilirsiniz). Nesnelere, nesnenin türüne ve içeriğine göre varsayılan adlar verilir. Katmanlar panelinde bir nesneye önceden belirli bir ad verilmişse Makaleler panelinde bu ad korunur.

Yeni makale oluşturma

InDesign'daki Makaleler paneline yeni bir makale eklerken, makalenin PDF dosyasında düzgün şekilde etiketlenmesi ve sıralanması için Dışa Aktarırken Dahil Et (varsayılan) seçeneğini belirlemeniz gerekir.

Makale içinden bir öğeyi tüm öğeler istenen şekilde sıralanıncaya kadar yukarı veya aşağı sürükleyerek içeriğinizi Makaleler panelinde düzene koyun. Okuma sırası yukarıdan aşağıya doğrudur. Makaleler panelinde yeniden sıralama yaptığınızda InDesign sayfasındaki öğelerin konumu veya görünümü bundan etkilenmez. Ayrıca mizanpajdan Makaleler paneline sürükleyerek veya ilgili öğeleri seçip Makaleler paneli menüsünden Seçimi Seçili Makalelere Ekle seçeneğini belirleyerek mevcut bir makaleye mizanpajınızın farklı bölümlerinden öğeler ekleyebilirsiniz. İçeriğinizin yapısını uygun şekilde ayırmak için birden çok makale oluşturabilirsiniz.

Gezinme için yer imleri, çapraz referanslar ve köprüler ekleme

Çapraz referanslar, köprüler ve yer imleri, görme engeli olmayan okuyucular için kolaylık sağlar ancak görme engelliler için de önemli gezinme araçlarıdır. Bu gezinme mekanizmaları, engelli kullanıcıların bir belgede hareket etmesi ve belgenin içeriğine ya da içeriğinin nasıl düzenlendiğine dair bir genel bakış edinmesi anlamına gelir. InDesign'da oluşturulan içindekiler tablosu (TOC), İçindekiler iletişim kutusunda PDF Yer İmleri Oluştur seçeneği belirlendiğinde otomatik olarak yer imleri ekleyebilir. Yer İmleri paneline dinamik bir TOC'den bağımsız olarak özel yer imleri de ekleyebilirsiniz (Pencere > Etkileşimli > Yer İmleri). Yer imlerini metin bağlantılarına (belirli bir hedef metin seçildiğinde oluşturulan yer imleri) veya sayfalara (InDesign'da metin seçmeden bir sayfa görüntülendiğinde oluşturulan yer imleri) bağlayabilirsiniz.

Yer imlerini hiyerarşik olarak InDesign'daki Yer İmleri panelinde düzenleyebilir, ayrıca bir belgenin farklı bölümlerinin daha belirgin gösterilmesi için daha geniş kategorik yer imlerinin altına belirli yer imlerini yerleştirebilirsiniz. Uygun ayarlarla PDF'ye dışa aktarıldığında, InDesign yer imleri ve bunların organizasyon yapıları Acrobat'taki Yer İmleri bölmesiyle tam olarak eşleştirilir ve uygun içeriğe tıklatılabilir bağlantılar olarak çalışır.

Web siteleri gibi harici konumlara veya metin bağlantıları gibi belge içi konumlara yönlendiren köprüler, belgenin yer imi yapısında uygun olmayan veya gerekli olmayan daha mikro düzeyde ek gezinme noktaları sağlar. PDF köprüleri, InDesign'daki Köprüler panelinde oluşturulan bağlantılar ve Acrobat'taki Çapraz Referanslar özelliği kullanılarak oluşturulan çapraz referanslar için dışa aktarılarak oluşturulur. InDesign'da oluşturulan çapraz referanslar, dışa aktarılan PDF belgesindeki köprülere otomatik olarak çevrilir.

Etkileşimli form öğeleri ekleme

InDesign'daki form oluşturma özellikleriyle, form alanları ve düğmeler gibi belirli etkileşimli öğelerin etiketlenmesi için destek sağlanır. Dışa aktarılan bir InDesign formu, oluşturulan PDF belgesinde erişilebilir olması için gerekli <Annot> (ek açıklama) etiketlerini içerir.
InDesign, tümü Düğmeler ve Formlar panelinde oluşturulan onay kutularının, birleşik ve liste kutularının, radyo düğmelerinin, metin alanlarının ve imza alanlarının oluşturulmasını destekler (Pencere > Etkileşimli > Düğmeler ve Formlar). Her form öğesinin hem ad değeri, hem de tanımının bir parçası olması gereken açıklama değeri vardır. Açıklama hem araç ipucu hem de form öğesi için alternatif metin görevi gördüğünden erişilebilirlik için önemlidir. Form, sayfada görünür bir etikete (örneğin, Ad, Şirket, Telefon) sahip olabilir ancak kullanıcı bir alandan diğerine veya bir kutudan diğerine geçiş yaptığında bitişik metin değil yalnızca form öğesine atanmış olan bilgiler okunur.

Çeşitli form öğelerinin sekme sırasının (Gönder düğmeleri dahil olmak üzere) dışa aktarma işleminden önce doğru şekilde oluşturulduğundan emin olunması gerekir. Böylece kullanıcı, form alanları ve seçenekler arasında sekme tuşuyla geçiş yaptığında veya bir yardımcı cihazla yönlendirildiğinde her adıma uygun sırayla ilerleyebilir. Formunuz tasarlanıp işlevleri Düğmeler ve Formlar panelinde tanımlandığında tüm form öğelerinin uygun sırada listelendiğini doğrulamak için Sekme Sırası iletişim kutusunu gözden geçirin (Nesne > Etkileşimli > Sekme Sırasını Ayarla). Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı düğmelerini kullanarak gerekli ayarlamaları veya düzeltmeleri yapın. Alternatif olarak, form öğelerinizi Makaleler paneline uygun sekme sırasıyla ekleyebilirsiniz ancak Sekme Sırası iletişim kutusundaki sırayı iki kez denetlemek yine de iyi bir kalite kontrol önlemidir. Sekme Sırası iletişim kutusu, kullanıcının Sekme tuşuyla veya yardımcı bir cihazla bir formda yukarıdan aşağıya doğru hareket etme sırasını listeler.

InDesign belgesine dosya meta verileri ekleme

Erişilebilir PDF belgeleri için en azından bir belge başlığı ve içeriğin kısa bir açıklaması gerekir. Bu bilgiler, Acrobat'ta Belge Özellikleri iletişim kutusundan erişebileceğiniz dosya meta verilerinde depolanır. Meta veriler, InDesign belgesinin Dosya Bilgileri iletişim kutusunda (Dosya > Dosya Bilgileri) oluşturulur (ve oluşturulmalıdır) ve burada her yeni bir PDF belgesi oluşturulduğunda değiştirilebilir, kolayca güncellenebilir ve korunabilir.

Erişilebilirlik için dışa aktarma

InDesign'da belgeyi erişilebilirlik için hazırladıktan sonra Adobe PDF (Etkileşimli) veya Adobe PDF (Baskı) formatı seçeneklerini kullanarak PDF'ye dışa aktarmaya (Dosya > Dışa Aktar) hazır olursunuz. Seçtiğiniz PDF türü, belgenizin formlar, düğmeler, ses veya video gibi etkileşimli öğeler içerip içermediğine bağlıdır. Biçimlendirme her iki PDF türü için aynı olsa da ilgili iletişim kutularında farklı seçenekler sunar. Adobe PDF (Baskı) formatı, yer imlerini ve köprüleri dışa aktarır ancak düğmeler, ses, video veya animasyonları aktarmaz. Yalnızca bu etkileşimli öğelerin görünümünün (işlevlerinin değil) dahil edilmesini ya da hiçbirinin dahil edilmemesini seçebilirsiniz.

Dışa aktarılan PDF'nin erişilebilir olması için etiketlenmesi gerekir, bu nedenle her iki PDF türü için Dışa Aktar iletişim kutusunda Etiketli PDF Oluştur seçeneğini belirlediğinizden emin olun. Etkileşimli PDF'ye Dışa Aktar iletişim kutusunda, daha sonra Acrobat'taki bu adımı kaydetmek için Sekme Sırası için Yapı Kullan seçeneğini belirleyin. Yer imi, köprüler, çapraz referanslar ve düğmeleri etkinleştirmek için Formlar ve Medya seçeneğini Tümünü Dahil Et olarak ayarlayın. İletişim kutusundaki tüm diğer ayarlar isteğe bağlıdır ve özel gereksinimlerinize veya tercihlerinize göre belirlenebilir. Dışa aktarma işlemi tamamlanır tamamlanmaz PDF belgesini otomatik olarak açmak için Dışa Aktarmanın Ardından Görüntüle seçeneğini belirleyin. Ardından, Acrobat'ta gerekli olan son birkaç adıma geçebilirsiniz.

Acrobat'ta dışa aktarılan PDF'yi gözden geçirme

Yayımlanan tüm belgelerde olduğu gibi, olası beklenmeyen sonuçlar için son sürümü gözden geçirmek her zaman geçerli bir ilkedir. Acrobat'ın Etiketler bölmesindeki etiketleme yapısına bakmak, InDesign hazırlığınız ile nihai PDF belgeniz arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.
Acrobat'taki Sıra bölmesi, InDesign'ın Makaleler panelinde belirlediğiniz sırayla eşleşmeyebilir ve yardımcı teknolojiler ya da Acrobat'ın Sesli Okuma özelliği tarafından kullanılan okuma sırasını yansıtması gerekmez. Sıra panelinde veya Acrobat'ın Yeniden Akış modunda gösterilen sıradan bağımsız olarak, PDF içeriğini okuma sırasını yalnızca InDesign'ın Makaleler panelindeki içeriğin düzenlemesine göre belirlenen Etiketler paneli sıralaması gösterir.

Acrobat'ta belge dili atama

PDF dosyasını oluşturduktan sonra PDF belgesini erişilebilir hale getirmek için kalan adımları tamamlamak üzere Acrobat'a geçebilirsiniz. İlk adım olarak, Dosya Özellikleri iletişim kutusunun Gelişmiş sekmesinden belgenin dilini ayarlayın (Dosya > Özellikler). InDesign'da buna karşılık gelen bir ayar yoktur, bu nedenle dili Acrobat'ta ayarlamanız gerekir. Ayrıca belge penceresinin başlık çubuğunda dosya adı yerine başlık görüntülenecek şekilde belgeyi ayarlamanız önerilir. Bu değişikliği, Belge Özellikleri iletişim kutusunun Başlangıçtaki Görünüm seçeneklerinden yapabilirsiniz.

Sekme sırasını belirleme

InDesign'ın Makaleler panelinde oluşturulan yapı, PDF dosyasına dışa aktarılır ancak köprüler ve form alanları gibi etkileşimli öğelerde sekme tuşuyla geçiş yapılırken izlenen sıra otomatik olarak ayarlanmaz. Sekme sırasını Acrobat'taki Sayfa Minik Resimleri bölmesinden oluşturmanız gerekir (Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Sayfa Minik Resimleri). Belgeler sayfasındaki minik resimlerin tümünü vurgulayın ve ardından Sayfa Minik Resimleri bölmesindeki Seçenekler menüsünden Sayfa Özellikleri'ni seçin. Sayfa Özellikleri iletişim kutusunun Sekme Sırası alanında, içerik sırasını Tanımlanmamış yerine Belge Yapısını Kullan olarak değiştirin.

Belgenizi bir Etkileşimli PDF dosyası olarak dışa aktardıysanız ve Sekme Sırası için Yapı Kullan seçeneğini belirlediyseniz bu adımı atlayabilirsiniz. InDesign'daki Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun baskı sürümünde bu seçenek olmadığından seçeneği Acrobat'ta belirlemeniz gerekir.

Acrobat erişilebilirlik denetimini çalıştırma

Acrobat'taki Araçlar bölmesinden Erişilebilirlik seçeneklerini genişletin (Görünüm > Araçlar > Erişilebilirlik) ve Tam Denetim'i seçin. Erişilebilirlik Raporu Oluştur seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Bu seçenek, belgede hata olup olmadığını ve hata varsa sorunları ayrıntılarıyla gösterir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi