InDesign CC'de EPUB ile ilgili geliştirmeler

Stilden sınıf adına eşleme

Bir stil adından bir sınıf adı oluşturulurken, InDesign artık tam nitelikli bir sınıf adı oluşturuyor: <stil grup adı>_<stil adı>.

Stil sınıfı sahipliği - CSS sınıf adı çakışmalarını ele alma

İki stili aynı sınıf adına eşlerseniz, ilgili belge için CSS oluşturmaya karar verdiğinizde çakışma oluşur. InDesign artık bir uyarı gösteriyor ve dışa aktarma sırasında çakışma hakkında bir mesaj görüntülüyor.

CSS sınıf adı çakışması

Sıralı/Numaralandırılmış Listelerin işaretlemesini temizleme

E-Kitap Dışa Aktarma > Genel >Metin Seçenekleri alanındaki “Sıralı Olmayan Listeyle Eşle” ve “Sıralı Listeyle Eşle” seçenekleri için oluşturulan işaretleme şimdi tüm ekstra sınıfların dışında tutuluyor. InDesign artık karakter eklemiyor veya aralık oluşturmuyor ve liste oluşturma işlemlerini tarayıcı veya aygıta bırakıyor.

Madde işareti ve numaralandırma yapısını belirlemek için geliştirilmiş denemeler

Madde işareti ve numaralandırma yapısını belirleme denemeleri, madde işaretlerinin ve numaraların anlamsal yapısını algılayacak ve HTML'de doğru bir şekilde ifade edecek şekilde geliştirilmiştir..

Madde işaretleri için:

  • InDesign, sola girinti de dahil olmak üzere TAMAMEN aynı madde işareti bağlantılı nitelikleri paylaşan iki paragrafa aynı listenin parçası olarak davranır.
  • Bir madde işareti olmayan, ancak madde işareti paragrafı takip eden ve aynı sola girintiyi içeren bir paragraf şimdi “iç içe” paragraf olarak görülüyor ve listenin bir parçası haline geliyor.

Numaralar için:

  • Bu ayar, parçası olduğu “Liste” niteliği tasarımcılar tarafından belirlenebildiği için, sol girintiye veya sayılarla ilgili farklı niteliklere göre en yüksek önceliğe sahiptir.
  • InDesign, etiketteki değer niteliğinin ayarlanmasını desteklese de, HTML'de Tablo ve Öykü sınırlarıyla çakışan numaralandırılmış bir liste belirtmek mümkün değildir.

Doğru numaralandırma için EPUB 3.0'a dışa aktarın.

EPUB dışa aktarma işleminden kaldırılan statik sıralı liste

InDesign artık başlangıç numara değerleriyle ilgili listeler için gerçek (yalın) işaretleme sunduğu için Statik Sıralı Liste seçeneği EPUB Dışa Aktar iletişim kutusundan kaldırılmıştır.

Metne Dönüştür listesi için geliştirilmiş HTML işaretleme ve CSS dışa aktarma seçeneği

Metne Dönüştür” listesi için HTML işaretleme ve CSS dışa aktarma seçeneği geliştirilmiştir. InDesign, artık gereken madde işareti veya numara karakterlerini ekleyip stili geçersiz kılarak liste seçeneğinin genel görünümünün InDesign'daki görünümüne yakın olmasını sağlıyor.

Sürüm dizesi meta verileri

Sürüm numarası oluşturucu meta verilerine eklenmiştir:

<meta name=”generator” content=”Adobe InDesign 9.0” />

Amacına uygunluğunu sağlamak için geliştirilmiş CSS sınıfı adlandırma düzeni

InDesign, InDesign ve EPUB arasında görsel açıdan yüksek derecede aslına uygunluk ve kavramsal eşleme amaçları doğrultusunda farklı ekstra Sınıflar oluşturur.

Sınıfların adları artık amaçlarını açıkça yansıtacak şekilde değiştirilmiştir.

Oluşturulan CSS Sınıf Öneki Açıklama
CharOverride-# Kullanıcı tarafından uygulanan Karakter Niteliğini geçersiz kılma eylemini CSS özellikleriyle eşleme
ParaOverride Kullanıcı tarafından uygulanan Paragraf Niteliğini geçersiz kılma eylemini CSS özellikleriyle eşleme
TableOverride-#
Kullanıcı tarafından uygulanan Tablo Niteliğini geçersiz kılma eylemini CSS özellikleriyle eşleme
CellOverride-#
Kullanıcı tarafından uygulanan Hücre Niteliğini geçersiz kılma eylemini CSS özellikleriyle eşleme
ObjectOverride-#
Kullanıcı tarafından uygulanan Nesne Niteliğini (Sayfa Öğesi) geçersiz kılma eylemini CSS özellikleriyle eşleme
_idGenParaOverride-#
CSS özelliği kalıtsallığını (sola girinti gibi) ele alma
_idGenCharOverride-# CSS özelliği kalıtsallığını (nokta boyutu gibi) ele alma
_idGenDropcap-# Gömme Karakteri Kimlik gibi gösterme
_idGenBNMarker-# Madde İşareti ve Numara karakterlerini Kimlik gibi gösterme
_idGenRuby-# Ruby CSS'yi Değiştirme
_idGenStoryDirection Öykü yönü desteği
_idGenTableRowColumn Alternatif tablo konturları ve dolguları desteği
_idGenPageitem-# Sayfa Öğesi/Nesne genişliği ve yüksekliğin taşıma

Japonca ruby etiketi için oluşturulan CSS

InDesign, artık yalnızca ruby ile ilgili nitelikler içeren ayrı bir CSS kuralı oluşturuyor.

EPUB kitap dışa aktarma için komut dosyası desteği

CS6'da bulunmayan komut dosyası desteği şimdi sunuluyor.

Yeni dışa aktarma uyarı veya hata mesajı iletişim kutusu

Yeni iletişim kutusu, dışa aktarma işleminden kaynaklanan birden çok uyarı veya hata mesajlarının okunmasını kolaylaştırıyor.

List-style-type özelliğine geliştirilmiş madde işareti karakteri eşleme

Aşağıdaki tabloda listelenenler dışında Unicode değeri bulunduğunda CSS bu değeri belirtmez ve varsayılan olarak aygıtta veya tarayıcıda bırakır (tipik olarak “disc”).

Kimlik Unicode değeri

CSS Özelliği

0x2022 (madde işareti)

“disc”

0x25CB (beyaz daire)

“circle”

0x25A0 (siyah kare)

“square”

InDesign'daki çeşitli numaralandırılmış liste türleri şimdi aşağıdaki tabloda listelenen şekilde CSS özellikleriyle eşlenebiliyor.

ITextAttrNumberingStyle

CSS Özelliği

1,2,3,4

“decimal”

01,02,03,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

I, II, III,

“upper-­‐roman”

i, ii, iii,

“lower-­‐roman”

A,B,C,D

“upper-­‐alpha”

a,b,c,d

“lower-­‐alpha”

001,002,003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

0001,0002,0003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

Break-before özelliğini eşleme

Saklama SeçeneğiParagrafı Başlat” niteliği şimdi geçerli bir CSS özelliğine doğru şekilde eşleniyor. Bu nitelik için ‘kStartAnywhere’ dışındaki tüm değerler 'pagebreak-before:always' değerine eşlenir.

Kesme karakterleri şimdilik desteklenmemektedir.

iBooks okuyucu aygıt fontlarına erişim

iBooks Reader, çok sayıda aygıt fontunu destekler (http://iosfonts.com/). Bu fontlar @font-face ile referans alındığında, özel XML seçenek dosyası META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml pakete eklenmediği sürece varsayılan olarak etkin değildir.

Artık, seçenek dosyası EPUB2.0 ve EPUB3.0 paketlerine eklenmiştir.

iBooks okuyucusuna font gömme desteği

EPUBCheck, gömülü font formatını iBooks Reader için geçerli olarak kabul edecek şekilde değiştirilmiştir.

EPUB dışa aktarma işleminden kaldırılan ‘Mizanpajlı EPUB 3.0’ seçeneği

DPS Reader bu formatı desteklememeye karar verdiği için 'Mizanpajlı EPUB 3.0' seçeneği EPUB Dışa Aktar iletişim kutusundan kaldırılmıştır.

Paragraf saklama niteliklerini CSS paragraf özelliklerine eşleme

Paragraf Niteliği

CSS Özelliği

Öncekiyle Bir Arada Tut

page-break-before:avoid

Tüm Satırları Bir Arada Tut

orphans: 99

İlk N'yi Tut

orphans: #

Son N'yi Tut

window: #

Sonraki N İle Tut

page-break-after:avoid

Önceki değişiklikte, Paragrafı Başlat 'page-break-before:avoid' CSS özelliğine eşlenmişti. Bu nitelik ve Öncekiyle Bir Arada Tut aynı eşlenmiş özelliği paylaştığı için çakışma durumunda, InDesign'da olduğu gibi Paragrafı Başlat üstün gelir.

Not:

Sonraki N İle Tut'un eşlemesi bir değerinden başka tüm değerleri yok sayar. Ayrıca, kesme karakterleri de (Sonraki N'ye Git) şimdilik desteklenmemektedir.

Paragraf, karakter ve nesne stillerinin 'Stilden Etikete/Sınıfa' alanlarındaki birden çok CSS sınıf adı için destek

Birde Çok Sınıf adının bir ya da daha çok boşlukla ayrılması gerekir. İlk Sınıf adı Stil için CSS oluşturmak için kullanılır (CSS'yi Dahil Et bu Stil için etkinleştirilmişse).

Örneğin, aşağıdaki gibi bir Paragraf Stili düşünelim:

Sınıf: InDesign is the best

Sonuç:

<p class=”InDesign is the best”>foo</p>

p.InDesign {…}

Bu özelliğin amacı, tasarımcıların CSS özelliklerini EPUB Dışa Aktar iletişim kutusundaki Gelişmiş sekmesinde yer alan “Ek CSS Dosyası” mekanizmasıyla geçersiz kılmalarını ya da genişletmelerini sağlamaktır.

Belirtilen değerler için başka kontrol yapılmasına gerek yoktur. Dışa aktarma sırasında InDesign, işaretleme amacıyla bu değerleri beraberinde getirir, aksi durumda yok sayar.

Boş <p> ve <li> aralıklarının kaldırılması

InDesign'daki boş Paragraflar boş değildir. Bir satırbaşı karakteri içerir ve dikey yükseklikten oluşur.

HTML'de, InDesign Paragrafları uygun şekilde <p> ve <li> etiketlerine eşler. Boş etiketlere neden olabilen satırbaşı karakteri eşlemenin bir parçası değildir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın