İçeriği HTML olarak dışa aktarma | CS6 ve CS5.5

Not:

Tarafsız Dil: Adobe'nin temel kapsayıcılık değerlerini yansıtmak için InDesign 2022'den (sürüm 17.0) itibaren kapsayıcı olmayan dili değiştiriyoruz. İngilizce, Danca, Macarca, İspanyolca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Portekizce ve Japonca dillerindeki Yardım makalelerimizde Kalıp sayfa referansları, Ana sayfa olarak değiştirildi.

HTML olarak dışa aktarmak, InDesign içeriğinizi web için hazır biçime getirmenin kolay bir yoludur. İçeriği HTML olarak dışa aktardığınızda, metin ve görüntülerin nasıl dışa aktarılacağını kontrol edebilirsiniz. InDesign, HTML içeriklerini aynı adlı CSS stil sınıflarıyla işaretleyerek, dışa aktarılan içeriğe uygulanan paragraf, karakter, nesne, tablo ve hücre stillerinin adlarını korur. Adobe Dreamweaver gibi CSS uyumlu HTML düzenleyiciler kullanarak içeriğe hemen format ve mizanpaj uygulayabilirsiniz.

Neler dışa aktarılır?

InDesign tüm öyküleri, bağlı ve gömülü grafikleri, SWF film dosyalarını, dipnotları, metin değişkenlerini (metin gibi), madde işaretli ve numaralı listeleri, dahili çapraz referansları ve metne ya da web sayfalarına atlayan köprüleri dışa aktarır. Tablolar da dışa aktarılır ancak tablo ve hücre konturları gibi belirli format özellikleri dışa aktarılmaz. Tablolara benzersiz kimlikler atanır, böylece bunlara Dreamweaver'da Spry veri dizileri olarak başvurulabilir. Yerleştirilen ses ve h.264 video dosyaları, HTML5 <audio> ve <video> etiketlerinde kapsanır.

Neler dışa aktarılmaz?

InDesign, çizdiğiniz nesneleri (dikdörtgenler, ovaller ve çokgenler gibi), köprüleri (web sayfalarına bağlanan ve aynı belgedeki metin bağlantılarına atlayan metne uygulanan bağlantılar dışında), yapıştırılan nesneleri (yapıştırılan Illustrator görüntüleri dahil), anahatlara dönüştürülen metni, XML etiketlerini, kitapları, yer imlerini, SING gliflerini, sayfa geçişlerini, dizin işaretleyicilerini, çalışma alanında seçili olmayan ve sayfaya dokunmayan nesneleri veya ana sayfa öğelerini (dışa aktarmadan önce geçersiz kılınmadıkları veya silinmedikleri sürece) dışa aktarmaz.

  1. Tüm belgeyi dışa aktarmıyorsanız dışa aktarmak istediğiniz metin çerçevelerini, metin aralığını, tablo hücrelerini veya grafikleri seçin.
  2. Dosya > Dışa Aktar'ı seçin ve Kayıt Türü listesinden HTML'yi seçin.
  3. HTML belgesi için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.
  4. HTML Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusundaki Genel, Görüntü ve Gelişmiş alanlarında istediğiniz seçenekleri belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Belirtilen ad ve .html uzantısıyla (“bulten.html” gibi) bir belge oluşturulur; belirtilirse, web görüntüleri alt klasörü (“bülten-web-görüntüleri” gibi) aynı konuma kaydedilir.

HTML dışa aktarma seçenekleri

HTML iletişim kutusunda, aşağıdaki seçenekleri belirtin.

Genel seçenekler

Genel alanı aşağıdaki seçenekleri içerir.

Dışa Aktar

Sadece seçilen öğelerin mi yoksa tüm belgenin mi dışa aktarılacağını belirler. Metin çerçevesi seçiliyse taşan metin dahil olmak üzere tüm öykü dışa aktarılır.

Belge seçilirse, tüm formalardaki sayfa öğeleri (geçersiz kılınmayan ana sayfa öğeleri ve görünmez katmanlardaki sayfa öğeleri hariç) dışa aktarılır. XML etiketleri, oluşturulan dizinler ve içindekiler de yoksayılır.

İçerik Sırası / Sıralama

Sayfa nesnelerinin okuma sırasını belirtmenize olanak sağlar.

Sayfa Mizanpajına Göre

Sayfadaki öğelerin konumu, okuma sırasını belirler.

Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse, InDesign sayfa nesnelerinin okunma sırasını nesneleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tarayarak belirler. Bazı durumlarda ve özellikle karmaşık, çok sütunlu belgelerde tasarım öğeleri istenen okuma sırasında görünmeyebilir. İçeriği yeniden düzenlemek ve formatlamak için Dreamweaver kullanın.

(Yalnızca Asya sürümleri için) Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse, InDesign sayfa nesneleri için okuma sırasını belgenin ciltlemesine göre (soldan sağa veya sağdan sola) belirler. Özellikle karmaşık ve çok sütunlu belgelerde olmak üzere bazı durumlarda, dışa aktarılan tasarım öğeleri istenilen okuma sırasında görünmeyebilir. İçeriği yeniden düzenlemek ve formatlamak için Dreamweaver kullanın.

XML Yapısıyla Aynı

XML Yapısıyla Aynı seçildiğinde, XML Yapısı paneli dışa aktarılan içeriğin sırasını ve hangi içeriklerin dışa aktarılacağını kontrol eder. İçeriğiniz önceden etiketlenmişse XHTML Dışa Aktarma sırasını ayarlamak için etiketleri XML Yapısı paneline sürüklemeniz yeterlidir. İçeriğiniz etiketli değilse yeniden düzenleyebileceğiniz etiketler oluşturmak için Yapı paneli menüsünden Etiketlenmemiş Öğeleri Ekle'yi seçebilirsiniz. Bir nesnenin dışa aktarıma dahil edilmesini istemiyorsanız XML Yapısı panelinden etiketi silebilirsiniz. (Etiketi silmek, içeriğin INDD dosyasından silinmesine neden olmaz.) Bkz. Sayfa öğelerini etiketleme.

Makaleler Paneliyle Aynı

Makaleler panelindeki öğelerin sırası okuma düzenini belirler. Yalnızca işaretlenen makaleler dışa aktarılır. Bkz. Makaleleri dışa aktarma işlemine dahil etme.

Kenar Boşluğu

Ems veya piksel cinsinden bir kenar boşluğu belirtin. Kenar boşluklarını Ems cinsinden belirtmek çoklu ekran uyumluluğu açısından daha iyidir. Tüm kenar boşluklarına (üst, alt, sol ve sağ) aynı değer uygulanır.

Madde İşaretleri

Madde işareti paragraflarını <ul> etiketi kullanılarak HTML'de biçimlendirilen Liste Öğelerine dönüştürmek için Sıralı Olmayan Listelerle Eşle'yi seçin. Madde işaretlerini <p> etiketini kullanarak metin olarak formatlamak için Metne Dönüştür'ü seçin. Yerel InDesign otomatik madde işaretlerini kullandıysanız alt madde işaretleri de dahil edilir.

Numaralar

Numaraların HTML'ye nasıl dönüştürüleceğini belirler. Yerel InDesign otomatik numaralandırmayı kullandıysanız alt madde işaretleri de dahil edilir

Sıralı Listelerle Eşle

Numaralı listeleri HTML'de <ol> etiketi kullanılarak biçimlendirilen Liste Öğelerine dönüştürür.

Statik Sıralı Listelerle Eşle

InDesign'da numaralı listeleri Liste Öğelerine dönüştürür ancak paragrafın geçerli numarasına bağlı olarak bir <value> niteliği atar.

Metne Dönüştür

Numaralı listeleri, paragrafın geçerli numarasıyla başlayan metin formatındaki paragraflara dönüştürür.

Dışa Aktardıktan Sonra HTML Görüntüle

Varsa, tarayıcıyı başlatır.

Görüntü seçenekleri

Görüntü Kopyalama

Görüntülerin HTML formatına nasıl aktarılacağını belirtir.

Orijinal

Orijinal görüntüyü “<belge_adı>-web-görüntüleri” alt klasörüne aktarır. Bu seçenek belirlendiğinde diğer tüm seçenekler kullanılamaz duruma gelir.

En Elverişli

Görüntünün nasıl dışa aktarılacağını belirlemek için ayarları değiştirebilmenizi sağlar.

Sunucu Yoluna Bağla

Bu seçenek, görüntüleri alt klasöre aktarmak yerine görüntü dosyasının önünde görünen bir yerel URL (“görüntüler/” gibi) girebilmenizi sağlar. HTML kodunda bağlantı niteliği, belirlediğiniz yolu ve uzantıyı görüntüler. B seçenek özellikle görüntüleri web uyumlu görüntülere kendiniz dönüştürürken etkilidir.

Mizanpajdaki Görünümü Koru

Görüntü nesnesi niteliklerini mizanpajdan almak için işaretleyin.

Çözünürlük (ppi)

Görüntülerin inç başına piksel sayısı cinsinden (ppi) çözünürlüğünü belirtin. İşletim sistemleri, 72 ppi veya 96 ppi değerlerini standart olarak alırken, mobil cihazlar için bu değer 132 ppi (iPad), 172 ppi (Sony Reader) ve 300 ppi (iPhone 4) değerinin üzerinde olabilir. Seçilen her bir nesne için bir değer belirtebilirsiniz. Değerler 72, 96, 150 (şu anki tüm e-Kitap cihazları için ortalama) ve 300'dür.

Görüntü Boyutu

Görüntü boyutunun sabit mi kalacağını yoksa sayfaya göre yeniden mi boyutlandırılacağını belirtin. Sayfa Boyutuna Göre seçeneği; InDesign sayfa genişliğine bağlı olarak sayfanın boyutuna dayanan göreli bir yüzdelik değer ayarlar. Bu seçenek, okuma alanının genişliğine orantılı bir şekilde görüntülerin yeniden boyutlandırılmasını sağlar.

Görüntü Hizalama ve Aralık Ayarlama

Görüntü hizalama, sol, merkez, sağ ve önceki boşluk ve sonraki boşluk değerlerini belirtin.

Bağlı Nesneler için Geçerli Ayarlar

Bu ayarları tüm bağlantılı nesnelere uygulamak için işaretleyin.

Görüntü Dönüştürme

Belgenizdeki en iyileştirilmiş görüntülerin GIF, JPEG veya PNG'ye mi dönüştürüleceğini seçmenize olanak sağlar. Her örnek için kullanılacak formatı InDesign'ın belirlemesi için Otomatik'i seçin. PNG'yi seçerseniz görüntü sıkıştırma ayarları devre dışı kalır.Kayıpsız görüntüler veya saydamlığa sahip nesneler için PNG kullanın.

GIF Seçenekleri (Palet)

GIF dosyalarını en iyileştirirken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır.

Renk taklidi (ilave renkleri simüle etmek için küçük renk noktalarını karıştırma) olmaksızın grafikteki renklerin temsili bir rengini kullanan bir palet oluşturmak için Bağdaşık'ı seçin. Windows ve Mac OS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web uyumlu bir renk paleti oluşturmak için Web'i seçin. Yerleşik sistem renk paletini kullanan bir palet oluşturmak için Sistem (Win) veya Sistem (Mac) seçeneğini seçin. Bu tercih, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Görüntülerin eksik çizgiler doldurularak yüklenmesi için Tarama'yı seçin. Bu seçenek işaretli değilse görüntü bulanık görünür ve tam çözünürlüğe ulaştıkça aşamalı olarak netleşir.

JPEG Seçenekleri (Görüntü Kalitesi)

Oluşturulan her bir JPEG görüntüsü için sıkıştırma (daha küçük dosya boyutları için) ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi belirler. Düşük, en düşük görüntü kalitesine sahip en küçük dosyayı oluşturur.

JPEG Seçenekleri (Biçimlendirme Yöntemi)

Görüntüyü içeren dosya web'de açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirler. JPEG görüntülerinin aşamalı olarak görüntülenmesi ve ayrıntılarının görüntü indirildikçe artması için Aşamalı'yı seçin. (Bu seçenekle oluşturulan dosyalar biraz daha büyük olur ve görüntülenmesi için daha fazla RAM gerekir.) Her bir JPEG dosyasının, dosya görüntülenene kadar yerinde bir yer imi görünmesi ve tamamen indirildikten sonra görüntülenmesi için Aşamasız'ı seçin.

Nesne Dönüştürme Ayarlarını Yoksay

Tek tek görüntülere uygulanan Nesne Dışa Aktarma Seçeneklerini yoksayar. Bkz. Nesne Dışa Aktarma seçeneklerini uygulama.

Gelişmiş seçenekler

CSS ve JavaScript seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş alanını kullanın.

CSS Seçenekleri

Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), bir web sayfasındaki içeriklerin görünümünü kontrol eden biçimlendirme kuralları toplamıdır. Bir sayfayı formatlamak için CSS kullandığınızda, içerikleri sunumun kendisinden ayırmış olursunuz. Sayfanızın içeriği (HTML kodu) HTML dosyasının kendisinde bulunur, diğer yandan kodun sunumunun tanımlayan CSS kuralları başka bir dosyada (harici stil sayfası) veya HTML belgesinin içinde (genellikle Başlık kısmında) bulunur. Örneğin, seçilen metin için farklı font boyutları belirleyebilir ve web sayfasındaki blok düzeyindeki öğelerin formatlama ve konumunu denetlemek için CSS'yi kullanabilirsiniz.

Gömülü CSS

XHTML olarak dışa aktarırken, bildirimler (nitelikler) ile CSS stillerinin HTML dosyasının Başında görünen bir listesini oluşturabilirsiniz.

Stil Tanımlarını Dahil et seçiliyse InDesign metin formatının niteliklerini CSS eşdeğerleriyle eşleştirmeyi dener. Bu seçenek işaretli değilse HTML dosyası boş bildirimler içerir. Bu bildirimleri daha sonra Dreamweaver'da düzenleyebilirsiniz.

Yerel Geçersiz Kılmaları Koru seçiliyse italik ve kalın gibi yerel formatlar dahil edilir.

CSS Yok

Bu seçeneği belirlediğinizde HTML dosyasındaki CSS bölümünü boş bırakır.

Harici CSS (CS5.5)

Genellikle “/styles/style.css” gibi göreli bir URL olan mevcut CSS stil sayfasının URL'sini belirtin. InDesign CSS'nin mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez, bu nedenle harici CSS kurulumunuzu doğrulamak için Dreamweaver kullanmanız gerekir.

Ek CSS (CS6)

Stil Sayfası Ekle düğmesini kullanarak CSS'yi belirtin.

JavaScript Seçenekleri

HTML sayfası açıldığında JavaScript çalıştırmak için Dış JavaScript'e Bağla'yı işaretleyin. JavaScript'in genellik göreli bir URL olan URL'sini belirleyin. InDesign, JavaScript'in mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez.

Benzer konular

Adobe InDesign ile e-kitaplarbroşürlerel ilanlarıkartpostallarposterleretkileşimli sayfa mizanpajları ve birçok içerik oluşturun ve yayımlayın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın