Creative Cloud Libraries, varlıklarınıza çeşitli Adobe masaüstü ve mobil uygulamaları üzerinden erişim sağlamanıza olanak tanıyan bir web hizmetidir. Photoshop'ta kitaplıklara grafikler, renkler, metin stilleri, fırçalar ve katman stilleri ekleyebilir, ardından bu öğelere birçok Creative Cloud uygulamasından kolayca erişebilirsiniz.  

Creative Cloud Libraries'e ilk bakış

Photoshop Kitaplıklar paneli
A. Kitaplık listesi | B. Ara C. Varlıklar | D. Belgeden Kitaplık E. Grafik ekleme | F. Karakter stili ekleme | G. Katman stili ekleme | H. Ön plan rengi ekleme | I. Kitaplıkların senkronizasyon durumu | J. Sil | K. Öğeleri listede gösterme | L. Kitaplık seçenekleri | M. Öğeleri simgeler halinde gösterme 

Kitaplık oluşturma

 1. Photoshop'ta Pencere > Kitaplıklar'ı seçin.  
 2. Kitaplıklar panelinde açılır menüden Yeni Kitaplık Oluştur seçeneğini belirleyin.
Photoshop Yeni Kitaplık Oluşturma
Kitaplık oluşturma

 1. Görüntülenen iletişim kutusunda yeni kitaplık için bir ad girip Oluştur'u tıklatın.

Artık, yeni kitaplık Kitaplıklar panelinde kullanılabilir durumdadır.

Bir belgeden yeni kitaplık oluşturma

Bir kitaplığa otomatik olarak eklenebilen varlıklar içeren bir belge açtığınızda Photoshop sizden yeni bir kitaplık oluşturmanızı ister. Bir belgeden bir kitaplığa otomatik olarak eklenebilen dört tür varlık vardır:

 • Karakter stilleri
 • Renkler
 • Katman stilleri
 • Akıllı nesneler

Photoshop, belgenin içeriğine bağlı olarak her tür varlığın sayısını gösterir.

Photoshop Belgeden yeni kitaplık oluşturma
Bir belgeden yeni kitaplık oluşturma

Aynı zamanda aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak da bir belgeden yeni kitaplık oluşturabilirsiniz:

 • Kitaplıklar paneli seçeneklerinden Belgeden Yeni Kitaplık Oluştur seçeneğini belirleyin
Photoshop Belge menüsünden Yeni Kitaplık Oluşturma
 • Kitaplıklar panelinin altındaki Belgeden Kitaplık () simgesini tıklatın.
 • Kitaplıklar panelinde Belgeden Kitaplık öğesini tıklatın. Bu seçenek sadece geçerli kitaplık boşsa kullanılabilir.
Photoshop Kitaplıklar panelinde belgeden yeni kitaplık oluşturma

Bağlantılı ve bağlantısız varlıklar

Kitaplıklardaki varlıkları, Photoshop belgelerinizde bağlantılı veya bağlantısız varlıklar olarak kullanabilirsiniz. Kitaplık bağlantılı varlıklar, kitaplıktaki orijinal varlıkla ilişkili kalan örneklerdir. Kitaplıktaki orijinal varlık güncellendiğinde Photoshop belgelerinizdeki örnekleri de otomatik olarak güncellenir. Örneklere uyguladığınız tüm efektler de aynı şekilde korunur. Kitaplık bağlantılı varlıklar, davranış bakımından Bağlı Akıllı Nesnelere benzer.

Diğer yandan, bağlantısız varlıklar, Photoshop belgelerinize gömülüdür ve kitaplıktaki orijinal varlıktan ayrıştırılır. Bağlantısız varlıklar, orijinal varlık değiştiğinde otomatik olarak güncellenmez.

Photoshop belgenizde kitaplık bağlantılı varlıkları kullanma

 • Kitaplıklar panelinde bir kitaplıktaki varlığı sağ tıklatıp bağlam menüsünden Bağlı Öğeyi Yerleştir seçeneğini belirleyin.

Photoshop, Photoshop belgenizde varlığı yeni bir katman olarak yerleştirir. Katman minik resmi, katmanın bir kitaplık varlığına bağlı olduğunu gösteren bir bulut simgesi () görüntüler.

Photoshop belgesinde kitaplık bağlantılı varlıklar
Kitaplık bağlantılı varlık içeren katman

Dosya senkronizasyonu

Creative senkronizasyonu, kitaplıklarınızı birden çok uygulama, aygıt ve web üzerinden otomatik olarak erişilebilir kılar. İş ile cihazlar arası senkronizasyon için Creative Cloud masaüstü uygulamasında dosya senkronizasyonu etkinleştirilmiş olmalıdır. Kitaplıklar panelindeki Creative Cloud simgesini kullanarak kitaplığın senkronizasyon durumunu kontrol edebilirsiniz.

Photoshop Kitaplık eşitleme durumu simgesi
Kitaplığın senkronizasyon durumu

A. Senkronizasyon etkin B. Senkronizasyon devre dışı 

Yerel masaüstü makinenizdeki tüm uygulamalar, kitaplık verileriniz için tek bir yerel ön bellek paylaşır. Bu, disk alanı ve ağ bant genişliğinin en iyi şekilde kullanımının yanı sıra ağa bağlı olmasanız dahi yerel uygulamalar arasında kitaplıklarda yapılan değişikliklerin neredeyse anlık olarak yayılmasını sağlar.

Dosya senkronizasyonunu açma

 • Creative Cloud Desktop uygulamasında > Tercihler seçeneklerini belirleyin.
 • Creative Cloud > Dosyalar seçimini yapın.
 • Senkronizasyon AÇIK/KAPALI ayarı için Açık seçeneğini belirleyin.

Dosya senkronizasyonunu açtığınızda kitaplıklar senkronizasyona başlar. Cihazlardaki kitaplıklarınızın güncelliği korunur. Dosya senkronizasyonu, kitaplıklarınızdaki içeriğin hacmine bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Photoshop Kitaplıkları eşitleme simgesi
Kitaplıkları senkronize etme

Kitaplığa varlık ekleme

Varlıklarınızı içeren dosyayı açın. Kitaplığa grafikler, renkler, metin stilleri ve katman stilleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, varlıkları Creative Cloud Market'ten de kitaplığa ekleyebilirsiniz.

Grafik ekleme

 1. Katmanlar panelinden grafik varlığını içeren uygun katmanları veya katman gruplarını seçin.
 2. Taşıma aracını seçin..
 3. Katmanları veya katman gruplarını Kitaplıklar paneline sürükleyip bırakın.

Artık, grafik varlığı kitaplıkta kullanılabilir durumdadır.

Photoshop Kitaplığa eklenen grafik varlıkları
Kitaplığa eklenen grafik varlıkları.

Katman stilleri, karakter stilleri ve renkler ekleme

 1. Katmanlar panelinde varlığı içeren uygun katmanı seçin.
 2. Kitaplıklar panelinde bir simgeyi tıklatın.
Photoshop Kitaplıklar paneli simgeleri
Katman stilleri, karakter stilleri veya renkleri ekleme

A. Karakter Stili Ekleme | B. Katman Stili Ekleme | C. Renk Ekle 

Artık, varlıklar kitaplıkta kullanılabilir durumdadır.

Not:

Katman Stilleri, yalnızca Photoshop katmanları için geçerlidir. Bu stilleri kitaplığa ekleyebilirsiniz ancak Creative Cloud Libraries'i destekleyen diğer Creative Cloud masaüstü uygulamalarında kullanamazsınız.

Ayrıca, Fırça Hazır Ayarları panelinden fırça hazır ayarlarını, Katmanlar panelinden katmanları, Renk Örnekleri panelinden renkleri ve Stiller panelinden katman stillerini sürükleyip Kitaplıklar paneline bırakabilirsiniz.

Adobe Stock'tan varlık ekleme

Photoshop Adobe Stock'tan varlık eklemeye yönelik iş akışı

Adobe Stock, Creative Cloud Libraries ile yoğun olarak entegredir. Doğrudan Adobe Stock web sitesini kullanarak filigran eklenmiş bir hazır görüntüyü istediğiniz herhangi bir kitaplığınıza ekleyebilirsiniz. Filigran eklenmiş görüntüyü, Photoshop belgelerinizde kitaplığa bağlı varlık olarak kullanabilirsiniz.

Görüntüyü lisanslamayı seçtiğinizde (Photoshop’ta doğrudan Kitaplıklar panelinden yapabilirsiniz) açık belgelerinizdeki filigran eklenmiş tüm varlıklar yüksek çözünürlüklü lisanslı görüntü olarak güncellenir.

Daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakın:

Creative Cloud Market'ten varlık ekleme

Creative Cloud Market'ten varlık eklemek ve varlıklara gözatmak için Masaüstü için Creative Cloud uygulamasını kullanabilirsiniz.

 1. Masaüstü için Creative Cloud uygulamasını başlatın.
 2. Varlıklar sekmesine gidin ve Market'i seçin.
Photoshop Varlıklar sekmesi
Masaüstü için Creative Cloud

 1. Varlıklara gözatın ve kitaplığa eklemek istediğiniz varlığı seçin.
 2. Adobe Photoshop'ta oluşturduğunuz kitaplığı açılır menüden seçin.
Photoshop Açılır menüden kitaplık seçme
Creative Cloud Market'ten varlık ekleme

Artık, varlık kitaplıkta kullanılabilir durumdadır.

Diğer Adobe uygulamalarından varlık ekleme

Adobe Illustrator gibi diğer Adobe uygulamalarından ve Adobe Brush gibi mobil uygulamalardan varlık ekleyebilirsiniz. Creative Cloud bu varlıkların tamamını eşitler ve bu varlıkları Photoshop'ta kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Creative Cloud Libraries'i destekleyen uygulamalar.

Kitaplıkta arama

Kitaplıklar panelinden Adobe Stock araması

Kitaplıklar panelindeki arama kutusu, doğru varlığı hızlı ve verimli bir şekilde aramanıza olanak tanır. Aramanızı, aşağıdaki seçeneklere göre değiştirebilirsiniz:

Adobe Stock

Adobe Stock'ta varlıkları doğrudan Kitaplıklar panelinden arayın.

Geçerli Kitaplık

Varlığınız için geçerli kitaplığınızda arama gerçekleştirin.

Tüm Kitaplıklar

Varlığınız için tüm kitaplıklarınızda arama gerçekleştirin.

Kitaplıklar panelindeki görsel arama işlevi kitaplık öğesine benzeyen hazır görüntüleri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Şu adımları uygulayın:

 • Kitaplıklar panelinden, bir öğeyi sağ tıklatın ve ardından bağlam menüsünden Benzerini Bul öğesini seçin.

Photoshop arama sonuçlarını doğrudan Kitaplar panelinin içinde görüntüler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi