Genel bakış

ServiceNow için Adobe Sign, belge imza isteklerinin yerel işlevleri kullanılarak ServiceNow platformu üzerinden gönderilmesini sağlar.  İmza istekleri, iş akışı üzerinden Adobe Sign hizmetine gönderilir.

Uygulama Bağımlılıkları

ServiceNow için Adobe Sign uygulama bağımlılıkları aşağıda belirtilmiştir.

 • Adobe Sign kurumsal düzey hizmeti

          ○ OAuth bağlantısı kurmak için Adobe Sign uygulamasında hesap düzeyinde yönetici olmanız gerekir

 • Gerekli Eklentiler

○ Orchestration

 • Gerekli Sistem Tablosu İzinleri

○ E-posta Bildirimi (sys_event_email_action)

○ E-posta Şablonları (sys_email_client_template)

○ E-posta Düzenleri (sys_email_layout)

 

Yapılandırma Talimatları

ServiceNow için Adobe Sign uygulamasını yükleyin

Bağlantı aracında oturum açtığınızda ve/veya aracı satın aldığınızda ServiceNow uygulamasının "System Applications" (Sistem Uygulamaları) menüsünde görünür.

app menu

Yükleme tamamlandıktan sonra sol taraftaki gezinme panelinde "Adobe Sign" ve "Adobe Sign Administration" olmak üzere iki yeni Uygulama menüsü görüntülenir.

Soldaki menü, kullanıcı menüsü/görünümü menüsü, sağdaki ise yönetici görünümüdür.

user menu
Admin Menu


Programlı Otomatik Yenileme İşi

Adobe Sign - Auto-Refresh Documents (Adobe Sign - Belgeleri Otomatik Olarak Yenileme) adıyla oluşturulan programlı iş ile Adobe Sign Documents (Adobe Sign Belgeleri) tablosunda bulunan belgeler yenilenir.  Bu görev, varsayılan olarak gece 01:00'da gerçekleştirilecek şekilde ayarlanmıştır.  Bu ayar, gerektiğinde çalışacak şekilde yapılandırılabilir.


Mid Server ve Jar dosyası

Eklenen belgelerin imzalanabilmesi için iki adet özel Jar dosyasının (Aşağıda sunulmuştur) yanı sıra bir MID Server gereklidir.  Daha önce Mid Server'ı yüklemediyseniz ServiceNow tarafından sağlanan yükleme talimatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mid Server yüklendikten sonra Orchestration için varsayılan sunucu olarak ayarlanmalıdır.  Orchestration menüsünde, Mid Server Properties (Mid Server Özellikleri) alanına giderek Default Mid Server to use for Orchestration activities (Orchestration etkinliklerinde kullanılacak varsayılan Mid Server) alanına Mid Server'ın adını yazın.  

Mid Server

MID Server'ınızda kullanılması gereken iki adet özel Jar dosyası bulunur:

 • JSON Simple
 • MultiPartFileUpload

İndir

Bu dosyalar, burada belirtilen prosedür uygulanarak yüklenebilir.

Mid Server'ın yeniden başlatılması gerekir (bu işlem otomatik olarak gerçekleşir).

Not:

Yukarıdaki Wiki referanslarının her ikisi de İstanbul sürümü için verilmiştir.  Yüklemeniz, kullanmakta olduğunuz ServiceNow sürümüne göre bazı küçük değişiklikler içerebilir.


Kullanıcılar/Roller

Uygulamada, "x_desci_adobesign_admin" ve "x_desci_adobesign_user" olmak üzere iki rol bulunur.  "x_desci_adobesign_admin" rolüne sahip tüm kullanıcılara tüm işlevlere ve kullanıcı ile yönetici menülerine tam erişim hakkı atanmıştır.  

"x_desci_adobesign_user" rolüne sahip kullanıcılara ise yalnızca "Adobe Sign" kullanıcı menüsüne ve örnek katalog öğelerine erişim hakkı atanmıştır.


Özel İş Akışı Etkinliğinde başarılı/başarısız durumları

Tüm özel iş akışı etkinlikleri bir "sonuç" ile oluşturulmuştur.  Bu sonuç, varsayılan olarak etkinlik sonucu değerine ayarlanmıştır: 

 • Hiç hata yoksa (activityOutput.result==null) etkinlikler başarılı olarak devam eder. 
 • Hata durumu (activityOutput.result!=null) günlüğe kaydedilen belirli bir hata ile sonuçlanır ve iş tamamlanmadan kapatıldı durumuna ayarlanır. 

"Başarısız" durumu yapılandırılabilir niteliğine göre bildirimler gönderilebilir, gözden geçirilmesi için teknik bir kaynağa bir görev eklenebilir.  


Özel Görev Alanları

Görev tablosuna üç adet özel alan eklenmiştir. Bu alanlar, istenirse Adobe Sign'daki bir özel liste görünümüne eklenerek son kullanıcının belge durumu ile bilgileri daha açık bir şekilde görmesi sağlanabilir.  Alanlar şunlardır:

 • Document Status (Belge Durumu) (x_desci_adobesign_document_status) - Belgenin, Adobe Sign'daki durumuna bağlı durumudur.  "Belge Durumu" alanında aynı değerler bulunur ve bu değerler Adobe Sign'da kullanılan durumlara denk gelir.
 • Document URL (Belge URL'si) (x_desci_adobesign_document_url) - Sözleşme belgesinin Adobe Sign URL'sidir
 • Agreement ID (Sözleşme Kimliği) (x_desci_adobesign_agreement_id) - Yalnızca sözleşmeye ait olan kimlik numarasıdır 

Özel liste görünümü oluşturma hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Kullanıcıları özel görünümü görüntülemeye zorlayacak bir görünüm kuralı da oluşturulabilir.  Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

Dikkat:

İşlevlerden yararlanabilmek için uygulamada tüm alan adları kullanılır.  Adlar değiştirilir ya da üzerinde oynanırsa belirli işlevler hedeflenen şekilde çalışmayabilir.

Özel liste görünümü oluşturma hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıları özel görünümü görüntülemeye zorlayacak bir görünüm kuralı da oluşturulabilir.  Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Aşağıda örnek görünümün görüldüğü bir ekran görüntüsü verilmiştir:

Task Fields

Harici sistemlerle bağlantı

ServiceNow için Adobe Sign uygulamasında, bağlantı aracı ile ServiceNow arasında bağlantı kurulabilmesi için bir Adobe Sign hesabı gerekir.  


Adobe Sign hesabını ServiceNow'a bağlama

ServiceNow'ın E-imza hizmetiyle iletişim kurabilmesi için bir Adobe Sign Hesabınızın olması gerekir.  Bir hesabınız yoksa buradan hesap oluşturabilirsiniz - Adobe Sign

Hesabınızı oluşturduktan sonra Adobe Sign Administration (Adobe Sign Yönetim) menüsündeki Connect To Adobe (Adobe'ye Bağlan) bağlantısını tıklatarak ServiceNow ile Adobe Sign arasında bağlantı oluşturun.

Connect1

Bu şekilde bağlantı sayfasına yönlendirilirsiniz:

7Connect2-rebranded

 

 • Adobe Sign ile güvenilir bir ilişki kurmak için Connect (Bağlan) düğmesini tıklatın.
  • Bu şekilde, oturum açmanız ve sürekli erişim sağlamanız gereken Adobe Sign giriş sayfasına yönlendirilirsiniz
8login-rebrand
 • Adobe Sign Yönetici hesabınızı kullanarak Adobe Sign kimliğinizi doğrulayın
  • Panel yenilenir ve güvenilir bir ilişki kurmak istediğiniz doğrulanır
9Trust-rebrand
 • Allow Access (Erişime İzin Ver) düğmesini tıklatarak erişimi onaylayın

Bu işlemden sonra Connect to Adobe Sign (Adobe Sign'a Bağlan) bağlantısını kullandığınızda Adobe Sign Connect Complete (Adobe Sign Bağlantısı Tamamlandı) mesajı (aşağıda görülmektedir) görüntülenir.

 

10Connect 4-rebrand

Adobe Sign hizmeti ile ServiceNow arasındaki bağlantı tamamlanmıştır. 


Yapılandırmayı test etme

Test işlemleri yukarıda belirtilen adımlar uygulanarak gerçekleştirilebilir.  Bağlantı kurduysanız oturum açan kullanıcının rolü ve yapılandırmanız doğrudur.

Demo Katalog Öğeleri / İş Akışları

Özel iş akışı etkinliklerinin kullanımını gösteren demo katalog öğeleri ve iş akışı etkinlikleri oluşturulmuştur.  Bu etkinlikler, ServiceNow için Adobe Sign uygulamasından yararlanabilmek için öğelerin ve iş akışlarının nasıl oluşturulacağını uçtan uca örneklerle açıklamaktadır.


Katalog Öğeleri

Uygulama için iki demo katalog öğesi oluşturulmuştur.  İki öğe arasında, imza almak için desteklenen tüm senaryolar gösterilmiştir.  

Not:

E-posta adreslerinin virgülle ayrılarak girilmesi (email1@email.com, email2@email.com gibi) gerekir. Bu şekilde, imza istekleri giriş sırasında göre gönderilir.

 • Adobe Sign - Request A Signature (Adobe Sign - İmza İste) – İstek sahibinin yerel sabit diskinde veya Adobe Sign'daki mevcut bir kitaplıkta bulunan bir belgeyi seçerek imza için bir veya birkaç kişiye göndermesini sağlar. Bu işlem, belgenin Olduğu Gibi/Hemen gönderileceği veya öncelikle Adobe Sign Gönder deneyiminde önizlemesinin yapılacağı şekilde yapılandırılabilir
 • Adobe Sign – Request W9 Signature (Adobe Sign – W9 İmzası İste) – Kullanıcının belirtmesi gerekmeden belirli bir belgeyi imza için gönderir (bu örnekte W9 formudur).  Bu örnekte, belirli bir belgeyi kullanıcıdan araması istemek ya da isteğe eklemek zorunda kalmadan göndermek için bağlantı aracından nasıl yararlanılabileceği görülmektedir.  Belge özellikleri, iş akışındaki özel iş akışı etkinliğine eklenir.


İş Akışları

Uygulamayla birlikte iki adet demo iş akışı yüklenir.  Bu iş akışları, belgenin Adobe Sign'daki durumuyla ilgili özel aşama değerlerine de sahiptir.  Şimdilik bu değerlerden yalnızca birkaçı kullanılmaktadır ancak uygulamanın sonraki sürümlerinde diğerleri de kullanılacaktır. 

Adobe Sign - Request A Signature (Adobe Sign - İmza İste) - "Adobe Sign - İmza İste" katalog öğesine bağlıdır ve bir belgenin imza için gönderilmesi için bağlantı aracının nasıl kullanılacağına ilişkin dört senaryo gösterir:

 • Use an existing document with preview (Mevcut bir belgeyi önizleme ile kullan) - Açılır listeden seçilen bir belgeyi istek sahibi belgenin önizlemesini yaptıktan sonra gönderir.  İstek gönderildikten sonra istek sahibi oluşturulan sözleşmenin bağlantısını içeren bir e-posta alır (bkz. E-posta Bildirimleri).  Kullanıcı belgeyi doğruladıktan sonra belge sırasıyla (giriş sırasına göre) imza için girilen tüm e-posta adreslerine gönderilir.  Sözleşme imzalandıktan sonra istek gönderilen tamamlanmış öğeye eklenir.
 • Use an existing document without preview (Mevcut bir belgeyi önizleme olmadan kullan) - İstek gönderildikten sonra açılır listeden seçilen belgeyi giriş sırasına göre tüm e-posta adreslerine gönderir.  Belgenin önizleme görüntüsü alınmaz. Sözleşme imzalandıktan sonra istek gönderilen tamamlanmış öğeye eklenir.
 • Attach document with preview (Belgeyi önizlemeyle ekle) - Eklenen belgeyi, istek sahibi önizlemesini yaptıktan sonra gönderir.  İstek gönderildikten sonra istek sahibi oluşturulan sözleşmenin bağlantısını içeren bir e-posta alır (bkz. E-posta Bildirimleri).  Kullanıcı belgeyi doğruladıktan sonra belge sırasıyla (giriş sırasına göre) imza için girilen tüm e-posta adreslerine gönderilir.  Sözleşme imzalandıktan sonra istek gönderilen tamamlanmış öğeye eklenir.
 • Attach document without preview (Belgeyi önizleme olmadan ekle) - İstek gönderildikten sonra açılır listeden seçilen belgeyi giriş sırasına göre tüm e-posta adreslerine gönderir.  Belgenin önizleme görüntüsü alınmaz. Sözleşme imzalandıktan sonra istek gönderilen tamamlanmış öğeye eklenir.

 

Adobe Sign - Request Specific Document Signature (Adobe Sign - Belirli Belge için İmza İste) - "Adobe Sign – W9 İmzası İste" katalog öğesine bağlıdır. Belgenin iş akışıyla gönderileceği şekilde ayarlanması için bağlantı aracının nasıl kullanılacağını ve istek sahibine istekte bulunacağı belirli belgeyi gösterir.  Bu iş akışında aşağıdaki iki senaryo gösterilmiştir:

 • Send workflow-specified document with preview (İş akışında belirtilen belgeyi önizleme ile gönder) - İstek sahibi önizlemesini yaptıktan sonra iş akışında belirtilen belgeyi gönderir.  İstek gönderildikten sonra istek sahibi oluşturulan sözleşmenin bağlantısını içeren bir e-posta alır.  Kullanıcı belgeyi doğruladıktan sonra belge sırasıyla (giriş sırasına göre) imza için girilen tüm e-posta adreslerine gönderilir.  Sözleşme imzalandıktan sonra istek gönderilen tamamlanmış öğeye eklenir.
 • Send workflow-specified document without preview (İş akışında belirtilen belgeyi önizleme olmadan gönder) - İstek gönderildikten sonra iş akışında belirtilen belgeyi girilen tüm e-posta adreslerine gönderir.  Belgenin önizleme görüntüsü alınmaz. Sözleşme imzalandıktan sonra istek gönderilen tamamlanmış öğeye eklenir.


Özel İş Akışı Etkinlikleri

İmza sürecini kolaylaştırmak için özel iş akışı etkinlikleri oluşturulmuştur.  Seçilen işleme bağlı olarak (belge ekleme, mevcut bir belge kullanma, belgeyi önizleme görüntüsü ile veya önizleme görüntüsü olmadan kullanma gibi) isteğin işleme alınması için etkinliği işleminin değiştirilmesi gerekir.  Özel etkinliklerin her biri aşağıdaki listede belirtilmiştir ve verilen iki örnek iş akışında en az bir kez kullanılmıştır.

Not:

Aşağıda listelenen özel etkinlikleri göremiyorsanız bu sorunu düzeltmek için sorun giderme bölümüne bakın.

 • Adobe Sign - Send Selection, Preview (Adobe Sign - Seçileni Gönder, Önizle) - "adobe_preview" değişkeninin değeri, "yes" ve "adobe_attach_or_existing" değişkeninin değeri "no" olduğunda kullanılır.  Seçilen belgeyi ("adobe_lib_doc") istek sahibi önizlemesini yaptıktan ve imza için gönderdikten sonra "adobe_email_address" alanındaki e-posta adreslerine imza için gönderir.
 • Adobe Sign - Send Selection, No Preview (Adobe Sign - Seçileni Gönder, Önizleme Yok) - "adobe_preview" değişkeninin değeri, "no" ve "adobe_attach_or_existing" değişkeninin değeri "no" olduğunda kullanılır.  Seçilen belgeyi ("adobe_lib_doc") istek gönderildikten sonra belgenin önizleme görüntüsünü beklemeden "adobe_email_address" alanındaki e-posta adreslerine imza için gönderir.
 • Adobe Sign - Send Attachment, Preview (Adobe Sign - Eki Gönder, Önizle) - "adobe_preview" değişkeninin değeri, "yes" ve "adobe_attach_or_existing" değişkeninin değeri "yes" olduğunda kullanılır. Eklenen belgeyi istek sahibi önizlemesini yaptıktan ve imza için gönderdikten sonra "adobe_email_address" alanındaki e-posta adreslerine imza için gönderir.
 • Adobe Sign - Send Attachment, No Preview (Adobe Sign - Eki Gönder, Önizleme Yok) - "adobe_preview" değişkeninin değeri, "no" ve "adobe_attach_or_existing" değişkeninin değeri "yes" olduğunda kullanılır.  Seçilen belgeyi ("adobe_lib_doc") istek gönderildikten sonra belgenin önizleme görüntüsünü beklemeden "adobe_email_address" alanındaki e-posta adreslerine imza için gönderir.
 • Adobe Sign - Get Attachment Data (Adobe Sign - Ek Verilerini Al) - "adobe_attach_or_existing" değişkeninin değeri "yes" olduğunda kullanılır.  Sözleşme verilerini toplar ve özel Jar dosyası ile Mid Server'dan yararlanarak bu verileri çok bölümlü / form formatına dönüştürür. 
 • Adobe Sign - Send Document X, No Preview (Adobe Sign - X Belgesini Gönder, Önizleme Yok) - Belge önceden tanımlandığında ve "adobe_preview" değişkeninin değeri "no" olduğunda kullanılır.  "adobe_lib_doc" giriş parametresi gönderilen sözleşmenin adını taşır.  Ad değeri "Adobe Sign Belgeleri" tablosunda bulunabilir.  Bu iş akışında W-9 belgesi gönderiyoruz ve "adobe_agreement_name" değerini varsayılan olarak "W9 Formu İmza İsteği" olarak belirliyoruz.
 • Adobe Sign - Send Document X, Preview (Adobe Sign - X Belgesini Gönder, Önizle) - Belge önceden tanımlandığında ve "adobe_preview" değişkeninin değeri "yes" olduğunda kullanılır.  "adobe_lib_doc" giriş parametresi gönderilen sözleşmenin adını taşır.  Ad değeri "Adobe Sign Belgeleri" tablosunda bulunabilir.  Bu örnek öğe/iş akışında W-9 belgesi gönderiyoruz ve "adobe_agreement_name" değerini varsayılan olarak "W9 Formu İmza İsteği" olarak belirliyoruz
 • Adobe Sign - Attach Signed Agreement (Adobe Sign - İmzalanan Sözleşmeyi Ekle) - Bu etkinlik imzalanan belgeyi Adobe Sign'dan alır ve geçerli kayda ekler.  Bu etkinlik, belge istek sahibi tarafından seçildiğinde veya eklendiğinde kullanılmalı, belge kodla programın içine gömülü olduğunda KULLANILMAMALIDIR.  Bu tip durumlar için "Adobe Sign - İmzalanan X Sözleşmesini Ekle" iş akışını kullanın. 
 • Adobe Sign - Attach Signed Agreement (Adobe Sign - İmzalanan Sözleşmeyi Ekle) - Bu etkinlik imzalanan belgeyi Adobe Sign'dan alır ve geçerli kayda ekler.  Bu etkinlik, belge istek sahibi tarafından seçildiğinde veya eklendiğinde kullanılmalı, belge kodla programın içine gömülü olduğunda KULLANILMAMALIDIR.
 • Adobe Sign - Attach Signed Agreement X (Adobe Sign - İmzalanan X Sözleşmesini Ekle) - Bu etkinlik, imzalanan belgeyi Adobe Sign'dan alır ve önceden tanımlanan belge örneğindeki geçerli kayda ekler.


E-posta Bildirimleri

Özel şablonları ve düzenleri göstermek ve önizleme / URL doğrulama işlemine ilişkin bir örnek vermek için üç adet özel e-posta bildirimi oluşturulmuştur.

 • Adobe Sign - İmzalanan X Sözleşmesini Ekle (Adobe Sign - İstek Açıldı) - Önizleme istendiğinde ("adobe_preview" değişkeninin değeri "yes" olduğunda) ve öğe demo öğelerden biri olduğunda tetiklenir.  Doğrulanması için beklenen sözleşmenin bağlantısını içerir.  

NOT - Başka bildirimler oluşturulmuşsa istek sahibinin doğrulayabilmesi için belgenin URL'sini eklemeniz gerekir.  Bu bağlantı aynı zamanda RITM formunda da yer alır ve form görünümüne "belge URL'si" alanı eklenerek başka formlara da eklenebilir.

 • Adobe Sign - Request Cancelled (Adobe Sign - İstek İptal Edildi) - Öğe 2 demo katalog öğesi olan "Closed Incomplete" (Tamamlanmadan Kapatıldı) Aşaması veya "Aborted" (İptal Edildi) Aşamasından birinde olduğunda tetiklenir.
 • Adobe Sign - Request Closed (Adobe Sign - İstek Kapatıldı) - Öğe 2 demo katalog öğesi olan "Closed Complete" (Tamamlanarak Kapatıldı) Aşaması veya "Signed" (İmzalandı) Aşamasından birinde olduğunda tetiklenir.

Bu kayıtlardan birinde gezindiğinizde örnek şablonları ve örnek düzeni görebilirsiniz.

Programlı Otomatik Yenileme işini yapılandırma

Adobe Sign Belgeleri tablosunu otomatik olarak yenileyen programlanan iş, yerel sistem saatiyle gece 01:00'da yürütülecek şekilde önceden yapılandırılmıştır. Bu iş, herhangi bir saatte yürütülecek şekilde yeniden yapılandırılabilir ve günlük, haftalık ya da sürekli olarak çalıştırılabilir.

İşi düzenlemek için Adobe Sign Administration (Adobe Sign Yönetim) menüsüne erişin > Refresh Documents Setup (Belgeleri Yenileme Ayarları) öğesini genişletin > Auto-Refresh Documents Job (Belgeleri Otomatik Yenileme İşi) seçeneğini tıklatın

Paneli istediğiniz ayarlarla yapılandırdıktan sonra Update (Güncelle) seçeneğini tıklatarak ayarları kaydedin.

Execute Now (Şimdi Yürüt) komutu, işi hemen bir kez yürütür.

AutoRefresh panel

Destek ve Sorun Giderme

Destek için iletişim bilgileri

Kullanıcı ve yönetici menülerinde yardım belgeler ve bağlantıları yer alır.  Destek için iletişim bilgileri aşağıdaki web sitesinde de verilmiştir


Sorun Giderme

ServiceNow için Adobe Sign uygulamasının kurulması ve kullanılması sırasında sıklıkla karşılaşılabilecek sorunlar aşağıda belirtilmiştir.

Katalog Öğesi değişken adları - Örnek olarak verilen iki katalog öğesinde kullanılan değişken adları, bağlantı aracının işlevi açısından çok önemlidir.  Bu adlar özel iş akışı etkinliklerinde yoğun olarak kullanılır ve bu adlarda yapılan değişiklikler iş akışında sorunlara neden olur.  Değişken adlarında değişiklik yaptığınız takdirde, iş akışında kullanılan tüm Adobe Sign etkinliklerinde de ilgili değişikliği yapmanız gerekir.

"Connect to Adobe Sign" (Adobe Sign'a Bağlan) bağlantısı (yalnızca yöneticiler) ziyaret edildiğinde Bağlantı Hatası – Ekranda bir bağlantı hatası görüldüğünde (aşağıda görülmektedir), Adobe Sign hesabını ServiceNow'a bağlama bölümünde belirtilen prosedürleri uygulayarak yeniden bağlantı kurmanız gerekir.  Ayrıca, Adobe Sign hesap bilgilerinin doğru olup olmadığını da kontrol etmelisiniz.

Error Gump-rebrand

 

Ek etkinliklerinin düzgün işlememesi - Ek etkinlikleri, Mid Server bağlantısının düzgün çalışmasına bağlıdır.  Mid Server'ın düzgün çalışır durumda olduğundan ve Jar dosyasının doğru yüklendiğinden emin olun.  Etkinliklerde hala sorun yaşanıyorsa tüm değişken adlarının yukarıda da belirtildiği gibi doğru olup olmadığını kontrol edin.

Sözleşme gönderilirken Sözleşme kimliği hataları - Sözleşme kimliği hatalarının nedeni, "Adobe Sign Belgeleri" tablosunda veya Belgelerim menü seçeneğinde listelenen belgelerin başka bir Adobe Sign hesabına ait olmasından kaynaklanır.  Adobe tarafından sağlanan demo belgeler, adları eşleşse de hesapta farklı kimlik numaralarına sahip olabilirler. Eklenen Adobe hesabı değişirse Adobe Sign menüsünde "Update Document List" (Belge Listesini Güncelle) seçeneğini kullanarak belgeyi yenilemeyi unutmayın.

Kullanıcıların menü seçeneklerini görmesi veya görmemesi - Uygulamaya erişmesi gereken tüm kullanıcılara doğru rol atanmış olduğundan emin olun.  Grupları kullanıyorsanız bu gruplara da roller atanmış olduğundan emin olun.

Hata olmadığı halde imza isteklerinin e-posta alıcılarına ulaşmaması - Adresleri aralarına virgül koyarak girdiğinizden emin olun. Doğru format şöyledir: email1@email.com, email2@email.com, email3@email.com vb.

Özel İş Akışı Etkinliklerinin iş akışı düzenleyicisinde olması gerektiği gibi gösterilmemesi – Şu anda, özel iş akışı etkinliklerinin görünümünü etkileyen bir hata ile karşılaşılmaktadır.  Bu sorun genellikle ServiceNow için AdobeSign uygulamasında yükseltme veya güncelleme işlemi gerçekleştirildikten sonra görülür.  Etkinlikler görülemiyorsa bu sorunu düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyin.

 • Soldaki gezinme çubuğundaki arama bölümüne wf_element_activity.list yazarak "wf_element"activity" tablosuna gidin
1_navigate_to_wfelement

Global etkinlikler de dahil olmak üzere tüm iş akışı etkinliklerinin listelendiğini görürsünüz.

 • Adobe Sign filtre uygulamasını kullanarak listeyi sadece Adobe Sign etkinlikleri görünecek şekilde filtreleyin
2_filter_using_adobesign

Listeyi sadece AdobeSign etkinlikleri gösterilecek şekilde filtrelediğinizde etkinliğin her versiyonunun listelendiğini görürsünüz. Kendi özel etkinliklerinizi yüklemediğiniz sürece listelenen etkinlik sayısı ekran görüntüsünde gösterildiği gibi yaklaşık 320 olmalıdır

 • Belirli bir etkinliği açmak için etkinlik kaydının üzerini tıklatın, kayıt başlığındaki "hamburger" simgesini tıklatın ve Versiyonlar
  öğesini seçin
3_select_versions

 

Bu işlem, sizi bir versiyon listesine götürür:

4_versions_list

 

 • Versiyon listesini versiyonlara göre sıralayın ve en son versiyon kaydını açın.  Bu örnekte en son versiyonumuz 10, bu nedenle bu kaydı düzenlememiz gerekiyor 

Versiyon 10 görünse bile Yayınlanmış = yanlış olarak ayarlanmış olduğunu unutmayın.  Bu, çözüm üretmeye çalıştığımız sorunun esas nedenidir.  Etkinlikler görünse bile en son versiyon kaydı Yayınlanan = doğru olarak ayarlanmadığı için etkinlikler siz görebilseniz dahi iş akışı düzenleyicisinde görünmez.

5_version_10
 • "Yayınlanan" alanını çift tıklatarak ve "yanlış" olan değeri "doğru" olarak düzelterek en son versiyonu "doğru" olarak ayarlayın.
 • Bu işlemi her özel etkinlik için tekrarlayın.
  • Etkinlik listesi genelinde bu işlemi gerçekleştirirken düzelttiğiniz etkinlikleri listeden çıkartacak şekilde filtrelemek faydalı olabilir.

Not:

İlgili liste, sistem dışında görünmez.  Listeyi göremiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek kayıt görünümüne ekleyin.

İlgili Listenin görünümünüze eklenmesi

İlgili Listeleri görünümünüze eklemek için:

 • Hamburger simgesini tıklatın (yukarıda versiyon seçeneğini almak için yaptığınız gibi) ve Yapılandır > İlgili Listeler öğesini seçin.  
1_choose_relatedlist
 • Versiyon -> Öğe Tanımı ilgili listesini Seçilenler kutusuna taşıyın
 • Kaydet'i tıklatın
2_add_version_-_elementdefinition

İlgili listelerin forma eklenmesi için bu işlemin, tüm kayıtlar için bir kez gerçekleştirilmesi yeterlidir.

Artık "etkin" alanını çift tıklatarak değeri "doğru" olarak ayarlayabilirsiniz.

3_related_list_exposed


Referanslar


İndirilebilir sürüm

İndir

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi