Adobe Acrobat Sign'da metin arama

Genel bakış

Acrobat Sign, kullanıcının sözleşmelerinde içerik bulmaya yönelik karmaşık aramalara olanak tanır. Yönet sayfasında yer alan Arama çubuğu, seçilen içerik kaynağı için sağlanan dizelerle eşleşen tüm işlemleri görüntüler.

 • "Sözleşmeleriniz" bölümüne bakıyorsanız içeriğinizle ilgili arama yaparsınız. Paylaşılan bir hesaba bakıyorsanız paylaşılan hesapların içeriğini ararsınız

Aşağıdaki alanlardaki içerik, bir işlem oluşturulduğunda/güncellendiğinde dizinlenir:

 • Başlık - Sözleşme başlığı.
 • Not: Sözleşmeyle ilgili katılımcının eklediği gizli bir not; başka kimse tarafından görüntülenemez.
 • Mesaj: Bu katılımcının görebildiği mesajlar listesi (herkese açık ve gizli mesajları içerir).
 • Orijinal Dosya Adı: Sözleşmeyle ilişkili, yüklenen dosyanın orijinal adı.
 • E-posta: Alıcının (CC'ye eklenenler dahil) veya gönderenin e-posta adresi.
 • Tam Ad: Alıcının (CC'ye eklenenler dahil) veya gönderenin adı ve soyadı.
 • İş Unvanı: Alıcının (CC'ye eklenenler dahil) veya gönderenin çalıştıkları şirketteki iş unvanları.
 • Şirket Adı: Alıcının (CC'ye eklenenler dahil) veya gönderenin çalıştığı şirketin ya da kuruluşun adı.
 • Alıcı Grubu Adı: Alıcının ait olduğu geçici sözleşme grubunun adı.
 • Metin Alanı İçeriği: Formda, kullanıcı tarafından sağlanan metin alanı içeriği.
 • Paylaşanın Tam Adı: Sözleşmeyi paylaşan kişinin tam adı. Sözleşmenin paylaşılmadığı durumlarda bu, kullanıcının adıdır.
 • Paylaşanın Alıcı Grubu Adı: Sözleşmeyi paylaşan kişinin alıcı grubu adı. Sözleşmenin paylaşılmadığı durumlarda bu, kullanıcının alıcı grubu adıdır.
 • Harici Kimlik: Sözleşme için gönderenin atadığı kimlik. Herhangi bir biçimde olabilse de genellikle "<grupkimliği>:<kimlik>" şeklindedir. Harici Kimlik, sözleşme oluşturma API'sine yapılan çağrıda onaylanır.
 • Harici Grup Kimliği: Sözleşme için gönderenin atadığı kimlik. Herhangi bir biçimde olabilse de genellikle Harici Kimlik için bir ön ek şeklinde kullanılır. Harici Grup Kimliği, sözleşme oluşturma API'sine yapılan çağrıda onaylanır. Harici Grup Kimliği parametresi ayarlıyorsanız Harici Kimlik ayarlamanız gerekir.
 • İşlem Kimliği: Acrobat Sign tarafından oluşturulan sözleşmeye atanan kimlik.

Metin aramanın çalışma prensibi

"Basit bir balık" ifadesini aratırsanız

 • Acrobat Sign, boşlukları sınırlayıcılar olarak kabul ederek dizeyi "belirteçlere ayırır". Yukarıdaki örnek dize üç belirtece ayrılır: Basitbir ve balık
  • Dize sorgularındaki karakterler üç farklı türde olabilir: harf, sayı veya sınırlayıcı.
  • Boşluk dışında sınırlayıcı olarak kabul edilen karakterler: ~ ` ! @ # $ % ^ & * ( ) - + = { } [ ] | \ . , : ; " ' < > ? /
   • Önlerine veya sonlarına gelen karakterler aynı türdeyse noktalar, iki nokta üst üsteler ve tırnak işaretleri belirtecin bir parçası olmaya devam eder.
   • Tüm sorgu dizesini kapsayan tırnak işaretleri sınırlayıcı değildir ve bire bir dize değeri belirtir (ifade)
   • Sorgu dizesi içindeki tırnak işaretleri, sınırlayıcı olduğundan bire bir dize değeri belirtmez.
 • Büyük-küçük harf kullanımı artık geçerli değildir. Örneğin: bir, basit ve balık
 • Arama, daha sonra her belirtecin tam metnini dizinlenmiş bir değerle eşleştirmeye çalışır
  • Sözleşme Başlığı için daha karmaşık belirteçlere ayırma işlemi gerçekleştirilir (aşağıya bakın)
 • Bu durumlarda kapsamlı bir arama yöntemi kullanılır; en az bir aranabilir alandan en az bir belirteçle eşleşen her sözleşme, geri gönderilen veri setine dahil edilir
  • Döndürülen veri kümesi ilgi düzeyi puanına göre sıralanır ve en ilgili arama sonucu en üstte görüntülenir.

SÖZLEŞME BAŞLIĞI ALANI

Yukarıda belirtildiği gibi Sözleşme Başlığı alanı, temel olarak bağlam sınırlayıcılarını kullanan ek bir "özelleştirilmiş" belirteç ayırıcı nedeniyle (belirgin karakterlere kıyasla) daha karmaşık bir belirteç ayırma sürecine sahiptir. Bu özel belirteç ayırıcı, standart olandan farklıdır:

 • Ön ek belirteçleri (en fazla on karakter) oluşturulur; ön ek belirteci, tüm standart belirteçlerin artan dizesidir. Örneğin, standart belirteç balık ise artan belirteçler şunlardır: b, ba, bal, balı ve balık
  • Bu, belirtecin ilk karakteriyle başladığınızda kısmi dizeleri aramaya izin verir
  • Orta dize eşleşmeleri yok sayılır. Örneğin, kira arandığında fakirane ifadesi bulunmaz
 • Alfasayısal olmayan karakterlerde belirteçler ayrılır. Örneğin, Güçlü_Kuvvetli dizesi şu belirteçleri üretir: Güçlü ve Kuvvetli
  • Alt çizgiler, standart belirteç ayırıcılarda sınırlayıcı değildir
 • Büyük-küçük harf geçişlerinde belirteçler ayrılır. Örneğin, PowerShot dizesi şu belirteçleri üretir: Power ve Shot
 • Harf-sayı geçişlerinde belirteçler ayrılır. Örneğin, XL500 dizesi şu belirteçleri üretir: XL ve 500
 • Her bir belirteçten önceki veya sonraki sınırlayıcılar kaldırılır. Örneğin, XL---42+'Autocoder' dizesi şu belirteçleri üretir:  XL42 ve Autocoder
 • Her bir belirtecin sonundaki İngilizce sahiplik eki ('s) kaldırılır. Örneğin, Dave's dizesi şu belirteci üretir: Dave

Standart ve özel belirteç ayırıcıların birleşiminin, tam belirteç dizesini (standart belirteç ayırıcı sayesinde) ve ön ek belirteçlerini (özel belirteç ayırıcı sayesinde) aramanıza olanak tanıdığını unutmayın. Yine de bir sınırlayıcıya yayılan bir ön ek belirteciyle eşleşme alamazsınız.

Örneğin, Benim_NDA adında sözleşmeniz varsa:

 • Standart belirteç ayırıcı, şuna benzer bir belirteç üretir benim_nda
 • Özel belirteç ayırıcı, şu belirteçleri üretir: b, be, ben, beni, benim, n, nd, nda, benim_, benim_n, benim_nd, benim_nda

Örnek 2: XL500 adında bir sözleşmeniz varsa:

 • Standart belirteç ayırıcı, şuna benzer bir belirteç üretir: xl500
 • Özel belirteç ayırıcı şu belirteçleri üretir: Xl500, x, xl, 5, 50, 500,xl5, xl50

Özel sorgu söz dizimiyle arama yapma

Yukarıdaki bölümde açıklandığı gibi Sözleşme Arama, bir sözleşmenin arama yapılabilir tüm alanları arasında yaklaşık bir eşleşme gerçekleştirir. Aranabilir alan içeriği belirteçlere ayrılır ve sorgu sırasında bu belirteçler sorgu dizesiyle eşleştirilir. Sözleşme Araması ayrıca bu belirteçler için on karaktere kadar bir ön ek eşleştirmesi gerçekleştirir. Bir sözleşmede en az bir belirteç eşleşmesi bulunursa bu sözleşme arama sonuçlarında görünür.  Arama sonuçları ilgi düzeyi puanına göre sıralanır ve en ilgili arama sonucu en üstte görüntülenir.

Ancak alan değerinin tamamıyla eşleşmeler, alan değerindeki bir ifadeyle eşleşmeler, belirli bir belirteç içermeyen sözleşme aramaları, aynı anda birkaç belirteç içeren sözleşme aramaları (ifade değil) yalnızca özel bir söz dizimiyle gerçekleştirilebilir. Genel Sorgu Dilini İmzalama (SGQL), müşterilerin özel söz dizimi gerektiren bu özelliklere yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir.

AYRILMIŞ KARAKTERLER VE KELİMELER

SGQL, yedi ayrılmış karaktere sahiptir:

*

(

)

\

"

'

:

Bu ayrılmış karakterler, işleç olarak kullanılır ve bir arama sorgusundaki dil özelliklerini tanımlar. Ayrılmış bir karakter yanlış kullanılırsa söz dizimi hatası alınır.  

Ayrılmış karakterleri bir arama sorgusunda normal karakter olarak kullanmak için kaçış karakterlerinin kullanılması gerekir. Örneğin,

\( \"bea\:u\*ful\"\\ \)

arama sorgusundaki tüm ayrılmış karakterler kaçış karakteridir ve normal karakter gibi davranır.

SGQL'de ayrıca işleçler için üç ayrılmış kelime mevcuttur:

VE

VEYA

DEĞİL

İşleçlerin büyük harfle yazılması gerekir. İşleçlerin arama sorgusunda normal belirteç olarak kullanılması için çift tırnak içine alınması gerekir. Örneğin:

foo" VE "bar

İFADE EŞLEŞTİRME

Normal yaklaşık eşleştirme sorgusu, belirteçlerden HERHANGİ BİRİNİN bir alanda yer aldığı (hepsinin yer alması gerekmez) ve belirteçlerin bir arada yer alması gerekmediğinden belirteç sırasının önemli olmadığı durumları eşleştirir.

Aranabilir bir veya daha fazla alan arasında büyük-küçük harfe duyarlı bir ifade araması gerektiğinde ifade eşleştirme sorgusu kullanılmalıdır. Bu, aynı alanda birden fazla belirtecin bulunduğu ve bu belirteçlerin tırnak işaretleri içinde sırayla yer aldığı durumları eşleştirmemizi sağlar.

İfade eşleştirme sorgusu söz dizimi formatı:

"<phrase_match_query>"

  veya 

'<phrase_match_query>'

Sorgu söz dizimi, ifade eşleştirme sorgusu söz dizimine yönelik kurallara uymadığında Arama, aranabilir tüm alanlar arasında bir normal yaklaşık eşleştirme sorgusu gerçekleştirir.

Örneğin,

"Çalışma Grubu"

aranabilir alanların herhangi birinde "çalışma grubu" ifadesini içeren sözleşmelerle eşleşir. "Çalışma Grubu" gibi büyük-küçük harfe duyarlı bir tam ifade olmadığından, "çalışma grubu" ifadesinin bu sorgu için eşleştirilmeyeceğini lütfen unutmayın.

Bir arama sorgusunun içindeki herhangi bir yerde ifade eşleştirme görünebilir. Örneğin,

Başlık: ( matematik VE "ders materyalleri" VE "çalışma grubu" )

Bu başlık "MATEMATİK", "Ders Materyalleri" ve "Çalışma Grubu" ifadelerini içerdiğinden "MATEMATİK 101 Çalışma Grubu için ders materyalleri" başlığı ile eşleşecektir.

ALAN ADI ÖN EKİ

Kullanıcı sözleşmelerinde yalnızca belirli bir alanı ararken alan adı ön eki sorgusu kullanılmalıdır.

Alan adı ön eki sorgusunun bir alan adı ön eki ve ardından arama sorgusu içermesi gerekir. Alan adı ön eki sorgusu söz dizimi formatı:

<field_name>:<query>

Alan adı ön eki, bir belirtecin önünde veya bir sorgunun parantez içindeki bölümünün önünde görünebilir. Örneğin, arama sorgusunda

başlık: (Merhaba VE "Güzel Dünya" VE "Benim Dünyam")

tüm belirteçler, sözleşme başlığı alanıyla eşleştirilir.

Aşağıdaki arama sorgusunda

başlık: Merhaba VE "Güzel Dünya" VE "Benim Dünyam"

Yalnızca "Merhaba" kelimesinin alan adı ön eki vardır ve bu kelime yalnızca sözleşme başlığı alanıyla eşleşir. Diğer kelimeler ve ifadeler, tüm aranabilir alanlarla eşleştirilir.

<field_name> belirtilmezse ifade eşleştirme için desteklenen tüm alanlar sorgulanır. Aksi takdirde yalnızca <field_name> alanı sorgulanır. 

Sorgu söz dizimi, alan adı ön ek sorgusu söz dizimi kurallarına uymuyorsa Sözleşme Arama, sorgunun tamamını bir arama sorgusu olarak kullanır ve aranabilir tüm alanlarda arama yapar. 

Örneğin, alan adı ön ek sorgusu:

Başlık:( Merhaba Dünya )

yalnızca sözleşmenin başlığını içeren alanda arama yapar.

Aşağıda, alan adı ön eki sorgusu için desteklenen ön eklerin bir listesi verilmiştir. Alan adı ön ekleri büyük küçük harfe duyarlı değildir. 

ALAN İÇERİĞİ

 DİZE SORGUSU ALAN ADI ÖN EKİ

ALAN İÇERİĞİ AÇIKLAMASI

Başlık

title*

Sözleşme başlığı.

Not

note

Sözleşmeyle ilgili katılımcının eklediği gizli bir not; başka kimse tarafından görüntülenemez.

Mesaj

message

Bu katılımcının görebildiği mesajlar listesi (herkese açık ve gizli mesajları içerir).

Orijinal Dosya Adı

originalFileName

Sözleşmeyle ilişkili, yüklenen dosyanın orijinal adı.

E-posta

email**

Alıcının (CC'ye eklenenler dahil) veya gönderenin e-posta adresi.

Tam Ad

fullName***

Alıcının (CC'ye eklenenler dahil) veya gönderenin adı ve soyadı.

İş Unvanı

jobTitle

Alıcının (CC'ye eklenenler dahil) veya gönderenin çalıştıkları şirketteki iş unvanları.

Şirket Adı

companyName

Alıcının (CC'ye eklenenler dahil) veya gönderenin çalıştığı şirket ya da kuruluşun adı.

Alıcı Grubu adı

recipientGroupName

Alıcının ait olduğu geçici sözleşme grubunun adı.

Metin Alanı İçeriği

textFieldContent

Formda, kullanıcı tarafından sağlanan metin alanı içeriği.

Paylaşanın Tam Adı sharerFullName Sözleşmeyi paylaşan kişinin tam adı. Sözleşmenin paylaşılmadığı durumlarda bu, kullanıcının adıdır.
Paylaşanın Alıcı Grubu adı sharerRecipientGroupName Sözleşmeyi paylaşan kişinin alıcı grubu adı. Sözleşmenin paylaşılmadığı durumlarda bu, kullanıcının alıcı grubu adıdır.
Harici Kimlik

externalId

Sözleşme için gönderenin atadığı kimlik. Herhangi bir biçimde olabilse de genellikle "<grupkimliği>:<kimlik>" şeklindedir. Harici Kimlik, sözleşme oluşturma API'sine yapılan çağrıda onaylanır.

Harici Grup Kimliği

externalGroupId

Sözleşme için gönderenin atadığı kimlik. Herhangi bir biçimde olabilse de genellikle harici kimlik için bir önek şeklinde kullanılır. Harici Grup Kimliği, sözleşme oluşturma API'sine yapılan çağrıda onaylanır. Harici Grup Kimliği parametresini ayarlıyorsanız Harici Kimlik belirlemeniz gerekir.

İşlem Kimliği Sözleşme Kimliği Sözleşme oluşturulduğunda Acrobat Sign tarafından sözleşmeye atanan kimlik.

Geriye uyumluluk sağlama amacıyla bazı alan adı ön ekleri, orijinal alan adı ön ekleriyle işlev bakımından aynı diğer adlara sahiptir. Bu diğer adlar daha sonra kullanımdan kaldırılacaktır:

  *  Alan adı ön eki olarak "title" (başlık) yerine "name" (ad) kullanılabilir.

 ** Alan adı ön eki olarak "email" (e-posta) yerine "participantEmail" (katılımcı e-postası) kullanılabilir.  

*** Alan adı ön eki olarak "fullName" (tam ad) yerine "participantName" (katılımcı adı) kullanılabilir.

JOKER KARAKTERLER

Joker karakter (yıldız işareti *), ön ek eşleşmesinin ardından bir belirteçte sınırsız sayıda karakter oluşturmak için kullanılabilir. Joker karakter genişletme, çalışma zamanında gerçekleşen pahalı bir işlem olduğundan bu özelliği kullanabilmek için aşağıdaki söz dizimi kurallarına uyulmalıdır:

 • Joker karakterlerin başta olmasına izin verilmez.
 • Joker karakterlerin bir belirtecin ortasında olmasına izin verilmez.
 • Joker karakter genişletme işleci olan bir belirteç için alan adı ön eki gerekir.
 • Joker karakter işleci bir sorguda birden fazla kez kullanılamaz.
 • Joker karakter genişletme içeren sorgular, yürütme süresi beş saniyeyi aşarsa zaman aşımı hatası verir.

Örneğin,

başlık: benimh *

sorgusu

benimhost

ve 

Joker karakter genişletme pahalı bir işlemdir. Akıllıca kullanılmazsa çok fazla sistem kaynağı tüketir ve arama sonuçlarınız için uzun süre beklemeniz gerekebilir. SGQL, bu sorunları önlemek için joker karakter kullanımına kısıtlamalar getirerek en pahalı ve en çok kaynak tüketen kullanım durumlarını ortadan kaldırır. Belirteçleriniz ne kadar spesifik olursa aramanız da o kadar verimli olur. Belirli bir kelimeyi veya ifadeyi aramak, joker karakter kullanan bir aramadan her zaman daha etkilidir.

BOOLE İFADELERI

SGQL; VE, VEYA ve DEĞİL Boole işleçlerinin yanı sıra bu işleçlerin parantez kullanılarak gruplandırılmasını da destekler. İşleçlerin büyük harfle yazılması gerekir.

VEYA işleci, belirteçler arasında her zaman örtük olur. Örneğin,

foo bar

ile

foo VEYA bar aynıdır.

VEYA işlecini, netlik sağlama amacıyla dahil etmediğiniz sürece belirtmeniz gerekmez.

DEĞİL işleci yalnızca DEĞİL işlecinin hemen ardından gelen belirteç için geçerlidir. DEĞİL işlecini birden fazla belirtece uygulamak için bu belirteçleri parantez içine almanız gerekir.

Aşağıdaki tabloda, Boole ifadelerinin değerlendirildiği sıra açıklanmaktadır.

Sıra

Arama komutu

1 Parantez içindeki ifadeler
2 DEĞİL cümleleri
3 VEYA cümleleri
4 VE cümleleri

Aşağıdaki tabloda, gruplandırma işleçlerinin (parantezlerin) sağlanmadığı durumlarda işleç önceliğini açıklayan anlamsal olarak eşdeğer sorgu örneklerini bulabilirsiniz.

Arama sorgusu Yeniden yazılmış eşdeğer arama sorgusu Yorumlar
foo VE bar baz foo VE ( bar VEYA baz ) VEYA işleci örtüktür ve netlik sağlama amacıyla eklemek istemediğiniz sürece kullanılmamalıdır. 
foo DEĞİL bar baz foo VEYA ( bar DEĞIL ) VEYA baz DEĞİL işleci, bir sorgunun aşağıdaki belirtecine veya parantez içindeki bir kısmına uygulanır.
foo DEĞİL bar baz VE xyz ( foo VEYA ( bar DEĞİL) VEYA baz ) VE xyz
başlık: (Merhaba VE "Güzel Dünya" "Benim Dünyam") başlık: Merhaba VE ( başlık: "Güzel Dünya" VEYA başlık: "Benim Dünyam") Alan adı ön eki, bir sorgunun aşağıdaki belirtecine veya parantez içindeki bir kısmına uygulanır.
başlık: Merhaba VE not: "Güzel Dünya" "Benim Dünyam" başlık: Merhaba VE ( not: "Güzel Dünya" VEYA "Benim Dünyam") "Benim Dünyam" ifadesi, aranabilir tüm alanlarla eşleştirilir.  

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi