Kurulum günlüğü dosyalarını bulma hakkında daha fazla bilgi için Günlük dosyaları ile kurulum sorunlarını giderme bölümüne bakın ve hatalar için "installers" klasörü altında "Install.log" dosyasını arayın.

Yükleme hataları

Hata Senaryosu Hata Türü Hata Kodu Hata Mesajı
Çeşitli JSON
yükleme hataları
Yeniden denenebilir Mevcut yükleme hata
senaryolarıyla aynı
Mevcut yükleme hata senaryolarıyla aynı
Genel Yükleme Hatası Kritik HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
İndirme hatası. Adobe sunucularına erişilemiyor. Internet bağlantınızı
ve güvenlik duvarı ayarlarınızı kontrol edin ve ardından tekrar deneyin.
Çıkarma Hatası Kritik

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Bu hata kodu şimdilik kodda
kullanılmamaktadır)

Dosyalar çıkarılamıyor. Ürünü tekrar yüklemek için Yeniden Dene düğmesine basın.
İmza Kontrolü başarısız. Kritik HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Bu hata kodu şimdilik kodda
kullanılmamaktadır)
Yükleme bozuk görünüyor.
Tekrar yüklemeye çalışın.


Dosya işleme hatası
(Dahili hata)

Kritik

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Yükleme bozuk görünüyor.
Tekrar yüklemeye çalışın.
Doğrulama başarısız Kritik HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Yükleme bozuk görünüyor.
Tekrar yüklemeye çalışın.
Ağ Kullanılamıyor Yeniden denenebilir HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Ağ bağlantısı yok.
Sunucu yanıt vermiyor Yeniden denenebilir HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Sunucu yanıt vermiyor. Internet ve güvenlik duvarı ayarlarınızı kontrol edin ve
ardından Yeniden Dene düğmesine basın.
Disk dolu Yeniden denenebilir HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Yetersiz disk alanı. {0} konumunda yer açın ve yeniden deneyin.
Yükleme sırasında erişim izni hatası
(Kullanıcı/sistem hatası)
Yeniden denenebilir HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Geçici dosya konumuna yazma hatası. Geçici konum
izinlerini düzeltin. Sorun devam ederse, Müşteri Desteği ile iletişim kurun.
Sunucu
çoklu akış yüklemeyi desteklemiyor
(dahili hata)

Kritik HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
İndirme Hatası. Adobe sunucularına erişilemiyor. Internet bağlantınızı
ve güvenlik duvarı ayarlarınızı kontrol edin ve ardından tekrar deneyin.
Geçersiz konfigürasyon yükleme
(Dahili hata)
Kritik HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
İndirme Hatası. Adobe sunucularına erişilemiyor. Internet bağlantınızı
ve güvenlik duvarı ayarlarınızı kontrol edin ve ardından tekrar deneyin.
Proxy hatası Yeniden denenebilir HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
İndirme Hatası. Adobe sunucularına erişilemiyor. Internet bağlantınızı
ve güvenlik duvarı ayarlarınızı kontrol edin ve ardından tekrar deneyin.
Geçersiz URL
Kritik

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(Doğrulama Url'si
geçersizse,
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 
hatası oluşur)

İndirme Hatası. Adobe sunucularına erişilemiyor. Internet bağlantınızı
ve güvenlik duvarı ayarlarınızı kontrol edin ve ardından tekrar deneyin.
Doğrulama hatası Kritik HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Yükleme bozuk görünüyor. Tekrar yüklemeye çalışın.

Yükleme başarısız oldu

Hata Senaryosu Hata Türü Hata Kodu Hata Mesajı
Setup.exe mevcut değil veya imza kontrolü başarısız Kritik REG_SETVALUE_FAILURE

Bu kurulum
artık çalışmıyor. Kaldırın ve Creative Cloud'u tekrar
https://creative.adobe.com
/tr/ /products/creative-cloud adresinden yükleyin.

Şimdi yükleyin.

Genel PIM hatası Kritik HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.
Geçersiz Oturum Kimliği (dahili hata) Kritik _GUID = 102 Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.
Uygulamalar Panelinden PIM'e Geçersiz Argüman (dahili hata) Kritik ARGUMENTS = 103

Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene
düğmesine tıklayın. Şimdi yükleyin.

Yükleme kullanımı için

Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.

Kaldırma kullanımı için

Ürün kaldırılamıyor. Tekrar kaldırmak için Yeniden Dene
düğmesine tıklayın.

hdpim.db Veritabanı okuma/yazma hatası (bozuk kurulum/kötü
izin).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Şimdi yükleyin.

Yükle

Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.

Kaldırma 

Ürün kaldırılamıyor. Tekrar kaldırmak için Yeniden Dene
düğmesine tıklayın.

XML Ayrıştırma hatası (dahili hata) Kritik HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene
düğmesine tıklayın.
Bazı eksik bilgiler gibi JSON ile
ilgili hata.
Kritik HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Yükleme bozuk görünüyor. Tekrar yüklemeye çalışın.
PIM Oturumu meşgul (dahili hata) Kritik _BUSY = 108 Başka bir yükleyici çalışıyor. Bitmesini bekleyin ve tekrar deneyin.
JSON'da Temel Paket Yok (dahili hata) Kritik

_NOT_SELECTED =
109

(Bu hata kodu şimdilik kodda
kullanılmamaktadır)

Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene
düğmesine tıklayın.
Yeni iş parçası oluşturulamıyor (sistem düzeyinde hata) Kritik _CREATE_NEW_THREAD = 110 Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.
Çıkarma hatası Kritik ERROR = 127 Dosyalar çıkarılamıyor. Ürünü tekrar yüklemeye çalışın.
Paket imza denetimi başarısız. Kritik _GENUINE = 128 Yükleme bozuk görünüyor. Tekrar yüklemeye çalışın.
Setup.exe ile iletişim sırasında kopuyor. Yeniden denenebilir HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.
Setup.exe ile ilgili başka herhangi bir hata Yeniden denenebilir HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Ürün yüklenemiyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.
Kök
Dizine
kurulum
Kritik _IN_ROOT_DIR = 132 Ürün kök
dizine yüklenemiyor. Tercihlerinizde başka bir yükleme konumu seçin ve tekrar deneyin.

Düşük Disk Alanı Genel kurulum hatası Kritik NOT_AVAILABLE = 133

Birim adı
biliniyorsa:

Yetersiz disk alanı. Biraz alan açın ve
tekrar deneyin.

Birim adı bilinmiyorsa:

Yetersiz disk alanı.

Tercihlerinizde başka bir yükleme konumu seçin veya disk alanı açın ve ardından tekrar deneyin.

Genel yükleme hatası Kritik _ERROR = 136

Ürün kaldırılamıyor.Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene
düğmesine tıklayın.

PIMX paketinde komut etiketi parametreleri geçersiz Kritik INVALID_PARAMS = 137 Ürün kaldırılamıyor.Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene
düğmesine tıklayın.
Sistem belleği düşük, bellek atama başarısız Kritik NOMEMORY = 138 Sistem belleği düşük olduğundan ürün yüklenemiyor.
Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından tekrar deneyin.
PIMX paketi bozuk Kritik _CORRUPT_XML = 139 Yükleme bozuk görünüyor. Lütfen tekrar yüklemeye çalışın.
Kurulum dizini içinde izin yok Kritik

_NO_PERMISSION
= 140,

(Bu hata kodu şimdilik kodda
kullanılmamaktadır)

Ürün izin sorunlarından dolayı
seçilen konuma yüklenemiyor. Tercihlerinizde başka bir yükleme konumu seçin ve tekrar deneyin.
Sürüm kontrolü için dosya sürümü alınamıyor Kritik VERSION = 141 Ürün yüklenemiyor.Ürünü yüklemek ve yeniden kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.

PIMX Paketinde geçersiz simge Kritik

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Bu hata kodu şimdilik kodda
kullanılmamaktadır)

Ürün kaldırılamıyor.Ürünü yüklemek ve yeniden kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.
Zip paketi içinde kaynak dosyası yolu bulunmuyor Kritik NOT_EXISTS = 143 Yükleme bozuk görünüyor. Tekrar yüklemeye çalışın.
Aynı adlı dosya dizin olarak zaten mevcut. Kritik PATH_ALREADY_USED = 145 Yükleme yolunda dosya var. Dosya adını değiştirin/silin ve ardından tekrar deneyin.
Yükleme/kaldırma sırasında dosya taşınamıyor. Yükleme için kritik Kaldırma için gözardı edilebilir FILE_MOVE_FAILURE = 146 Dosya taşınamıyor. Dosya adını değiştirin ve ardından tekrar deneyin.
Yükleme/kaldırma sırasında dosya kopyalanamıyor.

Yükleme için kritik

Kaldırma için gözardı edilebilir

FILE_COPY_FAILURE = 147 Dosya kopyalanamıyor. İzinleri kontrol edin ve ardından tekrar deneyin. 
Yükleme/kaldırma sırasında dizin silinemiyor.

Yükleme için kritik

Kaldırma için gözardı edilebilir

FILE_DELETION_FAILURE
= 150, 

(Bu hata kodu şimdilik kodda
kullanılmamaktadır)

Dosya silinemiyor. Dosya adını değiştirin/silin ve ardından tekrar deneyin.
Yükleme/kaldırma sırasında dosya izni belirlenemiyor. Gözardı edilebilir _PERMISSION_FAILURE = 154 Günlük dosyaları yüklenemiyor

Sembolik bağlantı
oluşturulamıyor
Kritik SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Sembolik bağlantı oluşturulamıyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene
düğmesine tıklayın.
Yükleme/kaldırma sırasında sembolik bağlantı silinemiyor.

Yükleme için kritik

Kaldırma için gözardı edilebilir

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157, 

(Bu hata kodu şimdilik kodda
kullanılmamaktadır)

Sembolik bağlantı silinemiyor. İzinleri
kontrol edin ve ardından tekrar deneyin.
Yükleme sırasında yerel dosya ekran adı belirlenemiyor. Gözardı edilebilir _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Günlük dosyalarına ekleyin.
Yükleme sırasında kayıt dosyası anahtarı oluşturulamıyor Kritik REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Kayıt dosyası değeri yazılamıyor. İzinleri kontrol edin ve ardından tekrar deneyin.
Yükleme sırasında kayıt dosyası silinemiyor Gözardı edilebilir REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Günlük dosyalarına ekleyin.
Yükleme/kaldırma font dosyası yapılandırılamıyor. Gözardı edilebilir FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Günlük dosyalarına ekleyin.
wow64 yansıması devre dışı bırakılamıyor

Yükleme için kritik

Kaldırma için gözardı edilebilir

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Ürün kaldırılamıyor.Ürünü yüklemek ve yeniden kurmak için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.
Yükleme sırasında klasör simgesi belirlenemiyor. Gözardı edilebilir FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Günlük dosyalarına ekleyin.
Yükleme/kaldırma sırasında dosya/klasörde güvenlik bilgisi alınamıyor Gözardı edilebilir GET_ACL_FAILURE = 174 Günlük dosyalarına ekleyin.
Belirtilen kurulum dizini bir ağ konumunda Kritik PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Bir ağ sürücüsüne yükleme yapılamıyor. Tercihlerinizde başka bir yükleme konumu seçin
ve yeniden yüklemeyi deneyin.
Belirtilen yükleme yolu, izin verilen maksimum karakter sayısını aşıyor. Kritik PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Seçilen yükleme yolu çok uzun. Tercihlerinizde başka bir yükleme konumu seçin ve tekrar deneyin.
Belirtilen yükleme yolunda geçersiz karakterler var. Kritik _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Yükleme yolu geçersiz karakterler içeriyor. Tercihlerinizde başka bir yükleme konumu seçin
ve tekrar deneyin.
Belirtilen yükleme yolu tam bir yol değil. Kritik PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Yükleme yolu geçersiz görünüyor. Tercihlerinizde başka bir yükleme konumu seçin
ve tekrar deneyin.
Belirtilen yükleme
dili geçersiz

Kritik LANG_NOT_PRESENT = 180 Yükleme dili geçersiz görünüyor. Tercihlerinizde başka bir yükleme dili seçin
ve tekrar deneyin.
Takma adlar oluşturulamıyor

Yükleme için kritik

Kaldırma için gözardı edilebilir

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Sembolik bağlantı oluşturulamıyor. Ürünü yüklemek ve kurmak için Yeniden Dene
düğmesine tıklayın.
Takma adlar silinemiyor

Yükleme için kritik

Kaldırma için gözardı edilebilir

_DELETION_FAILURE = 152 Sembolik bağlantı silinemiyor. İzinleri kontrol edin ve ardından tekrar deneyin.
Büyük/küçük harfe duyarlı sürücüye yükleme yapılamaz. Kritik _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Yükleme yolu geçersiz görünüyor. Tercihlerinizde başka bir yükleme konumu seçin
ve tekrar deneyin.

Kurulum başarısız

Hata Senaryosu Hata Türü Hata Kodu Mesaj
XML kaldırma eksik/bozuk Gözardı edilebilir HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Günlük dosyalarına ekleyin
Genel kaldırma hatası Kritik HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Ürün kaldırılamıyor. Kaldırmayı tekrar denemek için Yeniden Dene düğmesine tıklayın.

Çeşitli

Hata Senaryosu Hata Türü Hata Kodu Mesaj
Çakışan işlem
Yeniden denenebilir
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Mevcut davranışa göre
Yükse izin sağlanmadığında
Yeniden denenebilir
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Mevcut davranışa göre

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi