Виконайте вказівки нижче, щоб створити спеціальну динамічну позначку з автоматичною датою за допомогою Acrobat DC.
 1. В Acrobat перейдіть у меню Інструменти > Позначка

  Штамп

  Відобразиться вікно «Позначка».

 2. Натисніть меню Спеціальні позначки > Створити

  Створення спеціальної позначки
 3. Натисніть опцію Переглянути, щоб створити зображення позначки з будь-якого типу файлу в списку в діалоговому вікні Відкрити та натисніть OK.

  Примітка. Усі види файлів конвертуються в PDF.

  Створення спеціальної позначки з файлу
 4. У діалоговому вікні Створення користувацької позначки виберіть категорію ДинамічнаУкажіть назву позначки та натисніть OK.

  Створення динамічної позначки
 5. Відкрийте новостворений файл позначки PDF у наведеному нижче розташуванні в каталозі користувача вашої системи. Файл названо довільно.

  • Windows 7/ 10: C:\Users\[ім'я користувача]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps
  • Mac OS: /Users/[ім'я користувача]/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Stamps
  Файл позначки PDF
 6. Перейдіть у меню Інструменти > Підготовка форми.
  Переконайтеся, що вибрано новостворений файл позначки PDF (у кроці 5). Натисніть Пуск.

 7. На панелі інструментів «Підготовка форми» натисніть Додати текстове поле. Розмістіть поле там, де має з'явитися дата, і назвіть його.

  Додавання текстового поля
 8. Двічі натисніть текстове поле або натисніть опцію Усі властивості та виберіть вкладку Розрахувати.

 9. Виберіть перемикач Користувацький сценарій розрахунку: та натисніть опцію Редагувати. З'явиться вікно Редактор JavaScript.

  Власний сценарій розрахунку
 10. У вікні Редактор JavaScript введіть указаний нижче сценарій і натисніть OK.

  Редактор JavaScript
 11. Закрийте діалогове вікно Властивості текстового поля, закрийте режим Підготовка форми та збережіть файл.
  Перейменуйте файл позначки, щоб легко його знаходити.

 12. Динамічна позначка готова. Щоб використовувати динамічні позначки на кількох комп'ютерах, скопіюйте файл у вказаний нижче каталог.

  • Windows 7/ 10: [папка_інсталяції]\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[папка_мови]\

   Наприклад, C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\

  • Mac OS: /Applications/Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Built-In/Comments.acroplugin/Stamps/[папка_мови]/