Відсутній або спотворений текст під час перетворення чи об’єднання документів PDF у Acrobat 9

Текст друкується або відображається неправильно

Текст не відображається або неправильно друкується після перетворення або об’єднання документів у Acrobat 9.

  • Текст відображається розпливчасто або символи накладаються один на одний..
  • Текст зашифрований, викривлений або замінений «викривленими» символами.
  • Деякі частини тексту відображаються підрядковими символами.
  • Текст друкується неправильно..

Рішення. Вбудуйте шрифти, щоб уникнути підстановки шрифтів

Вбудування запобігає підстановці шрифтів під час перегляду або друку файлу та забезпечує відображення читачам тексту з оригінальними шрифтами.

У наведених нижче діях описується, як вбудувати шрифти.

Вбудовування шрифтів у Acrobat 9 через Distiller:

  1. Запустіть Acrobat.
  2. Виберіть «Додатково» > «Друк» > «Acrobat Distiller».
  3. У меню «Параметри за замовчуванням» виберіть «Стандартні».

  4. Виберіть «Параметри» > «Редагувати параметри Adobe PDF».

  5. Виберіть шрифти, а потім виберіть шрифти, які потрібно додати.

  6. Натисніть «Зберегти», а потім — OK.

Примітка. Це рішення створює новий файл опції нового завдання, у якому завжди вбудовуються вибрані вами шрифти.

Інші схожі матеріали

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?