Усунення несправностей Acrobat PDFMaker у Microsoft Office, Windows

Adobe Acrobat PDFMaker (кнопка «Перетворення в Adobe PDF» на панелі інструментів або вкладці PDFMaker) — це надбудова для створення PDF-файлів із середовища програм Microsoft Office. Ця функція інсталюється разом із Acrobat Professional і Standard.

 • Щоб створити файл PostScript у MS Office 2003 і попередніх версіях, PDFMaker використовує принтер Adobe PDF. Далі принтер Adobe PDF координує роботу з програмою Adobe Acrobat Distiller, щоб створити PDF-файл.
 • У MS Office 2007, 2010, 2016 і 365 PDFMaker перетворює документ Microsoft Office у PDF за допомогою AdobePDF Library.
 • Acrobat Distiller або принтер Adobe PDF можуть також використовуватися для створення PDF-файлів.

Цей документ містить відомості про те, як усунути несправності під час створення в програмах Office PDF-файлу за допомогою Acrobat PDFMaker. Поточний документ призначено для Microsoft Word, але більшість шляхів усунення несправностей також застосовуються і в Microsoft PowerPoint, і в Microsoft Excel.

 

Стрічка Acrobat недоступна в програмах Office 2016 або Office 365 у Windows

Стосується версій Office 2016 або Office 365 програм Word, Excel і PowerPoint

Щоб вирішити цю проблему, спробуйте виконати такі дії:  

 1. Натисніть інструмент правою кнопкою миші й виберіть Запуск із правами адміністратора.

  Якщо відображається підказка про керування доступом користувача, натисніть Так.

 2. Відкрийте порожній документ і виберіть шаблон Порожній документ. Також можна відкрити наявний документ Word.

 3. У меню Файл виберіть Параметри. З'явиться діалогове вікно Параметри Word.

 4. Виберіть Надбудови в списку параметрів. У спадному списку Керування виберіть Надбудови COM і натисніть Перейти.

  Надбудови Word

 5. У діалоговому вікні «Надбудови COM» поставте прапорець біля надбудови Acrobat PDFMaker Office COM (якщо його немає) і тоді натисніть OK.

  Надбудова Acrobat PDFMaker Office COM

Аварійне завершення роботи PDFMaker в Office 2016 та Office 365 в ОС Windows

Acrobat PDFMaker аварійно завершує роботу в Office 2016 та Office 365 в ОС Windows після оновлення Office 2016 у лютому.

Фахівці Adobe досліджують цю проблему й працюють з Microsoft, щоб якнайшвидше її вирішити. Ознайомтеся з альтернативними шляхами створення PDF-файлів тут.

Перевірка сумісності Acrobat із Microsoft Office

Перед початком усунення несправностей необхідно обов’язково перевірити сумісність інстальованих версій Acrobat і Office. Щоб отримати додаткові відомості, див. Сумісні браузери та програми PDFMaker | Acrobat, Reader.

Усунення несправностей в Acrobat Distiller і принтері Adobe PDF (застосовно лише до PDFMaker для MS Office 2003 й попередніх версій)

Acrobat PDFMaker (MS Office 2003 і попередні версії) використовує принтер Adobe PDF, у якому використовується програма Acrobat Distiller для перетворення документів Word. Таким чином, для усунення несправностей спочатку потрібно перевірити, чи Acrobat Distiller працює правильно.

Спробуйте створити PDF-файл із Word за допомогою принтера Adobe PDF 

 1. Відкрийте документ у Word і виберіть «Файл» > «Друк».
 2. Виберіть Adobe PDF зі списку доступних принтерів і натисніть «OK».

Створення PDF-файлу за допомогою програми Acrobat Distiller

Примітка. Цей спосіб не підтримує розширені функції PDFMaker, такі як підтримка посилань і структура документа.

 1. Відкрийте документ Word і виберіть «Файл» > «Друк».
 2. У діалоговому вікні принтера виберіть принтер PostScript (наприклад, принтер Adobe PDF), виберіть «Друк у файл» і натисніть кнопку «OK».

  Створено файл PostScript (.ps або .prn).

  Примітка. Після встановлення драйвера завершіть крок 2. Якщо обрано принтер Adobe PDF, скасуйте вибір «Не надсилати шрифти в Adobe PDF» для створення файлу PostScript.

 3. У Acrobat виберіть «Додатково» > «Acrobat Distiller».
 4. Установіть налаштування відповідно до списку «Стандартні параметри» (або залиште за промовчанням).
 5. Натисніть «Файл» > «Відкрити», виберіть «Усі файли» в меню «Типи файлів» і виберіть створений файл PS або PRN, після чого натисніть «Відкрити».
 6. Укажіть ім’я та розташування PDF-файлу і натисніть «Зберегти».
 7. Відкрийте файл messages.log у папці Windows (NT, 2000, XP, Vista, 7): %AppData%\Adobe\Acrobat\Distiller [номер версії]

 8. Перевірте messages.log на наявність записів про усунення несправностей:

  • Якщо у файлі вказано причину, через яку не було створено PDF-файл в Acrobat Distiller, скористайтеся текстовим полем пошуку в розділі Довідка й підтримка Acrobat, щоб знайти необхідні документи. Наприклад, якщо у файлі є помилка PostScript, усуньте несправності відповідно до рекомендацій, наведених у розділі Усунення несправностей PostScript.
  • Якщо у файлі не вказано, чому в Acrobat Distiller не було створено PDF-файл, створіть документ Word, що містить декілька слів. Спробуйте створити PDF-файл із документа за допомогою принтера Adobe PDF і програми Acrobat Distiller:
  • Якщо вдалося створити PDF-файл із нового документа, проблема може полягати у PDFMaker. Перейдіть до розділу Усунення несправностей Acrobat PDFMaker.
  • Якщо не вдалося створити PDF-файл із нового документа, використайте файл іншої програми. Спробуйте створити PDF-файл в Acrobat Distiller. Якщо проблема також виникає з файлом іншої програми, повторно інсталюйте Acrobat Distiller. Якщо з файлом іншої програми проблема не виникає, усуньте несправності згідно з документами, зазначеними в розділі «Пов’язаний вміст». Або скористайтеся Довідкою Acrobat. За додатковою допомогою зверніться до служби технічної підтримки Acrobat.

Усунення несправностей Acrobat PDFMaker

Якщо вдалося створити PDF-файл за допомогою принтера Adobe PDF або Acrobat Distiller, а не Acrobat PDFMaker, імовірно проблема полягає у функціях Acrobat PDFMaker. Щоб визначити, чи ці функції спричинили проблему, вимкніть їх. Спробуйте створити PDF-файл:

 1. У Word виберіть «Adobe PDF» > «Змінити настройки перетворення».
 2. Виберіть найменший за розміром файл у меню настройок перетворення.
 3. Перейдіть на вкладку Word і скасуйте вибір усіх параметрів.
 4. Перейдіть на вкладку «Закладки» та скасуйте вибір усіх параметрів.
 5. Перейдіть на вкладку «Безпека» та скасуйте вибір усіх параметрів.
 6. Натисніть «OK».
 7. Спробуйте створити PDF-файл:
 • Якщо не вдалося створити PDF-файл, перейдіть до розділу Усунення несправностей певного документа.
 • Якщо вдалося створити PDF-файл, визначте, що спричинило несправність. Увімкніть одну з властивостей і спробуйте створити PDF-файл. Повторюйте, допоки проблема не з’явиться знову. Створіть документ Word, що містить декілька слів. Створіть PDF-файл з указаного документа з такими самими настройками Acrobat PDFMaker:
 • Якщо вдалося створити PDF-файл із нового документа, проблема стосується певного документа. Перейдіть до розділу Усунення несправностей певного документа.
 • Якщо не вдалося створити PDF-файл із нового документа, то проблема полягає в останньому встановленому параметрі. Повторно інсталюйте Acrobat PDFMaker. Якщо проблема не зникла, зверніться до служби підтримки Acrobat. 

Усунення несправностей певного документа

Якщо виявилося, що проблема стосується певного документа, виконайте наведені нижче дії, щоб усунути несправність.

Увімкніть лише ті функції Acrobat PDFMaker, які використовуються в документі.

Наприклад, якщо документ містить тільки стилі заголовків «Заголовок 1» і «Заголовок 2», вимкніть інші стилі заголовків у діалоговому вікні Acrobat PDFMaker.

Поверніться до звичайного вигляду документа Word і створіть PDF-файл за допомогою Acrobat PDFMaker.

Повторно створіть документ Word, щоб уникнути можливого пошкодження.

Виконайте один чи декілька кроків із наведених нижче:

 • Скопіюйте та вставте вміст документа Word у новий документ, а потім створіть PDF-файл.
 • Виділіть увесь текст у документі, змініть шрифт і збережіть документ під новим ім’ям. Word перепише документ, що дасть змогу видалити елементи, які конфліктують з Acrobat PDFMaker. Після збереження документа можна буде змінити його шрифти.
 • Якщо документ було створено у версії Word, що відрізняється від тієї, яка використовувалася для створення PDF-файлу, внесіть незначні зміни в документ. Збережіть його під новим ім’ям. Ця процедура призведе до перезапису документа Word, що може видалити елементи, які конфліктують з Acrobat PDFMaker.

Повторно створіть у документі особливі стилі заголовків, а потім створіть PDF-файл.

Визначте елементи, які спричиняють конфлікт, у документі.

 1. Створіть документ Word.
 2. Скопіюйте половину вмісту вихідного документа Word у новий документ Word.
 3. Перетворіть новий документ Word у PDF за допомогою Acrobat PDFMaker.
 • Якщо несправність не зникла, у новому документі Word міститься елемент, який спричиняє конфлікт. Щоб відокремити елемент, який спричиняє конфлікт, повторіть кроки 1–3 та скопіюйте половину вмісту другого документа Word в інший новий документ Word.
 • Якщо несправність зникла, елемент, який спричинив конфлікт, міститься у вихідному документі Word. Щоб усунути несправність, повторіть кроки 1–3 та скопіюйте другу половину вмісту вихідного документа Word в інший новий документ Word. Якщо обидві половини документа вдало перетворено, закрийте програми Office та інші запущені програми. Видаліть файли .tmp (зазвичай знаходяться в папці Windows/Temp).

Повторно інсталюйте програми.

Видаліть Acrobat і Office, а також окремі програми Office (Word, PowerPoint або Excel). Повторно інсталюйте Office або окремі його програми, а потім повторно інсталюйте Acrobat.

Щоб видалити Acrobat, перейдіть на вкладку «Інсталяція й видалення програм» на панелі керування. Щоб отримати вказівки з видалення Office, див. інструкцію з Office або зверніться до Microsoft.

Якщо документ Word захищено, зніміть захист.

Щоб отримати вказівки щодо того, як зняти захист, див. інструкцію з Word або зверніться до Microsoft. 

Усунення несправностей конфліктує з іншими макросами в Microsoft Word

PDFMaker може конфліктувати з іншими макросами, наприклад із засобами перевірки вірусів або програмами факсування. Якщо додаткові кроки з усунення несправностей невдалі або в PDFMaker з’явилися проблеми після інсталяції макросів сторонніх виробників, усуньте конфлікти з цими макросами. Серед несумісних у Word макросів можна назвати такі: Duden Korrektor Plus 2.0, ViaVoice 10 і попередні версії, Personal Translator 2002 Office Plus, OfficeReady Stuffit, Leuchter Informatic AG WordPlus та GoldMine Link to Word.

Щоб визначити, чи PDFMaker конфліктує з макросами, видаліть або відключіть їх по одному (перейдіть за відповідним посиланням нижче). Повторіть спробу перетворити документ у PDF за допомогою PDFMaker. Якщо проблема не зникла, зв’яжіться з виробником макроса.

Усунення несправностей у Microsoft Word

Наведені нижче кроки ґрунтуються на статтях бази знань Microsoft.

Щоб отримати додаткову інформацію про усунення несправностей у Microsoft Word, див. відповідні статті на веб-сайті Microsoft.

Запустіть Word за допомогою комутатора /a й додайте PDFMaker вручну.

Комутатор /a запускає Word і блокує автоматичне завантаження надбудов і загальних шаблонів (зокрема шаблона Normal). Комутатор /a також блокує файли настройок; це означає, що файли настройок не читаються та не змінюються за умови застосування цього комутатора.

Примітка. Після виходу з Word зміни, внесені до параметрів, настройок і макросів під час роботи Word із комутатором /a, збережено не буде.

Запуск Word за допомогою комутатора /a

 1. Закрийте всі програми.
 2. Виберіть «Пуск» > «Виконати».
 3. У діалоговому вікні «Виконати» введіть winword.exe /a.
 4. Натисніть «OK». Після закриття діалогового вікна «Виконати» запуститься Word.

Завантаження PDFMaker вручну (тільки Acrobat 6.x)

 1. Закрийте всі програми.
 2. Виберіть «Інструменти» > «Шаблони й надбудови».
 3. Виберіть PDFMaker.dot (не PDFMakerA.dot) і натисніть кнопку «OK».

  З’являться піктограми PDFMaker.

Для Acrobat 7.x, 8.x, 9.x, X (за необхідності) 

Завантаження PDFMaker вручну (MS Word 2003 й попередні версії)

 1. Закрийте всі програми.
 2. Виберіть «Інструменти» > «Настроїти» та перейдіть на вкладку «Команди».
 3. Натисніть «Інструменти» на панелі «Категорії».
 4. Утримуючи натиснутою кнопку миші, перетягніть надбудови COM із панелі «Команди» до меню «Інструменти». Після появи команд меню в меню «Інструменти» помістіть надбудови COM під параметром «Настроювання» та відпустіть кнопку миші.
 5. Натисніть «Закрити».
 6. Виберіть надбудови COM в меню «Інструменти».
 7. Натисніть «Додати», знайдіть надбудову (надбудова PDFMaker Add-in знаходиться тут: [шлях інсталяції Acrobat]\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddIn.dll) і натисніть кнопку «OK».

 8. Натисніть Alt+F11, щоб запустити редактор Visual Basic.
 9. Натисніть Ctrl+G, щоб запустити вікно перевірки в редакторі Visual Basic.
 10. Щоб запустити PDFMaker у Word, введіть Application.COMAddIns("PDFMaker.OfficeAddin").Connect = True. Закрийте редактор Visual Basic.
 11. Перевірте, чи з’явилося меню Adobe PDF праворуч від Довідки в головному меню Microsoft Word.

Завантаження PDFMaker вручну (MS Word 2007 і 2010)

 1. Закрийте всі програми.
 2. Натисніть кнопку Microsoft Office, а потім — «Параметри Word».

 3. Натисніть «Надбудови».

 4. У списку «Керування» виберіть «Надбудови COM» і натисніть «Перейти».

 5. Якщо надбудова COM Acrobat PDFMaker присутня в списку та вибрана в діалоговому вікні надбудов COM, виконайте вказані нижче дії. У протилежному випадку перейдіть до кроку 6.

 6. Скасуйте вибір надбудови COM Acrobat PDFMaker.

 7. Натисніть кнопку «ОК», щоб закрити діалогове вікно надбудов COM.

 8. Повторіть кроки від 1 до 3, а потім установіть прапорець навпроти параметра «Надбудова COM Acrobat PDFMaker» у діалоговому вікні надбудов COM.

 9. Перевірте, чи з’явилася вкладка Acrobat у стрічці MS Word.

 10. Якщо надбудову COM Acrobat PDFMaker не зазначено в списку, виконайте кроки 7–10 із розділу Завантаження PDFMaker вручну (MS Word 2003 та попередні версії)

Створення тестового файлу Word і запуск PDFMaker 

 1. Надрукуйте будь-який текст у документі Word.
 2. Натисніть «Файл» > «Зберегти» і збережіть тестовий документ на робочому столі.
 3. Натисніть «Перетворити в Adobe PDF».

Якщо несправність виправлено після запуску Word за допомогою комутатора /a, видаліть усі компоненти, що запускаються разом із Word. Видаляйте ці компоненти по одному в порядку їх появи у Word. Такі компоненти запускаються разом із Word:

 • автомакроси Word;
 • глобальний шаблон (Normal.dot);
 • надбудови (WLLs);
 • шаблони в папках запуску Word і Office;
 • надбудови COM;
 • ключ даних Word у реєстрі Windows;
 • ключ параметрів Word у реєстрі Windows;
 • автомакроси Word.

Примітка. Щоб виправити додаткові несправності під час запуску Word, зверніться до служби підтримки продуктів корпорації Microsoft:

Перейменуйте файл шаблону Normal.dot

Додаткові відомості про перейменування файлу глобального шаблону наведено в розділі «Глобальний шаблон (Normal.dotm і Normal.dot)» у статті служби підтримки Microsoft, «Cкидання параметрів користувача та настройок реєстру в програмі Word». Щоб відкрити цю статтю, прокрутіть униз сторінки.

Важливо! Після виконання зазначених тут дій не використовуйте комутатор /a для запуску Word.

Якщо вдалося усунути несправність після перейменування глобального шаблону, причина полягала в пошкодженому шаблоні Normal.dot. У деяких випадках потрібно змінити декілька настройок для відновлення параметрів. Якщо перейменований шаблон Normal.dot містить настройки стилів, макросів або елементів автотексту, які складно створити повторно, скористайтесь організатором для копіювання настройок із попереднього файлу Normal.dot у новостворений файл Normal.dot.

Щоб отримати додаткові відомості про роботу організатора, виконайте наведені нижче дії.

 1. Запустіть Word.
 2. Виберіть «Довідка» > «Довідка Microsoft Word»
 3. Введіть «Організатор» у помічнику Office або майстрі відповідей.

 4. Натисніть «Пошук» для перегляду відповідних розділів.

Якщо проблему не було вирішено, спробуйте використати старий глобальний шаблон (Normal.dot) замість новоствореного. Щоб використати старий шаблон Normal.dot, перейменуйте новий шаблон на Normal.dot. Якщо несправності в PDFMaker не зникли після опрацювання цього документа, зверніться до служби підтримки Acrobat.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?