Поля PDF-форм | Додавання підказок, дати й часу, багаторядкового тексту, обчислень, позначення полів як обов’язкових чи необов’язкових

Перш ніж ви почнете використання

Ми випускаємо новий, більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс продукту. Якщо екран, що відображається тут, не відповідає інтерфейсу продукту, виберіть довідку з поточного інтерфейсу.

У новій версії інтерфейсу інструменти доступні ліворуч на екрані.

У цьому документі йдеться про те, як в Acrobat керувати властивостями полів PDF-форми, зокрема додавати підказки, дату й час, багаторядковий текст, обчислені значення, позначати поля як обов’язкові чи необов’язкові.

Додавання підказки до поля форми

Змістовні підказки допоможуть користувачам швидше заповнити форму. Щоб додати підказку до поля форми, виконайте такі дії:

 1. Двічі клацніть виділене поле форми, щоб відкрити вікно «Властивості».

 2. На вкладці «Загальні» введіть опис у полі підказки.

  Додавання підказки

 3. Натисніть «Закрити».

Позначення поля як обов’язкового чи необов’язкового для заповнення

Щоб позначити поле як доступне лише для читання, обов’язкове чи необов’язкове, виконайте такі дії:

 1. Двічі клацніть виділене поле форми, щоб відкрити вікно «Властивості».

 2. На вкладці «Загальне»:

  • Щоб позначити поле як доступне лише для читання, виберіть «Лише для читання».
  • Щоб позначити поле як обов’язкове для заповнення, виберіть «Обов’язкове».
  • Щоб позначити поле як необов’язкове для заповнення, зніміть прапорець поруч із пунктом «Обов’язкове».
  Позначення поля як обов’язкового, необов’язкового або доступного лише для читання

 3. Натисніть «Закрити».

Додавання полів дати й часу

Під час створення форми в Acrobat натисніть значок поля дати на панелі інструментів, а потім натисніть на місці в документі, куди потрібно вставити поле.

Додавання поля дати

Щоб разом із датою зазначити час, двічі клацніть поле «Дата», щоб відкрити вікно «Властивості». На вкладці «Формат» виберіть формат дати й часу та натисніть «Закрити».

Вибір формату дати й часу

Додавання поля зображення

Під час підготування форми в Acrobat натисніть значок поля зображення на панелі інструментів і натисніть на місці в документі, де бажаєте розмістити це поле.

Додавання зображення

Додавання зображення

Додавання поля багаторядкового тексту

Щоб додати поле багаторядкового тексту, виконайте такі дії:

 1. Під час підготування форми в Acrobat натисніть значок додавання тексту на панелі інструментів і натисніть на місці в документі, де бажаєте розмістити це поле.

 2. Змініть розмір текстового поля, потягнувши його за кути.

 3. Двічі клацніть поле, щоб відкрити вікно «Властивості».

 4. На вкладці «Параметри»:

  • Щоб створити багаторядкове поле, виберіть «Багаторядковий». За замовчуванням кількість рядків у полі дорівнює розміру текстового поля.
  • Щоб зняти обмеження кількості рядків для поля, виберіть «Прокручувати довгий текст». Якщо введений текст більший за розмір поля, Acrobat додасть смугу прокручування.
  Поле багаторядкового тексту

  Додавання смуги прокручування для багаторядкового тексту
  Смуга прокручування для багаторядкового тексту

 5. Натисніть «Закрити».

Додавання простих обчислень до полів PDF-форми

В Acrobat є три способи створення полів з обчисленнями.

1: Готові формули

За допомогою готових формул можна виконувати такі дії, як додавання, множення, визначення середнього, найменшого й найбільшого значень. Нижче наведено приклад використання готових формул для двох полів.

 1. На панелі інструментів «Підготувати форму» виберіть і додайте три текстових поля: «Текст1», «Текст2» і «Текст3». «Текст3» буде полем результату обчислення.

 2. Двічі клацніть поле «Текст1», щоб відкрити його властивості. На вкладці «Формат» виберіть для параметра «Категорія формату» значення «Число». Повторіть цей крок для двох інших текстових полів.

  Примітка.

  За замовчуванням текстові поля мають імена «Текст1», «Текст2» і т. д. Щоб змінити ім’я поля, перейдіть на вкладку «Загальне» і введіть у поле «Ім’я» значення «Число1» або будь-яке інше на власний розсуд, а потім клацніть «Закрити».

 3. Двічі клацніть поле «Текст3», щоб відкрити його властивості. На вкладці «Розрахувати» виберіть «Значення –» і в розкривному меню виберіть один із варіантів:

  • Щоб додати «Текст1» до «Текст2», виберіть «Сума(+)».
  • Щоб помножити «Текст1» на «Текст2», виберіть «Добуток(x)».
  • Щоб розрахувати середнє значення «Текст1» і «Текст2», виберіть «Середнє».
  • Щоб визначити найменше з введених чисел, виберіть «Мінімум».
  • Щоб визначити найбільше з введених чисел, виберіть «Максимум».
  Готові формули

 4. Натисніть «Вибрати…». У діалоговому вікні «Вибір поля» виберіть «Текст1» і «Текст2», а потім клацніть «ОК».

 5. Натисніть «Закрити». Коли в поля «Текст1» і «Текст2» вводяться числа, у полі «Текст3» обчислюється значення відповідно до типу розрахунку, вибраного на кроці 3.

  Примітка.

  Набір операцій готових формул досить обмежений; так, серед них немає ділення або віднімання.

2: Спрощений вигляд поля

За допомогою спрощеного вигляду поля можна створювати значно складніші формули розрахунків. Виглядають вони майже так само, як звичайні математичні записи, тобто містять звичайні символи, як-от «+» (додавання), «» (віднімання), «*» (множення) та «/» (ділення). Імена полів є операндами. Щоб скористатися спрощеним записом, виконайте такі дії:

 1. На панелі інструментів «Підготувати форму» виберіть і додайте три текстових поля: «Текст1», «Текст2» і «Текст3». «Текст3» буде полем результату обчислення.

 2. Двічі клацніть поле «Текст1», щоб відкрити його властивості. На вкладці «Формат» виберіть для параметра «Категорія формату» значення «Число». Повторіть цей крок для двох інших текстових полів.

  Примітка.

  За замовчуванням текстові поля мають імена «Текст1», «Текст2» і т. д. Щоб змінити ім’я поля, перейдіть на вкладку «Загальне» і введіть у поле «Ім’я» значення «Число1» або будь-яке інше на власний розсуд, а потім клацніть «Закрити».

 3. Двічі клацніть поле «Текст3», щоб відкрити його властивості. На вкладці «Розрахувати» виберіть «Спрощений вигляд поля» і натисніть «Правка».

  Спрощений вигляд поля

 4. У редакторі JavaScript запишіть формулу для розрахунку. Наприклад, щоб обчислити добуток суми двох чисел і різниці двох чисел, введіть (Текст1+Текст2)*(Текст1-Текст2) і клацніть «ОК».

 5. Натисніть «Закрити».

3: Власні розрахунки із JavaScript™

Власний код JavaScript™ допоможе виконати складні математичні розрахунки. Для цього потрібно застосувати код JavaScript™, який матиме доступ до всіх полів у PDF-файлі й широких математичних можливостей мови JavaScript™. Під час використання цього способу потрібно дотримуватися повного синтаксису JavaScript™ для Acrobat, через що розрахунки стають складнішими. Ось, приміром, формула для обчислення того ж рівняння, що було складено методом спрощеного запису в попередньому прикладі.

 1. На панелі інструментів «Підготувати форму» виберіть і додайте три текстових поля: «Текст1», «Текст2» і «Текст3». «Текст3» буде полем результату обчислення.

 2. Двічі клацніть поле «Текст1», щоб відкрити його властивості. На вкладці «Формат» виберіть для параметра «Категорія формату» значення «Число». Повторіть цей крок для двох інших текстових полів.

  Примітка.

  За замовчуванням текстові поля мають імена «Текст1», «Текст2» і т. д. Щоб змінити ім’я поля, перейдіть на вкладку «Загальне» і введіть у поле «Ім’я» значення «Число1» або будь-яке інше на власний розсуд, а потім клацніть «Закрити».

 3. Двічі клацніть поле «Текст3», щоб відкрити його властивості. На вкладці «Розрахувати» виберіть «Власний сценарій розрахунку», а потім натисніть «Правка».

  Власний сценарій розрахунку

 4. У редакторі JavaScript™ уведіть власну формулу для розрахунку. Наприклад, щоб обчислити добуток суми двох чисел і різниці двох чисел, введіть таку формулу:
  event.value=((this.getField("Текст1").value+this.getField("Текст2").value))*((this.getField("Текст1").value-this.getField("Текст2").value));

 5. Клацніть «OK», а потім натисніть «Закрити».

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?