Перевірка орфографії

Перевірка орфографії

Ви можете перевірити орфографію в документі або у всіх відкритих матеріалах. InCopy виділяє невідомі або неправильно написані слова, повтори слів (наприклад, «the the»), слова, не написані з великої літери та речення, які починаються з малої літери. Виконуючи перевірку орфографії, InCopy перевіряє XML-вміст і розширені міжрядкові примітки.

Під час перевірки орфографії InCopy використовує словники тих мов, які ви призначили тексту в документі. InCopy використовує словники пошуку близьких слів як для орфографії, так і для розстановки переносів. Кожний словник містить сотні тисяч слів зі стандартними переносами по складам.

Для окремих матеріалів (які не зв’язані з макетом InDesign) ви можете персоналізувати мовні словники для того, щоб бути впевненим у тому, що кожен використовуваний вами словник вірно розпізнається та інтерпретується. Наприклад, коли ви запускаєте перевірку орфографії («Правка» > «Орфографія» > «Перевірити орфографію»), ви можете натиснути «Додати» та увести бажані параметри.

Налаштування параметрів орфографії

 1. Виберіть команди меню «Правка» > «Параметри» > «Орфографія» (у Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Орфографія» (у Mac OS).
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виділіть «Слова з помилками», щоб знаходити слова, відсутні в мовному словнику.

  • Виділіть «Слова, що повторюються», щоб знайти повторювані слова, наприклад, «the the».

  • Виберіть «Слова з малої літери», щоб знайти слова (наприклад, «germany»), які наявні в словнику лише з великої літери.

  • Виділіть «Речення з малої літери», щоб знайти слова з малої літери, які стоять після крапок, знаків оклику та знаків запитання.

 3. Виділіть «Увімкнути динамічну перевірку орфографії», щоб під час набору підкреслювати слова, які, можливо, містять помилки.
 4. Вкажіть колір підкреслювання слів з помилками (слів, не знайдених у словниках користувача), повторюваних слів (наприклад, «та та»), слів з маленької літери (наприклад, «нігерія» замість «Нігерія») та речень з маленької літери (речень, які не починаються з великої літери).
Примітка.

Щоб перевірити орфографію в примітках, переконайтесь, що в параметрах приміток виділено варіант «Перевіряти вміст приміток під час перевірки орфографії». Щоб перевірити орфографію видаленого тексту, переконайтесь, що в параметрах «Відслідковувати зміни» виділено варіант «Включити видалений текст під час перевірки правопису».

Перевірка орфографії

 1. Якщо документи містять текст іноземною мовою, виділіть цей текст і за допомогою меню «Мова» панелі «Символ» вкажіть мову цього тексту.
 2. Виберіть пункт «Правка» > «Орфографія» > «Перевірка орфографії».

  Розпочнеться перевірка орфографії.

  Примітка.

  Команда «Перевірка орфографії» не перевіряє звужені матеріали у файлі з багатьма матеріалами. Однак, якщо вибрано варіант «Змінити все» чи «Проігнорувати все», перевірка стосується також всіх звужених матеріалів та таблиць.

 3. Якщо треба змінити фрагмент перевірки орфографії, виконайте одну з нижчеописаних дій, а потім натисніть кнопку «Почати», щоб розпочати перевірку орфографії.
  • Виберіть «Документ», щоб перевірити весь документ. Виберіть «Всі документи», щоб перевірити всі відкриті документи.

  • Виберіть «Матеріал», щоб перевірити весь текст і виділений на даний момент кадр, у т. ч. тексту в інших зв’язаних текстових кадрах і витісненому тексті. Виділіть «Матеріали», щоб перевіряти матеріали в усіх виділених кадрах.

  • Виділіть «До кінця матеріалу», щоб перевірити від пункту вставки.

  • Виберіть «Виділення», щоб перевірити тільки виділений текст. Цей параметр з’являється тільки при наявності виділеного тексту.

 4. Коли відображаються незнайомі слова чи слова з помилками, виберіть один з варіантів:
  • Натисніть кнопку «Пропустити», щоб продовжити перевірку орфографії, не змінюючи виділеного слова. Натисніть кнопку «Ігнорувати усе», щоб проігнорувати всі випадки використання виділеного слова аж до наступного запуску програми InCopy.

  • Виділіть слово зі списку «Пропоновані виправлення» або введіть правильне слово в поле «Змінити на», а потім клацніть кнопку «Змінити», щоб змінити лише це входження слова з помилкою. Можна також натиснуть кнопку «Змінити всі», щоб змінити всі входження слова з помилкою в документі.

  • Щоб додати слово до словника, виділіть словник у меню «Додати до» та натисніть кнопку «Додати».

  • Натисніть кнопку «Словник», щоб увійти в діалогове вікно «Словник», де можна вказати цільовий словник та мову, та вкажіть місця переносів у доданому слові. Якщо ви бажаєте додати слово до всіх мов, виберіть «Всі мови» в меню «Мова». Натисніть «Додати».

Виправлення орфографічних помилок під час набору

Увімкнувши «Автоматичне виправлення», можна дозволити автоматично виправляти під час набору помилки капіталізації та поширені помилки набору. Перш ніж «Автоматичне виправлення» почне працювати, слід створити список поширених помилок та пов’язати їх з правильним написанням.

 1. Виберіть команди меню «Правка» > «Параметри» > «Автоматичне виправлення» (у Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Автоматичне виправлення» (у Mac OS).
 2. Виберіть команду «Увімкнути автоматичне виправлення». (Можна також вибрати пункт «Правка» > «Орфографія» > «Автоматичне виправлення», щоб швидко вмикати чи вимикати цю функцію).
 3. У меню «Мова» виберіть мову, до якої застосовується автоматичне виправлення.
 4. Щоб виправляти помилки капіталізації (наприклад, «німеччина» замість «Німеччина»), виділіть варіант «Автоматичне виправлення помилок капіталізації». Капіталізовані слова не потрібно додавати до списку автоматичного виправлення.
 5. Щоб додати слово, в якому часто трапляються помилки, натисніть кнопку «Додати», введіть слово з помилкою (наприклад, «нів») та виправлення (наприклад, «він»), та натисніть кнопку «OK».
 6. Додавайте інші слова, в яких часто трапляються помилки, та натисніть кнопку «OK».

При наборі слова з помилкою, яке додано до списку, воно автоматично замінюється словом, введеним в якості виправлення.

Щоб видалити слова зі списку автоматичного виправлення, виберіть слово в списку та натисніть «Видалити». Щоб відредагувати список автоматичного виправлення, виберіть слово, натисніть «Редагувати», наберіть його правильне написання та натисніть «OK».

Використання динамічної перевірки орфографії

При ввімкненні динамічної перевірки орфографії можна виправляти орфографічні помилки за допомогою контекстного меню. Слова з можливими помилками підкреслюються (на основі словника, пов’язаного з мовою тексту). Якщо текст вводиться різними мовами, виділіть текст і правильно призначте мову.

 1. Щоб увімкнути динамічну перевірку орфографії, виберіть пункт «Правка» > «Орфографія» > «Динамічна перевірка орфографії».

  Слова з можливими помилками в документі підкреслюються.

 2. Клацніть підкреслене слово правою кнопкою миші (Windows) або клацніть його, натиснувши клавішу Control (Mac OS) і виконайте одну з наступних дій:
  • Оберіть пропоноване виправлення. Якщо слово повторюється або потребує написання з великої літери, можна вибрати «Видалити повторюване слово» [слово] чи «Написати з великої літери» [слово].

  • Виділіть команду «Додати [слово] до словника користувача». У результаті слово автоматично додається до поточного словника без відкриття діалогового вікна «Словник». У тексті слово залишається без змін.

  • Виберіть словник. При цьому відкривається діалогове вікно «Словник», де можна вибрати «Цільовий словник», змінити місця переносів, а потім вказати мову. Якщо ви бажаєте додати слово до всіх мов, виберіть «Всі мови» в меню «Мова», а потім клацніть «Додати». Слово додається до обраного словника й залишається незміненим у тексті.

  • Виберіть команду «Проігнорувати все», щоб проігнорувати входження даного слова в усіх документах. За повторного запуску InCopy слово знов буде позначено як помилкове.

Примітка.

Якщо вибрана команда «Ігнорувати усе», а потім вирішено, що це слово все ж таки не слід ігнорувати, виберіть «Проігноровані слова» в меню «Список словника» у діалоговому вікні «Словник» та вилучіть це слово зі списку.

Словники орфографії та переносів

У програмі InCopy для перевірки орфографії й переносу слів більшості мов використовуються словники близьких слів. Кожен словник можна персоналізувати, додаючи до нього нові слова. Для тексту можна призначати різні мови, у результаті чого для перевірки орфографії й переносів програма InCopy застосує відповідний словник. Можливе створення додаткових словників користувача, причому можна експортувати та імпортувати списки слів, збережені у звичайному текстовому файлі.

Під час здійснення персоналізації слів словника, фактично створюються списки доданих слів (слів, які ще не містяться в словнику) та видалених слів (слів, які існують у словнику, але які слід відмітити як слова з можливими помилками). Діалогове вікно «Словник» дозволяє відображати та редагувати додані слова, видалені слова та проігноровані слова (слова, які ігноруються в поточному сеансі через натискання кнопки «Проігнорувати все»). Ви можете додавати слова, які є придатними для всіх мов; зазвичай це стосується прізвищ, назв вулиць та інших елементів, які не залежать від мови.

Примітка.

Якщо треба використовувати мовні словники з попередніх версій InDesign чи InCopy, знайдіть файли словників користувача (.udc) за допомогою системної команди «Знайти» та додайте їх до списку словників у вподобаннях «Словник».

Де зберігаються слова зі словників?

За замовчуванням винятки з правил переносу й орфографії містяться у файлах словників користувача, які зберігаються за межами документа на комп’ютері, де встановлено програму InCopy (імена файлів словників мають розширення .clam або .not). Однак списки винятків можна зберігати й всередині будь-якого документа InCopy. Крім того, списки слів можна зберігати в зовнішньому словнику користувача, у документі, або в обох цих місцях. Розташування існуючих словників визначається у вподобаннях «Словник».

Збереження переносів та орфографічних винятків всередині документа полегшує послідовну обробку тексту при переносі документа на інші комп’ютери. Із цієї причини можна долучити словник користувача до документа в параметрах «Словник». Ви також можете визначати розташування винятків у діалоговому вікні «Створити теку для пакета». І навпаки, зберігання списку винятків за межами документа полегшує застосування того ж самого списку в багатьох документах.

Примітка.

Якщо словник користувача з’єднати зі списком винятків, до документа додається весь словник користувача, навіть невикористані слова. Це збільшує обсяг файлу.

Застосування мов до тексту

Щоб застосувати мову до виділеного тексту, можна скористатися меню «Мова» на панелі «Символ». Можна також задати стандартну мову для цілого документа чи для всіх нових документів. У програмі InCopy також наявна функція блокування параметрів мови, яка запобігає зміні налаштувань мови для тексту азійською мовою, який є частиною виділеного тексту, написаного мовою іншої групи. Таким чином, налаштування в меню «Мова» залишаться незмінними для кожної частини тексту. (Див. Призначення мови тексту.)

Для застосування якоїсь мови до виділеного тексту можна скористатися меню «Мова» на панелі керування чи панелі «Символ». Можна також задати стандартну мову для цілого документа чи для всіх нових документів. (Див. Призначення мови тексту.)

Списки слів-винятків

Слова можна виключати з розгляду. Наприклад, якщо треба застосувати альтернативне написання звичайного слова, як-от «bicycle», можливо, для застосування в назві фірми чи в конкретному документі, додайте це слово до списку слів-винятків, щоб воно відмічалося під час перевірки орфографії. Програма InCopy може підтримувати окремий набір доданих і видалених слів для кожної встановленої мови.

Створення або додавання словників користувача

Кожен може створити словник користувача або ж додати словники користувача з попередніх версій InDesign чи InCopy, з файлів, надісланих іншими особами, або із сервера, на якому зберігається словник вашої робочої групи. Доданий словник застосовується до всіх документів InCopy.

 1. Виберіть команди меню «Редагування» > «Параметри» > «Словник» (у Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Словник» (у Mac OS).
 2. У меню «Мова» виберіть мову, з якою слід пов’язати словник.
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб створити новий словник, клацніть значок «Створити словник користувача»,  розташований під меню «Мова». Задайте ім’я й розташування словника користувача (яке містить розширення .udc) і натисніть кнопку «Зберегти».

  • Щоб додати існуючий словник, клацніть значок «Додати словник користувача» , виберіть існуючий файл словника користувача з розширенням .udc чи .not і натисніть кнопку «Відкрити».

Примітка.

Якщо не вдасться знайти файл словника, можна скористатися системною командою «Знайти», щоб знайти файли .udc (Спробуйте ввести шаблон *.udc), занотуйте їхнє розміщення та спробуйте ще раз.

Словник буде доданий до списку в меню «Мова». Ви можете додавати слова до словника під час перевірки правопису або використовуючи діалогове вікно «Словник».

Установлення стандартного мовного словника для поточного документа

Можна змінити стандартний мовний словник для документа чи для всіх новостворюваних документів. Зміна стандартного словника в існуючому документі не впливає на раніше створений текст чи текст, що вводиться в існуючий текстовий кадр.

Примітка.

Для встановлення особливого словника для конкретного стилю можна скористатися панеллю «Стиль символу» чи «Стиль абзацу». У розділі «Додаткові атрибути символів» є меню «Мова».

 1. Відкрийте документ.
 2. Виділіть у панелі інструментів інструмент «Виділення» та переконайтеся, що в документі не виділений жодний елемент.
 3. Виберіть команду «Текст» > «Символ».
 4. Виберіть у меню «Мова» на панелі «Символ» потрібний словник. Якщо на панелі «Символ» нема параметра мови, виберіть команду «Показати параметри» та виберіть потрібну мову зі списку.

Встановлення стандартного мовного словника для всіх нових документів

 1. Запустіть програму InCopy, але не відкривайте жодних документів.
 2. Виберіть команду «Текст» > «Символ».
 3. Виберіть у спливаючому меню «Мова» на панелі «Символ» потрібний словник. Якщо на панелі «Символ» нема параметра мови, виберіть команду «Показати параметри» та виберіть потрібну мову зі списку.
 1. Виберіть команди меню «Редагування» > «Параметри» > «Словник» (у Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Словник» (у Mac OS).
 2. У меню «Мова» виберіть мову, до якої належить словник.
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб видалити словник зі списку, виділіть його та клацніть значок «Вилучити словник користувача» . Кожній мові має бути призначено хоча б по одному словнику.

  • Якщо поряд із мовним словником стоїть знак запитання, виберіть словник, клацніть значок «Встановлення зв’язку словника користувача зі змістом» , а тоді знайдіть і відкрийте словник користувача.

  • Щоб змінити порядок словників користувача, перетягніть їх. Порядок словників у списку відповідає порядку їх обробки.

Додавання слів до словників

Якщо під час перевірки орфографії InDesign виводить у діалоговому вікні незнайоме слово, виберіть словник з меню «Додати до» та натисніть кнопку «Додати». Ви також можете використовувати діалогове вікно «Словник» для зазначення цільового словника та мови, а також для індикації слів, що додаються до списку виключень.

Для ізольованих матеріалів (не з’єднаних з макетом InDesign) можна додавати слова до мовних словників. Персоналізація словників забезпечує правильне розпізнавання та обробку будь-якого унікального словника.

 1. Виберіть «Правка» > «Орфографія» > «Словник користувача».
 2. Виберіть мову в меню «Мова». Кожна мова містить принаймні один словник. Якщо ви бажаєте, щоб слово було додано до всіх мов, виберіть «Всі мови».
 3. У меню «Кінцевий» виберіть словник, в якому слід зберегти слово. Меню «Кінцевий» дозволяє зберігати зміни в зовнішньому словнику користувача або в будь-якому відкритому документі.
 4. У меню «Список словників» виберіть команду «Додані слова».
 5. У полі «Слово» уведіть або відредагуйте слово, яке слід додати до списку слів.
 6. Натисніть кнопку «Перенос», щоб побачити стандартні переноси слова. Тильди (~) означають можливі місця переносів.
 7. Якщо місця розстановки переносу вам не подобаються, вкажіть правильні місця розстановки переносу даного слова, виконавши такі вказівки:
  • Введіть у слово одну тильду (~), щоб вказати найкращі можливі місця переносів або єдине можливе місце переносу.

  • Щоб вказати другу можливість, введіть дві тильди (~~).

  • Введіть три тильди (~~~), щоб вказати поганий, але прийнятний варіант переносу.

  • Якщо слово не слід переносити ні в якому разі, введіть тильду перед першою буквою.

  Примітка.

  Якщо слід включити в слово символ тильди таким чином, щоб він відображувався, введіть перед тильдою зворотну похилу лінію (\~).

 8. Натисніть кнопку «Додати», а потім «Готово». Слово додається до обраного на даний момент «Списку словників».
Примітка.

Пам’ятайте, що місця переносів взаємодіють з налаштуваннями переносів у документі. У результаті слово може не переноситись в очікуваному місці. Керуйте цими налаштуваннями, вибравши «Розстановка переносів» у меню панелі «Абзац». (Див. Перенос тексту.)

Видалення або редагування слів у словниках

 1. Виберіть «Правка» > «Орфографія» > «Словник користувача».
 2. Виберіть мову в меню «Мова».
 3. У меню «Кінцевий» виберіть словник, з якого слід видалити слово. Меню «Кінцевий» дозволяє вибрати зовнішній словник користувача або будь-який відкритий документ.
 4. Виконайте в меню «Список словників» одну з наступних дій:
  • Щоб змінити список додатків до вибраного списку слів «Кінцевий», виберіть «Додані слова».

  • Щоб змінити список слів, які відмічені як слова з помилками, виберіть «Видалені слова».

  • Щоб змінити список слів, які ігноруються протягом поточного сеансу InCopy, виберіть «Ігноровані слова». Цей список містить всі слова, для яких вибрано команду «Зігнорувати всі».

 5. У списку слів відредагуйте слово або виділіть слово та натисніть кнопку «Видалити».
 6. Натисніть «Готово».

Експорт списку слів

У програмі InCopy списки слів можна експортувати до текстового файлу (.txt), а потім імпортувати цей список слів до словника користувача. Слова в текстовому файлі мають розділятися пропуском, знаком табуляції або кінця абзацу. Додані та видалені слова можна експортувати, але проігноровані слова, які використовуються лише протягом поточного сеансу, експортувати не можна.

 1. Виберіть «Правка» > «Орфографія» > «Словник користувача».
 2. Виберіть мову з меню «Мова», а словник — з меню «Кінцевий», яке містить список слів, які слід експортувати.
 3. Натисніть кнопку «Експортувати», вкажіть ім’я й розташування, а потім натисніть кнопку «Зберегти».

Список слів буде збережений у текстовому файлі. Цей список слів можна редагувати в будь-якому текстовому редакторі, а потім імпортувати його. Можна також надіслати список слів іншим, які можуть імпортувати його до своїх словників користувача.

Імпорт списку слів

 1. Виберіть «Правка» > «Орфографія» > «Словник користувача».
 2. Виберіть мову з меню «Мова» та словник з меню «Кінцевий».
 3. Натисніть кнопку «Імпорт», знайдіть файл, який містить список орфографічних винятків, та натисніть кнопку «Відкрити».

Зміна параметрів словника

За допомогою вікна «Параметри словника» зазначте, як InCopy має обробляти орфографічні словники й словники переносів. У більшості мов у InCopy для перевірки орфографії й переносу використовуються словники пошуку близьких слів. Встановивши компоненти орфографії та переносу від іншої компанії, можна вибрати іншого постачальника для кожної встановленої мови.

Примітка.

Діалогове вікно «Параметри словника» не дозволяє задавати мовний словник, який використовується для перевірки орфографії чи розставлення переносів у тексті. Це діалогове вікно застосовується для визначення додаткових модулів переносу й орфографії, які в InCopy використовуються для мови, вказаної в полі «Мова». Якщо застосовується тільки стандартний додатковий модуль переносу та орфографії, не потрібно змінювати ніякі параметри в діалоговому вікні «Параметри словника». Якщо встановлено інший додатковий модуль орфографії та переносу, розроблений третьою особою, він з’являється в цьому діалоговому вікні у вигляді варіанту в меню «Постачальник модуля переносу» та «Постачальник модуля орфографії». Це дозволяє вибрати для однієї групи мов модуль переносу та орфографії від одного постачальника, а для іншої — модуль переносу та орфографії від іншого постачальника.

 1. Виберіть команди меню «Редагування» > «Параметри» > «Словник» (у Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Словник» (у Mac OS).
 2. У меню «Мова» вкажіть мову, для якої треба відредагувати параметри чи змінити постачальника модуля переносу та орфографії.
 3. Створення, додавання чи видалення словників користувача. (Див. Створення або додавання словників користувача.)
 4. Якщо встановлено компонент розстановки переносів не від компанії Adobe, виділіть його в меню «Розстановка переносів».
 5. Якщо встановлено орфографічний словник не від компанії Adobe, виділіть його в меню «Орфографія».
 6. У підменю «Створити за допомогою» в меню «Винятки переносу» виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб створити текст із застосуванням списку винятків переносу, збереженого в зовнішньому словнику користувача, виділіть варіант «Словник користувача».

  • Щоб створити текст із застосуванням списку винятків переносу, збереженого всередині документа, виділіть варіант «Документ».

  • Щоб створити текст із застосуванням обох списків, виберіть «Словник користувача й документ». Це значення параметра встановлюється за замовчуванням.

 7. Щоб додати список винятків, збережений у зовнішньому словнику користувача, який збережений всередині документа, виділіть «З’єднати словник користувача з документом».
  Примітка.

  При роботі з великою кількістю різних партнерів та клієнтів можна виділити чи зняти виділення параметра «З’єднати словник користувача з документом». Наприклад, якщо ви є постачальником послуг, вам, можливо, не потрібно з’єднувати свій словник користувача з кожним файлом клієнта.

 8. Щоб перекомпілювати всі матеріали при зміні певних параметрів виділіть параметр «У разі зміни перекомпілювати всі матеріали». Виділення цього параметра перекомпілює всі матеріали при зміні налаштувань «Створити за допомогою» (див. крок 6) або при додаванні та видаленні слів за допомогою команди «Словник». Перекомпіляція всіх матеріалів може зайняти певний час, залежно від кількості тексту в документі.
 9. Натисніть «OK».

Використання словників у робочій групі

Переконайтеся, що на кожній станції в робочій групі встановлені та додані однакові персоналізовані словники користувача, щоб у документі використовувалася однакові правила орфографії та переносу незалежно від того, хто над ним працює. Можна або переконатися, що кожен додав однакові словники на своєму комп’ютері, або розмістити словник користувача на мережевому сервері для спільного використання.

Значок замка  означає, що словник заблокований і користуватися ним можна, але не можна редагувати. Коли словник користувача зберігається на сервері, перший користувач, який завантажує словник, заблоковує файл; усі наступні користувачі бачать, що файл заблокований. Файли можна заблокувати також через операційну систему, коли файл призначається тільки для читання. Розмістивши словник користувача на мережевому сервері для спільного використання, можна заблокувати файл, призначивши його тільки для читання й дозволивши додавати слова тільки адміністратору.

Переконайтеся, що кожен член робочої групи користується персоналізованим словником користувача, встановленим на спільній робочій станції мережі, а не словником, збереженим у документі. Однак перед переданням документа постачальнику послуг можна з’єднати словник користувача з документом.

Якщо персоналізований словник користувача не розміщається на спільній робочій станції мережі, знайдіть файли словника користувача та скопіюйте їх з однієї робочої станції на іншу. Розташування користувацьких словників визначається в параметрах «Словник».

Примітка.

Після оновлення словника користувача на робочій станції спільного використання зміни не з’являться на окремих робочих станціях, поки користувач не запустить програму InCopy знову або не натисне клавіші Ctrl + Alt+ / (для Windows) чи Command + Option + / (для Mac OS), щоб перекомпонувати текст.

Словник Duden

Словник Duden вбудовано безпосередньо в програму InCopy. Ви можете користуватися словником Duden, щоб точніше дотримуватися правил переносу й орфографії для німецької мови.

 1. Щоб користуватися словником Duden в InCopy під час роботи з німецькою мовою, натисніть:

  • Windows: «Правка» > «Параметри» > «Словник»
  • macOS: «InCopy» > «Параметри» > «Словник»
 2. Виберіть одну з наступних мов із розкривного списку «Мова»:

  • німецька: 1996 реформована
  • німецька: 2006 реформована
  • німецька: Австрія 2006 реформована
  • німецька: Швейцарія
  • німецька: Швейцарія 2006 реформована
  Примітка.

  Впроваджено нову мову – німецька: Австрія 2006 реформована.

 3. Якщо словник Duden не вибрано за замовчуванням, виберіть його у розкривному списку «Перенос та перевірка орфографії».

Переноси

Для розставлення переносів за словником Duden відкрийте «Параметри» > «Словник» і виберіть «Показати параметри переносу».

Параметри переносу за словником Duden можна відкрити в наступних розділах.

 • Параметри переносу за створення нового стилю абзацу.

 • Меню панелі «Абзац» > «Переноси».

Стилі переносів Duden

Duden містить чотири різні стилі переносів для німецьких слів.

Усі:

допускає всі формально правильні види переносів, що не суперечать правилам орфографії. Наприклад, обидва варіанти вірні: Ur-ins-tinkt і Ur-in-s-tinkt. Це значення встановлюється за замовчуванням.

Усе, крім неестетичного:

допускає всі види переносів, окрім неестетичних, що можуть викривити значення слова. Наприклад, допускається перенос Ur-ins-tinkt, проте Ur-in-s-tinkt – ні.

Обраний естетичний:

окрім слів із визначеними естетичними переносами, також переносяться довші слова (щонайменше шість символів), для яких не було визначено естетичні переноси. Наприклад, слово Napoleon переноситься як Na-po-leon, хоча естетичні переноси для нього не визначено.

Естетичний:

допускаються лише переноси, визначені як естетичні. Наприклад, Auto-bahn, але не Au-tobahn.

Декілька прикладів стилів переносів за словником Duden

Стиль переносів

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3

Приклад 4

Приклад 5

Усі

Ur-in-s-tinkt

Erd-beer-mar-me-la-de

Na-po-le-on

kri-tisch

be-in-hal-ten

Усе, крім неестетичного

Ur-ins-tinkt

Erd-beer-mar-me-la-de

Na-po-leon

kri-tisch

be-inhal-ten

Обраний естетичний

Ur-instinkt

Erd-beer-marmelade

Na-po-leon

kri-tisch

be-inhalten

Естетичний

Ur-instinkt

Erd-beer-marmelade

Napoleon

kritisch

be-inhalten

Перевірка орфографії

Німецька мова допускає кілька варіантів написання багатьох слів, наприклад Delphin і Delfin, або Graphik і Grafik.

Існує чотири стилі перевірки орфографії. Якщо важлива однаковість лексики, тобто допускається лише один із правильних варіантів написання (наприклад, або Delphin, або Delfin), виберіть стиль Duden, Консервативний або Інформаційні агенції. Проте, якщо ви хочете виділяти лише неправильну орфографію й помилки, виберіть стиль Толерантний.

За замовчуванням вибрано значення Duden. Ви можете вибрати інші параметри, відкривши «Параметри» > «Словник» > «Орфографія».

Стилі перевірки орфографії Duden

Duden:

допустимий лише правильний варіант, рекомендований Duden. Інші варіанти позначаються як помилки.

Консервативний:

допускаються лише старі варіанти написання, наприклад, Delphin, а не Delfin (ph замість f). Подібним чином, допускається варіант Graphik, але не Grafik.

Інформаційні агенції:

аналогічний Duden, проте з іншим набором правил, схваленим низкою інформаційних агенцій і видавництв.

Толерантний:

допускається будь-яке правильне написання. Наприклад, допускається і Graphik, і Grafik. Подібним чином допускається і Delphin, і Delfin.

Декілька прикладів перевірки орфографії

Стиль перевірки орфографії

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3

Приклад 4

Приклад 5

Duden

Geograf – правильно, Geograph – неправильно

Joghurt – правильно, Jogurt – неправильно

Fotosynthese – правильно, Photosynthese – неправильно

Motocross – правильно, Moto-Cross – неправильно

Fundraising – правильно, Fund-Raising – неправильно

Консервативний

Geograph – правильно, Geograf – неправильно

Joghurt – правильно, Jogurt – неправильно

Photosynthese – правильно, Fotosynthese – неправильно

Moto-Cross – правильно, Motocross – неправильно

Fund-Raising – правильно, Fundraising – неправильно

Інформаційні агенції

Geograf – правильно, Geograph – неправильно

Joghurt – правильно, Jogurt – неправильно

Photosynthese – правильно, Fotosynthese – неправильно

Moto-Cross – правильно, Motocross – неправильно

Fundraising – правильно, Fund-Raising – неправильно

Толерантний

обидва варіанти правильні

обидва варіанти правильні

обидва варіанти правильні

обидва варіанти правильні

обидва варіанти правильні

Створення сценаріїв

Щоб установити постачальника модуля орфографії Duden за допомогою сценаріїв, використовуйте наступні німецькі назви стилів перевірки орфографії:

 • Duden
 • Duden: Konservativ
 • Duden: Presse
 • Duden: Tolerant

Призначення мовного словника виділеному тексту

Якщо в окремому матеріалі ви використовуєте більше однієї мови (матеріали не зв’язані з макетом InDesign), ви можете вказати InCopy, які словники необхідно використовувати для перевірки орфографії та розстановки переносів у словах для певної мови. Ви можете застосовувати різні мовні словники до різних частин документа й навіть до окремих символів тексту.

Different hyphenation breaks depending on the language dictionary

A. Glockenspiel in English B. Glockenspiel in Traditional German C. Glockenspiel in Reformed German 

 1. Виділіть текст, до якого ви хочете застосувати словник.
 2. Виберіть «Текст» > «Символ» для того, щоб відкрити панель «Символ».
 3. У нижній частині панелі «Символ» в меню «Мова» оберіть словник. (Якщо меню «Мова» не з’являється на панелі «Символ», у меню панелі «Символ» оберіть пункт «Персоналізувати», оберіть мову та натисніть OK.)
Примітка.

Якщо матеріал InCopy прив’язаний до макета InDesign із вбудованим переліком розстановки переносів, вбудований перелік здійснює управління перевіркою орфографії та розставлянням переносів.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн