Створення виносок

Виноска складається з двох частин: номер посилання виноски, який з’являється в тексті, та текст виноски, який з’являється в нижній частині стовпця. Виноски можна створити чи імпортувати з документів Word чи RTF. Виноски нумеруються автоматично при додаванні до документа. Нумерація починається заново в кожному матеріалі. Можна керувати стилем нумерації, виглядом та макетом виносок. Додавати виноски до тексту виноски не можна.

Ширина тексту виноски залежить від ширини стовпця, в якому міститься маркер посилання у виносці. За допомогою виносок неможливо розташувати стовпці в текстовому кадрі.

 1. Встановіть курсор у місці, де повинен бути номер посилання виноски.
 2. Виберіть команду «Текст» > «Вставити виноску».
 3. Введіть текст виноски.
iu_22
Виноска додана до документа

A. Номер виноски в тексті B. Текст виноски 

При вводі в режимі перегляду «Макет» зона виноски розширюється, а розмір текстового кадру не змінюється. Під час набору зона виноски продовжує розширюватися догори, поки не сягне рядка з номером посилання. В цьому місці, якщо можливо, виноска переноситься на наступну сторінку. Якщо розділити виноску неможливо і якщо додається додатковий текст, який може розміститися в зоні виносок, рядок, який містить посилання на виноску, переноситься на наступну сторінку, або з’являється значок витісненого тексту. В такому разі слід розглянути можливість зміни форматування тексту.

Примітка.

Коли курсор розташований у виносці, можна вибрати команду «Текст» > «Перейти до посилання на виноску», щоб повернутися до місця, де здійснювався набір. Якщо ви часто користуєтесь цим параметром, подумайте, чи не створити комбінацію клавіш.

Зміна нумерації та макета виносок

Зміни в нумерації та макеті виносок, впливають на нумерацію та макет існуючих виносок та всіх нових виносок.

Примітка.

В InCopy параметри нумерації та макета змінюються тільки для ізольованих документів. Параметри виносок документів InDesign нехтують змінами, що вводяться у зв’язаний (керований) файл в InCopy.

 1. Виберіть команду «Текст» > «Параметри виносок документа».
 2. У вкладці «Нумерація та форматування» виділіть параметри, які визначають схему нумерації та вигляд форматування номера посилання та тексту виноски.
 3. Клацніть вкладку «Макет» та виділіть параметри, які керують виглядом зони виносок на сторінці.
 4. Натисніть «OK».

Параметри нумерації та форматування виносок

У розділі «Нумерація та форматування» діалогового вікна «Параметри виносок» наведені наступні параметри:

Стиль нумерації

Виберіть стиль нумерації для номерів посилань на виноски.

Почати з

Вкажіть номер, який використовується для першої виноски матеріалу. Кожний матеріал в документі починається з одного номера «Починати з». Якщо в книзі є багато документів із суцільною нумерацією сторінок, можна починати нумерацію виносок у кожній частині там, де закінчується попередня частина.

Параметр «Почати з» особливо корисний для документів у книзі. Нумерація виносок по документах у книзі не є продовжуваною.

Перезапускати нумерацію кожні

Якщо потрібно перезапустити нумерацію в межах документа, виділіть цей параметр та виберіть варіант «Сторінка», «Розмах» чи «Розділ», щоб визначити, коли перезапускається нумерація виносок. Деякі стилі нумерації, як-от «зірочки» (*), найкраще перезапускати на кожній сторінці.

Показувати префікс/суфікс у

Виділіть цей параметр, щоб показувати префікси чи суфікси в посиланнях на виноски, тексті, або ж і там, і там. Префікси з’являються перед номером (наприклад, [1), а суфікси — після номера (наприклад, 1]). Цей параметр особливо корисний для розміщення виносок із символами, як-от [1]. Введіть символ (символи) або виділіть параметр «Префікс» або «Суфікс», або обидва. Щоб виділити спеціальні символи, клацніть значки поряд з елементами керування «Префікс» і «Суфікс», щоб відкрити меню.

Примітка.

Якщо номер посилання на виноску розташований надто близько до попереднього тексту, можна поліпшити вигляд, додавши в якості префіксу пробіли. Можна також застосувати до номера посилання певний стиль символів.

Положення

Цей параметр визначає зовнішній вигляд номера посилання на виноску. За замовчуванням використовується надрядковий символ. Якщо вам краще форматувати номер за допомогою стилю символів (наприклад, стилю символів, який містить налаштування надіндексів OpenType), виберіть варіант «Застосувати нормальний» та задайте стиль символів.

Цей параметр визначає зовнішній вигляд номера посилання на виноску, який за замовчуванням є верхнім індексом. Щоб відформатувати положення номера посилання на виноску за допомогою стилю, оберіть параметр «Застосувати звичайний».

Стиль символу

Можна вибрати стиль символів, щоб відформатувати номер посилання на виноску. Наприклад, замість використання надіндексів можна застосувати стиль символів у нормальному положенні з піднятою базовою лінією. В меню відображені стилі символів, наявні на панелі «Стилі символів».

Стиль абзацу

Можна вибрати стиль абзацу, який форматує текст виносок для всіх виносок у документі. У меню відображені стилі абзацу, наявні на панелі «Стилі абзацу». За замовчуванням, використовується стиль [Основний абзац]. Майте на увазі, що стиль [Основний абзац] може не мати той самий вигляд, що стандартні налаштування шрифту для документа.

Поділювач

Поділювач визначає пробіл, який з’являється між номером виноски та початком тексту виноски. Щоб змінити розділювач, спочатку виділіть чи видаліть існуючий розділювач, а потім виберіть новий. Можна включити декілька символів. Щоб уставити символи пробілів, скористайтеся відповідним метасимволом, наприклад ^m для довгого проміжку.

Параметри макета виноски

У розділі «Макет» діалогового вікна «Параметри виносок» наведені наступні параметри:

Розташувати виноски з інтервалами в стовпцях

Цей параметр дозволяє поширити всі виноски в документі на різні стовпці.

Мінімальний пробіл до першої виноски

Цей параметр визначає мінімальний пробіл від нижнього краю стовпця до першого рядка виноски. Застосовувати від’ємні значення не можна. Будь-яке налаштування «Пробіл перед» в абзаці виноски ігнорується.

Інтервал між виносками

Цей параметр визначає відстань між останнім абзацом одної виноски та першим абзацом наступної виноски в стовпчику. Застосовувати від’ємні значення не можна. Значення «Проміжок перед»/«Проміжок після» у абзаці виноски застосовуються, тільки коли виноска містить багато абзаців.

Зсув базової лінії першого рядка

Цей параметр визначає відстань між початком зони виносок (де, за замовчуванням, розташований поділювач виноски) та першим рядком тексту виноски. 

Поставити кінець матеріалу виноски внизу тексту

Виберіть цей параметр, якщо виноски в останньому стовпчику мають бути розміщені просто під текстом в останньому кадрі матеріалу. Якщо цей параметр не виділений, будь-яка виноска в останньому кадрі розміщуватиметься внизу стовпця.

Дозволити розбиті виноски

Виберіть цей параметр, якщо, коли виноска перевищує за розміром обсяг, доступний для неї в поточному рядку, вона має розбиватись між рядками. Якщо розбивання не дозволено, рядок, який містить номер посилання на виноску, переноситься в наступний стовпчик, або текст стає витісненим.

Примітка.

Якщо параметр «Дозволити розбивати виноски» вмикається, все одно можна запобігти розбиванню конкретної виноски, розташувавши курсор у тексті виноски, вибравши команду «Зберегти параметри» у меню панелі «Абзац» та виділивши параметри «Зберегти єдність рядків» та «Всі рядки абзацу». Якщо виноска містить декілька абзаців, застосуйте параметр «Зберегти з наступними Х рядками» в першому абзаці тексту виноски. Щоб контролювати місце розбивання виноски, можна вибрати команду «Текст» > «Вставити символ розбивання» > «Кінець стовпця».

iu_23
Виноска, розбита між стовпцями.

Лінійка зверху

Вкажіть розташування та вигляд лінії розділювача виноски, що з’являється над текстом виноски. Лінія розділювача також з’являється над будь-яким текстом виноски, продовження якого знаходиться в окремому кадрі. Виділені параметри застосовуються до «Перша виноска у стовпці» або «Продовження виноски», залежно від того, що виділено в меню. Ці параметри аналогічні тим, що з’являються при зазначенні лінії абзацу. Якщо вам потрібно видалити лінію розділювача виноски, скасуйте вибір «Лінійку ввімкнено».

Робота з текстом виноски

Редагуючи текст виноски, зверніть увагу на наступне:

 • Коли курсор розташований у тексті виноски, вибір команди «Правка» > Виділити все призведе до виділення цілого тексту цієї виноски, але не інших виносок або тексту.

 • Для переходу між виносками користуйтеся клавішами зі стрілками.

 • Нумерація виносок по документах у книзі не є продовжуваною. Якщо вам не потрібно, щоб нумерація починалася наново в кожному документі з книгою, потрібно після остаточного редагування вручну змінити значення «Почати з» в кожному документі.

 • У редакторі матеріалу можна клацнути значок виноски, щоб розгорнути чи згорнути виноску. Можна розгорнути чи згорнути всі виноски, вибравши команду «Вигляд» > «Редактор матеріалу» > Розгорнути всі виноски чи Згорнути всі виноски.

 • У режимі перегляду «Гранка» чи «Матеріал» можна клацнути значок виноски, щоб розгорнути чи згорнути виноски. Можна розгорнути чи згорнути всі виноски, клацнувши виноску правою клавішею миші (Windows) або клацнувши виноску, утримуючи клавішу Ctrl (Mac OS), та вибравши команду «Розгорнути всі виноски» або Згорнути всі виноски.

 • Можна виділити та застосувати до тексту виноски форматування символу чи абзацу. Можна також виділити та змінити вигляд номера посилання на виноску, але рекомендується робити це за допомогою діалогового вікна «Параметри виносок документа».

 • При вирізанні чи копіюванні тексту, який містить номер посилання на виноску, текст виноски також додається до буфера обміну. При копіюванні тексту в інший документ у виносках з цього тексту використовуються характеристики нумерації та макета нового документа.

 • Якщо випадково було стерто номер виноски на початку тексту виноски, можна його відновити. Для цього треба встановити курсор на початку тексту виноски, клацнути правою кнопкою миші (Windows) чи клацнути мишею разом з клавішею Control (Mac OS), та вибрати команду «Вставка спеціального символу» > «Маркери» > «Номер виноски».

 • Обтікання текстом не впливає на текст виноски.

 • Якщо в абзаці, який містить номер посилання на виноску, стерти зміни та стилі символів, номери посилань на виноски втратять атрибути, застосовані в діалоговому вікні «Параметри виносок документа».

Розташування виносок з інтервалами в стовпцях

Щоб розташувати всі виноски в документі з інтервалами в стовпцях:

 1. Виберіть команду «Текст» > «Параметри виносок документа».

 2. Виберіть вкладку «Макет».

 3. Установіть позначку «Розташувати виноски з інтервалами в стовпцях».

 4. Натисніть «OK».

Параметри виноски
Розташування всіх виносок із заповненням простору без поділу на стовпці

Видалення виносок

 1. Щоб видалити виноску, виділіть номер посилання на виноску, розміщений у тексті, та натисніть клавішу Backspace або Delete. Якщо видалити тільки текст виноски, номер посилання на виноску та структура виноски залишаться.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності