Додавання тексту

Додавання тексту

Ви можете додавати текст шляхом введення, вставлення чи імпортування з іншого файлу. Загалом для роботи з текстом в InCopy використовуються стандартні методи текстової обробки. Оберіть інструмент «Текст»  на палітрі інструментів, а потім використовуйте методи, описані нижче. Дані методи однаково працюють у вигляді гранки, матеріалу та макета, незважаючи на те, чи зв’язаний вміст з Adobe InDesign®.

Уведення тексту

Натисніть на пункті вводу, куди ви хочете додати текст, та починайте введення тексту.

Вибір

Для виділення окремих символів, слів, рядків чи абзаців (залежно від значень параметрів) натисніть та перетягніть, клацніть двічі чи тричі. Або клацніть у будь-якому місці вмісту та виберіть «Правка» > Виділити все.

Вставлення

Скопіюйте або виріжте текст, клацніть на потрібному місці та оберіть «Правка» > «Вставити». Якщо ви хочете скасувати форматування вставленого тексту, оберіть «Правка» > «Вставити без форматування». Якщо вам потрібно додати або видалити інтервали, оберіть пункт «Автоматично налаштувати інтервали при вирізанні та вставленні слів» у розділі «Текст» у діалоговому вікні «Параметри».

Ви також можете вибрати «Правка» > «Вставити без форматування сітки», щоб вставити текст у сітку кадру таким чином, щоб текст зберіг налаштування шрифту, розміру шрифту та інтервалів між символами скопійованого тексту.

Видалення

Виберіть частину тексту, яку потрібно видалити, і натисніть кнопку «Правка» > «Очистити».

Ви також можете імпортувати текст безпосередньо з іншого документа.

Імпортування файлів

Ви можете імпортувати текст з інших InCopy-матеріалів, Microsoft® Word, Microsoft Excel та будь-якої програми, яка може експортувати текст у розширеному текстовому форматі (RTF) або форматі text-only. Всі формати файлів, які можна імпортувати, перераховані у діалоговому вікні «Розміщення InCopy» (у файлах меню «Текст» для Windows®, у верхньому правому вікні списку для Mac OS).

Форматування документів та стилі

Ви можете імпортувати файли з чи без форматування. Якщо ви імпортуєте файли, які містять форматування, InCopy здійснить імпорт більшості атрибутів символів та абзаців текстового файлу, але пропустить розташування інформації на сторінці, наприклад, параметри переходу на нову сторінку, поля та стовпці. Загалом InCopy імпортує всю інформацію про форматування, яка вказується у програмі текстової обробки, крім тих елементів, які є недоступними в InCopy.

Якщо InCopy має фільтр імпорту для програми, ви можете вказати, які стилі імпортуються та яке форматування використовувати при виникненні конфлікту по іменам.

Примітка.

InDesign контролює стилі у зв’язаних матеріалах InCopy. Коли ви розміщуєте матеріали InCopy в InDesign, будь-які імпортовані стилі у документі InCopy замінюються в InDesign, у випадку, якщо виникає конфлікт імен стилів.

Збереження файлів для імпорту

Якщо ваша програма текстової обробки може зберігати файли більше, ніж в одному форматі, спробуйте використати формат здатний підтримувати більшість форматів — це може бути або власний файловий формат програми, або формат обміну, такий як розширений текстовий формат (RTF).

Ви можете імпортувати файли, створені у останніх версіях Microsoft Word. Якщо ви розміщуєте файл з іншої програми текстової обробки або програми Word 95 Windows чи більш ранніх версій, відкрийте файл у його оригінальній програмі та збережіть у сумісному форматі Word або RTF, який зберігає більшу частину форматування.

Розміщення (імпорт) тексту

Для великих об’ємів тексту команда «Помістити» є найбільш корисною для імпортування вмісту. InCopy підтримує ряд текстових обробок, електронних таблиць та форматів текстових файлів. Ступінь збереження оригінального форматування залежить від фільтру імпорту для типу файлу та параметрів, які ви обираєте при розміщенні файлу. Ви також можете відкривати файли Word, текстові файли та RTF-файли безпосередньо в InCopy.

 1. Використовуючи інструмент «Текст»  , клацніть там, де ви хочете, щоб з’явився текст.
 2. Виберіть команду «Файл» > «Помістити».
 3. У діалоговому вікні «Помістити» виберіть пункт Показати параметри імпорту для відображення діалогового вікна, яке містить параметри імпорту для відповідного типу документа.
 4. Виберіть текстовий файл, який потрібно розмістити, і натисніть кнопку «Відкрити». (Якщо ви, утримуючи кнопку Shift, натиснете «Відкрити», з’явиться діалогове вікно «Параметри імпорту», навіть якщо пункт Показати параметри імпорту не вибрано.)
 5. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Якщо у діалоговому вікні відображаються параметри імпорту для типу файлу, який ви розміщуєте, оберіть будь-який потрібний параметр та натисніть  OK.

  • Якщо імпортований документ містить шрифти, які не підтримуються вашою системою, відкривається діалогове вікно з повідомленням про заміну шрифтів. Якщо ви хочете вказати інші шрифти для заміни, натисніть «Знайти шрифт» та оберіть варіанти.

Примітка.

Якщо імпортований вами текст містить виділення рожевим, зеленим або іншим кольором, краще увімкнути один або більше параметрів композиції. Відкрийте розділ «Композиція» діалогового вікна «Параметри» та подивіться, які параметри під пунктом «Виділення» увімкнені. Наприклад, якщо поміщений текст форматується зі шрифтами, недоступними в InCopy, текст підкреслюється рожевим.

Параметри імпорту

Коли ви імпортуєте файли Word, Excel та текстові файли, які містять теги, ви можете вказати, як саме ці файли повинні імпортуватися.

Параметри імпорту файлів Microsoft Word та RTF

Якщо під час розміщення файлу Word або RTF вибрано пункт Показувати параметри імпорту, будуть доступні наведені нижче варіанти.

Текст змісту

Імпортує зміст як частину тексту в матеріалі. Ці записи імпортуються у вигляді лише тексту.

Індексувати текст

Імпортує індекс як частину тексту в матеріалі. Ці записи імпортуються у вигляді лише тексту.

Виноски

Імпортує виноски Word. Виноски та посилання зберігаються, але перенумеровуються на основі параметрів виносок документа. Якщо виноски Word не імпортуються належним чином, спробуйте зберегти документ Word у форматі RTF та імпортувати файл RTF.

Кінцеві виноски

Імпортує кінцеві виноски як частину тексту наприкінці матеріалу.

Використання типографських лапок –

Імпортований текст міститиме ліві та праві лапки (“ ”) та апострофи (’) замість прямих лапок (" ") та апострофів (').

Видалити стилі та форматування тексту та таблиць –

Видаляє з тексту, у т. ч. з тексту в таблицях, форматування, як-от гарнітуру шрифту, колір та стиль тексту. Якщо встановлений цей параметр, стилі абзаців та вбудованої графіки не імпортуються.

Зберегти локальні заміни

Якщо прийнято рішення видалити стилі та форматування з тексту та таблиць, можна вибрати параметр «Зберегти місцеві зміни» для збереження форматування символів, як-от жирного чи курсиву, застосованого до частини абзацу. Для повного усунення форматування зніміть виділення цього параметра.

Перетворення таблиць на –

якщо прийнято рішення видалити стилі та форматування з тексту та таблиць, можна перетворити таблиці або на основні, неформатовані таблиці, або на неформатований текст з розділювальними символами табуляції.

Якщо ви бажаєте імпортувати неформатований текст і форматовані таблиці, імпортуйте текст без форматування, а потів вставте таблиці з Word в InCopy.

Зберегти стилі та форматування тексту та таблиць –

Зберігає форматування документа Word в документі InDesign чи InCopy. У розділі «Форматування» існують і інші способи визначити, як зберігаються стилі та форматування.

Примусові розриви сторінки

Визначає, як символи кінця сторінки з файлу Word форматуються в InDesign чи InCopy. Виберіть команду «Зберігати символи кінця сторінки», щоб використовувати ті самі символи кінця сторінки, що в Word, або виберіть «Перетворювати на розриви стовпців» чи «Без розривів».

Імпорт вбудованої графіки –

Зберігає вбудовану графіку з документа Word у InCopy.

Імпорт невикористаних стилів –

імпортує всі стилі з документа Word, навіть якщо ці стилі не використовуються в тексті.

Перетворити маркери та номери на текст –

Імпортує маркери та нумерацію як дійсні символи, зберігаючи вигляд абзацу. Однак, у нумерованих списках номери не оновлюються автоматично при зміні елементів списку.

Відслідковувати зміни

За вибору цього параметра мітки відслідковування змін із документа Word з’являться в документі InCopy. В InDesign переглядайте відслідковування змін у редакторі матеріалу.

Імпортувати стилі автоматично –

Імпорт стилів з документа Word у документ InDesign чи InCopy. Якщо біля вікна «Конфлікти імен стилів» з’являється жовтий трикутник із попередженням, один або декілька стилів абзацу або символів із документа Word мають ту ж назву, що й стиль InCopy.

Щоб визначити, як розв’язати ці конфлікти, виберіть варіант з меню «Конфлікти стилів абзаців» та «Конфлікти стилів символів». За вибору параметра «Використовувати визначення стилю InDesign» текст з імпортованим стилем форматується на основі стилю InCopy. За вибору параметра «Перевизначити стиль InCopy» текст з імпортованим стилем форматується на основі стилю Word, а існуючий текст InCopy змінюється відповідно до стилю Word. Якщо вибрати команду «Автоматичне перейменування», імпортовані стилі Word буде перейменовано. Наприклад, якщо InCopy і Word мають стиль «Підзаголовок», імпортований стиль Word буде перейменовано на Підзаголовок_wrd_1 за вибору параметра «Автоматичне перейменування».

Примітка.

InCopy конвертує стилі абзацу та символів, але не конвертує стилі маркованих і нумерованих списків.  

Персоналізувати імпорт стилю

Дозволяє вибирати стиль InCopy для кожного стилю Word в імпортованому документі за допомогою діалогового вікна «Перетворення стилів».

Зберегти стиль

Зберігає поточні «Параметри імпорту Word» для подальшого використання. Вкажіть параметри імпорту, клацніть «Зберегти стиль», введіть ім’я стилю та натисніть кнопку «OK». Наступного разу при імпорті стилю Word можна буде вибрати стиль, створений в меню «Початкові параметри». Натисніть кнопку «Встановити по замовчуванню», якщо вибраний стиль слід застосовувати в майбутньому для імпорту документів Word.

Параметри імпорту текстових файлів

Якщо під час розміщення текстового файлу вибрано пункт Показувати параметри імпорту, будуть доступні наведені нижче варіанти.

Набір символів

Вказує комп’ютерний мовний набір, наприклад, ANSI, Unicode UTF8 чи Windows CE, який використовувався при створенні текстового файлу. За замовчуванням вибирається набір символів, який відповідає стандартній мові та платформі InDesign чи InCopy.

Вказує комп’ютерний мовний набір, наприклад, ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS або Chinese Big 5, який використовувався при створенні текстового файлу. За замовчуванням вибирається набір символів, який відповідає стандартній мові та платформі InDesign чи InCopy.

Платформа

вказує, чи був файл створений у Windows, чи в Mac OS.

Встановити словник для –

вказує словник, який слід використовувати для імпортованого тексту.

Зайві символи вертання каретки

Вказує спосіб імпорту додаткових символів початку нового абзацу. Виберіть варіант «Видаляти наприкінці кожного рядка» чи «Видаляти наприкінці абзаців».

Замінити

замінює вказану кількість пропусків символом табуляції.

Використання типографських лапок –

Імпортований текст міститиме ліві та праві лапки (“ ”) та апострофи (’) замість прямих лапок (" ") та апострофів (').

Параметри імпорту Microsoft Excel

При імпорті з файлу Excel можна вибрати один з наступних варіантів:

Аркуш

вказує аркуш, який слід імпортувати.

Перегляд

вказує, імпортувати будь-які збережені персоналізовані чи особисті вигляди або нехтувати ними.

Діапазон комірок Cell Range

Вказує діапазон комірок, причому для позначення діапазону використовується двокрапка (:). При наявності на аркуші іменованих діапазонів ці імена з’являються в меню «Діапазон комірок».

Імпорт прихованих комірок, не збережених у вигляді –

включає будь-які комірки, відформатовані в електронній таблиці Excel як приховані.

Таблиця

вказує, як виглядає інформація електронної таблиці в документі.

Форматована таблиця

InCopy намагається зберігати форматування, використане в Excel, проте форматування тексту в окремих комірках може не зберегтися. Якщо електронна таблиця є не вбудованою, а зв’язаною, формат, застосований до таблиці в InCopy, буде змінено, коли ви оновите зв’язок.

Неформатована таблиця

Таблиця імпортується без будь-якого форматування з електронної таблиці. При виборі цього варіанта можна застосувати стиль таблиці до імпортованої таблиці. Якщо ви форматуєте текст за допомогою стилів абзацу та символів, форматування зберігається, навіть якщо ви оновлюєте зв’язок з електронною таблицею.

Неформатований текст із табуляцією

таблиця імпортується у вигляді тексту з розділювальними символами табуляції, який можна пізніше в InDesign чи InCopy перетворити на таблицю.

Форматований лише один раз

InDesign зберігає те ж саме форматування, яке використовувалось в Excel при початковому імпорті. Якщо електронна таблиця є не вбудованою, а зв’язаною, зміни у форматі таблиці будуть проігноровані у зв’язаній таблиці, коли ви оновите зв’язок. У програмі InCopy така можливість відсутня.

Стиль таблиці

Застосовує вказаний стиль таблиці до імпортованого документа. Цей параметр доступний, лише коли вибрано варіант «Неформатована таблиця».

Вирівнювання комірок

вказує вирівнювання в комірках імпортованого документа.

Включати графіку в тексті

Зберігає вбудовану графіку з документа Excel у InCopy.

Число десяткових розрядів для включення –

вказує число десяткових розрядів чисел електронної таблиці.

Використання типографських лапок –

Імпортований текст міститиме ліві та праві лапки (“ ”) та апострофи (’) замість прямих лапок (" ") та апострофів (').

Параметри імпорту тексту, який містить теги

Ви можете імпортувати (або експортувати) текстовий файл, до якого можна застосувати форматування InCopy, за допомогою формату тексту з тегами. Текстові файли з тегами – це текстові файли, що містять інформацію стосовно форматування, яке ви бажаєте застосувати в InCopy. Текст із правильними тегами може описати майже все, що з’являється в матеріалі InCopy, у тому числі всі атрибути на рівні абзацу та символу, а також спеціальні символи.

Відомості про конкретні теги можна знайти в PDF-файлі «Текст із тегами» www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_ua (PDF).

Якщо в діалоговому вікні розміщення файлу вибрано пункт Показувати параметри імпорту, то під час імпорту текстового файлу з тегами будуть доступні наведені нижче варіанти.

Використання типографських лапок –

Імпортований текст міститиме ліві та праві лапки (“ ”) та апострофи (’) замість прямих лапок (" ") та апострофів (').

Вилучити формат тексту

з імпортованого тексту буде видалено форматування, включаючи гарнітуру шрифту, колір та стиль тексту.

Вирішення конфліктів стилів тексту за допомогою –

Вказує, який стиль символів чи абзаців застосовувати в разі конфлікту між стилем у текстовому файлі, що містить теги, та стилем в документі InDesign. Виберіть варіант «Визначення публікації», щоб використовувати визначення, яке вже існує для цього стилю в документі InDesign. Виберіть параметр «Визначення файлу з тегами», щоб використовувати стиль, визначений у тексті, що містить теги.

Відображення списку проблемних тегів перед виконанням розміщенням –

Показує список нерозпізнаних тегів. Якщо з’являється список, можна вибрати, припинити чи продовжувати імпорт. У разі продовження імпорту файл може виглядати не так, як очікувалось.

Імпорт документів Buzzword

Програма Buzzword являє собою веб-редактор тексту, який дає користувачам змогу створювати та зберігати текстові файли на веб-сервері. В InCopy CS5 можна імпортувати та експортувати текст із документів Buzzword.

Під час імпорту документа Buzzword створюється URL-посилання на цей документ на сервері. Якщо документ Buzzword оновлюється не в InCopy, ви можете оновити імпортовану версію в InCopy за допомогою панелі «Зв’язки». Однак це скасує будь-які зміни, які ви внесли до документа Buzzword в InCopy.

Примітка.

Програма Acrobat.com Buzzword доступна тільки англійською, французькою та німецькою мовами.

 1. Виберіть «Файл» > «Помістити з Buzzword».

 2. Якщо ви ще не ввійшли до служби CS Live, перейдіть за посиланням Увійти, укажіть свою адресу електронної пошти та пароль, а потім натисніть кнопку Увійти.

  Після входу буде відображено діалогове вікно «Поміщення документів Buzzword» зі списком документів Buzzword, які можна імпортувати.

 3. Виберіть один чи декілька елементів, що треба імпортувати, або вставте URL-адресу документа Buzzword в поле «Вставте URL».

 4. Вкажіть будь-який із наведених нижче параметрів і натисніть кнопку OK.

  Показати параметри імпорту

  якщо вибрано цей параметр, перед розміщенням файлу з’являється вікно «Параметри імпорту Buzzword».

  Замінити виділений зразок

  виберіть цей параметр, щоб замінити об’єкт, що виділено в документі у цей момент.

  Зв’язати з документом –

  Виберіть цей параметр, щоб створити зв’язок між документом Buzzword та текстом, що розміщено. Якщо створено зв’язок, а документ Buzzword оновлюється, на панелі «Зв’язки» буде вказано, що файл змінено. Якщо зв’язок оновлено, текст в InCopy оновлюється. Однак зміни форматування, які ви застосували до цього тексту в InCopy, буде втрачено.

  Застосувати форматування сітки

  Форматувати імпортований текст згідно атрибутів сітки.

 5. Якщо вибрано параметр Показати параметри імпортування, налаштуйте параметри в діалоговому вікні «Параметри імпорту Buzzword».

  Більшість параметрів в цьому вікні співпадають із параметрами в діалоговому вікні «Параметри імпорту RTF». Див. розділ Параметри імпорту файлів Microsoft Word та RTF. В Buzzword наразі немає функції стилів, тому параметри стилів поки що відсутні.

 6. Після завантаження курсору тексту клацніть або перетягніть його, щоб створити текстовий кадр.

Друк азійського тексту за допомогою лінійного вводу

 1. Виберіть пункт меню «Редагування» > «Параметри» > «Додаткові параметри тексту» (Windows) або InCopy > «Параметри» > «Додаткові параметри тексту» (Mac OS).
 2. Оберіть пункт «Використовувати вбудований ввід для тексту, написаного не латиницею» та натисніть OK.

Ви можете скористатися системним методом вводу, якщо такий доступний, для додавання 2‑бітових та 4‑бітових символів. Цей метод зручний для введення азійських символів.

Ви можете скористатися спеціальною програмою вводу, щоб помістити азіатський текст безпосередньо в текстові кадри.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн