Кадри, сітки, лінійки та напрямні

Про кадри у файлах InCopy

Так само, як і в Adobe InDesign, увесь текст та графіка InCopy з’являються всередині кадрів. Для зв’язаних документів InDesign контролює розташування кадрів та оформлення для публікації. Ви можете бачити структуру кадрів документа InDesign у перегляді макета InCopy.

Зміна кадрів

Ви (або члени вашої команди) повинні вносити зміни до кадрів з документа InDesign, якщо кадри для вбудованої графіки. Можна пересувати, масштабувати, обертати або нахиляти вбудовані графічні кадри, але лише графічні. Більш докладну інформацію див. в документації з робочих процесів.

Зв'язування текстових кадрів

Довгий матеріал може перетікати з одного кадру до інших, що підключені у послідовності або зв'язані. Зв’язаний матеріал починається в певному стовпці сторінки та може продовжуватися у будь-якому іншому стовпці та в сторінках публікації. Користувач InDesign завжди налаштовує послідовність зв’язування для матеріалу InCopy.

Під час додавання тексту до зв’язаного матеріалу матеріал протікає через кожний послідовний кадр, доки всі призначені кадри не будуть повні.

Потік зв’язаного тексту: Оригінальний текст у зв’язаних кадрах (зверху); після того як ви додали текст до першого кадру, текст перетікає до другого кадру (знизу)

Якщо текст не відповідає виділеному пробілу кадру, прихована частина матеріалу називається витісненим текстом.

Зміна одиниць вимірювання та лінійок

InCopy містить вертикальну лінійку глибини для припасування тексту до формату у переглядах «Гранки» та «Матеріал», а також горизонтальну та вертикальну лінійки у вигляді «Макет» для макетів вимірювання. За замовчуванням початок вимірювання на лінійках — з лівого верхнього кута сторінки або розвороту. Це можна змінити шляхом переміщення нульової точки.

Можна працювати з декількома стандартними одиницями вимірювання та змінювати ці параметри у будь-який час та тимчасово змінити поточні одиниці вимірювання при введенні значення. Зміна одиниць вимірювання не переміщує напрямні, сітки та об’єкти і, коли контрольні позначки на лінійці змінюються, вони можуть не розміститися на одній осі з об’єктами, вирівняними за попередніми контрольними позначками.

Можна встановлювати різні системи вимірювання для горизонтальної та вертикальної лінійок. Наприклад, велика кількість газет вимірює горизонтальні макети у цицеро, а вертикальні текстові матеріали — у дюймах. Система, яку ви обрали для горизонтальної лінійки, керує табуляторами, полями, відступами та іншими відмірюваннями. У кожного розвороту є власна вертикальна лінійка, усі вертикальні лінійки використовують такі параметри, які ви вказали у розділі «Одиниці виміру та приріст» діалогового вікна «Параметри».

Одиниці вимірювання за замовчуванням для лінійок у цицеро (одне цицеро дорівнює 12 пунктам). Можна змінювати одиниці для лінійки та контролювати, де більші контрольні позначки з’являються на лінійці. Наприклад, якщо ви змінюєте одиниці для вертикальної лінійки на 12 пунктів, приріст більшої лінійки з’являтиметься кожні 12 пунктів (якщо таке відображення можливе у поточному збільшенні). Контрольні позначки включають ваші персоналізовані більші контрольні позначки, тому коли у тому самому прикладі значення 3 на лінійці відповідає третьому приросту в 12, а це 36 точок.

Лінійки

A. Відмічені контрольні позначки B. Більші контрольні позначки C. Менші контрольні позначки 

Використання на вертикальній лінійці дюймів (зліва) та користувальницькі прирости у 12 пунктів (справа)

Примітка.

Налаштування власної ціни поділки для вертикальної лінійки корисно для вирівнювання більших контрольних точок із сіткою базових ліній.

Зазначення одиниць вимірювання

Можна налаштувати власні одиниці вимірювання для екранних лінійок та для використання на панелях та діалогових вікнах. Також можна змінювати ці параметри у будь-який час та тимчасово змінити поточні одиниці вимірювання при введенні значення.

 1. Виберіть пункт «Правка > Параметри > Одиниці та Приріст (Windows)» або «InCopy > Параметри > Одиниці та Приріст (Mac OS)».

 2. Для параметрів «Горизонтальна» та «Вертикальна» оберіть систему вимірювання, яку необхідно використовувати для горизонтальних та вертикальних розмірів на лінійці, у діалогових вікнах та панелях; оберіть параметр «Власні» та введіть кількість пунктів для відображення на лінійці більших контрольних позначок. Натисніть кнопку «OK».

Примітка.

Також можна змінити одиниці лінійки, клацнувши правою кнопкою миші на лінійці (Windows) або клацнувши мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS), а потім вибравши одиниці в контекстному меню.

Зміна одиниць вимірювання за замовчуванням

Можна визначити одиницю вимірювання, яка відрізняється від одиниці за замовчуванням.

 1. Виділіть існуюче значення на панелі або в діалоговому вікні й введіть нове значення, використовуючи позначення з наступної таблиці:

  Щоб ввести:

  Введіть ці літери після значення:

  Приклади

  Результат

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Дюйми

  дюйм

  дюйм

  дюйм

  "

  5,25 дюйма

  5.25 дюйм

  5,25 дюйма

  5,25”

  5 1/4 дюйма

  Міліметри

  мм

  48 мм

  48 міліметрів

  Сантиметри

  см

  12 см

  12 сантиметрів

  Піки

  p

  3p

  3 піки

  Точки

  пт

  p (перед значенням)

  6 пт

  p6

  6 пунктів

  Американські пункти

  ap

  6ap

  6 американських пунктів

  Піки та пункти

  p (між значеннями)

  3p6

  3 піки, 6 пунктів

  Пікс.

  px

  5 пікселів

  5 пікселів

  Цицеро

  c

  5c

  5 цицеро

  Агати

  аг

  5 аг

  агати

Японські одиниці вимірювання

Q і Ha – це одиниці, що використовуються в японському ручному або автоматичному компонувальнику фотографій, щоб показувати розмір шрифту, трекінг або довжину інтервалу. Кожна одиниця дорівнює 0,25 мм. Q використовується для визначення розміру шрифту, Ha можна використовувати для вираження напрямку й довжини інтервалу, інтервалу об’єктів і подібних елементів.

Ви також можете використовувати пункти (також відомі як американські пункти) для відзначення розміру шрифту на комп’ютерах або пункти Adobe PostScript® для відзначення інтерліньяжу або інтервалів. Один американський пункт дорівнює 0,35146 мм, а 1 дюйм дорівнює 72,27 американського пункту та 72 пунктам PostScript.

Зміна нульової точки

Нульова точка — це розташування, де перетинаються нулі горизонтальної та вертикальної лінійок. За замовчуванням нульова точка знаходиться у верхньому лівому куті кожного розвороту. Це означає, що розташування нульової точки за замовчуванням завжди відноситься до розвороту, але може відноситися й до монтажного столу.

Координати положення X і Y на панелі керування, панелі «Інформація» та панелі «Трансформування» відображаються відносно нульової точки. Нульову точку можна переміщати для вимірювання відстані, для створення нової контрольної точки для вимірювання та для мозаїчного розбиття надвеликих сторінок. За замовчуванням кожний розворот має одну нульову точку у верхньому лівому куті першої сторінки, але можна також розмістити її на напрямній корінця або визначити, що кожна сторінка розвороту має власну нульову точку.

Налаштування нульової точки

Під час переміщення нульової точки вона змінює положення відповідно у всіх розворотах. Наприклад, якщо перемістити нульову точку в лівий верхній кут другої сторінки розвороту, вона з’явиться в такому ж місці на другій сторінці усіх інших розворотів документа.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб перемістити нульову точку, перетягніть з точки перетину горизонтальної та вертикальної лінійок до позиції на макеті, де необхідно розташувати нульову точку.
  Установлення нової нульової точки

  • Щоб скинути нульову точку, двічі клацніть перетин горизонтальної та вертикальної лінійок .

  • Щоб заблокувати або розблокувати нульову точку, клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з натиснутою клавішею Control (Mac OS) нульову точку лінійок, а потім у контекстному меню виберіть «Заблокувати нульову точку».

Зміна нульової точки за замовчуванням

За допомогою параметра «Початок координат» у діалоговому вікні «Параметри» можна встановити нульову точку за замовчуванням для лінійок, а також область горизонтальної лінійки. Обсяг визначає, чи лінійка здійснює вимірювання по сторінці, по всьому розвороту або — для декількох розворотів — від центра корінця.

Якщо встановити початок координат лінійки на напрямній корінця кожного розвороту, початок координат блокується на напрямній. Доки не вибрано інший параметр положення початку координат, неможливо перемістити початок координат лінійки шляхом перетягування.

 1. Виберіть пункт «Правка > Параметри > Одиниці та Приріст (Windows)» або «InCopy > Параметри > Одиниці та Приріст (Mac OS)».
 2. У меню «Початок координат» у розділі «Одиниці виміру лінійок» виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб встановити початок координат лінійки у верхньому лівому куті кожного розвороту, виберіть «Розворот». Горизонтальна лінійка розташується вздовж усього розвороту.

  • Щоб встановити початок координат лінійки у верхньому лівому куті кожної сторінки, виберіть «Сторінка». Горизонтальна лінійка буде починатися від нуля на кожній сторінці розвороту.

  • Щоб встановити початок лінійки в центрі корінця, виберіть «Корінець». Горизонтальна лінійка вимірює у від’ємних числах ліворуч від корінця та додатними — праворуч.

Примітка.

Параметри початку координат горизонтальної лінійки можна також змінювати за допомогою контекстного меню, що з’являється, якщо клацнути правою кнопкою миші на горизонтальній лінійці (Windows) або клацнути мишею з натиснутою клавішею Control (Mac OS).

Використання сіток

У вигляді «Макет» можна переглянути (або приховати) структуру сіток та напрямних, щоб показати положення та вирівнювання об’єктів. У більшості робочих систем дизайнер, який працює з InDesign, встановлює сітки та напрямні для публікації. Користувачі InCopy можуть побачити ці допоміжні засоби для макета, після того як матеріал з’єднано з документом InDesign.

Ви можете створювати сітки за допомогою InCopy. Але через те, що сітки InDesign змінюють параметри InCopy під час з’єднання файлів, ця властивість підходить для автономних документів, які ви публікуєте прямо з InCopy.

Ці сітки та напрямні невидимі на друкованому та експортованому виводі. Один набір лінійок та сіток на одну сторінку, але напрямна може існувати на всіх сторінках розвороту або усередині лише однієї сторінки.

Примітка.

Сітки, лінійки та напрямні недоступні у переглядах «Гранки» та «Матеріал».

Налаштування сітки базових ліній

Для налаштування сітки базових ліній для всього документа використовуйте параметри «Параметри сітки».

 1. Оберіть команди меню «Правка» > «Параметри» > «Сітки» (у Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Сітки» (у Mac OS).

 2. Визначте колір сітки базових ліній, вибравши колір у меню «Колір». Можна також вибрати «Власний» у меню «Колір».

 3. У пункті «Відносно» вкажіть, де потрібно розпочати напрямну — вгорі сторінки або у верхньому полі.

 4. Введіть значення зсуву сітки від верху сторінки або від верхнього полю сторінки в поле «Початок», залежно від параметра, який вибрано з меню «Відносно». Якщо з’являється проблема під час вирівнювання вертикальної лінійки та сітки, спробуйте почати з нульового значення.

 5. Введіть значення для проміжків між лініями сітки в поле «Приріст кожні». У більшості випадків потрібно вводити значення, що відповідає інтерліньяжу основного тексту, — це дозволить точно вирівняти рядки тексту за сіткою.

  Сітка базових ліній у вікні документа

  A. Перша лінія сітки B. Приріст між лініями сітки 

 6. Уведіть значення в полі «Межа показу», щоб визначити збільшення, нижче якого сітка не з’являється. Збільшіть межу показу, щоб запобігти великій кількості ліній сітки на нижчих збільшеннях.

  Базові лінії сітки на збільшенні нижче межі показу (ліворуч) та вище межі показу (праворуч)

 7. Натисніть кнопку «OK».

Примітка.

Команда «Прив’язка до напрямних» керує прив’язкою не тільки до напрямних, а й до сітки базових ліній.

Налаштування сітки документа

 1. Оберіть команди меню «Правка» > «Параметри» > «Сітки» (у Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Сітки» (у Mac OS).

 2. Визначте колір сітки документа, вибравши колір у меню «Колір». Можна також вибрати «Власний» у меню «Колір».

 3. Щоб встановити горизонтальний проміжок між лініями сітки, введіть значення в полі «Лінія сітки через кожні» пункту «Горизонтальна» в розділі «Сітка документа», а потім введіть значення «Підрозділи» між кожною лінією сітки.

 4. Щоб встановити вертикальний проміжок між лініями сітки, введіть значення в полі «Лінія сітки через кожні» пункту «Вертикальна» в розділі «Сітка документа», а потім введіть значення «Підрозділи» між кожною лінією сітки.

 5. Виконайте одну з описаних нижче дій і натисніть кнопку «OK».

  • Щоб розмістити сітку документа і сітку базових ліній позаду всіх об’єктів, виберіть «Сітки позаду».

  • Щоб розмістити сітку документа і сітку базових ліній попереду всіх інших об’єктів, вимкніть параметр «Сітки позаду».

Примітка.

Щоб розмістити напрямні позаду всіх інших об’єктів, можна також вибрати «Напрямні назад» у контекстному меню, яке з’являється, якщо клацнути правою кнопкою миші (Windows) або клацнути мишею з натиснутою клавішею Control (Mac OS) на порожній області вікна документа.

Показ або приховання сіток

 • Щоб показати або сховати сітку базових ліній, виберіть пункт меню Перегляд > Сітки та напрямні > Показати/Сховати сітку базових ліній.

 • Щоб показати або сховати сітку документа, виберіть пункт меню Перегляд > Сітки та напрямні > Показати/Сховати сітку документа.

 • Щоб показати або сховати сітку макета, виберіть пункт меню Перегляд > Сітки та напрямні > Показати/Сховати сітку макета.

 • Щоб показати або сховати сітки кадрів, виберіть пункт меню Перегляд > Сітки та напрямні > Показати/Сховати сітки кадрів.

Перегляд відображення напрямних

Напрямні лінійок відрізняються від сіток тим, що вони можуть вільно розміщуватися на сторінці або монтажному столі. Користувачі InDesign можуть створювати два види відображення напрямних: напрямні сторінки, що з’являються лише на сторінці, на якій вони створили їх, або напрямні розвороту, що розтягують усі сторінки та монтажний стіл розвороту з багатьма сторінками. Ви можете переглядати напрямні лінійки, якщо вони існують у документі InDesign або файлі збірки, але не можете створювати їх в InCopy.

Напрямні

A. Напрямна документа B. Напрямні сторінки 

Показ або приховування відображення напрямних

 1. Впевніться, що відкрито перегляд «Макет»; якщо необхідно, натисніть на закладку перегляду «Макет» у верхній частині панелі редагування.
 2. Оберіть «Перегляд > Сітки та напрямні > Показати/Приховати напрямні».

Відображення напрямних за об’єктами

За замовчуванням напрямні лінійки розташовуються поперед усіх інших напрямних та об’єктів. Однак деякі відображення напрямних можуть блокувати перегляд об’єктів, наприклад ліній із вузьким обведенням.

Ви можете змінити параметр «Напрямні назад» для відображення напрямних-лінійок попереду або позаду всіх інших об’єктів. Однак, незалежно від параметра «Напрямні назад» об’єкти та напрямні-лінійки завжди знаходяться перед напрямними полів і стовпців.

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Напрямні та монтажний стіл» (Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Напрямні та монтажний стіл» (Mac OS).
 2. Виберіть «Напрямні назад» і натисніть «OK».

Персоналізація монтажного столу та напрямних

 1. У меню «Правка (Windows)» або «InCopy» (Mac OS) виберіть «Параметри > Напрямні та монтажний стіл».
 2. Щоб змінити колір напрямних поля або стовпця, оберіть попередньо налаштований колір у меню або оберіть «Власний» та вкажіть колір за допомогою палітри кольорів.
 3. Для збільшення або зменшення монтажного столу введіть значення для «Мінімального вертикального зсуву».
 4. Натисніть кнопку «OK».

Використання шарів

Шари подібні до прозорих аркушів, стикованих у верхній частині один одного. Якщо на шарі не міститься жодного об’єкта, ви можете бачити крізь нього будь-який об’єкт на шарах за ним.

Лише користувачі InDesign можуть створювати шари. Користувачі InCopy можуть показувати або ховати шари та об’єкти в шарах, а також змінювати параметри шарів. Якщо користувач InDesign створив декілька шарів у документі, ви можете приховати шари в InCopy, дозволяючи тим самим редагувати конкретні області або види вмісту у документі, не впливаючи на інші області або види вмісту. Наприклад, якщо ваш документ друкується повільно через те, що у ньому міститься велика кількість об’ємної графіки, ви можете приховати нетекстові шари та швидко надрукувати шар тексту для корегування.

Додаткові примітки щодо шару:

 • Об’єкти із шаблонів з’являються в нижній частині кожного шару. Об’єкти шаблону можуть з’являтися перед об’єктами сторінки документа, якщо об’єкти сторінки-шаблону містяться на вищому шарі.

 • Шари є наскрізними для всього документа, тобто містяться на всіх сторінках, в тому числі шаблонах. Наприклад, якщо під час редагування сторінки 1 документа приховати Шар 1, шар приховується на всіх сторінках, поки ви не вирішите показати його знову.

На панелі «Шари» містяться шари із шаром переднього плану, що з’являється у верхній частині панелі.

Показ або приховання шарів

 1. Виберіть «Вікно» > «Шари».
 2. На панелі «Шари» виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Щоб приховати конкретний шар, натисніть на значок ока, який знаходиться зліва від імені шару.

  • Щоб показати конкретний шар, натисніть на пробіл, який знаходиться зліва від імені шару.

  • Клацніть трикутник поруч із іменем шару, щоб відобразити об’єкти цього шару. Клацніть значок із зображенням ока, щоб показати або приховати окремі об’єкти.

  • Щоб показати або приховати одразу всі шари, виберіть у меню панелі «Показати/Приховати всі шари».

Примітка.

Друкуються лише видимі шари та об’єкти.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?