Гіперпосилання

Ви можете створювати гіперпосилання, щоб після експорту в Adobe PDF або SWF в InDesign читач міг клацнути посилання й перейти до іншого місця у тому ж документі, до іншого документа PDF або до веб-сторінки. Гіперпосилання, які експортуються у PDF або SWF в InCopy, не активні.

Джерело — це текст з гіперпосиланнями, текстовий кадр з гіперпосиланням або графічний кадр з гіперпосиланням. Ціль — це URL-адреса, файл, адреса електронної пошти, сторінка, прив’язка тексту або спільне місцеположення, куди здійснюється перехід за гіперпосиланням. Джерело може вказувати лише на одну ціль, але на одну ціль може переводити будь-яка кількість джерел.

Джерело — це текст або графіка з гіперпосиланням. Ціль — це URL-адреса, файл, адреса електронної пошти, сторінка, прив’язка тексту або спільне місцеположення, куди здійснюється перехід за гіперпосиланням. Джерело може вказувати лише на одну ціль, але на одну ціль може переводити будь-яка кількість джерел.

Примітка.

Якщо ви хочете, щоб з тексту цілі здійснювався перехід до тексту джерела, то замість додавання гіперпосилання вставте перехресне посилання. Див. «Перехресні посилання».

Гіперпосилання

A. Джерело гіперпосилання B. Список гіперпосилань у поточному документі C. Значки стану гіперпосилань 

 • Оберіть «Вікно» > «Інтерактивне» > «Гіперпосилання».
 • Оберіть «Вікно» > « Гіперпосилання».
 • Оберіть «Вікно» > «Текст і таблиці» > «Перехресні посилання».
 1. Оберіть «Сортувати» в меню панелі «Гіперпосилання» та виберіть один з наступних пунктів:

  Вручну

  Гіперпосилання відображаються у тому порядку, в якому вони додаються до документа.

  За назвою

  Гіперпосилання відображаються в алфавітному порядку.

  За типом

  Гіперпосилання відображаються у групах подібного типу.

 1. Виберіть «Маленькі рядки панелей» у меню панелі «Гіперпосилання».

Ви можете створювати гіперпосилання на сторінки, URL-адреси, прив’язки тексту, адреси електронної пошти та файли. Якщо ви створюєте гіперпосилання на сторінку або прив’язку тексту в іншому документі, переконайтеся, що експортовані файли з’являються в тій самій теці.

Примітка.

Щоб показати або сховати гіперпосилання, виберіть меню «Перегляд» > «Допоміжні елементи» > «Показати гіперпосилання» або «Сховати гіперпосилання».

Примітка.

Гіперпосилання включаються в експортовані файли Adobe PDF, якщо в діалоговому вікні експорту Adobe PDF в InDesign вибрано «Гіперпосилання». Гіперпосилання включаються в експортований файл SWF, якщо в діалоговому вікні експорту SWF вибрано «Включити гіпертекстові посилання».

Можна скористатися декількома різними методами створення гіперпосилань на URL-адреси. Вказуючи URL-адресу, можна використовувати будь-який дійсний інтернет-протокол ресурсу: http://, file://, ftp:// або mailto://.

Примітка.

Можна створити стиль символів для гіперпосилань. Гіперпосилання часто мають форматування підкресленого синього тексту.

 1. Виберіть текстовий кадр або графіку, які повинні стати джерелом гіперпосилання. Наприклад, можна вибрати текст «Див. веб-сайт Adobe».
 2. На панелі «Гіперпосилання» використовуйте будь-який з наступних методів для створення гіперпосилання на URL-адресу:
  • У текстовому полі URL введіть або вставте URL-адресу (наприклад http://www.adobe.com), а потім виберіть «Створити гіперпосилання» на панелі «Гіперпосилання». Виберіть URL-адресу з меню «Посилання на», укажіть параметри вигляду та натисніть «OK».

  • Якщо у документі вибрано URL-адресу, оберіть «Створити гіперпосилання з URL» у меню панелі «Гіперпосилання». Двічі клацніть гіперпосилання на панелі «Гіперпосилання», потім виберіть URL-адресу з меню «Посилання на», вкажіть параметри вигляду та натисніть «OK».

  • Виберіть додану перед цим URL-адресу з меню URL. Вигляд гіперпосилання є таким самим, як і вигляд, що використовувався у попередній URL-адресі.

  • Виберіть пункт меню «Створити гіперпосилання» в меню панелі «Гіперпосилання». Виберіть URL-адресу з меню «Посилання на», укажіть параметри вигляду та натисніть «OK».

Примітка.

Якщо гіперпосилання URL не працює в експортованому PDF, можливо, виникла проблема з гіперпосиланням, що являє собою «Спільну ціль». Двічі клацніть гіперпосилання на панелі «Гіперпосилання», потім виберіть URL-адресу з меню «Посилання на», скасуйте вибір «Спільна ціль гіперпосилання» та натисніть «OK».

Коли ви створюєте гіперпосилання на файл, після клацання гіперпосилання в експортованому файлі PDF або SWF файл відкривається у власній програмі, наприклад, програма Microsoft Word для файлів з розширенням .doc.

Переконайтеся, що файл, який вказується, доступний кожному користувачу, що відкриватиме файл PDF або SWF, що експортується. Наприклад, якщо ви надсилаєте експортований PDF-файл своєму співробітнику, вкажіть файл, розташований на спільному сервері, а не на вашому жорсткому диску.

 1. Виберіть текст, кадр або графіку, які треба зробити джерелом гіперпосилання.
 2. Оберіть «Створити гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання» або натисніть кнопку «Створити нове гіперпосилання» у нижній частині панелі «Гіперпосилання».
 3. У діалоговому вікні створення гіперпосилання оберіть «Файл» з меню «Посилання на».
 4. Уведіть шлях у відповідному полі або натисніть кнопку теки для знаходження файлу та двічі клацніть його ім’я.
 5. Виберіть «Спільна ціль гіперпосилання», якщо потрібно, щоб файл зберігався на панелі «Гіперпосилання» для зручності подальшого використання.
 6. Укажіть вигляд джерела гіперпосилання, а потім натисніть «OK».
 1. Виберіть текст, кадр або графіку, які треба зробити джерелом гіперпосилання.
 2. Оберіть «Створити гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання» або натисніть кнопку «Створити нове гіперпосилання» у нижній частині панелі «Гіперпосилання».
 3. У діалоговому вікні створення гіперпосилання оберіть «Електронна пошта» з меню «Посилання на».
 4. У полі «Адреса» введіть адресу електронної пошти, наприклад ім’я@компанія.com.
 5. У полі «Тема» введіть текст, що з’являтиметься в рядку теми електронного повідомлення.
 6. Виберіть «Спільна ціль гіперпосилання», якщо ви хочете, щоб повідомлення електронної пошти зберігалося на панелі «Гіперпосилання» для зручності подальшого використання.
 7. Укажіть вигляд джерела гіперпосилання, а потім натисніть «OK».

Можна створити гіперпосилання на сторінку без попереднього створення цілі. Однак, створюючи ціль сторінки, ви можете задати номер сторінки та параметри перегляду.

 1. Виберіть текст, кадр або графіку, які треба зробити джерелом гіперпосилання.
 2. Оберіть «Створити гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання» або натисніть кнопку «Створити нове гіперпосилання» у нижній частині панелі «Гіперпосилання».
 3. У діалоговому вікні створення гіперпосилання оберіть «Сторінка» з меню «Посилання на».
 4. Для «Документа» оберіть документ, що містить ціль, на яке ви хочете зробити перехід. Усі відкриті та збережені документи будуть відображені у спливаючому меню. Якщо документ, який ви шукаєте, не відкрито, оберіть у спливаючому меню «Переглядати», знайдіть файл, потім натисніть «Відкрити».
 5. У полі «Сторінка» вкажіть номер сторінки, на яку ви хочете переходити.
 6. У меню «Параметри масштабування» виконайте одну з наступних дій для вибору стану вигляду сторінки, на яку здійснюватиметься перехід:
  • Оберіть «Фіксоване» для відображення рівня збільшення та положення сторінки, які мали місце під час створення посилання.

  • Оберіть «Поточний вигляд» для відображення видимої частини поточної сторінки як призначення.

  • Оберіть «За розміром вікна» для відображення поточної сторінки у вікні призначення.

  • Оберіть За шириною або «За висотою», щоб припасувати відображення до ширини або висоти поточної сторінки у вікні призначення.

  • Оберіть «За змістом» для відображення сторінки так, аби її текст та зображення підлаштовувалися під ширину вікна, що зазвичай означає, що поля не відображаються.

  • Оберіть «Успадкувати масштаб» для відображення вікна призначення з рівнем масштабу, який використовуватиме читач, клацаючи гіперпосилання.

 7. Задайте параметри вигляду й натисніть кнопку «OK».

Створення цілі гіперпосилання необхідне лише у випадку, коли ви створюєте гіперпосилання або перехресне посилання на прив’язку тексту. Прив’язка тексту може вказувати на виділений текст або на місцезнаходження точки вставки. Потім ви створюєте гіперпосилання або перехресне посилання, що вказує на ціль гіперпосилання. Також можна створити цілі гіперпосилань для сторінок та URL-адрес, але для цих зв’язків ціль не є обов’язковою.

Створювані цілі гіперпосилань не з’являються на панелі «Гіперпосилання». Вони з’являються в діалоговому вікні, що відкривається, коли ви створюєте або редагуєте гіперпосилання.

 1. Якщо ви створюєте прив’язку тексту, використовуйте інструмент «Текст» або виберіть діапазон тексту, який повинен стати прив’язкою.

  Ви не можете встановлювати прив’язку призначення для тексту на сторінці-шаблоні.

 2. Оберіть «Нове призначення гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання».
 3. Виберіть «Прив’язка тексту» в меню «Текст». Укажіть ім’я для прив’язки тексту й натисніть «OK».
 4. Виконайте одну з наступних дій і натисніть кнопку «OK»:
  • Виберіть «Прив’язка тексту» в меню «Текст». Укажіть ім’я для об’єкта прив’язки.

  • Виберіть «Сторінка» в меню «Текст». Укажіть номер сторінки, на яку треба перейти, а також параметри масштабування. Уведіть ім’я для сторінки або виберіть «Ім’я з номером сторінки», щоб назвати ціль автоматично на основі вказаного номера сторінки та параметра масштабування.

  • Оберіть URL-адресу в меню «Текст». Уведіть або вставте URL-адресу, наприклад, http://www.adobe.com/ua. Ви можете використовувати будь який коректний Інтернет-протокол: http://, file://, ftp:// або mailto://.

 1. Виберіть текст, кадр або графіку, які треба зробити джерелом гіперпосилання.
 2. Оберіть «Створити гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання» або натисніть кнопку «Створити нове гіперпосилання» у нижній частині панелі «Гіперпосилання».
 3. Оберіть «Прив’язка тексту» з меню «Посилання на».
 4. Для «Документа» оберіть документ, що містить ціль, на яке ви хочете зробити перехід. Усі відкриті та збережені документи будуть відображені у спливаючому меню. Якщо документ, який ви шукаєте, не відкрито, оберіть у спливаючому меню «Переглядати», знайдіть файл, потім натисніть «Відкрити».
 5. У меню «Прив’язка тексту» оберіть створену вами ціль прив’язки тексту.
 6. Задайте параметри вигляду гіперпосилання й натисніть кнопку «OK».

Якщо, створюючи гіперпосилання, вибрати «Спільна ціль» у меню «Посилання на», то можна вказати будь-яку названу ціль. Цілі присвоюється ім’я, коли ви додаєте URL-адресу, використовуючи текстове поле URL-адреси, або коли ви вибираєте «Спільна ціль гіперпосилання» під час створення гіперпосилання на URL-адресу, файл або адресу електронної пошти.

 1. Виберіть текст, кадр або графіку, які треба зробити джерелом гіперпосилання.
 2. Оберіть «Створити гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання» або натисніть кнопку «Створити нове гіперпосилання» у нижній частині панелі «Гіперпосилання».
 3. У діалоговому вікні створення гіперпосилання оберіть «Спільна ціль» з меню «Посилання на».
 4. Для «Документа» оберіть документ, що містить ціль, на яке ви хочете зробити перехід. Усі відкриті та збережені документи будуть відображені у спливаючому меню. Якщо документ, який ви шукаєте, не відкрито, оберіть у спливаючому меню «Переглядати», знайдіть файл, потім натисніть «Відкрити».
 5. Оберіть ціль у меню «Ім’я».
 6. Задайте параметри вигляду гіперпосилання й натисніть кнопку «OK».

Параметри визначають вигляд джерела гіперпосилання або перехресного посилання в експортованому файлі PDF або SWF. Ці параметри вигляду також відображаються в документі InDesign, якщо вибрати меню «Перегляд» > «Допоміжні елементи» > «Показати гіперпосилання».

Стиль символу

Оберіть стиль символу для застосування до джерела гіперпосилання. Параметр «Стиль символу» доступний лише у випадку, коли джерелом гіперпосилання є виділений текст, а не виділений кадр або графіка.

Якщо ви вставляєте перехресне посилання, можна застосувати стиль символу, коли ви редагуєте формат перехресного посилання. Також можна застосовувати стилі символів до структурних елементів у форматі. Див. Використання форматів перехресних посилань.

Тип

Виберіть «Видимий прямокутник» або «Невидимий прямокутник».

Підсвічування

Виберіть «Інвертувати», «Контур», «Виріз» або «Немає». Ці параметри визначають вигляд гіперпосилання, коли ви клацаєте його у файлі PDF або SWF.

Колір

Виберіть колір для видимого прямокутника гіперпосилання.

Ширина

Виберіть «Тонкий», «Середній» або «Товстий», щоб визначити товщину прямокутника гіперпосилання.

Стиль

Виберіть «Суцільний» або «Пунктир», щоб визначити вигляд прямокутника гіперпосилання.

У документі можна знаходити URL-адреси (наприклад, «www.adobe.com») і перетворювати їх на гіперпосилання.

 1. У меню панелі «Гіперпосилання» виберіть «Перетворення URL на гіперпосилання».
 2. У параметрі «Обсяг» виберіть обсяг перетворення URL: в усьому документі, поточному матеріалі або поточному виділенні.
 3. Щоб застосувати до гіперпосилання стиль символів, виберіть відповідний стиль у меню «Стиль символу».
 4. Виконайте одну з наведених нижче дій і натисніть кнопку «Готово».
  • Натисніть «Знайти», щоб знайти наступну URL-адресу.

  • Натисніть «Перетворити», щоб перетворити поточну URL-адресу на гіперпосилання.

  • Натисніть «Перетворити все», щоб перетворити всі URL-адреси на гіперпосилання.

Використовуйте панель «Гіперпосилання» для редагування, видалення, скидання або знаходження гіперпосилань. У InCopy можна керувати гіперпосиланнями, лише якщо матеріал вилучено із системи для редагування.

 1. На панелі «Гіперпосилання» два рази натисніть на елемент, який ви хочете редагувати.
 2. У діалоговому вікні редагування гіперпосилань внесіть необхідні зміни у гіперпосиланні й натисніть «OK».
Примітка.

Щоб редагувати гіперпосилання на URL-адресу, виберіть гіперпосилання, відредагуйте URL-адресу в полі URL-адреси та натисніть клавішу Tab або Enter.

При видаленні гіперпосилань текст або рисунок джерела зберігаються.

 1. Оберіть елемент або елементи, які ви хочете видалити, на панелі «Гіперпосилання», потім натисніть кнопку «Видалення» у нижній частині панелі.

Перейменування джерела гіперпосилання змінює вигляд, у якому воно з’являється на панелі «Гіперпосилання».

 1. На панелі «Гіперпосилання» виберіть гіперпосилання.
 2. Виберіть «Перейменувати гіперпосилання» в меню панелі «Гіперпосилання» та вкажіть нове ім’я.
 1. Відкрийте документ, у якому з’являється призначення.
 2. Оберіть «Параметри цілі гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання».
 3. Для «Цілі» надрукуйте назву призначення, яку ви хочете використовувати.
 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Натисніть «Редагувати», потім за необхідності виконайте зміни у призначенні.

  • Натисніть «Видалити» для видалення призначення.

 5. Після завершення редагування або видалення цілей натисніть «OK».
 1. Оберіть діапазон тексту, текстовий кадр, графічний кадр, який повинен діяти як нове джерело гіперпосилання. Наприклад, можливо, ви захочете включити у джерело додатковий текст.
 2. Виберіть гіперпосилання на панелі «Гіперпосилання».
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Оберіть «Відновити гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання».

  • Для оновлення гіперпосилання на зовнішні документи, оберіть «Оновити гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання».

 • Щоб знайти джерело гіперпосилання або перехресного посилання, виділіть елемент, який треба знайти, на панелі «Гіперпосилання». Оберіть «Перейти до джерела» у меню панелі «Гіперпосилання». Текст або кадр повинні стати виділеними.
 • Щоб знайти ціль гіперпосилання або перехресного посилання, виділіть елемент, який треба знайти, на панелі «Гіперпосилання». Оберіть «Перейти до цілі» у меню панелі «Гіперпосилання».

Якщо елемент є ціллю URL, InDesign запускає або переключає ваш web-переглядач для відображення цілі. Якщо елемент є сторінкою або прив’язкою тексту, InDesign переходить на це місце.

Коли документ Microsoft Word із гіперпосиланнями імпортується в документ InDesign, навколо URL, що є гіперпосиланнями, (наприклад www.adobe.com) можна помітити прямокутник чи рамку. Документ InDesign успадковує синій зразок, що називається Word_R0_G0_B255. Документ також успадковує стиль символів, що називається «Гіперпосилання». Цей стиль підкреслює текст та застосовує до нього синій колір.

Щоб видалити рамку, на панелі «Гіперпосилання» двічі клацніть гіперпосилання. Відкривши «Вигляд», у меню «Тип» оберіть «Невидимий прямокутник» і натисніть OK.

Можна також видалити імпортований зразок. Під час виконання цієї дії можна замінити його на інший зразок. Див. Видалення окремих зразків.

Примітка.

Перш ніж помістити документ Word в InDesign, можна видалити гіперпосилання з URL-адрес у документі Word, щоб уникнути успадкування такого форматування. Див. свою документацію Word. Інший варіант – створити стиль символу під назвою «Гіперпосилання» в документі InDesign, перш ніж виконувати імпорт. Під час імпорту документа Word за замовчуванням використовується стиль InDesign, що має таку саму назву.

Розділи за темою

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?