Про інтерліньяж

У цій статті розглянуто застосування інтерліньяжу в текстах латиницею. Відомості про інтерліньяж у текстах китайською, японською та корейською мовами див. у статті Про інтерліньяж у текстах азіатськими мовами.

Вертикальна відстань між рядками тексту називається інтерліньяж. Інтерліньяж вимірюється від базової лінії одного рядка тексту до базової лінії рядка тексту, що знаходиться вище. Базова лінія є невидимою лінією, на якій розташована більша частина літер — тобто літери, що не мають нижніх виносних елементів.

Типово автоматичний інтерліньяж встановлюється у 120% від розміру тексту (наприклад, 12 пунктів для тексту 10 пунктів). Коли використовується автоматичний інтерліньяж, InCopy відображає значення інтерліньяжу в круглих дужках у меню «Інтерліньяж» на панелі «Символ».

op_46
Leading

A. Leading B. Text height C. Larger text size of one word increases leading for that one line. 

Про інтерліньяж у текстах азіатськими мовами

Стандартне положення інтерліньяжу можна налаштувати в меню «Стандартне положення інтерліньяжу» на панелі «Абзац». За використання стандартних налаштувань (Кругла шпація зверху/справа) інтерліньяж рядка тексту вимірюється від верхнього краю його круглої шпації до верхнього краю круглої шпації наступного рядка. Якщо виділити рядок і збільшити значення інтерліньяжу через параметр «Кругла шпація зверху/справа», проміжок між виділеним і наступним рядком збільшиться, оскільки інтерліньяж напрямку вимірюється від поточного до наступного рядка. За всіх інших значень параметра «Стандартне положення інтерліньяжу» інтерліньяж вимірюється від поточного до попереднього рядка, тому збільшення значення інтерліньяжу за цих налаштувань призведе до збільшення проміжку над поточним рядком.

op_01J
Leading includes the height of the embox and the line aki spacing.

Налаштувати інтерліньяж можна в меню «Інтерліньяж» на панелі «Символ» або на панелі керування. За замовчуванням для інтерліньяжу задано значення «Автоматичний» – у цьому разі числове значення інтерліньяжу відображається в дужках у меню «Інтерліньяж» на панелі «Символ». Автоматичний інтерліньяж текстових кадрів і текстів у сітках кадрів відрізняється. Значення автоматичного інтерліньяжу можна задати в меню «Вирівнювання» на панелі «Абзац». В InCopy для тексту в текстових кадрах за замовчуванням використовується значення 175 % від заданого розміру шрифту. Для тексту в сітках кадрів використовується значення 100 %, що дозволяє розподіляти рядки тексту в сітці, застосовуючи вирівнювання за сіткою.

Коли для вирівнювання за сіткою задано значення «Немає», налаштувати інтерліньяж тексту в текстовому кадрі можна за допомогою параметру «Інтерліньяж» на панелі «Символ». Якщо для вирівнювання за сіткою задано будь-яке інше значення, крім «Немає», інтерліньяж застосовуватиметься відповідно до налаштувань сітки базових ліній.

Примітка.

Якщо скопіювати текст, розміщений у сітці кадрів, і вставити його в текстовий кадр, то разом із текстом буде вставлено властивості сітки кадрів, тож автоматичний інтерліньяж матиме значення 100 %. Якщо міжрядковий інтервал здаватиметься замалим, задайте значення інтерліньяжу вручну.

Щоб задати інтерліньяж для тексту в сітках кадрів, не задавайте значення інтерліньяжу, а скористайтеся параметром «Інтервал між рядками» в діалоговому вікні «Налаштування сітки кадрів». Значення інтерліньяжу тексту в сітці кадрів дорівнює сумі значень міжрядкового інтервалу й розміру сітки (розміру шрифту). Інакше кажучи, якщо розмір сітки дорівнює 13Q, а міжрядковий інтервал – 10H, то значення інтерліньяжу становитиме 23H.

Зверніть увагу, що для тексту, розміщеного в сітці кадрів, вирівнювання сітки за замовчуванням матиме значення «По центру». У такому разі відстань між центром поточної сітки й центром наступної сітки становитиме значення інтерліньяжу. Якщо для вирівнювання за сіткою задано значення «Немає», інтерліньяж застосовуватимуться від місця, указаного на сітці. Якщо для вирівнювання за сіткою задано значення «Немає», інтерліньяж застосовуватиметься відповідно до значення, указаного в елементі налаштувань «Інтерліньяж» на панелі «Символ».

Інтерліньяж у сітці кадрів визначається з урахуванням кількох чинників. Для розміщеного тексту фактичне значення інтерліньяжу визначається на основі значень параметрів «Розмір шрифту», «Інтерліньяж» і «Gyoudori» на панелі «Абзац». Слід пам’ятати про зазначені далі особливості.

 • Якщо залишити розмір шрифту для сітки кадрів незмінним, однак зменшити розмір шрифту й значення інтерліньяжу розміщеного тексту відносно розміру сітки на панелі «Символ», текст буде вирівняно відносно сітки відповідно до налаштувань параметра «Вирівнювання за сіткою».

 • Якщо залишити розмір шрифту (розмір сітки) для сітки кадрів незмінним, однак зробити розмір шрифту розміщеного тексту більшим за розмір тексту й міжрядковий інтервал на панелі «Символ», значення gyoudori визначатиметься автоматично, і сітку можна буде вирівнювати з кроком у 0,5 рядка, а якщо для параметра «Gyoudori» буде задано значення «Автоматично» – з кроком у 1,5 рядка, 2 рядки, 2,5 рядка, 3 рядки тощо. Якщо для параметра «Gyoudori» буде задано будь-яке інше значення, крім «Автоматично», текст буде вирівняно відносно сітки відповідно до цього налаштування, і за використання шрифту великого розміру символи накладатимуться один на інший.

 • Якщо лишити розмір шрифту (розмір сітки) сітки кадрів незмінним, однак на панелі «Символ» задати для gyoudori розміщеного тексту значення більше за суму значень розміру тексту й міжрядкового інтервалу, то інтерліньяж буде застосовано до наступного рядка, якщо для параметра «Інтерліньяж» задано значення «Автоматично». Наприклад, якщо розмір сітки кадрів становить 13Q, а міжрядковий інтервал – 10H, то за значення інтерліньяжу 24H текст розміщуватиметься через рядок. За значення інтерліньяжу 47H текст розміщуватиметься через два рядки. За всіх значень інтерліньяжу (крім «Автоматично») значення, задане в пункті налаштувань «Інтерліньяж», ігноруватиметься.

Зміна інтерліньяжу

За замовчуванням інтерліньяж є атрибутом символу, що означає, що ви можете застосовувати більше одного значення інтерліньяжу в межах одного абзацу. Значення інтерліньяжу у рядку тексту визначається максимальним значенням інтерліньяжу у рядку. Однак, ви можете обрати параметр уподобань, за якого значення інтерліньяжу застосовується до всього абзацу, незалежно від тексту, який міститься в абзаці. Цей параметр не впливає на інтерліньяж існуючих кадрів.

Зміна інтерліньяжу виділеного тексту

 1. Виділіть текст, який ви хочете змінити.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Символ» або на панелі керування в меню «Інтерліньяж» оберіть потрібний тип інтерліньяжу .

  • На панелі «Символ» або на панелі керування в меню «Інтерліньяж» оберіть потрібний тип інтерліньяжу .

  • Оберіть існуюче значення інтерліньяжу та надрукуйте нове значення.

  • При створенні стилю абзацу змініть значення інтерліньяжу за допомогою панелі «Основні атрибути символів».

Якщо InCopy ігнорує зміну інтерліньяжу, причиною цього може бути вибір «Вирівнювання по вертикалі» або «Вирівнювання за сіткою базових ліній». Виберіть «Об’єкт» > «Параметри текстового кадру» та переконайтеся , що для «Вирівнювання по вертикалі» встановлено «Угорі», а на панелі «Абзац», панелі керування або для стилю абзацу вибрано «Вирівнювання по сітці базових ліній».

Примітка.

Ви також можете налаштувати вертикальний проміжок за допомогою вирівнювання тексту до сітки базових ліній. Коли встановлено сітку базових ліній, параметри сітки базових ліній мають перевагу над значенням інтерліньяжу.

Зміна відсотка інтерліньяжу за замовчуванням

 1. Виділіть абзаци, які ви бажаєте змінити.
 2. Оберіть «Вирівнювання тексту» з меню панелі «Абзац» або панелі керування.
 3. Виберіть «Вирівнювання тексту латиницею» в меню панелі «Абзац».
 4. Вкажіть нове значення у відсотках для «Автоінтерліньяж». Мінімальним значенням є 0 %, максимальним — 500 %.

Примітка.

Параметр «Авто» у розкривному меню «Інтерліньяж» на панелі керування встановлює значення «Автоматичний інтерліньяж» у діалоговому вікні «Вирівнювання» пропорційно (%) до розміру символу. За замовчуванням значення для текстових кадрів – 175 %, а для сіток кадрів – 100 %.

Застосування інтерліньяжу до всіх абзаців

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «InCopy» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS).
 2. Оберіть «Застосувати інтерліньяж до всього абзацу», потім натисніть «ОК».

Примітка.

Коли ви використовуєте стиль символу для застосування інтерліньяжу до тексту, інтерліньяж впливає лише на текст, до якого застосовується стиль, а не на весь абзац, незалежно від того, чи обрано опцію «Застосувати інтерліньяж до всього абзацу».

Корегування висоти рядка відповідно до пропорцій символів

За зміни орієнтації тексту в сітці кадрів на протилежну (для горизонтального тексту – на вертикальну, а для вертикального тексту – на горизонтальну) висота рядку змінюватиметься за замовчуванням незалежно від розміру сітки. Наприклад, застосовно до символів 13Q, розміщених у сітці кадрів 13Q горизонтального типу, якщо встановити для вертикальних пропорцій символу значення «200 %» незалежно від розміру сітки, висота рядка збільшиться вдвічі й становитиме 26Q. Якщо цю функцію вимкнено, висота рядка дорівнюватиме висоті символу, і зміняться лише пропорції символу.

 1. Виділіть текст, у якому потрібно змінити висоту рядка на основі пропорцій символу.
 2. У меню панелі «Символ» або панелі керування виберіть «Відкорегувати висоту рядка за масштабом символу».

  Висоту рядка буде відкореговано. Оскільки ця властивість є атрибутом символу, вона задається для окремих символів. Водночас висота рядка застосовується до всього рядка, що містить відповідні символи.

Щоб деактивувати цю властивість, виділіть текст, до якого її застосовано, і вимкніть функцію «Відкорегувати висоту рядка за масштабом символу» в меню панелі «Символ» або в меню панелі керування.

Застосування стандартного положення інтерліньяжу

Якщо для вирівнювання за сіткою задано значення «Немає», то за замовчуванням інтерліньяж застосовується від верхнього або правого краю круглої шпації поточного рядка до верхнього або правого краю круглої шпації наступного рядка. Збільшення значення інтерліньяжу призведе до застосування нового значення до всіх виділених рядків.

 1. Виділіть текст і в меню панелі «Абзац» або в меню панелі керування задайте для параметра «Вирівнювання за сіткою» значення «Немає».
 2. Укажіть значення параметра «Інтерліньяж» на панелі «Символ». Виберіть будь-яке значення (крім «Автоматично») і активуйте параметр «Статичне значення інтерліньяжу».
 3. У меню панелі «Абзац» або в меню панелі керування вкажіть параметр, на основі якого визначатиметься інтерліньяж.

Щоб задати рівномірний інтерліньяж незалежно від розміру шрифту, можна вибрати опцію «Кругла шпація по центру» або задати інтерліньяж від центра рядка.

Примітка.

Застосовно до сіток кадрів, щоб вирівняти рядки, у яких використовуються різні розміри шрифту, відповідно до міжрядкового інтервалу сітки, на панелі «Абзац» задайте для параметра «Вирівнювання за сіткою» значення «По центру», а для параметра «Gyoudori» – «Автоматично».

Опції параметра «Стандартне положення інтерліньяжу»

Для параметра «Стандартне положення інтерліньяжу» в меню панелі «Абзац» або на панелі керування виберіть потрібне з-поміж наведених далі положень інтерліньяжу.

Кругла шпація зверху/справа.

Точкою відліку інтерліньяжу буде верхній край круглої шпації для горизонтального тексту або правий край круглої шпації для вертикального тексту. Інтерліньяж вимірюватиметься від верхнього або правого краю поточного рядка до верхнього або правого краю наступного рядка. Ці параметри будуть параметрами за замовчуванням.

Кругла шпація по центру.

Інтерліньяж вимірюватиметься від центра поточного рядка до центра попереднього рядка. Якщо в межах абзацу використовуються шрифти різного розміру, проміжки між краями круглої шпації різних рядків будуть відрізнятися. Якщо вибрано значення «Кругла шпація по центру», то вказавши фіксоване значення інтерліньяжу для тексту, у якому використовуються шрифти різного розміру, можна вирівняти міжрядкові інтервали навколишніх рядків, оскільки точкою відліку інтерліньяжу буде центр поточної круглої шпації.

Базова лінія латиниці.

Точкою відліку інтерліньяжу є базова лінія тексту, набраного латиницею. Інтерліньяж вимірюватиметься від базової лінії поточного рядка до базової лінії попереднього рядка. Цей спосіб вимірювання інтерліньяжу ідентичний тому, що використовується в компонувальнику текстів латиницею. Базова лінія текстів латиницею відрізняється залежно від шрифту. Якщо використовуються різні шрифти, то положення символів може відрізнятися навіть серед шрифтів одного розміру.

Кругла шпація знизу/зліва.

Точкою відліку інтерліньяжу буде нижній край круглої шпації для горизонтального тексту або лівий край круглої шпації для вертикального тексту. Інтерліньяж вимірюватиметься від лівого або нижнього краю поточного рядка до лівого або нижнього краю попереднього рядка.

Примітка.

Один і той самий елемент присутній у пункті налаштувань «Вирівнювання за сіткою» в меню панелі «Абзац» і в меню панелі керування. Ці елементи використовуються для розрахунку вирівнювання за сіткою, а не для інтерліньяжу – не слід плутати ці поняття.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності