Відстеження та перегляд змін

Відслідковування змін

Однією із цінних функцій є здатність відслідковувати зміни, які було внесено до матеріалу кожним з учасників у процесі написання чи редагування. Коли користувач додає, видаляє або переміщує текст у існуючому матеріалі, ця зміна позначається в редакторі матеріалу в InDesign або у виглядах «Гранки» та «Матеріал» в InCopy. Ці зміни можна прийняти або відхилити.

На панелі «Відслідковувати зміни» в InDesign та панелі інструментів «Відслідковувати зміни» в InCopy можна вмикати та вимикати режим відслідковування змін, а також відображувати, приховувати, приймати й відхиляти внесені учасниками зміни.

Change tracking shown in Story Editor (InDesign)

A. Change bars B. Added text C. Deleted text D. Moved text (from) E. Moved text (to) 

Увімкнення трекінгу змін

 1. Виберіть «Вікно» > «Редакторські примітки» > «Відслідковувати зміни», щоб відкрити панель «Відслідковувати зміни» (в InDesign), або «Вікно» > «Панель інструментів відслідковування змін», щоб відкрити панель інструментів відслідковування змін (в InCopy).

 2. Встановивши точку вводу в текст, виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Щоб увімкнути відслідковування змін тільки в поточному матеріалі, клацніть значок «Увімкнути відслідковування змін у поточному матеріалі» .

  • (InDesign) Щоб увімкнути відслідковування в усіх матеріалах, виберіть у меню панелі «Відслідковувати зміни» команду «Увімкнути відслідковування змін в усіх матеріалах».

  • (InCopy) Щоб увімкнути трекінг в усіх відкритих матеріалах у документі, що містить декілька матеріалів, виберіть команду «Зміни» > «Увімкнути слідкування в усіх матеріалах».

 3. Додавайте, видаляйте або переміщайте текст у рамках матеріалу так, як вам потрібно.

Примітка.

Коли команду «Відслідковувати зміни» увімкнено, значок відслідковування змін  з’являється справа в кінці смуги матеріалу в режимі перегляду гранок і матеріалу.

Відображення трекінгу змін

Коли відслідковування змін увімкнено, кожна зміна за замовчуванням відмічається у вигляді гранок і матеріалу наступним чином.

Примітка.

У розділі «Відслідковувати зміни» діалогового вікна «Параметри» можна вибрати колір для ідентифікації своїх змін. Тут також можна вибрати, які зміни (додавання, видалення чи переміщення тексту) необхідно відслідковувати, а також визначити, який вигляд матиме відслідковування.

Доданий текст

Виділений.

Видалений текст

Виділений та підкреслений.

Переміщений (вирізаний та вставлений) текст

Виділений та підкреслений у оригінальному розташуванні; виділений та розміщений у новому місці.

Примітка.

Якщо текст вирізано з одного документа та вставлено в інший, він відображується як видалений у документі свого оригінального розміщення та як доданий у новому розміщенні.

Скопійований текст

Виділений у новому розміщенні. Оригінальний текст не змінений.

Змінити смуги

Смуга зміни — це вертикальна лінія, яка з’являється зліва від рядка тексту, який був змінений. Ви можете обирати, показувати чи сховати смуги змін, під час роботи. Ви також можете зазначити, який колір використовувати для відображення на смугах змін.

Показ і приховування змін

Коли зміни приховані, текст відображується так, як відображувався би при вимкнених елементах трекінгу змін. Це значить, що доданий текст видно, видалений текст не видно, а переміщений або вставлений текст відображується в місцях, де він був вставлений.

(InDesign) Коли трекінг змін увімкнено, редагування відстежується незалежно від того, де працює користувач: у редакторі матеріалу чи в макеті документа. Зміни можна побачити тільки в редакторі матеріалу (але не в макеті).

(InCopy) Коли трекінг змін увімкнено, редагування відстежується незалежно від того, де працює користувач: у вигляді гранки, матеріалу чи макета. Ви можете переглядати зміни лише у вигляді гранки та матеріалу, у вигляді макета – ні.

 1. На панелі «Відслідковувати зміни» (в InDesign) або на панелі інструментів відслідковування змін (в InCopy) натисніть кнопку «Показати/сховати зміни» .

Вимкнення трекінгу змін

 1. Встановивши точку вводу в текст, виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Щоб вимкнути трекінг змін тільки в поточному матеріалі, клацніть значок «Вимкнути відслідковування змін у поточному матеріалі» .

  • (InDesign) Щоб вимкнути трекінг в усіх матеріалах, виберіть у меню панелі «Відслідковувати зміни» команду «Вимкнути відслідковування змін в усіх матеріалах».

  • (InCopy) Щоб вимкнути трекінг у всіх відкритих матеріалах у документі, що містить декілька матеріалів, виберіть команду «Зміни» > «Вимкнути слідкування в усіх матеріалах».

Примітка.

Якщо трекінг вимкнено, подальші зміни не будуть відслідковуватися. Зміні, які вже внесено, ця операція не чіпає.

Перегляд інформації про зміни на панелі відслідковування змін

 1. Виберіть команду «Вікно» > «Відслідковувати зміни».

 2. Клацніть точку вводу в зміні. На панелі «Відслідковувати зміни» відображено дату, час та інші дані про зміни.

Прийняття та відхилення змін

Коли ви чи хтось інший вносить у матеріал зміни, елемент трекінгу змін дає змогу переглядати всі зміни та вирішувати, чи потрібно приймати їх у матеріал. Ви можете приймати або відхиляти конкретні зміни, лише частини відстежених змін чи відразу всі зміни.

Коли ви приймаєте зміну, вона стає звичайною частиною розміщення тексту та більше не виділяється як зміна. Коли зміну відхилено, текст повертається до первинного вигляду, який він мав до внесення зміни.

 1. У редакторі матеріалу (в InDesign) чи у вигляді гранки або матеріалу (в InCopy) встановіть точку вводу в початок матеріалу.

 2. На панелі «Відслідковувати зміни» (в InDesign) або на панелі інструментів відслідковування змін (в InCopy) натисніть кнопку «Наступна зміна» .

 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Для того, щоб прийняти виділену зміну та ввести її до розміщення тексту, натисніть кнопку «Прийняти зміну» .
  • Щоб відхилити зміну й повернутися до оригінального тексту, натисніть кнопку «Відхилити зміну» .
  Примітка.

  Щоб прийняти або відхилити виділену зміну й перейти до наступної, натисніть кнопку «Прийняти зміну» або «Відхилити зміну», утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  • Щоб повернутись до попередньої зміни або пропустити поточну та перейти до наступної, натисніть кнопку «Попередня зміна»  або «Наступна зміна» .

  • Щоб прийняти або відхилити усі зміни без перегляду, натисніть кнопку «Прийняти всі зміни в матеріалі»  або «Відхилити всі зміни в матеріалі» .

  • Щоб прийняти або відхилити усі зміни в матеріалі чи в документі, або прийняти чи відхилити усі зміни, що було внесено певним учасником, виберіть відповідний варіант у меню панелі «Відслідковувати зміни» (в InDesign) або в меню «Зміни» (в InCopy).

Примітка.

Якщо ви змінили думку щодо прийняття чи відхилення зміни, можна відмінити зміну за допомогою команди меню «Правка»> «Відмінити» або комбінації клавіш Ctrl + Z (Windows) чи Command + Z (Mac OS).

Команди «Прийняти усі зміни» та «Відхилити усі зміни» також застосовуються до прихованого умовного тексту.

Налаштування параметрів відслідковування змін

Параметри дають змогу контролю багатьох параметрів трекінгу. Ви можете обрати колір для позначення змін та вказати, які саме зміни ви хочете відслідкувати: додавання, видалення чи переміщення тексту. Ви також можете налаштувати вигляд кожного типу змін, що відслідковуються, та зробити так, щоб зміни ототожнювалися зі смугами змін певних кольорів на полях.

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Відслідковувати зміни» (Windows) або InCopy > «Параметри» > «Відслідковувати зміни» (Mac OS).

 2. Позначте кожен тип змін, які ви хочете відслідкувати.

 3. Для кожного типу змін вкажіть текстовий колір, фоновий колір та спосіб позначення.

 4. Виберіть параметр «Запобігти дублюванню кольорів користувача», щоб кожному з користувачів було призначено власний колір.

 5. Для відображення смуги змін виберіть параметр «Смуги змін». У меню «Колір смуги змін» оберіть потрібний колір та відмітьте, чи хочете ви, щоб смуги змін відображувалися на лівому чи правому полі.

 6. Оберіть пункт «Включати видалений текст під час перевірки орфографії», якщо ви хочете перевірити орфографію в тексті, який позначений як такий, що треба видалити.

 7. Натисніть «OK».

Змінення імені користувача й кольору

 1. Закрийте всі відкриті матеріали.
 2. Виберіть «Файл» > «Користувач».
 3. Вкажіть ім’я та колір користувача, які повинні використовуватися для трекінгу змін та приміток, потім натисніть OK.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?