Наявність спеціальних можливостей у документі або програмі означає, що вони пристосовані для використання людьми з фізичними вадами, такими як обмеження рухомості, сліпота чи слабкий зір. Функції спеціальних можливостей у програмі Acrobat Reader DC та PDF-файлах дозволяють користувачам з обмеженими можливостями працювати з PDF-документами, використовуючи за необхідності програми читання з екрана, функції масштабування екрана та брайлівські принтери.

Установлення спеціальних можливостей для PDF-файлів може принести користь усім користувачам. Наприклад, завдяки структурі документа, що дозволяє програмі зчитування за екрана читати PDF уголос, мобільний пристрій може перекомпоновувати та відображати документ на невеликому екрані. Окрім того, попередньо налаштований порядок табуляції PDF-файлу зі спеціальними можливостями полегшує заповнення форм не лише користувачам з обмеженою рухомістю – він корисний для всіх.

Установлення параметрів спеціальних можливостей

Acrobat Reader містить кілька параметрів, що роблять читання документів PDF більш доступним для людей з обмеженням зору та рухів. Ці параметри дозволяють задати вигляд документів PDF на екрані та спосіб їх зчитування відповідною програмою.

Більшість параметрів, пов’язаних зі спеціальними можливостями, доступні в помічнику зі спеціальних можливостей, що надає вказівки щодо налаштування цих параметрів. Деякі параметри, що впливають на спеціальні можливості, не доступні в помічнику зі спеціальних можливостей; серед них – параметри категорій «Читання», «Форми» та «Мультимедіа». Усі параметри можна встановити в діалоговому вікні «Налаштування».

Назви деяких параметрів у помічнику зі спеціальних можливостей відрізняються від тих, що відображаються в діалоговому вікні «Налаштування»

Установлення параметрів спеціальних можливостей за допомогою помічника зі спеціальних можливостей

 1. Відкрийте помічник зі спеціальних можливостей одним із наведених нижче способів.

  • Виберіть «Правка» > «Спеціальні можливості» > «Помічник зі спеціальних можливостей».
  • (Лише для Windows) Запустіть вперше програму Acrobat Reader, коли запущено програму зчитування з екрана та збільшувач екрана.
 2. Виберіть варіант, який відповідає вашому допоміжному програмному забезпеченню та пристроям.
  Помічник пропонує тільки параметри, які відповідають вашому допоміжному програмному забезпеченню та пристроям, згідно з вибраним варіантом.

 3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Якщо натиснути кнопку «Скасувати» в будь-який момент, Acrobat Reader використовуватиме значення за замовчуванням для параметрів, установлених помічником (не рекомендується).

Установлення параметрів спеціальних можливостей у діалоговому вікні «Налаштування»

Для виклику цього діалогового вікна програми Acrobat Reader виберіть ««Правка» > «Налаштування».
Задайте на панелях діалогового вікна «Налаштування» параметри відповідно до допоміжного програмного забезпечення та пристроїв.

Параметри спеціальних можливостей

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Спеціальні можливості»

 • Замінити кольори документа: цей параметр дозволяє вибрати у списку одне з контрастних поєднань кольорів тексту та фону або створити власне поєднання. 
 • Завжди використовувати стиль макета сторінки: відповідає параметру «Змінити стиль макета сторінки» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Завжди використовувати параметри збільшення: відповідає параметру «Змінити масштаб документа» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Використовувати структуру документа для визначення порядку табуляції, якщо цей порядок не заданий: поліпшує навігацію полями форми та посиланнями документа, у якому не задано порядок табуляції.
 • Завжди відображати курсор виділення із клавіатури: виберіть цей параметр, якщо використовуєте екранну лупу. Цей параметр відповідає параметру «Завжди відображати курсор виділення з клавіатури» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Завжди використовувати колір вибору системи: за активації цього параметра колір виділення за замовчуванням (синій) замінюється кольором, який визначено в системі.
 • Показувати портфоліо в режимі «Файли»: якщо вибрано цей режим, файли-компоненти PDF-портфоліо та відомості про файли відображаються у списку. Режим «Файли» забезпечує кращі можливості читання для людей з обмеженою рухомістю, сліпотою та слабким зором.

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Документи»

 • Автоматично зберігати зміни в документі у тимчасовому файлі через кожні: якщо цей прапорець знятий, автоматичне збереження не виконується. Під час кожного збереження PDF-файлу програма зчитування з екрана або збільшувач екрана має повторно завантажити документ. Цей параметр відповідає параметру «Вимкнути автоматичне збереження документа» в помічнику зі спеціальних можливостей.

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Форми»

 • Колір підсвічення полів і колір підсвічення обов'язкових полів: ці параметри визначають кольори, які використовуються для підсвічування полів форм, що потрібно заповнити. Вони відповідають параметрам «Колір підсвічення полів» і «Колір підсвічення обов’язкових полів» у помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Автозаповнення: активує в Acrobat Reader автоматичні підказки варіантів введення слів у поля форми, позбавляючи необхідності набирати слова до кінця. Цей параметр не має аналогів у помічнику зі спеціальних можливостей.

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Мультимедіа»

 • Показувати субтитри за наявності.
 • Відтворювати дубльований аудіозапис за наявності.
 • Показати супровідні підписи до тексту в разі їхньої наявності.
 • Показувати опис аудіо (відео-опис, або описове відео) за наявності.

Ці параметри не мають аналогів у помічнику зі спеціальних можливостей.

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Вигляд сторінки»

 • Масштабування: задає збільшення документа на екрані та полегшує людям зі слабким зором читання перекомпонованих PDF-файлів. Цей параметр відповідає параметру «Змінити масштаб документа» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Згладжування тексту: управляє згладжуванням тексту. Щоб відключити згладжування тексту та зробити текст чіткішим, а тому простішим для читання за допомогою збільшувача екрана, виберіть значення «Немає». Цей параметр відповідає параметру «Вимкнути згладжування тексту» в помічнику зі спеціальних можливостей.

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Читання»

 • Порядок читання: задає порядок читання документа. Такий самий параметр є в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Задати порядок читання з документа (рекомендується): інтерпретує порядок читання документа без тегів за допомогою поліпшеного методу аналізу макета заданої структури.
 • Порядок читання зліва направо, зверху вниз: подає текст відповідно його розташуванню на сторінці, читаючи зліва направо та зверху вниз. Цей метод швидший за метод «Задати порядок читання з документа». Він аналізує лише текст; поля форми ігноруються, а таблиці як такі не розпізнаються.
 • Використовувати необроблений потік друку для порядку читання: показує текст у порядку, у якому його було записано в потік друку. Цей метод швидший за метод «Задати порядок читання з документа». Він аналізує лише текст; поля форми ігноруються, а таблиці як такі не розпізнаються.
 • Змінити порядок читання в документах із тегами: використовує порядок читання, указаний у налаштуваннях читання, замість визначеного структурою тегів документа. Використовуйте цей параметр лише за наявності проблем із тегами у PDF-файлах. Цей параметр відповідає опції «Змінити порядок читання в документі з тегами» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Сторінка у порівнянні з документом: цей параметр визначає, яка частина документа передається програмі читання з екрана за один раз.  Якщо PDF-файл не містить тегів, Reader аналізує документ і визначає його структуру та порядок читання. Якщо документ великий, на це може знадобитися багато часу. Налаштуйте Reader так, щоб передавалася лише наразі видима частина сторінки. Тоді за один раз аналізуватиметься лише невелика частина документа. Доцільність використання цього параметра залежить від розміру та складності документа, а також можливостей програми зчитування з екрана. Для того щоб передати інформацію програмі зчитування з екрана, збільшувачу екрана або іншим допоміжним програмам, Reader спочатку завантажує інформацію в буфер пам’яті, до якого допоміжна програма має прямий доступ. Від того, скільки даних передається в буфер пам’яті, залежить тривалість виконання програмою Reader таких завдань, як відкриття документа, перехід до наступної сторінки, зміна вигляду або виконання команд.
 • Читати тільки наразі видимі сторінки: цей параметр є найбільш корисним у разі використання екранної лупи. Він покращує швидкодію, позбавляючи необхідності програмно оброблювати частини документа, які наразі не відображаються. Якщо Reader надсилає в буфер пам’яті лише наразі видимі сторінки PDF-файлу, допоміжна технологія може працювати лише з цими сторінками. Перехід до наступної сторінки буде неможливим, доки вона не стане видимою та Reader не відправить інформацію зі сторінки в буфер пам’яті. Отже, якщо вибрано цей параметр, для переходу з однієї сторінки документа на іншу слід використовувати функції навігації програми Reader. Для параметра «Макет сторінки за замовчуванням» у налаштуваннях також слід установити значення «Одна сторінка», якщо програму Reader налаштовано для передавання до допоміжної технології лише видимих сторінок. Оскільки Reader надсилає інформацію про всі видимі сторінки, допоміжна технологія отримує інформацію як про частково видимі (низ однієї сторінки та верх наступної), так і про повністю видимі сторінки. Якщо замість параметра «Однасторінка» вибрано інше значення, наприклад «Безперервно», у разі переходу до наступної сторінки технологія може неправильно визначити, яку саме частину попередньої сторінки вже було прочитано вголос. Інструкції щодо встановлення для параметра «Макет сторінки за замовчуванням» значення «Одна сторінка» див. у розділі  Налаштування для перегляду PDF-файлів. Цей параметр відповідає параметру «Читати тільки наразі видимі сторінки» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Читати одразу весь документ: цей параметр найкраще підходить, якщо використовується програма зчитування з екрана, яка має власні інструменти навігації та пошуку, і якщо він зручніший для користувача, ніж інструменти Acrobat.
 • Для великих документів читати тільки видимі на даний момент сторінки: цей параметр вибрано за замовчуванням, і зазвичай він найкраще підходить для читання з екрана великих і складних PDF-файлів. Він дає змогу програмі Acrobat передавати одночасно весь документ невеликого розміру або переходити в режим посторінкової обробки, якщо документ великий. Цей параметр відповідає параметру «Для великих документів читати тільки наразі видимі сторінки» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Підтвердження перед доданням тегів до документа: якщо цей параметр вибрано, користувач може підтверджувати параметри, які будуть застосовані програмою Acrobat для підготовки документа без тегів до читання. Додавання тегів може тривати досить довго, особливо у випадках із великими документами. Відповідає параметру «Підтвердження перед доданням тегів до документа» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Параметри читання вголос: за допомогою цих опцій можна змінювати гучність, швидкість і висоту голосу, що використовується для читання. Можна вибрати типовий голос або будь-який із тих, що надає операційна система. Також можна використовувати стрілки вниз і вгору, щоб читати блоки тексту. Ці налаштування не мають відповідних функцій у помічнику зі спеціальних можливостей.

Комбінації клавіш замість рухів миші

В Acrobat Reader DC й Acrobat DC використовуються однакові комбінації клавіш. Повний список див. у розділі Комбінації клавіш довідки Acrobat DC.

Використання функцій читання з екрана та збільшення екрана

Для налаштування функцій читання з екрана або збільшення екрана в програмі Acrobat Reader DC використовуйте «Помічник зі спеціальних можливостей».

 • Виберіть пункт меню «Правка» > «Спеціальні можливості» > «Помічник налаштування», після чого виберіть необхідні параметри в кожному вікні помічника налаштування.

Використання функції читання вголос (інструмента перетворення тексту на мовлення)

Функція читання вголос – це вбудований у програму Acrobat Reader DC інструмент перетворення тексту на мовлення. Функція «Читання вголос» відтворює текст у PDF-файлі, включаючи текст коментарів і альтернативний текстовий опис зображень і заповнюваних полів. У PDF-файлах із тегами вміст читається в тому порядку, в якому він зустрічається в дереві логічної структури документа. У документі без тегів порядок читання є прогнозованим, якщо тільки його не вказано в налаштуваннях читання.

Для читання вголос використовуються голоси, установлені в системі. Якщо в системі встановлено голоси SAPI 4 або SAPI 5 із програм перетворення тексту на мовлення чи мовних програм, їх можна вибирати для читання PDF-файлів. 

Для використання функції читання вголос у вашій системі має бути встановлено Acrobat Reader DC та механізм перетворення тексту на мовлення. Установлений вами голос потрібно вибрати у програмі Acrobat Reader. Крім того, документ має підтримувати спеціальні можливості, інакше він може не читатись узагалі або читатись у неправильному порядку.

Для перевірки налаштувань в Acrobat Reader:

 1. Щоб відкрити діалогове вікно параметрів програми Acrobat Reader, виберіть «Правка» > «Параметри».

 2. На лівій панелі виберіть «Читання».

 3. На правій панелі зніміть прапорець «Використовувати голос за замовчуванням» і виберіть інший із розкривного списку всіх установлених на комп’ютері голосів.

 4. Натисніть «OK».

Примітка.

Функція «Читання вголос» не є програмою читання з екрана, і деякі операційні системи не підтримують цю команду.

Активація або деактивація команди «Читання вголос»

Функцію «Читання вголос» потрібно спочатку активувати. Щоб звільнити системні ресурси та поліпшити швидкодію інших операцій, функцію «Читання вголос» можна деактивувати.

Виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Виберіть «Перегляд» > «Читання вголос» > «Активувати читання вголос».
 • Виберіть «Перегляд» > «Читання вголос» > «Деактивувати читання вголос».

Читання вголос полів форм PDF-файлу

 1. Виберіть параметр «Читати поля форм» у розділі «Параметри читання вголос» на панелі «Читання» діалогового вікна «Налаштування».
 2. У формі PDF натисніть клавішу «Tab», щоб вибрати перше поле форми.
 3. Зробіть потрібні записи та виділення, потім натисніть клавішу Tab, щоб перейти до наступного поля, повторюючи цей крок, доки форма не буде заповнена. Програма Acrobat читає вголос стан вибраних прапорців і перемикачів.

  Примітка.

  Функція «Читати вголос» не сповіщає, які клавіші натискаються. Щоб почути, що саме було уведено, використовуйте екранний читець.

Перекомпонування тексту PDF-файлу

Ви можете перекомпонувати PDF-файл для тимчасового представлення у вигляді одного стовпчика на всю ширину вікна документа. Цей режим перекомпонування полегшує читання документів на мобільному пристрої або зі збільшенням на стандартному моніторі, позбавляючи необхідності прокручувати екран ліворуч або праворуч.

 • Щоб перекомпонувати текст, виберіть «Перегляд» > «Масштабування» > «Перекомпонувати».

Зазвичай у режимі перекомпонування відображається лише придатний до читання текст. До тексту, який не підлягає перекомпонуванню, відносяться форми, коментарі, поля цифрових підписів, а також артефакти сторінок на кшталт номерів і колонтитулів. Компонуванню не підлягають сторінки, які містять і текст для читання, і поля форм або цифрових підписів. Вертикальний текст перекомпонується горизонтально.

Примітка.

У режимі перекомпонування документ недоступний для збереження, редагування та друку.

Інформація стосовно спеціальних можливостей операційної системи

Інструменти спеціальних можливостей в ОС Windows

Операційні системи Windows 10, Windows 8 і Windows 7 мають вбудовані інструменти, які забезпечують зручніший або альтернативний доступ до інформації на екрані комп’ютера. Екранний диктор – це спрощена версія програми зчитування з екрана. Збільшувач – це інструмент збільшення екрана.

Початок роботи з екранним диктором у Windows 10.

Настроювання параметрів мовлення у Windows 7.

Додаткову інформацію про налаштування параметрів перетворення тексту на мовлення в різних версіях ОС Windows можна знайти на веб-сайті Microsoft, присвяченому спеціальним можливостям.

 

 

Інструменти спеціальних можливостей на комп’ютерах Macintosh

Mac OS X має вбудовані інструменти, які надають зручніший або альтернативний доступ до інформації на екрані комп’ютера.
Додаткову інформацію про інструменти спеціальних можливостей в операційній системі Mac OS X можна знайти на веб-сайті Apple® Inc., присвяченому спеціальним можливостям.