Функції спеціальних можливостей

Наявність функцій спеціальних можливостей у програмі чи документі означає, що вони пристосовані для використання людьми з обмеженими можливостями, такими як обмеження рухомості, сліпота чи слабкий зір. Функції спеціальних можливостей у програмі Acrobat Reader і PDF-файлах дають змогу користувачам з обмеженими можливостями працювати з PDF-документами, за необхідності використовуючи програми зчитування з екрана, інструменти масштабування екрана та брайлівські принтери.

Установлення функцій спеціальних можливостей у PDF-файлах може бути корисним для всіх користувачів. Наприклад, завдяки структурі документа, яка дає спеціальній програмі змогу читати PDF уголос, мобільний пристрій може перекомпоновувати й відображати документ на невеликому екрані. Так само, попередньо налаштований порядок табуляції PDF-файлу з функціями спеціальних можливостей полегшує заповнення форм не лише користувачам з обмеженими можливостями, а й усім іншим.

Налаштування параметрів спеціальних можливостей

Acrobat Reader надає декілька параметрів, які роблять читання PDF-документів більш доступним для користувачів із вадами зору та обмеженнями рухомості. Ці параметри дають змогу налаштувати відображення PDF-документів на екрані й задати спосіб їх зчитування відповідною програмою.

Більшість параметрів, пов’язаних зі спеціальними можливостями, доступні в помічнику зі спеціальних можливостей, у якому містяться вказівки щодо налаштування цих параметрів. Деякі параметри спеціальних можливостей не доступні в помічнику зі спеціальних можливостей, зокрема параметри категорій «Читання», «Форми» та «Мультимедіа». Усі параметри можна налаштувати в діалоговому вікні «Параметри».

Назви деяких параметрів у помічнику зі спеціальних можливостей відрізняються від тих, що відображаються в діалоговому вікні «Параметри».

Налаштування параметрів спеціальних можливостей за допомогою помічника зі спеціальних можливостей

 1. Запустіть помічник зі спеціальних можливостей в один із таких способів:

  • Виберіть Редагувати Спеціальні можливості Помічник зі спеціальних можливостей.
  • (Лише для Windows) Запустіть програму Acrobat Reader під час роботи програми зчитування з екрана й програми масштабування екрана.
 2. Виберіть варіант, який підходить для вашого програмного забезпечення та пристроїв.
  Помічник пропонує тільки ті параметри, які відповідають вашому програмному забезпеченню та пристроям, згідно з вибраним варіантом.

 3. Дотримуйтесь вказівок на екрані. Якщо в будь-який момент натиснути кнопку «Скасувати», Acrobat Reader застосує налаштування за замовчуванням для параметрів, установлених помічником (не рекомендується).

Налаштування параметрів спеціальних можливостей у діалоговому вікні «Параметри»

Для виклику цього діалогового вікна в програмі Acrobat Reader виберіть Редагувати > Параметри. На панелях діалогового вікна «Параметри» задайте параметри відповідно до свого програмного забезпечення та пристроїв.

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Спеціальні можливості»

Параметри спеціальних можливостей

 • Замінити кольори документа: цей параметр дає змогу вибрати в списку одне з контрастних поєднань кольорів тексту та фону або створити власне поєднання.
Замінити кольори документа

 • Завжди використовувати стиль макета сторінки: відповідає параметру «Змінити стиль макета сторінки» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Завжди використовувати параметри масштабування: відповідає параметру «Змінити масштаб документа» в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Використовувати структуру документа для визначення порядку табуляції, якщо цей порядок не заданий: поліпшує навігацію полями форми та посиланнями документа, у якому не задано порядок табуляції.
 • Завжди відображати курсор виділення з клавіатури: виберіть цей параметр, якщо використовуєте інструмент масштабування екрана. Цей параметр відповідає параметру Завжди відображати курсор виділення з клавіатури в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Завжди використовувати колір вибору системи: за активації цього параметра колір виділення за замовчуванням (синій) замінюється кольором, який визначено в системі.
 • Показувати портфоліо в режимі «Файли»: якщо вибрано цей режим, файли-компоненти PDF-портфоліо й відомості про файли відображаються в списку. Режим «Файли» забезпечує кращий спосіб читання для людей з обмеженими можливостями на кшталт обмежень рухомості, сліпоти та погіршеного зору.

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Документи»

 • Автоматично зберігати зміни в документі в тимчасовому файлі через кожні: якщо цей прапорець знятий, автоматичне збереження не виконується. Під час кожного збереження PDF-файлу програма зчитування з екрана або інструмент масштабування екрана має повторно завантажити документ. Цей параметр відповідає параметру Вимкнути автоматичне збереження документа в помічнику зі спеціальних можливостей.
Параметри спеціальних можливостей на панелі «Документи»

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Форми»

 • Колір підсвічення полів і колір підсвічення обов’язкових полів:  ці параметри визначають кольори, які використовуються для підсвічування полів форм, які потрібно заповнити. Вони відповідають параметрам Колір підсвічення полів і Колір підсвічення обов’язкових полів у помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Автозаповнення: активує в Acrobat Reader автоматичні підказки варіантів вводу слів у поля форми, позбавляючи необхідності набирати слова до кінця. Цей параметр не має аналогів у помічнику зі спеціальних можливостей.
Параметри спеціальних можливостей на панелі «Форми»

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Мультимедіа»

 • Показувати субтитри за наявності.
 • Відтворювати дубльований аудіозапис за наявності.
 • Показувати супровідні підписи до тексту за наявності.
 • Показувати опис аудіо (відео-опис або описове відео) за наявності.

Ці параметри не мають аналогів у помічнику зі спеціальних можливостей.

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Мультимедіа»

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Вигляд сторінки»

 • Масштабування:  задає збільшення документа на екрані й полегшує людям зі слабким зором читання перекомпонованих PDF-файлів. Цей параметр відповідає параметру Змінити масштаб документа в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Згладжування тексту: керує згладжуванням тексту. Щоб відключити згладжування тексту та зробити текст чіткішим, а тому простішим для читання за допомогою збільшувача екрана, виберіть значення «Немає». Цей параметр відповідає параметру Вимкнути згладжування тексту в помічнику зі спеціальних можливостей.
Параметри спеціальних можливостей на панелі «Вигляд сторінки»

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Читання»

Параметри спеціальних можливостей на панелі «Читання»

 • Порядок читання:  задає порядок читання документа. Такий самий параметр є в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Задати порядок читання з документа (рекомендується): інтерпретує порядок читання документів без тегів за допомогою поліпшеного методу аналізу макета заданої структури.
 • Порядок читання зліва направо, зверху вниз:  подає текст відповідно до його розташування на сторінці, читаючи зліва направо та зверху вниз. Цей метод швидший за метод Задати порядок читання з документа. Він аналізує лише текст; поля форми ігноруються, а таблиці не розпізнаються.
 • Використовувати необроблений потік друку для порядку читання:  показує текст у порядку, у якому його було записано в потік друку. Цей метод швидший за метод Задати порядок читання з документа. Він аналізує лише текст; поля форми ігноруються, а таблиці не розпізнаються.
 • Змінити порядок читання в документах із тегами: використовує порядок читання, указаний у налаштуваннях категорії «Читання», замість визначеного структурою тегів документа. Використовуйте цей параметр лише за наявності проблем із тегами в PDF-файлах. Цей параметр відповідає параметру Змінити порядок читання в документі з тегами в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Сторінка в порівнянні з документом: цей параметр визначає, яка частина документа передається програмі читання з екрана за один раз.  Якщо PDF-файл не містить тегів, Reader аналізує документ і визначає його структуру й порядок читання. Якщо документ великий, на це може знадобитися багато часу. Налаштуйте Reader так, щоб передавалася лише наразі видима частина сторінки. Тоді за один раз аналізуватиметься лише невелика частина документа. Доцільність використання цього параметра залежить від розміру та складності документа, а також можливостей програми зчитування з екрана. Щоб передати інформацію програмі зчитування з екрана, інструменту масштабування екрана або іншим допоміжним програмам, Reader спочатку завантажує інформацію в буфер пам’яті, до якого допоміжна програма має прямий доступ. Від того, скільки даних передається в буфер пам’яті, залежить тривалість виконання програмою Reader таких завдань, як відкриття документа, перехід до наступної сторінки, зміна вигляду або виконання команд.
  • Читати лише наразі видимі сторінки:  цей параметр є найбільш корисним у разі використання екранної лупи. Він покращує швидкодію, позбавляючи від необхідності оброблювати програмою частини документа, які наразі не відображаються. Якщо Reader надсилає в буфер пам’яті лише наразі видимі сторінки PDF-файлу, допоміжна технологія може працювати лише із цими сторінками. Перехід до наступної сторінки буде неможливим, доки вона не стане видимою та Reader не відправить інформацію зі сторінки в буфер пам’яті. Отже, якщо вибрано цей параметр, для переходу з однієї сторінки документа на іншу слід використовувати функції навігації програми Reader. Для параметра Макет сторінки за замовчуванням у налаштуваннях слід установити значення Одна сторінка, якщо програму Reader налаштовано для передавання до допоміжної технології лише видимих сторінок. Оскільки Reader надсилає інформацію про всі видимі сторінки, допоміжна технологія отримує інформацію як про частково видимі (низ однієї сторінки та верх наступної), так і про повністю видимі сторінки. Якщо замість параметра Одна сторінка вибрано інше значення, наприклад Безперервно, у разі переходу до наступної сторінки технологія може неправильно визначити, яку саме частину попередньої сторінки вже було прочитано вголос. Інструкції щодо встановлення для параметра «Макет сторінки за замовчуванням» значення «Одна сторінка» див. у розділі Параметри перегляду PDF-файлів. Цей параметр відповідає параметру Читати лише наразі видимі сторінки в помічнику зі спеціальних можливостей.
  • Читати одразу весь документ: цей параметр найкраще підходить, якщо використовується програма зчитування з екрана, яка має власні інструменти навігації та пошуку, і якщо це зручніше для користувача, ніж інструменти в Acrobat.
  • Для великих документів читати тільки видимі на даний момент сторінки:  цей параметр вибрано за замовчуванням, і зазвичай він найкраще підходить для читання з екрана великих і складних PDF-файлів. Він дає змогу програмі Acrobat передавати одночасно весь документ невеликого розміру або переходити в режим посторінкової передачі, якщо документ великий. Цей параметр відповідає параметру Для великих документів читати лише наразі видимі сторінки в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Підтвердження перед доданням тегів до документа:  якщо цей параметр вибрано, користувач може підтверджувати параметри, які будуть застосовані програмою Acrobat для підготовки документа без тегів до читання. Додавання тегів може тривати досить довго, особливо у випадках із великими документами. Цей параметр відповідає параметру Підтвердження перед додаванням тегів до документа в помічнику зі спеціальних можливостей.
 • Параметри читання вголос: за допомогою цих опцій можна змінювати гучність, швидкість і висоту голосу, що використовується для читання. Можна вибрати стандартний голос або будь-який із тих, що надає операційна система. Також можна використовувати стрілки вниз і вгору, щоб читати блоки тексту. Ці параметри не мають відповідних параметрів у помічнику зі спеціальних можливостей.

Комбінації клавіш замість використання миші

В Acrobat Reader й Acrobat використовуються однакові комбінації клавіш. Повний список див. у розділі Комбінації клавіш довідки Acrobat.

Використання програми зчитування з екрана та інструмента збільшення екрана

Для налаштування програми зчитування з екрана або інструмента масштабування екрана в програмі Acrobat Reader використовуйте помічник зі спеціальних можливостей.

 • Виберіть пункти меню Редагувати > Спеціальні можливості > Помічник налаштування, після чого виберіть необхідні параметри в кожному вікні помічника налаштування.

Використання функції читання вголос (інструмента перетворення тексту на мовлення)

Функція «Читання вголос» – це вбудований у програму Acrobat Reader синтезатор мовлення. Функція «Читання вголос» відтворює текст у PDF-файлі, включаючи текст коментарів та альтернативний текстовий опис зображень і заповнюваних полів. У PDF-файлах із тегами вміст читається в тому порядку, у якому він зустрічається в дереві логічної структури документа. У документі без тегів порядок читання є прогнозованим, якщо тільки певний порядок читання не вказаний в уподобаннях читання.

Для функції Читання вголос використовуються голоси, установлені у вашій системі. Якщо в системі встановлені голоси SAPI 4 або SAPI 5 із програм перетворення тексту на мовлення чи мовних програм, їх можна вибирати для читання PDF-файлів.

Для використання функції «Читання вголос» у вашій системі має бути встановлено Acrobat Reader і механізм перетворення тексту на мовлення. Установлений вами голос потрібно вибрати в програмі Acrobat Reader. Крім того, документ має підтримувати спеціальні можливості, інакше він може не читатись узагалі або читатись у неправильному порядку.

Процедура перевірки налаштувань в Acrobat Reader:

 1. Щоб відкрити діалогове вікно Параметри програми Acrobat Reader, виберіть Редагувати Параметри.

 2. На лівій панелі виберіть Читання.

 3. На правій панелі зніміть прапорець Використовувати голос за замовчуванням і виберіть інший із розкривного списку всіх установлених на комп’ютері голосів.

 4. Натисніть OK.

Примітка.

Функція «Читання вголос» не є програмою читання з екрана, і деякі операційні системи не підтримують цю команду.

Активація або деактивація функції «Читання вголос»

Функцію Читання вголос потрібно спочатку активувати. Щоб звільнити системні ресурси та поліпшити швидкодію інших операцій, функцію Читання вголос можна деактивувати.

Виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть Перегляд > Читання вголос > Активувати читання вголос.
 • Виберіть Перегляд > Читання вголос > Деактивувати читання вголос.

Читання вголос полів форм PDF-файлу

 1. Виберіть параметр «Читати поля форм» у розділі «Параметри читання вголос» на панелі «Читання» діалогового вікна «Налаштування».
 2. У формі PDF натисніть клавішу «Tab», щоб вибрати перше поле форми.
 3. Зробіть потрібні записи та виділення, потім натисніть клавішу «Tab», щоб перейти до наступного поля, повторюючи цей крок, доки форма не буде заповнена. Програма Acrobat читає вголос стан вибраних прапорців і перемикачів.
  Примітка.

  Функція «Читати вголос» не сповіщає, які клавіші натискаються. Щоб почути, що саме було введено, використовуйте програму читання з екрана.

Перекомпонування тексту PDF-файлу

PDF-файл можна перекомпонувати, щоб тимчасово представити його у вигляді одного стовпчика на всю ширину вікна документа. Цей режим перекомпонування полегшує читання документа на мобільному пристрої або збільшення на стандартному моніторі, позбавляючи необхідності прокручувати екран ліворуч або праворуч.

 • Щоб перекомпонувати текст, виберіть Перегляд > Масштабування > Перекомпонувати.

Зазвичай у режимі перекомпонування відображається лише придатний до читання текст. До тексту, який не підлягає перекомпонуванню, відносяться форми, коментарі, поля цифрових підписів, а також артефакти сторінок на кшталт номерів і колонтитулів. Компонуванню не підлягають сторінки, які містять і текст для читання, і поля форм або цифрових підписів. Вертикальний текст перекомпонується горизонтально.

Примітка.

У режимі «Перекомпонування» документ не доступний для збереження, редагування або друку.

Інформація стосовно спеціальних можливостей операційної системи

Інструменти спеціальних можливостей в ОС Windows

Операційні системи Windows 10, Windows 8 і Windows 7 мають вбудовані інструменти, які надають зручніший або альтернативний доступ до інформації на екрані комп’ютера. Екранний диктор – це спрощена версія програми зчитування з екрана. Збільшувач – це інструмент збільшення екрана.

Початок роботи з екранним диктором у Windows 10.

Налаштування параметрів мовлення в Windows 7.

Додаткову інформацію про налаштування параметрів перетворення тексту на мовлення в різних версіях ОС Windows можна знайти на веб-сайті Microsoft, присвяченому спеціальним можливостям.

Інструменти спеціальних можливостей у macOS

В останніх версіях MacOS X є вбудовані інструменти, що надають зручніший або альтернативний доступ до інформації на екрані комп’ютера. Докладніші відомості про інструменти спеціальних можливостей у macOS див. у посібнику користувача macOS.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису