Terugzetten van de Acrobat-installatie op Windows 64-bits voorkomen

Acrobat-installatie wordt teruggezet met enkele fouten

De installatie van Acrobat wordt teruggezet met fout 28000, of de installatie van Acrobat wordt teruggezet en het uitgebreide logboek bevat de volgende ingang:

MSI (s) (E0:64) [04:29:58:495]: Executing op: CustomActionSchedule(Action=AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD, ActionType=3073,Source=BinaryData,Target=AAMIU_Install,CustomActionData=YES)
MSI (s) (E0:FC) [04:29:58:495]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSI4D14.tmp, Entrypoint: AAMIU_Install CustomAction AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Action ended 4:29:59: InstallFinalize. Return value 3.

 

Probeer de onderstaande oplossingen in de aangegeven volgorde om de fout op te lossen en Acrobat te installeren.

Oplossing 1: zorg dat de registeringangen de juiste waarden hebben

Disclaimer: bij deze oplossingen moet u het Windows-register bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor problemen die worden veroorzaakt door onjuiste wijzigingen van het register, dat cruciale informatie bevat over de hardware en software van uw systeem. Maak een back-up van het register alvorens het te wijzigen. Raadpleeg de documentatie in Windows of neem contact op met Microsoft voor meer informatie over het register.

Stappen om de registeringangen snel te herstellen:

 1. Download het onderstaande bestand: klik op Haal bestand op: (RegistryKey_CommonFileDirValue.zip). Het bestand wordt gedownload naar de downloadmap.

  Downloaden

 2. Open het bestand om het uit te pakken: klik op Openen of dubbelklik op de bestandsnaam.

 3. Pak het REG-bestand uit: klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en kies Extraheren, kies een locatie waar het uitgepakte bestand moet worden opgeslagen, en klik op Uitpakken.

 4. Dubbelklik op het uitgepakte bestand om het naar uw register te importeren. Als de UAC-aanwijzing wordt weergegeven, klikt u op Ja.

 5. Als u een andere prompt of een waarschuwingsvenster ziet, klikt u op Ja. Tot slot ziet u een bericht om te bevestigen dat de ingangen en waarden aan het register zijn toegevoegd.

 6. Probeer Acrobat of de nieuwste patch nu te installeren.

Opmerking:

Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, slaat u het REG-bestand op naar een flashstation en kopieert u het naar de computer waarop het probleem optreedt. Als u een domeinbeheerder bent, kunt u ook GPO gebruiken om het REG-bestand op een externe computer te openen.

Informatie over de registerwijzigingen

Dit REG-bestand maakt/wijzigt de registeringangen zoals hieronder vermeld:

 • Registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Tekenreeks: CommonFilesDir -> Waarde: C:\Program Files (x86)\Common Files

Tekenreeks: CommonFilesDir (x86) -> Waarde: C:\Program Files (x86)\Common Files

 

Oplossing 2: Acrobat-installatie wordt teruggezet met fout 28000

Wanneer Acrobat-installatie mislukt met het volgende foutbericht: Fout 28000: de installatie van Acrobat Licensing Module is mislukt.

Gebruik de volgende tussenoplossingen.

Tussenoplossing 1: wijzig de naam van de OOBE-map

 1. Navigeer naar de locatie: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe

 2. Wijzig de naam van de OOBE-map naar OOBE_oud.

 3. Probeer Acrobat of de nieuwste patch nu te installeren.

  Opmerking:

  Dit heeft ook invloed op de licenties van andere Creative Cloud-toepassingen, zoals Photoshop en InDesign. U moet zich opnieuw aanmelden wanneer u een Adobe-product start.

Tussenoplossing 2: wijzig de naam van de Adobe-map

Let op:

Probeer deze tussenoplossing alleen als er geen andere Adobe-producten op uw computer zijn geïnstalleerd. Als er andere Adobe-producten op uw computer zijn geïnstalleerd, werken ze niet langer en moet u ze opnieuw installeren. 

 1. Ga naar de volgende locatie: C:\Program Files (x86)\Common Files

 2. Wijzig de naam van de Adobe-map naar Adobe_oud.

 3. Druk op Windows + R om de opdracht Uitvoeren te openen, typ appdata in het veld Openen en klik dan op OK.

 4. Dubbelklik op de map Lokaal om deze te openen, en wijzig de naam van de Adobe-map naar Adobe_oud.

 5. Probeer Acrobat of de nieuwste patch nu te installeren.

Oplossing 3: wanneer Acrobat-installatie wordt teruggezet met foutmelding 28000 en de foutmelding dat Imslib niet is gevonden

Acrobat-installatie mislukt met de foutmelding: Fout 28000: De installatie van Acrobat Licensing Module is mislukt, evenals het foutbericht: Imslib niet gevonden.  

Gebruik de volgende tussenoplossing.

Tijdelijke oplossing: sluit het proces AAMCustomHook af en installeer Acrobat opnieuw

Op Windows:

 1. Open Taakbeheer: klik met de rechtermuisknop op een lege ruimte op de Windows-taakbalk en kies Taakbeheer of Taakbeheer starten.
 2. Klik in het Taakbeheervenster met de rechtermuisknop op het proces AAMCustomHook en kies Taak beëindigen.
 3. Sluit het Taakbeheervenster.
 4. Installeer Acrobat opnieuw.

Op Mac:

 1. Open de Activiteitenweergave: open Finder en ga naar Programma's > Hulpapps en dubbelklik op Activiteitenweergave.
 2. Selecteer in het venster Activiteitenweergave het proces AAMCustomHook en klik op het kruisje in de linkerbovenhoek van het venster. Klik op Forceer stop ter bevestiging.
 3. Sluit het venster Activiteitenweergave.
 4. Installeer Acrobat opnieuw.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?