Een aangepaste dynamische stempel maken met Acrobat

Voer de onderstaande stappen uit om een aangepaste dynamische stempel of aangepaste stempel met een automatische datum te maken met Acrobat.

 1. Ga in Acrobat naar Extra > Stempel

  Stempel

  Het venster Stempel wordt weergegeven.

 2. Klik op Aangepaste stempel > Maken.

  Aangepaste stempels maken

 3. Klik op Bladeren om een stempelafbeelding te maken van een van de bestandstypen die in het dialoogvenster Openen zijn weergegeven, en klik op OK.

  Opmerking: alle bestandstypen worden geconverteerd naar pdf.

  Stempelafbeelding maken van bestand

 4. Selecteer in het dialoogvenster Aangepaste stempel maken de categorie Dynamisch.Typ een naam voor de stempel en klik op OK.

  Dynamische stempel maken

 5. Open het nieuwe PDF-stempelbestand op de volgende locatie van uw systeemgebruikersmap. Het bestand heeft een willekeurige naam.

  • Windows 7/ 10: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps
  • Mac OS: /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Stamps
  PDF-stempelbestand

 6. Ga naar Extra > Formulier voorbereiden.
  Zorg dat het nieuwe PDF-stempelformulier, dat u in stap 5 hebt gemaakt, is geselecteerd. Klik op Start.

 7. In de werkbalk Formulier voorbereiden klikt u op Een tekstveld toevoegen. Geef het veld een naam en zet het neer waar de datum moet worden weergegeven.

  Tekstveld toevoegen

 8. Dubbelklik op het tekstveld of klik op Alle eigenschappen en selecteer het tabblad Berekenen.

 9. Kies het keuzerondje Aangepast berekeningsscript en klik op Bewerken. Nu wordt het venster JavaScript-editor weergegeven.

  Aangepast berekeningsscript

 10. Typ het volgende script in de JavaScript-editor en klik op OK.

  JavaScript-editor

 11. Sluit het dialoogvenster Eigenschappen van tekstveld, sluit de modus Formulier voorbereiden en sla het bestand op.
  Wijzig de naam van het stempelbestand zodat u het gemakkelijk kunt herkennen.

 12. De dynamische stempel is gereed. Kopieer het bestand naar de volgende programmamap als u de dynamische stempel op meerdere computers wilt gebruiken.

  • Windows 7/ 10: [installatiemap]\Adobe\Acrobat\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[taalmap]\

   Bijvoorbeeld C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\

  • Mac OS: /Applications/Adobe Acrobat/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Built-In/Comments.acroplugin/Stamps/[taalmap]/

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online