Knoppen maken met Adobe Animate

De knoppen in Animate (voorheen Flash Professional) zijn symbolen die vier frames bevatten. Elk frame van een knopsymbool staat voor een andere status van de knop: Omhoog, Boven, Omlaag en Actief. Deze statussen bepalen hoe een knop zich visueel gedraagt wanneer de cursor over de knop zweeft of wanneer de gebruiker op de knop klikt. In dit document wordt uitgelegd hoe u eenvoudige en geavanceerde knoppen maakt.

Een eenvoudige knop maken

 1. Selecteer Invoegen > Nieuw symbool of druk op Ctrl+F8 (Windows) of Command+F8 (Mac OS).
  Opmerking: in Flash 3 en lager, heft u de selectie van alles in het werkgebied op en kiest u Invoegen > Symbool maken.

 2. In het dialoogvenster Symbooleigenschappen, voert u een naam in voor het nieuwe knopsymbool en kiest u de optie Knop voor gedrag. Klik op OK. 

  Flash schakelt over naar de bewerkingsmodus voor symbolen. De koptekst van de tijdlijn verandert om vier opeenvolgende frames weer te geven met de labels Omhoog, Boven, Omlaag en Actief. Het eerste frame, Omhoog, is een leeg hoofdframe.
 3. Maak de knopafbeelding voor de status Omhoog maken door de tekengereedschappen te gebruiken, een afbeelding te importeren of een instantie van ander symbool in het werkgebied te plaatsen. U kunt een filmclip of grafisch symbool in een knop gebruiken. U kunt echter geen andere knop in een knop gebruiken. Gebruik filmclipsymbolen als u een geanimeerde knop wilt maken.
 4. Selecteer het tweede frame met het label Boven en kies Invoegen > Hoofdframe. De knopafbeelding in het eerste frame wordt weergegeven in het werkgebied.
 5. Wijzig de knopafbeelding voor de status Boven. Herhaal stappen 4 en 5 voor het frame Omlaag en het frame Actief.

  Opmerking:
  het frame Actief is niet zichtbaar in het werkgebied tijdens het afspelen, maar bepaalt het gebied van de knop dat reageert als u erop klikt. Zorg dat het frame Actief een effen gebied is en groot genoeg is om alle grafische elementen voor de frames Omhoog, Omlaag en Boven te bevatten. De afbeelding kan ook groter zijn dan de zichtbare knop. Wanneer u geen frame Actief opgeeft, worden de objecten voor de status Omhoog gebruikt als het frame Actief.
 6. Nadat u de afbeeldingen van de vier statussen van de knop hebt bepaald, kiest u Bewerken > Film bewerken om de modus Symbool bewerken af te sluiten.
 7. Open het venster Bibliotheek via Venster > Bibliotheek. Zoek de knop in het venster Bibliotheek en sleep het knopsymbool van de bibliotheek naar het werkgebied. Deze stap maakt een instantie van de knop in de film.

Voor meer informatie over het toewijzen van handelingen aan de knopinstantie, raadpleegt u de documentatie die van toepassing is op de versie van Animate die u gebruikt. De documentatie volgt hieronder:

Een eenvoudige handeling aan een knop toewijzen (Flash 5)

 1. In de modus Film bewerken, selecteert u de knopinstantie die u hierboven in stap 7 hebt gemaakt.
 2. Selecteer Venster > Handelingen om het deelvenster Handelingen te openen.
 3. In de lijst Werkset aan de linkerkant van het deelvenster klikt u op de categorie Basishandelingen om de basishandelingen weer te geven.
 4. Ga als volgt te werk om een handeling toe te wijzen:
  • Dubbelklik op een handeling in de categorie Basishandelingen.
  • Sleep een handeling van de categorie Basishandelingen aan de linkerkant naar de lijst Handelingen aan de rechterkant van het deelvenster.
  • Klik op de knop Toevoegen (+) en selecteer een handeling in het pop-upmenu.
  • Gebruik de sneltoets.
 5. Als de gekozen handeling bijbehorende parameters heeft, verschijnen deze parameters in het deelvenster Parameter aan de onderkant van het paneel Handelingen. (Als het deelvenster Parameter niet zichtbaar is, klikt u op het kleine driehoekje in de rechterbenedenhoek van het deelvenster.) Kies of typ de parameters die geschikt zijn voor die handeling. De handeling gotoAndPlay hieronder bevat bijvoorbeeld drie parameters: Scène, TypeFrame en een optie voor Go to and Play.

Een eenvoudige handeling aan een knop toewijzen (Flash 4 en eerder)

 1. In de modus Film bewerken, selecteert u de knopinstantie die u hierboven in stap 7 hebt gemaakt.
 2. Zorg ervoor dat Knoppen inschakelen niet is geselecteerd in het menu Besturing.
 3. Dubbelklik op de knop om het dialoogvenster Instantie-eigenschappen te openen.
  Opmerking: in Flash 2 was dit dialoogvenster het dialoogvenster Koppelingseigenschappen: knop.

 4. Wijs de handeling toe door het tabblad Handeling te selecteren in het dialoogvenster Instantie-eigenschappen. Klik vervolgens op de plusknop (+) en dubbelklik op de juiste handeling.

  Opmerking:
  in Flash 2 wijst u de handeling toe met het pop-upmenu Handeling in het dialoogvenster Koppelingseigenschappen: knop. U kunt slechts een handeling aan de knop toewijzen.
 5. Zorg ervoor dat Knoppen inschakelen is geselecteerd (m.a.w. dat er een vinkje naast staat) in het menu Besturing.

 6. Als de geselecteerde handeling bijbehorende parameters heeft, verschijnen deze parameters in het deelvenster Parameter aan de rechterkant van het deelvenster Handelingen. Kies of typ de parameters die geschikt zijn voor die handeling.

Geavanceerde knoppen maken

Zodra u een eenvoudige knop kunt maken, kunt u wat ingewikkeldere Animate-knoppen proberen maken. U kunt onzichtbare knoppen, knoppen met geanimeerde statussen en knoppen met aanwijseffecten maken. 

Het is belangrijk om te begrijpen wat actiegebieden zijn als u een ingewikkelde knop wilt maken. De vorm en het weergavegebied van de knop vormen het actieve gebied van de knop.Als u wilt experimenteren met het actiegebied, gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats een knop van de algemene bibliotheken in het werkgebied. Bewerk de knop.
 2. Markeer het frame in het actiegebied van de knop en voeg een hoofdframe toe. Test het gedrag van de knop in een film.

 3. Wijzig de grootte van het object in het actiegebied aanzienlijk en voer een nieuwe test uit.
 4. Verwijder het hoofdframe in het actiegebied en test de knop.

 5. Let op het effect op uw knopcursor en de statussen Omhoog, Boven en Omlaag die worden weergegeven wanneer de knop is ingeschakeld. 

Onzichtbare knoppen

U kunt de statussen Omhoog, Boven en Beneden van een knop leeg laten. Als deze statussen leeg zijn, bepaal het actiegebied dan zo, zodat het inhoud bevat.

Wanneer de status Omhoog van de knop leeg of onzichtbaar is, wordt de knop in het werkgebied vertegenwoordigd door een blauwe vorm. De vorm is de equivalent van de inhoud in het volgende hoofdframe in de knop. Deze blauwe vorm is niet zichtbaar in uw uiteindelijke film.

Knoppen met geanimeerde statussen

Maak geanimeerde knoppen in Animate door een filmclip in de knopstatus die u wilt animeren, te plaatsen.

 1. Maak een filmclip voor elke status van de knop die u wilt animeren.
 2. Maak de knop.
 3. Plaats de filmclips in de knopstatussen om ze te animeren.
 4. Plaats de knop in het werkgebied.
  Opmerking: filmclips kunnen niet worden getest in de Animate-editor. Selecteer Besturing > Film testen of exporteer de knop als een SWF-bestand om de knop te testen.

Een aanwijseffect in één gedeelte van de film is van invloed op een ander gedeelte van de film

U maakt dit effect door de elementen van het actiegebied naar een ander gedeelte van het werkgebied te verplaatsen dat geen elementen van de knopstatus Boven bevat. Op deze manier kunt u eenvoudige aanwijseffecten maken. Het actieve gebied van de knop bevindt zich op een andere plaats in het werkgebied dan het aanwijseffect.

Aanvullende informatie

U kunt meer te weten komen over de knoppen en de manier waarop u ze maakt door de voorbeeldknoppen die zijn meegeleverd bij Animate te bestuderen. In versie 5 zijn deze voorbeeldknoppen beschikbaar in het Venster > Algemene bibliotheken > menu Knoppen. Als u versie 4 hebt, vindt u deze knoppen via Algemene bibliotheken > Knoppen. Voor versie 2 zijn de bibliotheken met voorbeeldknoppen beschikbaar in het menu Extra's.

Er is ook een overzicht van hoe u knoppen maakt beschikbaar in de lessen die zijn meegeleverd bij versie 5. Kies Help > Lessen > 06 Knoppen in Flash om deze les te openen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online