Adobe-kortingsprijzen en -programma's voor non-profitorganisaties

In aanmerking komende non-profitorganisaties

Adobe biedt kortingen voor non-profitorganisaties wereldwijd in onze VIP- (Value Incentive Plan) en TLP-programma's (Transactional Licensing Program).  Kom te weten of uw organisatie in aanmerking komt voor de non-profitprijzen van Adobe. 

Organisaties die in aanmerking komen

Een non-profit- en niet-gouvernementele organisatie in de Verenigde Staten moet een gekwalificeerde 501(c)(3)-liefdadigheidsinstelling zijn zoals erkend door de IRS (Internal Revenue Service).  Buiten de Verenigde Staten moeten organisaties gekwalificeerd of geregistreerd zijn als een liefdadigheidsinstelling onder de relevante plaatselijke wetten van het land (en waar van toepassing een vrijstellingscertificaat hebben). Als een dergelijke wet niet bestaat, moeten organisaties het equivalent van een Amerikaanse liefdadigheidsinstelling zijn.  Organisaties die in aanmerking komen, moeten ook op een not-for-profit basis werken en als missie hebben nuttig te zijn voor de lokale gemeenschap. Enkele voorbeelden:

 • Bieden van armenzorg
 • Verbetering van onderwijs
 • Verbetering van het sociale en gemeenschappelijke welzijn
 • Behoud van cultuur
 • Behoud en herstel van het milieu
 • Steunen van mensenrechten

Organisaties die niet in aanmerking komen

Niettegenstaande het voorgaande komen de volgende soorten gekwalificeerde of geregistreerde non-profitklanten niet in aanmerking voor non-profitprijzen bij Adobe:

 • Organisaties die geen erkende liefdadigheidsstatus in hun respectieve land hebben verkregen
 • Particuliere stichtingen
 • Ziekenhuizen, klinieken of instellingen die directe medische zorg bieden (met uitzondering van FQHC's in de VS)
 • Gezondheidsmanagementsystemen, HMO's, PPO's of andere gezondheidszorginstellingen; onderzoekslaboratoria die worden gesubsidieerd door de overheid
 • Overheidsorganisaties of -instellingen, waaronder internationale overheidsorganisaties en VN-entiteiten
 • Scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen
 • Politieke organisaties of organisaties van lobbyisten
 • Arbeidsorganisaties of sociëteiten
 • Handels- en beroepsorganisaties, en
 • Individuen

Non-discriminatiebeleid

Organisaties die discrimineren bij aanwerving, vergoeding, toegang tot training of services, dienstbeëindiging, promotie en/of pensionering op basis van ras, kleur, geslacht, nationaliteit, godsdienst, leeftijd, handicap, geslachtsidentiteit of -expressie, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of veteranenstatus anders dan toegestaan door de wet, komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.

Juiste identificatie

Een organisatie moet haar belastingvrije status kunnen aantonen met actuele fiscale documenten uit het land waarin de organisatie is gevestigd. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account