Kan bestandssynchronisatie niet inschakelen | Creative Cloud desktop-app

Creative Cloud desktop-app synchroniseert bestanden niet 

Opmerking:

Vanaf 11 december 2023 hebben nieuwe gebruikers en organisaties geen recht op gesynchroniseerde Creative Cloud-bestanden. Vanaf 1 februari 2024 worden gesynchroniseerde Creative Cloud-bestanden beëindigd voor persoonlijke accounts die al aanwezig waren vóór 11 december 2023 (meer informatie vind je hier). Vanaf 1 oktober 2024 worden gesynchroniseerde Creative Cloud-bestanden beëindigd voor zakelijke accounts die zijn gekoppeld aan organisaties die al aanwezig waren vóór 11 december 2023 (meer informatie vind je hier).

Wanneer je bestandssynchronisatie inschakelt in de Creative Cloud desktop-app, wordt kort een draaiend voortgangswiel weergegeven. Vervolgens wordt de knop Synchronisatie starten opnieuw weergegeven. Bestanden worden niet gesynchroniseerd. Hetzelfde probleem treedt op als je het proces probeert te herhalen. 

Oplossing: Verwijder het bestand options.tix

Opmerking:

Als je sommige bestanden wel en andere niet kunt synchroniseren, lees dan Fout: 'Kan bestanden niet synchroniseren'.

Dit probleem treedt op als het pad naar de lokale map ontbreekt in het instellingenbestand voor cloudsynchronisatie (options.tix) in de gegevensdirectory voor Adobe Content Synchronizer (voorheen CoreSync). Verwijder het bestand options.tix om het probleem op te lossen. Voer de volgende stappen uit voor jouw besturingssysteem.

Windows

 1. Selecteer het zijbalkpictogram linksboven. Selecteer Creative Cloud afsluiten in het menu Bestand.

  Het uitgevouwen menu onder het zijbalkpictogram in de Creative Cloud desktop-app met de optie Creative Cloud afsluiten onder Bestand.
  De Creative Cloud-app wordt gesloten.

 2. Ga naar het menu Start, typ cmd in het zoekvak en druk op Enter.

  De opdrachtprompt wordt geopend.

 3. Voer de volgende opdracht uit in de opdrachtprompt:

  del %APPDATA%\Adobe\CoreSync\options.tix

  Hiermee wordt het bestand Options.tix verwijderd.

 4. Open de Creative Cloud desktop-app en start de synchronisatie.

 5. Selecteer het pictogram Account rechtsboven en selecteer vervolgens Voorkeuren.

  Het menu Account met opties zoals Voorkeuren, Afmelden en het aantal maandelijkse generatieve tegoeden voor generatieve AI-functies.
  Het venster Voorkeuren wordt geopend.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de versie van de Creative Cloud desktop-app:

  • Selecteer in het linkerdeelvenster Synchronisatie en selecteer vervolgens Synchronisatie hervatten.
  • Selecteer Bestandssynchronisatie hervatten.

macOS

 1. Selecteer Stop Creative Cloud in het menu Creative Cloud

  Creative Cloud-menu met opties zoals Voorkeuren, Services en Stop Creative Cloud.
  De Creative Cloud desktop-app wordt gesloten.

 2. Selecteer het Launchpad-pictogram in het Dock, typ Terminal in het zoekveld en selecteer Terminal.

 3. Voer de volgende opdracht uit in Terminal:

  rm ~/Library/Application\ Support/Adobe/CoreSync/options.tix

  Hiermee wordt het bestand Options.tix verwijderd.

 4. Open de Creative Cloud desktop-app.

 5. Selecteer het pictogram Account rechtsboven en selecteer vervolgens Voorkeuren.

  Het menu Account met opties zoals Voorkeuren, Afmelden en het aantal maandelijkse generatieve tegoeden voor generatieve AI-functies.
  Het venster Voorkeuren wordt geopend.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de versie van de Creative Cloud desktop-app:

  • Selecteer in het linkerdeelvenster Synchronisatie en selecteer vervolgens Synchronisatie hervatten.
  • Selecteer Bestandssynchronisatie hervatten.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online