Creative Cloud-bestandssynchronisatie | Bekende problemen

Adobe hoopt dat u Creative Cloud-bestandssynchronisatie probleemloos kunt gebruiken. Er is echter een aantal bekende problemen die sommige mensen met de app hebben ondervonden. Mocht u een van deze problemen ondervinden, dan kunt u een expert raadplegen op het forum Bestandhosting, synchronisatie en samenwerking of contact opnemen met de ondersteuning.

In batches synchroniseren

De functie bestandssynchronisatie van Creative Cloud maakt gebruik van een synchronisatiemodus met geserialiseerde batches en daarom worden actuele meldingen/accurate waarden niet altijd onmiddellijk weergegeven. Dit is slechts een tijdelijk probleem en verdwijnt naarmate elke wachtrij wordt gesynchroniseerd.

Als u bijvoorbeeld honderden bestanden in de map op uw bureaublad sleept, worden deze in groepen verwerkt. Wanneer elke batch is voltooid, begint de synchronisatie van de resterende batches.

Als u wijzigingen aanbrengt in de webbrowser, of een ander apparaat, wordt de eerste bewerking verwerkt en voltooid vóór volgende verzoeken in de wachtrij. Daarom worden niet alle verzoeken die u heeft gestart onmiddellijk bijgewerkt in elke context (uw iPhone, Laptop of andere synchronisatieapparaten).

Mochten er onverwachte resultaten optreden in een context, wacht dan tot de synchronisatiebewerkingen in de wachtrij zijn voltooid. Elk verzoek wordt bijgewerkt, en weerspiegelt uw verzoek wanneer eerder batches zijn voltooid. Er wordt gewerkt aan verbeteringen in dit proces, zodat het snel soepeler zal verlopen.

Grote bestanden synchroniseren

Als u een groot bestand naar uw Creative Cloud Files-map kopieert, wordt het bestand pas gesynchroniseerd wanneer het volledig naar de map is gekopieerd. Terwijl het bestand wordt gekopieerd, wordt het gemarkeerd en wordt de fout 'Kan bestand(en) niet synchroniseren' weergegeven in de Creative Cloud-papp. Is de kopieerbewerking voltooid, dan wordt het naar Creative Cloud gesynchroniseerd.

Geschatte tijden voor bestandssynchronisatie

Tijdens de synchronisatie van een groot aantal bestanden, ziet u dat de resterende tijd onevenredig lang is. Naarmate de synchronisatie-engine de bestanden verwerkt, wordt de schatting van de resterende tijd steeds accurater. Als u een onverwacht hoge waarde ziet bij de resterende tijd voor synchronisatie, wacht dan even. Naarmate de synchronisatie-engine de waarden voor resterende tijd bijwerkt, ziet u meer aannemelijke schattingen.

Bestanden permanent verwijderen om quotum vrij te geven

Quotumgebruik wordt berekend inclusief verwijderde bestanden. Verwijder bestanden permanent van de pagina Creative Cloud Files om opslagruimte vrij te maken. Het kan enige tijd duren om een groot aantal bestanden permanent uit de prullenbak van de Creative Cloud-website te verwijderen.

Bestanden permanent verwijderen onder Windows

Het quotumgebruik wordt niet altijd goed bijgewerkt onder Windows nadat bestanden permanent uit de webclient zijn verwijderd en een synchronisatie is uitgevoerd. Schakel synchronisatie uit en weer in voor een accurate update.

Boven quotum synchroniseren

Met uw laatste synchronisatiebewerking kunt u uw quota mogelijk met één bestand overschrijden tot een maximum van 1 GB, voordat een fout verschijnt dat het quotum is overschreden. Het menu kan bijvoorbeeld het volgende weergeven: 150% gebruikt (3 GB van 2 GB).

Voor het eerst starten onder Windows

Wanneer voor de eerst keer wordt gestart, wordt Windows Explorer opnieuw gestart. Hierdoor kunnen pictogrammen voor synchronisatie worden ingeschakeld. Daarnaast duur het 30-45 seconden voordat het venster Aanmelden verschijnt, nadat voor de eerste keer is gestart, of na af- of aanmelden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account