Wordt de fout 'Kan bestanden niet synchroniseren' weergegeven wanneer u bestanden probeert te synchroniseren met de bestandssynchronisatie van Creative Cloud? Gebruik de oplossingen in de onderstaande tabel om de fout op te lossen en mogelijke conflicten in de toekomst te vermijden. 

Zorg er eerst voor dat uw computer is verbonden met internet en dat u bent aangemeld bij uw Creative Cloud-account.

Let op: wat een acceptabele bestandsnaam is, kan per besturingssysteem verschillen. Dit kan tot synchronisatieproblemen tussen de systemen leiden. De Creative Cloud-desktoptoepassing kan vele incompatibiliteitsproblemen oplossen, maar wanneer dit niet mogelijk is, kan een fout optreden. Wanneer een fout optreedt, wordt hierover een bericht weergegeven en eventuele resterende bestanden zullen verder gesynchroniseerd worden.

Opmerking:

Een goede eerste maatregel om problemen op te lossen, is bestandssynchronisatie uitschakelen en vervolgens opnieuw inschakelen. Kies Voorkeuren in het tandwielmenu en kies Synchroniseren aan/uit op het tabblad Bestanden. Alleen met deze stap kunt u al veel synchronisatieproblemen oplossen.

S.¬Nee. Foutbericht Oplossing
1 Kan <fileName> niet synchroniseren omdat het bestand is vergrendeld. Sluit dit bestand in eventueel geopende applicaties en controleer of u rechten voor schrijftoegang hebt. Zie Sluit bestanden die in gebruik zijn.
2 Kan <fileName> niet synchroniseren omdat de bestandsnaam ongeldig is. De tekens |, “, ?, <, >, /, \, * en : mogen niet in bestandsnamen worden gebruikt. Zie Vermijd Windows-specifieke tekens en bestandsnamen.
3 Er is een virus gedetecteerd in <fileName>. Dit bestand wordt niet geüpload.  
4 Het bestand <fileName> is te groot en wordt niet geüpload. Zie Grote bestanden synchroniseren kan een tijdje duren.
5 Het aantal middelen en collecties in uw Creative Cloud-account is te groot. Maak uw archiefmap leeg en verwijder andere middelen die u niet meer nodig hebt.  
6 De map <folderName> bevat te veel bestanden. De synchronisatieprestaties kunnen afnemen totdat u het aantal bestanden in deze map verlaagt.  
7 Kan <fileName> niet synchroniseren omdat de eigenaar van <folderName> de opslaglimiet heeft overschreden. Neem contact op met de eigenaar van <folderName>
8 Kan bestanden niet synchroniseren omdat uw systeemtijd niet goed is ingesteld. Als u bestanden wilt blijven synchroniseren, moet u de juiste tijd voor uw apparaat instellen. Stel de systeemtijd nauwkeurig in en probeer het opnieuw.
9 Kan <folderName> niet synchroniseren omdat enkele bestanden in de map zijn geopend. Sluit eventueel geopende bestanden in deze map. Zie Sluit bestanden die in gebruik zijn.
10 Kan <fileName> niet synchroniseren omdat het bestandspad te lang is. Wijzig de naam van dit bestand of deze map zodat het pad korter is. Zie Gebruik korte bestands- en mapnamen.
11 Kan <fileName> niet synchroniseren. U hebt geen toestemming om naar de doelmap te schrijven. Controleer de mapmachtigingen als het probleem zich blijft voordoen. Controleer de machtigingen en probeer het vervolgens opnieuw.
12 Uw inhoud is niet langer beschikbaar omdat de coderingssleutel voor uw account is uitgeschakeld. Neem contact op met uw IT-beheerder. Neem contact op met uw IT-beheerder.
13 <fileName> kan niet worden gesynchroniseerd omdat de samenwerking op alleen-weergeven is ingesteld. U kunt de naam van bestanden niet wijzigen en geen bestanden aanpassen of maken in een samenwerking die op alleen-weergeven is ingesteld. Als u dit bestand wilt synchroniseren, verplaatst u het naar een lezen-schrijvenlocatie in de map met uw Creative Cloud-bestanden. Zie Samenwerken aan Creative Cloud Libraries en mappen voor meer informatie.
14 Kan bestanden niet synchroniseren. Uw harde schijf is vol. Onvoldoende schijfruimte. Maak ruimte vrij. De synchronisatie wordt automatisch hervat.
15 Uw opslagruimte is vol.

U hebt uw Creative Cloud-opslaglimiet verbruikt. Ga als volgt te werk om bestanden te blijven synchroniseren:

16 Kan <filename> niet synchroniseren vanwege een serverfout. Probeer het later opnieuw.
17 Kan <fileName> niet synchroniseren vanwege bestandsmachtigingen. Controleer de machtigingen en probeer het vervolgens opnieuw.  

Vermijd Windows-specifieke tekens en bestandsnamen

 • < (kleiner dan)
 • > (groter dan)
 • : (dubbele punt)
 • " (dubbele aanhalingstekens)
 • / (slash)
 • \ (backslash)
 • | (verticale streep)
 • ? (vraagteken)
 • * (sterretje)

Vermijd ook de volgende bestandsnamen die gereserveerd zijn voor Windows-besturingssystemen: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 en LPT9.

Raadpleeg Bestanden, paden en naamruimtes benoemen voor meer informatie over incompatibele tekens en bestandsnamen.

Gebruik korte bestands- en mapnamen

Windows staat bestands- en mapnamen toe van maximaal 260 tekens. Verkort bestands- en mapnamen die langer zijn dan 260 tekens om deze te synchroniseren met Windows-apparaten.

Opmerking:

U kunt geen bestanden synchroniseren met de Creative Cloud-desktopapp als de naam van de standaard maplocatie is gewijzigd en hoge ASCII-tekens of Cyrillische tekens, zoals ä, è, й, Ç of ӯ, bevat. U lost deze fout op door de Creative Cloud-desktopapp af te sluiten en opnieuw te starten of bestandssynchronisatie uit te schakelen en vervolgens opnieuw in te schakelen.

Verwijder navolgende tekens

Bestanden en mappen die eindigen met punt (.) of spatie worden niet correct gesynchroniseerd tussen verschillende besturingssystemen.

Bestanden met navolgende spaties of punten in de bestandsnaam worden niet correct naar Windows gesynchroniseerd. Ze kunnen echter wel via een Mac naar de cloud worden gesynchroniseerd. Wanneer een bestand niet gesynchroniseerd kan worden, wordt de synchronisatie van de andere bestanden gewoon voortgezet. Het foutbericht blijft echter verschijnen totdat het conflicterende bestand wordt aangepast of verwijderd.

Wanneer in Windows een fout optreedt omdat het bestand of de map niet bestaat, kunt u het bestand weergeven in de Creative Cloud-webtoepassing. Pas de naam daar aan of verwijder het teken dat de fout veroorzaakt.

Vermijd het gebruik van resource forks (aliassen of snelkoppelingen)

Vermijd het synchroniseren van bestanden die gebruikmaken van metagegevens (of resource forks), waaronder Mac OS-aliassen of Windows-snelkoppelingen. Dit soort bestanden werkt doorgaans alleen in het besturingssysteem waarin ze zijn gemaakt.

Sluit bestanden die in gebruik zijn

De Creative Cloud-desktoptoepassing geeft de fout 'Kan bestanden niet synchroniseren' weer wanneer u een bestand probeert te synchroniseren dat door een andere toepassing wordt gebruikt of is vergrendeld.

Sommige toepassingen gebruiken vergrendelingsmechanismen om conflicten te voorkomen die zich kunnen voordoen wanneer bestanden vanuit meerdere locaties worden geopend. Adobe InDesign maakt bijvoorbeeld een *.idlk-bestand naast een geopend *.indd-bestand.

U lost deze synchronisatiefout op door het bestand op te slaan en te sluiten wanneer u klaar bent met bewerken.

Het belang van conflicterende kopieën

Als u hetzelfde bestand op meerdere apparaten tegelijk wijzigt of synchroniseert, 'wint' het apparaat dat als eerste klaar is met uploaden. De Creative Cloud-desktoptoepassing doet geen poging de wijzigingen voor u samen te voegen. Alle wijzigingen die na de eerste upload (de 'winnende' upload) worden doorgevoerd, worden in plaats daarvan gesynchroniseerd als een 'conflicterende kopie' van het bestand. Het nieuwe bestand heeft dezelfde naam als het oude bestand, maar met de volgende toevoegingen: 'conflicterende kopie'. De bestandsnaam bevat bovendien de naam van het apparaat/de computer dat/die verantwoordelijk is voor de kopie en de datum waarop het conflict is opgetreden. Zo blijven uw wijzigingen behouden en wordt al uw harde werk niet overschreven.

Grote bestanden synchroniseren kan een tijdje duren

Er kan een fout verschijnen, als u probeert een groot bestand te synchroniseren met de Creative Cloud Files-map.

Als u een groot bestand naar uw Creative Cloud Files-map kopieert, wordt het bestand pas gesynchroniseerd wanneer het volledig naar de map is gekopieerd. Terwijl het bestand wordt gekopieerd, wordt het gemarkeerd en wordt de fout 'Kan bestanden niet synchroniseren' weergegeven in de Creative Cloud-desktopapp. Is de kopieerbewerking voltooid, dan wordt het naar Creative Cloud gesynchroniseerd.

Gebruik toetscombinaties om synchronisatieproblemen op te lossen

De contextmenuoptie Weergeven op website biedt speciale functies als u de optie combineert met bepaalde toetsaanslagen. Door de oorspronkelijke functie Weergeven op website te overschrijven, kunt u met deze speciale functie synchronisatieproblemen oplossen.

Toetscombinaties om synchronisatieproblemen op te lossen
Wanneer u de optie Weergeven op website samen met bepaalde toetsaanslagen gebruikt, biedt de optie speciale functies.

Ctrl+[Weergeven op website]

Hiermee start u de synchronisatie opnieuw.

Shift+[Weergeven op website]

Hiermee start u de synchronisatie opnieuw en maakt u de lokale database leeg. Deze optie komt van pas wanneer er meerdere synchronisatiefouten optreden bij middelen die niet lokaal op uw computer of op de Creative Cloud-website bestaan.

Ctrl+Shift+[Weergeven op website]

Hiermee kunt u:

 • De synchronisatie opnieuw starten
 • Een back-up maken van de inhoud van de lokale Creative Cloud Files-map
 • Middelen opnieuw downloaden van de Creative Cloud-website naar de lokale Creative Cloud Files-map
 • De lokale database wissen
Gebruik deze optie als u alle middelen die op de Creative Cloud-website bestaan opnieuw wilt downloaden. Met deze optie lost u alle synchronisatieproblemen die u ondervindt op, tenzij er een probleem is met een middel op de Creative Cloud-website.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid