Overzicht van interactieve overlays

Gebruik het deelvenster Overlays om interactieve objecten te maken en bewerken. Als u het deelvenster Folio Overlays wilt openen, kiest u Venster > Folio Overlays (InDesign CS6/CC/CC 2014) of Venster > Overlays (InDesign CC 2015).

Waarom worden interactieve objecten overlays genoemd? Wanneer u een folio maakt, worden alle niet-interactieve items op een pagina gecomprimeerd tot één afbeelding - PDF, JPG of PNG - afhankelijk van de instellingen van de afbeeldingsindeling van het artikel. Als u in het document geplaatste interactieve overlays maskeert of bedekt, worden de overlays vóór de lay-out weergegeven in het folio. Een overlay kan alleen worden gemaskeerd door een andere overlay.

Het interactieve object wordt vóór de niet-interactieve items weergegeven.

Manieren om overlays te maken

Voor het maken van verschillende overlays zijn verschillende methoden vereist.

  • Voor presentaties, hyperlinks, audio en video, het pannen en zoomen in afbeeldingen en schuifbare inhoud, maakt of plaatst u de desbetreffende objecten in de InDesign-documenten en gebruikt u het deelvenster Folio Overlays om instellingen te wijzigen.

  • Voor afbeeldingsreeksen, panorama's en webinhoud-overlays tekent u een rechthoekig frame als plaatsaanduiding of plaatst u een afbeelding die u als poster wilt gebruiken. Vervolgens selecteert u het frame of de afbeelding en gebruikt u het deelvenster Folio Overlays om de bron op te geven en instellingen te wijzigen.

Wanneer u een object met meerdere statussen selecteert, worden in het deelvenster Folio Overlays instellingen voor presentaties weergegeven.

Continuïteit van interactieve objecten behouden

Wanneer u dezelfde overlay gebruikt in horizontale en verticale lay-outs, is het belangrijk dat de overlay dezelfde status behoud wanneer de gebruiker het mobiele apparaat draait. Als bijvoorbeeld de derde dia in een presentatie wordt weergegeven, moet deze derde dia ook worden weergegeven wanneer de gebruiker het apparaat draait.

Bij de meeste overlays hoeft de gebruiker niets te doen om continuïteit te behouden. Gebruik dezelfde bronbestanden en overlay-instellingen. Zorg er bij presentaties voor dat u in het deelvenster Objectstatussen dezelfde objectnaam gebruikt voor de objecten met meerdere statussen in de horizontale en verticale lay-outs. Zorg er ook voor dat de namen van de afzonderlijke statussen in de twee lay-outs precies gelijk zijn.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online