Acrobat Sign-overeenkomsten en bibliotheeksjablonen verwijderen

Overzicht

Gebruikers van Acrobat-web kunnen hun Acrobat Sign-overeenkomsten en bibliotheeksjablonen verwijderen door Verwijderen te selecteren in de lijst Acties.

Als u een bibliotheeksjabloon verwijdert, wordt de sjabloon permanent verwijderd. Deze kan niet worden hersteld zodra de verwijdering is geverifieerd.

Als u een overeenkomst verwijdert is er sprake van een 'zachte verwijdering' waarbij de overeenkomst 14 dagen in de wachtrij Verwijderd wordt bewaard. Na 14 dagen wordt de overeenkomst samen met alle bijbehorende documenten (veldgegevens, bewijsstukken, controlerapport etc.) volledig uit de database verwijderd.

De gebruiker kan de overeenkomst op elk moment vóór het verstrijken van de bewaartermijn van 14 dagen ophalen uit de map Verwijderd en deze herstellen naar de zichtbare wachtrij.

Een sjabloon verwijderen

 1. Ga naar het tabblad Documenten.

 2. Selecteer het filter Sjablonen in het linkerdeelvenster.

 3. Selecteer de individuele sjabloon die u wilt verwijderen om de lijst Acties in het rechterdeelvenster te openen.

 4. Selecteer Verwijderen in de lijst Acties.

  Selecteer de actie Verwijderen voor de sjabloon

 5. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de sjabloon permanent wilt verwijderen.

  Selecteer Verwijderen.

  Bevestigingsvraag dat u de sjabloon wilt verwijderen

Een overeenkomst verwijderen

 1. Ga naar het tabblad Documenten.

 2. Ga naar het de linkerdeelvenster en selecteer het filter met de overeenkomst die u wilt verwijderen.

 3. Selecteer de individuele overeenkomst die u wilt verwijderen om de lijst Acties in het rechterdeelvenster te openen.

 4. Selecteer Verwijderen in de lijst Acties.

  Opmerking:

  Als u een overeenkomst verwijdert die op dat moment in uitvoering is, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd.

  Een overeenkomstactiviteit verwijderen

 5. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de overeenkomst echt wilt verwijderen.

  Selecteer Overeenkomst verwijderen.

  Bevestigingsvraag dat u de overeenkomst wilt verwijderen

Een verwijderde overeenkomst of sjabloon herstellen

 1. Ga naar het tabblad Documenten.

 2. Selecteer de optie Verwijderd in het linkerdeelvenster.

 3. Selecteer de individuele overeenkomst die u wilt herstellen om de lijst Acties in het rechterdeelvenster te openen.

 4. Selecteer Herstellen in de lijst Acties.

  Opmerking:

  Er zijn twee andere opties beschikbaar voor overeenkomsten in de wachtrij Verwijderd:

  • Overeenkomst openen: hiermee opent u een weergave van de overeenkomst.
  • PDF downloaden: hiermee downloadt u een kopie van de PDF.
  Selecteer Herstellen

 5. Onder in het venster verschijnt het bericht dat de overeenkomst is hersteld.

Alle verwijder- en herstelgebeurtenissen vastleggen in de lijst Activiteit en het controlerapport

In het controlerapport van een overeenkomst worden gebeurtenissen voor het verwijderen en herstellen van een overeenkomst niet vastgelegd.  Wanneer u een overeenkomst verwijdert die in uitvoering is, wordt de overeenkomst eerst geannuleerd en vervolgens naar de wachtrij Verwijderd verplaatst. Zodra een overeenkomst een terminalstatus krijgt (geannuleerd, verlopen, enz.), is het controlerapport definitief en kunnen er geen updates meer worden ingevoegd. De enige gebeurtenis die u ziet, is de annuleringsgebeurtenis.

Het logboek Activiteit blijft alle gebeurtenissen voor een overeenkomst registreren, ondanks de status van de overeenkomst. Als gevolg hiervan registreert het logboek alle gebeurtenissen voor verwijdering en herstel (telkens weer).

Controlerapport en lijst met activiteiten

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?