Licentiefout 205 oplossen | Creative Cloud 2019 en later

Ontdek hoe je fout 205 oplost wanneer je een Creative Cloud-app probeert te starten.

Adobe Creative Cloud 2019 en latere apps slaan gebruikers- en licentiegegevens op in Windows Referentiebeheer en de macOS Sleutelhanger.

Soms kunnen Adobe-apps je profiel- en licentiegegevens niet opslaan in beveiligde opslag (Referentiebeheer in Windows en Sleutelhanger in macOS) en wanneer je een Adobe-app probeert te openen, krijg je mogelijk de foutcode 205.

Probeer de volgende oplossingen, afhankelijk van je besturingssysteem.

Doorloop de volgende oplossingen in volgorde en ga zo nodig verder met de volgende oplossing:

Oplossing 1

Meld je af en weer aan bij de Adobe-app.

Oplossing 2

  1. Zoek naar Opdrachtprompt in het Windows-zoekvak.

  2. Voer de volgende opdracht uit:

    for /F "tokens=1,* delims= " %G in ('cmdkey /list ^| findstr /c:"Adobe App "') do cmdkey /delete %H

    Hiermee maak je de opslag van Referentiebeheer leeg voor alle Adobe-apps.

Oplossing 3

Zorg dat je de nieuwste versie van de Creative Cloud desktop-app (5.9 of hoger) gebruikt.

Doorloop de volgende oplossingen in volgorde en ga zo nodig verder met de volgende oplossing:

Oplossing 1

Meld je af en weer aan bij de Adobe-app.

Oplossing 2

  1. Ga naar Sleutelhangertoegang > Inloggen > Beveiligde notities.

  2. Selecteer de zoekbalk van Sleutelhangertoegang in de rechterbovenhoek.

  3. Zoek en verwijder de aanmeldingsgegevens in de sleutelhanger die beginnen met Adobe App Info en Adobe App Prefetched Info.

Je kunt ook de volgende opdracht uitvoeren via de opdrachtprompt om de aanmeldingsgegevens in de sleutelhanger te verwijderen:

security dump-keychain | grep -i "Adobe App Info \|Adobe App Prefetched Info" | grep -i svce | awk -F "=" '{print $2}' | cut -d '"' -f2 | while read -r line; do security delete-generic-password -s "$line" > /dev/null ; done

Oplossing 3

Controleer of je over de juiste rechten voor Sleutelhangertoegang beschikt. (Je zou een beveiligde notitie moeten kunnen maken in de sleutelhanger Inloggen.)

Oplossing 4

Je moet Sleutelhanger vergrendelen en ontgrendelen. Lees hoe je sleutelhanger vergrendelt en ontgrendelt.

Oplossing 5

Controleer of er geen beperkt of afgedwongen beleid voor je account is ingesteld dat Sleutelhangertoegang blokkeert.

Oplossing 6

Als je onlangs je gebruikerswachtwoord (of sleutelhangerwachtwoord) hebt gewijzigd, kun je proberen het systeem opnieuw op te starten. Voor meer informatie over het wijzigen van sleutelhangerwachtwoorden op de Mac lees je Ik moet mijn sleutelhangerwachtwoord op de Mac bijwerken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?