Dreamweaver loopt vast op Windows

Suggestie om het probleem op te lossen wanneer Dreamweaver vastloopt op Windows.

Probleem

Adobe Dreamweaver loopt vast nadat het is gestart in Windows. Het systeem geeft het volgende foutbericht weer:

Dreamweaver loopt vast in Windows
Dreamweaver loopt vast in Windows

Deze crash treedt ook op als Web Companion (reclamedetectiesoftware van Lavasoft) op het systeem is geïnstalleerd.

Oplossing

Verwijder Web Companion en start uw systeem opnieuw op. Open vervolgens Dreamweaver. 

Als het probleem zich blijft voordoen, leest u dit artikel: Problemen met Dreamweaver oplossen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?