Gezichten in foto's markeren en personenstapels ordenen | Elements Organizer 13

Opmerking:

De functionaliteit en de interface van deze functie zijn verbeterd. Het bijbehorende artikel voor de nieuwste versie van Elements Organizer is beschikbaar via deze koppeling.

U kunt gezichten van personen identificeren die in uw foto's voorkomen en vervolgens foto's met deze personen erin ordenen. De personenstapels worden vervolgens op basis van deze tags met de geïdentificeerde gezichten gevuld. In de weergave Personen kunt u uw foto's ordenen op basis van de personen die u in elke foto identificeert.

Als u naar de weergave Personen gaat, kunt u stapels zien met alle personen aan wie een tag is toegevoegd. Dubbelklik op de stapel van een persoon om alle foto's weer te geven met de persoon aan wie het label is toegekend.

Het tagdeelvenster moet geactiveerd zijn voordat u de personentags kunt weergeven. Klik op Tags/Info op de actiebalk om het deelvenster Tags te activeren.

 

Gezichten in foto's markeren

U kunt de gezichten identificeren die in foto's worden weergegeven en personenstapels maken. Hiermee kunt u foto's ordenen en identificeren op basis van de personen die in die foto's worden weergegeven. Als bijvoorbeeld uw vriend Jim in sommige van uw foto's voorkomt, kunt u Jim markeren en vervolgens de foto's met Jim sorteren/bekijken.

Personenstapels verwijzen naar een stapel met alle foto's van de persoon die is geïdentificeerd en aan de personenlijst in de Elements Organizer is toegevoegd.

 1. Schakel over naar de weergave Media. Klik op Personen toevoegen om met het toevoegen van personen te starten.

  U kunt een bepaalde foto of een reeks foto's selecteren en in de foto's van personen identificeren. Als u meerdere foto's wilt selecteren, drukt u op Ctrl (Win) of Cmd (Mac) en selecteert u de foto's. De geselecteerde foto's worden gemarkeerd met een blauwe rand weergegeven.

 2. Identificeer gezichten in het dialoogvenster Personen herkennen. Klik op een gezicht en voer de naam van de persoon in.

  De Elements Organizer herkent gezichten die in de mediabestanden zijn geïmporteerd en biedt selectiekeuzen.

  U kunt ook uw vriendenlijst van Facebook importeren. Hierdoor kunt u personen die u in uw foto's worden weergegeven en in uw vriendenlijst aanwezig zijn, van tags voorzien.

 3. Klik op Opslaan.

  Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven met de mededeling dat aan de gezichten labels zijn toegewezen. U kunt naar de weergave Personen gaan om de fotostapels van personen te bekijken die in de foto's van labels zijn voorzien.

Personenstapels weergeven in de weergave Personen

Nadat u gezichten in de foto's hebt geïdentificeerd en aan de personen tags hebt toegewezen, kunt u overschakelen naar de weergave Personen om de foto's met personen verder te ordenen.

Klik op het tabblad Personen om de gemaakte personenstapels weer te geven. Personenstapels verwijzen naar de stapels met foto's van een persoon.

Opmerking:

Als alternatief kunt u ook naar de stapel van een persoon navigeren terwijl u een gezicht identificeert en een tag eraan toewijst in de weergave Media.

Tijdens het invoeren van de naam klikt u op de pijl naast de naam van de persoon om die naar de personenstapel van die persoon in de weergave Personen te verplaatsen.

Facebook-vriendenlijsten downloaden en gezichten van vrienden in foto's markeren

De Elements Organizer communiceert met Facebook zodat u uw lijst met contactpersonen kunt downloaden. Tijdens het toevoegen van personen kunt u uw Facebook-vriendenlijst downloaden en gezichten van vrienden (aanwezig in uw vriendenlijst) identificeren.

 • Selecteer een foto in de weergave Media en klik op Personen toevoegen.
 • Klik in het dialoogvenster Personen herkennen op Lijst met Facebook-vrienden downloaden of updaten om personen een naam te geven.

 • Klik op Toestemming geven en voer de aanmeldgegevens van uw Facebook-account in. Als de verificatie is gelukt, sluit u het Facebook-venster. 

 

De vriendenlijst wordt gedownload naar de Elements Organizer. U kunt nu in de Organizer tags toevoegen aan foto's van uw Facebook-contactpersonen.

Opmerking:

De Facebook-gegevens blijven slechts 24 uur lang in de Elements Organizer bewaard.

Ontbrekende gezichten in foto's markeren

Sommige foto's kunnen personen bevatten wiens gezichten u tijdens de eerste workflows niet kon identificeren. Er is bijvoorbeeld een vriendin met de naam Karin toegevoegd aan uw Facebook-vriendenlijst nadat u op een verjaardagsfeestje van een vriend foto's hebt gemaakt. Ook kunnen er gezichten staan in foto's die op afstand zijn gemaakt of gezichten die niet naar de camera zijn gericht.

U kunt deze ontbrekende gezichten identificeren door ze te markeren.

 • Selecteer in de weergave Media de foto waarin u een ontbrekend gezicht wilt markeren. De knop Gezicht markeren wordt alleen weergegeven als u afbeeldingen bekijkt in de weergave voor één afbeelding met volledige zoom.
 • Dubbelklik op de foto om deze te openen in een uitgebreide weergave en klik op de knop Gezicht markeren in het taakvenster.

De foto wordt in een bredere weergave geopend. Als het selectievakje Wie is dit? niet over de persoon is geplaatst waaraan u een label wilt toewijzen, selecteert u het vakje en sleept u het over het gezicht van die persoon.

Voer de naam van de persoon in en klik op het bevestigingspictogram.

Opmerking:

Automatische gezichtsherkenning wordt alleen ondersteund in foto's. In video- en audiobestanden dient u handmatig een label toe te wijzen aan personen met de knop Een persoon toevoegen. Dubbelklik op een foto of een video, klik op Een persoon toevoegen en voer de naam van de persoon in.

Meer gezichten van een persoon zoeken

Wanneer u gezichten in de foto's van een persoon hebt geïdentificeerd, kunt u ook meer foto's van die bepaalde persoon vinden. Er zijn misschien foto's zijn die u hebt gemaakt, gedownload of geïmporteerd nadat u het gezicht van de persoon in een reeks foto's hebt geïdentificeerd.

 1. Ga naar de weergave Personen door te klikken op het tabblad Personen.

 2. Klik op Meer zoeken.

 3. Er wordt een reeks foto's weergegeven waarin het gezicht van de persoon is geselecteerd. Selecteer de foto's waaraan u een tag voor de desbetreffende persoon wilt toewijzen.

 4. Klik op Opslaan.

Ontbrekende gezichten in video's markeren

U kunt ook gezichten in video's markeren.

 1. Selecteer het videobestand en dubbelklik om het bestand te openen.

 2. Klik op Een persoon toevoegen.

 3. Geef in het dialoogvenster Een persoon toevoegen de naam van de persoon op die u in de video hebt geïdentificeerd en aan wie u een tag wilt toewijzen. Als u uw Facebook-vriendenlijst al hebt gedownload, krijgt u mogelijk suggesties zodra u de naam van de persoon begint te typen.

Foto's beheren en personengroepen

U kunt het identificeren van gezichten in foto's verder verbeteren door de foto's in groepen in te delen. Een groep geeft fotostapels weer van personen aan wie een tag voor die groep is toegewezen.

U kunt bijvoorbeeld een groep maken met de naam Werk of Collega's, en tags toewijzen aan foto's van personen uit uw lijst met professionele contactpersonen.

 1. Ga naar de weergave Personen. Klik op Groepen om over te schakelen op de modus Groepen.

  De schakelbalk bevindt zich op de taakbalk. Als u wilt terugschakelen naar de weergave Personen, klikt u naast de schakelaar. De schuifregelaar wordt dan naar Personen verplaatst.

 2. In het deelvenster Groepen kunt u groepen toevoegen en organiseren. Klik op de toevoegknop (+) om een nieuwe personengroep te maken.

  1. Voer de naam van de groep in.
  2. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst Groep om deze groep toe te voegen als een onderliggende groep of subgroep van die groep. Als u een nieuwe groep wilt maken, hoeft u niets te selecteren in de lijst Groep.
  3. Klik op OK.

  U kunt de naam van een groep wijzigen door de desbetreffende groep te selecteren en vervolgens Naam wijzigen te selecteren in het flyoutmenu Toevoegen.

  Als u een groep wilt verwijderen, selecteert u de groep en kiest u Verwijderen in het flyoutmenu Toevoegen.

 3. Er zijn twee manieren om een groep aan een fotostapel toe te wijzen.

  • Selecteer de groep in het deelvenster Groep en sleep deze naar de personenstapel.

                                                              Of

  • Selecteer de stapel van een persoon en sleep deze naar de groepsnaam in het deelvenster Groepen.

Navigeren in de weergave Personen

U kunt in de weergave Personen op verschillende manieren effectief door de personenstapels navigeren.

 • Toewijzen als profielfoto: dubbelklik op een personenstapel. De foto's in die stapel worden weergegeven in de werkruimte. Klik met de rechtermuisknop op een foto en selecteer Toewijzen als profielfoto.
 • Navigatiebalk: dubbelklik op een personenstapel. Schakel tussen gezichten en foto's om de gemaximaliseerde foto's van gezichten waaraan een tag is toegewezen weer te geven.
 • Een foto openen om te bewerken: dubbelklik op een foto om deze te openen in een gemaximaliseerde weergave. Klik met de rechtermuisknop op de foto en selecteer Bewerken met de Photoshop Elements Editor om de foto verder te bewerken.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account