Elements Organizer herkent en groepeert gelijkende gezichten. Leer hoe u een naam kunt toevoegen om foto's met diegene gemakkelijk weer te geven in de weergave Personen.
people-01_hero

De Elements Organizer herkent en groepeert gelijkende gezichten. U hoeft alleen maar een naam toe te voegen om alle foto's met diegene gemakkelijk weer te geven in de weergave Personen.

Met de geavanceerde gezichtsherkenningtechnologie van de Elements Organizer kunt u personen in uw foto's een naam geven en ordenen. Als u de personen een naam wilt geven en de foto's wilt bekijken op basis van de tags die u aan personen hebt toegewezen, schakelt u over naar de weergave Personen.

people_view

De weergave Personen bevat twee tabbladen: Benoemd en Zonder naam. Het tabblad Benoemd bevat foto's van alle personen die u van een naam hebt voorzien. Het tabblad Zonder naam bevat foto's van personen die u nog niet van een naam hebt voorzien.

Gezichten in foto's markeren

U kunt de gezichten in foto's een naam geven om foto's te ordenen en herkennen op basis van de personen die in de foto's voorkomen. Als uw vriend David bijvoorbeeld in sommige van uw foto's voorkomt, kunt u zijn naam opgeven en vervolgens de foto's met David sorteren/bekijken.

In de weergave Personen worden de verschillende gezichten geordend in personenstapels. Personenstapels verwijzen naar een stapel met alle foto's van de persoon aan wie een naam is toegewezen in de Elements Organizer. Als een persoon bijvoorbeeld in totaal dertig keer in al uw mediabestanden voorkomt, worden deze dertig foto's samen weergegeven als een set. In de volgende afbeelding ziet u voorbeeldstapels voor Jan en Suzanne.

people-03

De gezichtsafbeelding boven aan de stapel wordt de profielfoto genoemd.

Gezichten markeren op het tabblad Zonder naam

Tijdens het importeren van uw mediabestanden analyseert de Elements Organizer de foto's in uw catalogus en worden gelijkende gezichten gegroepeerd. Hoe lang het duurt om de analyse uit te voeren, is afhankelijk van het bestandstype en het type catalogus. Het analyseren van een RAW-bestand duurt bijvoorbeeld iets langer dan het analyseren van een JPEG-bestand.

Op het tabblad Zonder naam ziet u de profielen van alle personen die nog geen naam hebben. U kunt deze personen een naam geven op het tabblad Zonder naam. U kunt ook gezichten uitsluiten van een stapel, opgeven dat een gezicht niet wordt weergegeven in de Elements Organizer of stapels samenvoegen.

Opmerking:

Als u gezichten een naam geeft, worden de gezichten samen met de foto's waarin ze voorkomen, weergegeven op het tabblad Benoemd. U kunt op elk gewenst moment teruggaan naar het tabblad Zonder naam en aanvullende gezichten die nog geen naam hebben een naam geven.

De foto's in een stapel weergeven

Klik één keer op een stapel om de gezichten in die stapel weer te geven.

Gezichten in een stapel weergeven

U kunt foto's weergeven in plaats van gezichten door op Foto's te klikken.

Foto's weergeven

Klik op de knop Gezichten om weer gezichten weer te geven.

Klik op een gezicht om de foto die daaraan is gekoppeld weer te geven.

De muisaanwijzer boven een gezicht houden om de foto weer te geven

Kleine stapels verbergen of weergeven

Standaard worden in de Elements Organizer geen stapels weergegeven die slechts een klein aantal mediabestanden bevatten of waarin alle gezichten onduidelijk zijn. Als u dergelijke stapels ook wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Kleine stapels verbergen uit.

Kleine stapels verbergen of weergeven

Namen toevoegen

Klik op een stapel om alle foto's in die stapel weer te geven. Klik op Naam toevoegen om alle foto's in die stapel een naam te geven.

Gezichten toevoegen

Gezichten uit een stapel verwijderen

U kunt alle gezichten in een stapel tegelijkertijd een naam geven. Voordat u echter alle gezichten een naam geeft, is het verstandig de afzonderlijke gezichten in de stapel te bekijken om er zeker van te zijn dat ze allemaal van de bedoelde persoon zijn. Als bepaalde foto's het gezicht van iemand anders bevatten, kunt u deze verwijderen. U kunt op een van de volgende manieren bepaalde gezichten uit de stapel verwijderen:

 • Met Niet deze persoon
 • Met Niet meer weergeven

Opmerking:

U kunt meerdere gezichten selecteren door Command (Mac OS), Control (Windows) of Shift ingedrukt te houden terwijl u op de gezichten klikt. 

Niet deze persoon

Klik op Niet deze persoon als het gezicht van iemand anders is. Het gezicht wordt uit de stapel verwijderd en als onderdeel van een andere stapel weergegeven op het tabblad Zonder naam. Vervolgens kunt u het gezicht de naam van een andere persoon geven.

Gezichten uit een stapel verwijderen

U kunt de muisknop ook boven een gezicht houden en op het witte pictogram klikken dat wordt weergegeven. Het gezicht wordt dan uit de stapel verwijderd.

Een gezicht verwijderen door de muisknop erboven te houden

Niet meer weergeven

Als u het gezicht niet meer wilt weergeven in de Elements Organizer, klikt u op Niet meer weergeven. Het gezicht wordt niet meer weergegeven voor naamgeving in de Elements Organizer.

Gebruik deze optie als u helemaal geen naam wilt toewijzen aan dit gezicht.

Als u Niet meer weergeven hebt gekozen om te voorkomen dat een gezicht een naam krijgt, kunt u het alleen op de volgende manieren een naam geven:

 • Maak een nieuwe catalogus en importeer de foto met het gezicht.
 • Open de afbeelding met het gezicht en geef het gezicht een naam op de manier die wordt uitgelegd in Ontbrekende gezichten in foto's markeren.
Niet meer weergeven

Opmerking:

Wanneer u Niet deze persoon gebruikt, wordt het gezicht verwijderd uit die stapel, maar wordt het nog wel weergegeven op het tabblad Zonder naam als onderdeel van een andere stapel. U kunt het gezicht aan een andere persoon toewijzen.

Wanneer u echter Niet meer weergeven gebruikt, wordt het gezicht niet meer weergegeven in de Elements Organizer.

Nadat u de gezichten hebt verwijderd die niet van de desbetreffende persoon zijn, klikt u op Namen toevoegen (vlak onder de stapel).

Alle gezichten in de stapel worden bevestigd als behorende tot de persoon die u een naam hebt gegeven, en worden verplaatst naar het tabblad Benoemd.

Catalogi uit een vorige versie van de Elements Organizer migreren naar de Elements Organizer 14

Het volgende gebeurt wanneer u een catalogus opent die in een vorige versie is gemaakt:

 • Alle gezichten waaraan u naamtags had toegewezen in de vorige versie worden als stapels verplaatst naar het tabblad Benoemd.
 • Alle gezichten waaraan geen tags zijn toegewezen, worden geanalyseerd en als stapels toegevoegd aan het tabblad Zonder naam. U kunt gemakkelijk tags toewijzen aan deze gezichten, zoals wordt uitgelegd in Gezichten markeren op het tabblad Zonder naam.
 • Alle tags voor personen worden ook toegevoegd aan de tagcategorie Personen in de Elements Organizer 14.

Personenstapels weergeven en ordenen op het tabblad Benoemd

Nadat u gezichten in de foto's hebt geïdentificeerd en tags hebt toegewezen aan de personen, gaat u naar het tabblad Benoemd om de foto's verder te ordenen.

named_stacks

Als er meerdere afbeeldingen van dezelfde persoon worden gevonden, identificeert de Elements Organizer automatisch de beste afbeelding voor de profielpagina.

People5

U kunt de afbeelding voor het profiel ook handmatig selecteren.

 1. Beweeg de cursor boven de stapel totdat u de afbeelding vindt die u voor het profiel wilt gebruiken. 
 2. Selecteer Toewijzen als profielfoto in het menu Inhoud.

Als niet alle foto's in de standaardweergave kunnen worden weergegeven, klikt u op het pictogram > op de laatste foto of dubbelklikt u op de gezichtenstapel om een gedetailleerde weergave met alle foto's waarin deze gezichten voorkomen te bekijken. U kunt dan een collage, een fotoboek, enzovoort van deze foto's maken via het menu Maken.

De gezichten en foto's in een stapel weergeven

Als u alle aan een persoon gekoppelde gezichten of foto's wilt weergeven, klikt u één keer op de stapel van de desbetreffende persoon op het tabblad Benoemd.

Gezichten in een stapel weergeven

Standaard worden de gezichten weergegeven. Als u foto's wilt weergeven in plaats van gezichten, klikt u op Foto's.

Foto's weergeven in een stapel

Klik op Gezichten om weer gezichten weer te geven.

Gezichten bevestigen

Alle gezichten die u een naam hebt gegeven op het tabblad Zonder naam worden weergegeven in de sectie Bevestigde gezichten. Eventuele extra gezichten die mogelijk tot dezelfde persoon behoren maar nog niet zijn gemarkeerd, worden weergegeven in de sectie Is dit ''naam van persoon'', waarbij ''naam van persoon'' verwijst naar de naam van de persoon voor wie de bevestiging nodig is.

Om te bevestigen dat de gezichten tot de geïdentificeerde persoon behoren, selecteert u de gezichten en klikt u op Bevestigen. U kunt meerdere gezichten selecteren door Command (Mac OS), Control (Windows) of Shift ingedrukt te houden terwijl u klikt.

Gezichten bevestigen

U kunt een of meer gezichten ook afzonderlijk selecteren en ter bevestiging op het vinkje klikken.

Klik op het vinkje

Gezichten uit de stapel van een persoon verwijderen

Als een gezicht niet tot de persoon behoort, kunt u het op een van de twee volgende manieren verwijderen:

 • Met Niet deze persoon
 • Met Niet meer weergeven

U gebruikt deze opties op precies dezelfde manier als wordt beschreven in de secties Namen toevoegen, eerder in dit document. 

De naam van een gezicht wijzigen

Als een of meer gezichten tot een andere persoon behoren, kunt u de naam van de gezichten wijzigen door op Naam wijzigen te klikken.

U kunt een bestaande of een nieuwe naam invoeren.

De naam van een gezicht wijzigen

Nieuw gevonden gezichten bevestigen

Tijdens het importeren van mediabestanden analyseert de Elements Organizer gezichten. Op basis van deze analyse vindt de Elements Organizer in de net geïmporteerde mediabestanden mogelijk gezichten van een persoon die u al een naam hebt gegeven. In dergelijke gevallen wordt in de Elements Organizer een blauw pictogram weergegeven naast de stapel van de persoon op het tabblad Benoemd om aan te geven dat er nieuwe gezichten zijn toegevoegd die mogelijk tot deze persoon behoren. Klik op de stapel om alle gezichten weer te geven en bevestig vervolgens de gezichten, zoals eerder is beschreven in de sectie Gezichten bevestigen.

Nieuwe gezichten bevestigen

Stapels samenvoegen

Het kan zijn dat u twee of meer stapels wilt samenvoegen (bijvoorbeeld omdat ze tot dezelfde persoon behoren, maar niet als zodanig zijn herkend). Voer een van de volgende handelingen uit als u stapels wilt samenvoegen:

 • Sleep een stapel naar een andere stapel.
 • Selecteer de gewenste stapels en selecteer Personen samenvoegen in het contextmenu.
Stapels samenvoegen
 • Selecteer de gewenste stapels en selecteer vervolgens in het deelvenster Handelingen de optie Personen samenvoegen.
Personen samenvoegen in het deelvenster Handelingen

Opmerking:

U kunt stapels samenvoegen op het tabblad Zonder naam en op het tabblad Benoemd.

Ontbrekende gezichten in foto's een naam geven

Soms bevatten foto's personen van wie de gezichten tijdens de eerste workflows niet zijn herkend. Er kunnen bijvoorbeeld gezichten in foto's staan die van een afstand zijn gemaakt of die zijn weggedraaid. Dergelijke gezichten worden niet herkend.

U kunt deze ontbrekende gezichten een naam geven door ze te markeren.

 1. Dubbelklik in de weergave Media op de foto waarin u een ontbrekend gezicht wilt markeren. Hiermee opent u de afbeelding in de weergave Enkele afbeelding (uitgebreid).

 2. Klik in het deelvenster Handelingen op de knop Gezicht markeren.

  Ontbrekende gezichten markeren: klik op Gezicht markeren

  Er verschijnt een rechthoek op het scherm om u te helpen het gezicht te markeren. Plaats de rechthoek op het gezicht dat u wilt markeren en klik op het groene vinkje naast de rechthoek.

  Ontbrekende gezichten markeren: klik op het vinkje

  De rechthoek verandert in een cirkel om aan te geven dat u een gezicht hebt gemarkeerd.

  Klik vervolgens op Naam toevoegen

 3. Voer de naam in en druk op Enter of Return.

Opmerking:

Automatische gezichtsherkenning wordt alleen ondersteund in foto's. In video- en audiobestanden dient u handmatig een tag toe te wijzen aan personen met de knop Een persoon toevoegen. Klik op Een persoon toevoegen in het contextmenu van het audio- of videobestand en voer de naam van de persoon in. Zie de volgende sectie voor meer informatie.

Een of meer namen toevoegen aan een foto of video

U kunt niet alleen namen toewijzen aan gezichten in foto's, maar u kunt ook een of meer namen toevoegen aan een foto of video. U doet dit op een van de volgende manieren:

 • Klik op Een persoon toevoegen in het contextmenu van de foto of video en voer de naam van de persoon in. Herhaal dit om namen van meer mensen aan de foto of video toe te voegen.
 • Sleep in het deelvenster Tag de naam van de tag (persoon) naar de foto of video.

Wanneer u op deze manier een of meer namen aan een foto of een video toevoegt, worden de namen weergegeven als een algemeen gezichtspictogram op het tabblad Benoemd van de weergave Personen. Als u bijvoorbeeld de namen Nina en Walter aan een foto hebt toegevoegd door te klikken op Een persoon toevoegen of door de tags naar de foto's te slepen, wordt een algemeen gezichtspictogram voor deze namen weergegeven op het tabblad Benoemd.

Er wordt een algemeen gezichtspictogram weergegeven, zodat een foto of video aan verschillende gezichten kan worden gekoppeld wanneer u op deze manier namen toevoegt. Daarom wordt de tag toegepast op het mediabestand in zijn geheel en niet op een bepaald gezicht.

Groepen personen maken en weergeven

U kunt het identificeren van gezichten in foto's verder verbeteren door de foto's in groepen in te delen. Een groep geeft fotostapels weer van personen aan wie een tag voor die groep is toegewezen.
 
U kunt bijvoorbeeld een groep maken met de naam Werk en tags toewijzen aan foto's van personen uit uw lijst met contactpersonen van uw werk. 
 1. Klik op het pictogram Groepen rechtsonder op het scherm.

  Klik op het pictogram Groepen
 2. In het deelvenster Groepen kunt u groepen toevoegen en organiseren. Klik op de toevoegknop (+) om een nieuwe personengroep te maken. De drie groepen Collega's, Familie en Vrienden zijn standaard beschikbaar.

  Klik op de knop Toevoegen
  Weergave van de groepsnaam
 3. Voer de naam van de groep in. 

 4. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst Groep om deze groep toe te voegen als een onderliggende groep of subgroep van die groep. Als u een nieuwe groep wilt maken, hoeft u niets te selecteren in de lijst Groep. Voer de naam van de groep in.

 5. Klik op OK.

Personen aan een groep toevoegen door middel van slepen en neerzetten

U kunt op alle volgende manieren gezichten aan een groep toevoegen:

 • Selecteer een of meer stapels en sleep deze naar de naam van de groep in het rechtervenster.
 • Selecteer een of meer stapels en sleep de groepsnaam boven een van de stapels.

Gezichtsanalyse uitschakelen of herstellen

U kunt gezichtsanalyse als volgt uitschakelen of herstellen in de Elements Organizer: kies Bewerken > Voorkeuren > Media-analyse (Windows) of Elements Organizer > Voorkeuren > Media-analyse (Mac OS).

Gezichtsanalyse uitschakelen of herstellen

Gezichtsanalyse uitschakelen

De Elements Organizer herkent automatisch gelijkende gezichten en groepeert deze in stapels.

Als u automatische gezichtsherkenning wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Gezichtsherkenning automatisch uitvoeren uit.

Gezichtsanalyse herstellen

De gezichtsanalyse herstellen betekent dat de Elements Organizer alle gezichten in een catalogus opnieuw analyseert. Wanneer u de gezichtsanalyse herstelt, worden alle bestaande personenstapels op het tabblad Benoemd verwijderd. De Elements Organizer analyseert de gezichten in de huidige catalogus opnieuw en geeft gelijkende gezichten als stapels weer op het tabblad Zonder naam, waar u ze een naam kunt geven. 

Klik op Gezichtsanalyse herstellen om de gezichtsanalyse te herstellen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid